Ben a Lon

Ben a Lon jsou dva osadníci a vedlejší postavy v Disneyho celovečerním animovaném filmu Pocahontas z roku 1995.

Ben a Lon jsou dva z osadníků, kteří cestují do Nového světa s Virginskou společností. Oba se zdají být blízkými přáteli (přestože Ben občas Lona urazí) a jsou obvykle viděni spolu. Oba dobře znají pověst Johna Smithe a jsou mu poměrně věrní. Ben má dlouhé černé vlasy a oholenou tvář, zatímco Lon má zrzavé vlasy a vousy a knír.

Oba jsou příjemní a veselí muži, i když Lon je výrazně nadšenější a zábavnější a často se snaží vidět věci přes růžové brýle, zatímco Ben nebude trpět hlupáky rád.

Lon také ukazuje, že je poněkud nejistý, protože často nemluví důvěrně, například když se jednoduše zeptá Ratcliffa, jak dlouho hodlají kopat, na rozdíl od Bena, který Ratcliffa na okamžik konfrontuje, aby mu řekl, že „otročí“ a nikam se nedostanou. Lon to také demonstruje, když ho Ben nakopne za to, že si hraje a řekne mu, aby se vrátil do práce, Lon nesměle řekne: „No tak, Bene. Je to jen trochu zábavy.“

Ben a Lon se nejprve objeví jako dva členové posádky na lodi, která míří k Novému světu. Setkají se s Thomasem, mladým mužem, který chce hledat své štěstí, a diskutují o tom, že legendární John Smith bude na cestě. Ben si všímá Johnovy pověsti bojovníka proti divochům; podle jeho názoru nemůže bojovat proti indiánům bez něj, což je dokázáno, když se Lon zeptá Johna Smithe „Jdeš taky na tuhle cestu?“ Ben odpoví: „’Jasně, že je hlupák, nemůžeš bojovat proti indiánům bez Johna Smithe.‘

Během plavby jsou Ben a Lon viděni, jak během bouře přivazují děla. Když Thomas spadne přes palubu, Smith ho odvážným pohybem zachrání. Ben otevřeně nazývá Smithe bláznem, ale on a Lon pomáhají při záchraně tím, že pomocí lana táhnou Smithe a Thomase zpět na loď.

Zpátky na lodi, Lon přehodí přes Thomase suchý ručník, řekne mu, že je „šťastný hoch“, jemně poplácá Thomase po zádech, drží tam ruku a společně s Benem skládají Smithovi poklonu za jeho hrdinský čin. Smith odpoví, že by pro něj jistě udělali totéž, zatímco on vyždímá Thomasův klobouk a znovu ho nasazuje na Thomase; Ben a Lon na okamžik zaváhají, ale rychle odpovídají kladně.

Objeví se Ratcliffe a ptá se, jestli jsou „potíže na palubě“. Ben i Lon mlčí, když jim John Smith vysvětluje, že Thomas spadl na palubu. Pak si poslechnou Ratcliffovu řeč. Poté Lon pomáhá Johnovi a Thomasovi postavit dělo a ptá se jich, jestli by nám divoši „nezpůsobili moc potíží“. Ben v žertu vezme mop a pírko z klobouku člena posádky odpoví: „Ne tolik potíží, kolik by jim způsobil Smith.“ Pak se za mop vydává Indián, když začínají The Virginia Company (Reprise). Když Smith předstírá, že ho zabíjí, hlava mopu padá na Bena, který se neobtěžuje ho sundat, když John Smith odzátkuje sud vína a on plní sklenici, když všichni společně zpívají.

V Novém světě jsou Ben a Lon prvními osadníky, kteří se vydali na pevninu spolu s Thomasem a Johnem. Lon je spolu s Thomasem ohromen Novým světem, zatímco Ben je šťastný, že se z lodi dostal osvědčeně, když říká „Pro mě za mě to může vypadat jako Ratcliffovy kalhotky. Hlavně, že jsme pryč z téhle smradlavé lodi!“ Na břehu mají Ben a Lon za úkol kopat zlato. Když se jim nepodaří nic najít, Ben a Lon si začnou stěžovat a Ben se stává mírně konfrontačním. Jsou však přerušeni, když pes guvernéra Ratcliffa, Percy, objeví nějaké indiány, o kterých se mylně domnívají, že je přepadají a spěchají popadnout muškety a bojovat. Ratcliffe střelí indiána jménem Namontack do nohy; Ben se snaží raněného Namontacka zabít svou zbraní, ale Kocoum mu zabrání dokončit práci a Bena odkopne.

