Archetyp:Pravítko Anděl

Archetyp pro postavy, které mají nebo mají rysy vládce anděl.Pokročilá verze Strážný anděl. Kombinace vládce a strážný anděl. Nesmí být zaměňována s jen Angel Lordship, Archangel fyziologie nebo Dominion Angel. Protiklad k démon vládce a Padlý Angel Lord.

Anděl vládce je jako archetyp mocný anděl vyšší úrovně, který představuje nebo je spojován s předsedáním bandám andělů a pověřuje je plněním božské služby, také známý jako vládce nebo knížectví andělů. Knížectví jsou zobrazena s korunou a žezlem, které představuje jejich postavení. Jejich povinností je prý také plnit příkazy, které jim udělili andělé vyšší sféry a odkazovat požehnání materiálnímu světu a mít za úkol dohlížet na všechny živé bytosti. Jsou to vychovatelé a strážci říše země na vysoké úrovni. Je o nich známo, že jsou velkou inspirací pro živé bytosti.

Jsou také známí jako Princedomové nebo Pravidla, protože přímo dohlížejí na velké skupiny a instituce, včetně národů a církve. Zajišťují také naplnění božské Vůle. I když jsou tito andělé stále moudří a mocní, jsou v andělské hierarchii nejdále od Boha, takže jsou lépe schopni komunikovat s člověkem způsoby, kterým rozumíme.

Na rozdíl od andělského panství, které má naprostou nadvládu nad samotnými anděly prostřednictvím energie, magie nebo psionické manipulace, zatímco být vládcem andělů znamená být jejich vládnoucími pány nad samotnými anděly a povinnostmi, které vykonávají. Tyto typy andělů mohou být různé typy andělů včetně archandělů, nicméně všichni z nich jsou mocní strážní andělé na vyšší úrovni, kteří chrání a vedou smrtelníky na mnohem větší úrovni a činí tak na řídícím výboru podobných andělů tvořících radu.

Asociace/vztahy

Také viz: Rada andělů