Alexander von Kluck

Alexander von Kluck (20. května 1846 – 19. října 1934) byl generálplukovník Německého císařství během rakousko-pruské války, francouzsko-pruské války a první světové války.

Alexander von Kluck se narodil 20. května 1846 v Munsteru ve Vestfálsku a v roce 1870 mu byl udělen Železný kříž za statečnost poté, co byl dvakrát zraněn ve francouzsko-pruské válce u Colombey-Neuilly. V roce 1906 byl povýšen na generála císařské německé armády a v roce 1913 byl povýšen na inspektora německého 7. armádního okruhu. Na začátku první světové války v roce 1914 mu bylo svěřeno velení německé 1. armády, která v souladu se Schlieffenovým plánem napadla Francii přes Belgii. Tím byla porušena neutralita Belgie a do války se zapojilo Spojené království, které zastínilo rychlé německé dobytí Belgie. Vyhrál bitvu u Monsu a bitvu u Le Cateau, ale v první bitvě na Marně byl poražen Brity a Francouzi, což mu zabránilo dobýt Paříž. V březnu 1915 byl zraněn šrapnelem a před odchodem do důchodu mu byl udělen Řád Pour le Merite; nejen že byl zraněn do nohy, ale jeho syn Egon byl zabit, když sloužil jako poručík. Zemřel v Berlíně v říjnu 1934.

ČTĚTE:   Herefordshire