O několik dní později si Thomas všimne, že se Smith chová jinak a je nezvykle tichý. Lon přisuzuje Smithovo chování tomu, že zmeškal zápas a byl kvůli tomu rozčílený. Zatímco si natahuje kalhoty, poukazuje na to, že se dokážou postarat o indiány stejně jako posledně a vezme krumpáč. Použije ho k zosobnění muškety a začne zpívat: „Zastřelili jsme si indiána, možná dva nebo tři.“ a předstírá, že střílí. V tom Smith vypadá ublíženě, zatímco Thomas je zřejmě jediný, komu představení připadá zábavné. Ben, který má velmi špatnou náladu, kopne Lona zezadu a řekne mu: „Tak jo, ty vyjící cvoku, dej se do práce.“ Lon si stěžuje Benovi, že se jen snažil pobavit. Ben sarkasticky souhlasí: „No jasně! My se bavíme, ne?“ a pokračuje tím, že hledají zlato už hodiny bez jídla, zatímco Ratcliffe je ve svém stanu, „šťastný jako blecha“. Později jsou Ben a Lon přistiženi, jak podřimují, když je Ratcliffe probudí: „Ty tam! Kde je kapitán Smith?“ Ben a Lon si uvědomí, že zmizel a Ben řekne Lonovi: „Jo, tvůj zpěv ho musel vyděsit.“ Ratcliffe odpoví: „No tak ho jdi proboha chytit!“ Lon se pak zeptá: „Co když narazíme na indiány?“ Ratcliffe, který se ani nesnaží zakrýt svou rozmrzelost, mu řekne: „Od toho jsou zbraně. Teď se ozbrojte a pohněte sebou.“ Ben a Lon nakonec dorazí na mýtinu babičky Vrby, která pomáhá ukrýt Smithe a také Pocahontas. Lon řekne Benovi: „Z tohohle místa mi běhá mráz po zádech. Divoši se můžou schovávat kdekoliv.“ Ben odpoví: „Jo, no, když nějakého uvidíš, na nic se neptej, jen střílej.“ Když zakopnou o kořen babičky Vrby, který zvedla, Ben se domnívá, že to byl důsledek toho, že byl Lon neobratný a řekne mu: „Pozor na nohy, ty velký nemehlo!“ Lon mu řekne, že to nebyl on, „to byl strom.“ Ben obrátí oči v sloup a sarkasticky mu řekne: „No jasně! Strom měl chuť zvednout své kořeny a -“ ale zastaví se, když oba vidí, že babička Vrba zase snížila svůj kořen. Oba se v ohromeném tichu zastaví, dokud Ben neřekne Lonovi: „Pojďme odsud.“ Babička Vrba je pak zezadu plácne a oba rychle prchají, Ben trvá na svém: „Je to velký kluk, umí se o sebe postarat!“

ČTĚTE:   Home Made Home

Když se Smith vrátí do tábora, Lon a Ben prozradí, že ho hledali, ale než jim Smith může odpovědět, objeví se Ratcliffe a ptá se Smithe, kde se nachází. John Smith se vymluví, že prozkoumával terén. Když Ratcliffe prozradí, že má v plánu bojovat s Indiány, Smith protestuje, k velkému překvapení Bena a Lona. Smith prozradí, že potkal Indiána (Pocahontas) a že Indiáni nebyli divoši, „Můžou nám pomoct.“ Sdílejí, že znali zemi a věděli, jak se orientovat v řekách. Vytáhne klas kukuřice, který mu dal Pocahontas a říká jim, „je to jídlo.“ Lon se zeptá Johna: „Co je to?“ Na to John odpoví, že je to lepší chuť než tvrdý tack a kaše. Ratcliffe zasáhne a řekne jim, že je Indiáni chtěli zabít a jeho podezření, že Indiáni mají všechno zlato, které hledali. John mu řekne, že ve Virginii není žádné zlato. Když Ben a Lon slyší, že není žádné zlato, začnou se ptát Ratcliffa, zatímco on se posmívá Smithovi a ptá se: „A předpokládám, že ti to řekl tvůj malý indiánský přítel?“ John odpovídá kladně, na což Ratcliffe odpovídá, že jsou to všechno lži a Indiáni byli vražední a necivilizovaní. John mu říká, že je to jejich země, na což Ratcliffe oznamuje: „Tohle je moje země! Já tady vytvářím zákony. A já říkám, že každý, kdo se jen podívá na Indiána, aniž by ho zabil na potkání, bude souzen za zradu a pověšen.“ Lon, spolu s ostatními, se začíná bát Ratcliffovy hrozby, zatímco Ben zastává svůj původní postoj a nedává najevo žádný strach.

