50 spesmilo mince

Mince 50 spesmilo je bývalá pamětní mince esperantského hnutí. Spolu s mincemi o hodnotě 1 a 2 spesmilo s podobným designem byla vydána v roce 1912 na počest 25. výročí vydání Unua Libro, první publikace popisující esperanto. Kus byl autorizován Ĉekbanko Esperantista neboli Švýcarskými esperantisty a vyrazila jej švýcarská firma Holy Frères, která vyrábí pouzdra na hodinky a medaile.

Dílo bylo předáno L. L. Zamenhofovi (1859-1917), tvůrci esperanta, na 9. světovém esperantském kongresu v Bernu 24. srpna 1913. Následující den se o něm zmínil v článku The New York Times a koncem roku 1913 jej stručně popsal list La Revuo.

Mince je vyrobena ze zlata. Na lícní straně mince je vyobrazen L. L. Zamenhof a na rubové straně je zobrazen štít se zelenou hvězdou.

Byl vyroben pouze jeden exemplář. Jeho stav a místo uložení nejsou v současné době známy.

ČTĚTE:   Čárový graf