1.10 Pomsta tuláků (The Flash 2014)

Snart a Mick spáchají sérii zločinů, aby Flashe navnadili. Doktor Wells přesvědčí Barryho, aby se zaměřil na budování své rychlosti a připravil se na bitvu proti Reverse Flash. Cisco vyvíjí štíty pro C.C.P.D, které policisté váhají použít kvůli problémům s důvěrou v pověst doktora Wellse s urychlovačem částic. Když je Caitlin unesena, Barry ji jde zachránit a s Ciscovou radou Flash prochází mezi Snartem a Mickem, aby způsobil, že se jejich zbraně zkříží proudy, což se vyruší. Když jsou Snart a Mick transportováni do věznice Iron Heights, Snartova sestra je dostane ven.

ČTĚTE:   2.5 Still Got It (Stále stojí)