Později, když se Smith plíží z tábora, Ben a ostatní osadníci sedí u táborového ohně a diskutují o tom, co předtím řekl Smith. První z nich, který je stále do jisté míry loajální k Ratcliffovi, odmítá uvěřit, že by je táhl přes oceán pro nic za nic nebo že Kocoumova skupina na ně bezdůvodně zaútočila (i když to bylo proto, že zaútočili jako první a indiánští válečníci to dělali jen jako odvetu), ale Lon, stejně jako někteří další, začínají mít podezření, že je Ratcliffe oklamal. Ben a Lon později uslyší Thomase volat o pomoc, Lon řekne Thomasovi, aby se uklidnil a zeptá se, co se děje. Když jim Thomas řekne, že John byl zajat, Ben řekne ostatním: „Thomas má pravdu. Musíme něco udělat.“ Ostatní muži souhlasí, když Ratcliffe vyjde ven, využije situace a připravuje se na totální válku proti indiánům.

Druhý den ráno jsou Ben a Lon mezi vojáky, kteří se připravují k boji. Jsou překvapeni, když je John propuštěn díky Pocahontas. I když si Ratcliffe přeje začít válku tak jako tak, Ben a Lon se připojí k Thomasovi, aby se postavili Ratcliffovi, který začíná s Benem, který říká Ratcliffovi: „Oni nechtějí bojovat.“ Když jim Ratcliffe řekne, že je to trik, Lon se k nim přidá, když začnou mít podezření, že John měl o něm pravdu. Jsou svědky toho, jak Ratcliffe (který mířil na náčelníka Powhatana) zastřelil Smithe a věří, že to bylo úmyslné, když si teď uvědomí, že Smith měl nakonec pravdu a vůbec neměli Ratcliffa poslouchat. Hrál si s nimi jako s loutkami. Pomáhají ostatním osadníkům při zadržení Ratcliffa Bena se slovy: „Smith měl celou dobu pravdu.“ a Lon dokončí svou větu slovy: „Nikdy jsme tě neměli poslouchat.“ Thomas pak přikáže jim a ostatním, aby ho spoutali a dali mu roubík.

ČTĚTE:   Lincoln (2012)

Poté je Thomas viděn, jak jim veze zásoby. Ben se ptá Thomase, jestli bude John v pořádku, na což mu Thomas odpoví: „Čím dříve se dostane zpět do Anglie, tím lépe.“ Lon položí Thomasovi ruku na rameno a řekne mu: „No, doufejme, že vítr bude s ním.“ Thomas se pak ptá na připravenost lodi odplout zpět do Anglie. Ben odpovídá kladně, že už byla skoro hotová, jen museli naložit „poslední kus nákladu“. Poté se usmívá, když se scéna mění a ukazuje muže, jak vezou spoutaného a s roubíkem Ratcliffa zpět na loď.

Na konci filmu je odhaleno, že Lon plánuje zůstat v Jamestownu s Thomasem, aby se postarali o osadu, protože je slyšen, jak přeje hodně štěstí Smithovi, který se musí vrátit do Anglie k lékařskému ošetření. Pravděpodobně se Ben rozhodne vrátit do Londýna, aby se Smith vyléčil, protože je viděn, jak vesluje se zraněným Smithem zpět na loď, která odplouvá do Londýna.

