Apocalyptic Force Combat

Zkorumpovaný Shinnok (Mortal Kombat) usměrňuje v bitvě kataklyzmatickou sílu, která mu umožňuje devastovat jakoukoliv překážku.

Schopnost kombinovat apokalyptickou sílu s fyzickým bojem. Technika manipulace s apokalyptickou silou. Variace bojového slučování. Protiklad k primitivnímu bojovému umění.

Uživatel může kombinovat své schopnosti apokalyptické síly s fyzickou bojovou dovedností, což mu umožňuje ovládat kataklyzmatickou sílu v boji.

ČTĚTE:   Quintessence Force