Ben ani Lon nejsou v pokračování Pocahontas II: Journey to a New World viděni ani zmíněni. Tudíž není známo, co se s nimi stalo. Předpokládá se, že Lon stále provádí osídlení s Thomasem, který je možná dokonce schopen postavit kovářskou dílnu, kterou chtěl, zatímco Ben je buď stále v Londýně, nebo se vrátil do Jamestownu poté, co byl John Smith ošetřen a jak on, tak Lon provádějí osídlení.

Disney animovaný příběh: Pocahontas

Když je hráč na sedmé stránce, když se posune doprava, Ben a Lon jsou nalezeni, jak kopou zlato. Když na ně hráč klikne, začnou kopat. Ben omylem lopatou hlínu na Lonovu hlavu. Lon a Ben se pak otočí tváří k sobě. Lon na Bena mávne pěstí a říká: „Díváš se, kde lopatříš?“ Oba se pak otočí a vrátí se do svých původních pozic.

Ben i Lon jsou součástí Ratcliffova power-upu, Ratcliffových mužů. Až bude power-up aktivován, budou spolu s Thomasem kopat speciální body.

Pocahontas: šest nových dobrodružství

Ben a Lon se objevují pouze ve filmu Na širém moři.

V knize začíná Lon s Johnem Smithem, Thomasem a plavčíkem Willem, kteří na poloviční palubě hrají na svou trubku. Poté, co Thomas začne se svými stížnostmi na stav jídla, Lon nadhodí, že v kaši z ječmene byli červi: „Dnes ráno jsem napočítal tři různé druhy.“ Když se je John snaží rozveselit tím, že jim připomene, jaký je dnes krásný den, Ben se zatoulá na palubu a říká, že už je načase, aby bylo lepší počasí, „Posledních jedenáct dní nebylo nic jiného než déšť. A dole je tak těsno, že není kam se hnout.“ Po těchto slovech přichází Ratcliffe v doprovodu Percyho a Wigginse a ptá se, o čem se to vlastně mluví. Když se Ratcliffe rozhodne, že se Thomas té noci postaví ke kormidlu, Ben se přidá k ostatním a snaží se odradit od tohoto rozhodnutí a ptá se Ratcliffa: „Ale pane! Chcete, aby se Thomas naučil ovládat kormidlo na noční hlídce?“ Ale Ratcliffe je neústupný. Když Percy začne poskakovat kolem osadníků a vrčí na Bena i Thomase, Ben polohlasně řekne: „Tobě taky, štěně.“ Když se Ratcliffe rozmrzele zeptá, jestli je nějaký problém, Ben se zarazí a řekne ne: „Čtyřicet dva dní na moři a pořád jsme šťastní jako škeble.“

Té noci, během bouře, John vezme Bena s sebou ke kormidlu, kde najdou Thomase, jak s ním bojuje. Nakonec, když je jasné, že Thomas to nedokáže udržet v klidu, Ben převezme velení a Thomase od něj osvobodí. Thomas mu poděkuje, když se rozzlobeně diví, proč na něj má Ratcliffe spadeno. Později se ukáže, že Lon vytahuje plachty. Na nervózního Thomase, kterému Ratcliffe nařídil, aby je pomohl srolovat, vypadá, jako by se držel jako o život. Poté, co Thomas spadne z hlavního stěžně a upadne do bezvědomí, Lon pomáhá Johnovi se srolováním hlavní plachty.

ČTĚTE:   1964 Světová výstava v New Yorku

Tu noc jsou Ben a Lon shromážděni v podpalubí s několika dalšími, které se jim a Thomasovi podařilo naverbovat pro plánovanou vzpouru. Poté, co jim Thomas připomene, že setkání musí být utajeno, „Trestem za vzpouru je smrt.“ začnou diskutovat o Ratcliffově zacházení s nimi. Po diskuzi o tom, že Ratcliffe dává Percymu a Wigginsovi lepší jídlo, Ben uzavírá: „Shromažďuje všechno nejlepší jídlo.“ Lon pak dodává: „A kromě toho neví nic o plachtění. Nikdy neměl Thomase postavit ke kormidlu.“ zatímco jiný dodává: „Nebo ho donutit vylézt na hlavní stěžeň.“ Ben následuje: „Správně, říkám, že je čas, abychom si vybrali nového vůdce.“ Lon dodává: „Přemýšlel jsem o tom, co Ben a Thomas ráno řekli. Ratcliffe musí jít.“ Když se Wiggins zřítí dolů do podpalubí, Ben ho rychle obviní, že je špehuje. Když Wiggins uteče poté, co vyjde najevo, že byl, všichni se za ním rozjedou. Nakonec se Benovi a Thomasovi podaří chytit Wigginse, dokud Percy znovu neuštípne Thomasovi ruku a on a Wiggins se rozejdou do různých směrů. Benovi se podaří chytit Percyho a instruuje Lona: „Dostaň Wigginse, než se dostane do Ratcliffe.“ Právě když se Wiggins chystá zaklepat na Ratcliffovy dveře, Ben ho zavolá: „Ach, Wig-ginsi,“ drží Percyho nad hlavou, „Chybí ti někdo?“ Když Ratcliffe přijde ke dveřím, Ben položí ruku na Percyho čenich a schová ho pod košili.

Když se jim podaří vyklouznout z Ratcliffova podezření, Ben vezme Percyho zpátky a požaduje, aby uzavřeli dohodu, že Wiggins na ně nebude donášet. Právě když se chystají mluvit, John položí ruku na Benovo rameno a říká, že by si měli všichni promluvit. Ben řekne Johnovi, aby se do toho nepletl; ale John napřáhne ruku a požaduje, aby mu Ben Percyho vydal. Ben odpoví, že nemůže, když se John zeptá proč ne, Ben mu řekne: „Je to mezi mnou a Wigginsem.“ Wiggins se jim zoufale snaží říct, že nic neřekne: „Na mou duši. Hlavně nic Percymu nedělej, prosím tě?“ Ben řekne, že mu nevěří: „Ve chvíli, kdy ho pustím, míříš přímo k Ratcliffovi, abys mu řekl, co jsi slyšel v nákladovém prostoru.“ Když se jim to John začne snažit rozmluvit, Lon upozorní, jak: „Ratcliffe nám dělá ze života peklo už moc dlouho.“ John poukazuje na to, jak, i když je to pravda, by se měli zamyslet nad tím, co je čeká: „Lone, myslel jsem, že si chceš otevřít kovářství. V Anglii by ti to nikdy nedovolili. Tvoje rodina jsou všichni farmáři.“ Na to Lon odpovídá, že nesnáší farmaření: „Nikdy jsem neměl rád krávy.“ Když Wiggins připomene, jak budou bohatí, Ben odfrkne: „Už jsi dost bohatý, ty a tenhle tlustý mopslík žijete jako princové, zatímco my ostatní hladovíme.“ John mu řekne, aby na to na chvíli zapomněl a zeptá se, co Ben doufá, že najde v Novém světě, kterému Ben říká zlato a dobrodružství. Když John pokračuje, Ben říká, že nechápe, jak to souvisí s jejich plány, „Pořád říkám, že se zbavíme Ratcliffa.“ Lon souhlasí: „Zašel moc daleko.“ Thomas pak zasáhne, že si myslí, že John má pravdu, a pokračuje navzdory tomu, že Ben říká Thomasovi: „Neposlouchej ho.“ Když Thomas poukazuje na to, co špatného by se mohlo stát při vzpouře, Ben obviní Thomase, že z toho vycouval. Thomas ho ujišťuje, že si to jen rozmýšlí, a i když v sobě nemůže najít to, aby Ratcliffovi odpustil, byl ochoten to hodit za hlavu. Když se ho Thomas zeptá, Lon souhlasí, že to také nechá být, ale Ben trvá na svém: „Nelíbí se mi to. Pořád říkám, že se vzbouříme.“ John se zeptá, jestli někdo souhlasí a je mu dáno mlčení. John je pošle do postele a jemně vezme Percyho od Bena a dá ho zpět Wigginsovi.

Pokračování: John Rolfe • King James • Queen Anne • Mrs. Jenkins • Uttamatomakkin • Jesters
Smazáno: Redfeather

Pokračování: Kam odtud mám jít? • What a Day in London • Wait ‚Till He Sees You • Things Are Not What They Appear • Between Two Worlds
Smazáno: Different Drummer • First To Dance • In the Middle of the River • Dancing to the Wedding Drum