Božská autorita

Metatron (abrahámovské víry); Archanděl života, závoj, mystika, poznání, nebeská tajemství, přítomnost a nebe, Strážce duší, Boží písař, Hlas Boží a Pán andělů

Moc vydávat rozkazy, rozhodovat a vynucovat poslušnost v jejich panstvích na božské úrovni a nad samotnými božskými entitami. Moc božskou. Moc dílčí z Anděla a Božského panství. Božská variace autority.

Uživatelé této moci jsou božské entity (vyšší andělé, bohové/bohyně a duchové) v přírodě, jako jsou archandělé, vládci andělé a transcendentní andělé, božští páni, monoteistická a nejvyšší božstva, božští a transcendentní duchové s mocí vlastnit autoritu vládnout, vynucovat příkazy a zákony a činit jakákoli rozhodnutí podle vůle uživatelů, což jim dává úplnou kontrolu nad jejich nadvládou na různých božských úrovních, které nelze neuposlechnout od jiných božských entit pod nimi, stejně jako jiných entit různých druhů pod nimi v závislosti na síle a moci uživatele.

Uživatelé Pinnacle a vyšší úrovně této moci mohou svým poddaným poskytnout omezenou/různou míru autority tím, že pozvednou jejich hierarchické postavení.

Asociace/vztahy

Známí uživatelé/Příklady znaků

Také viz: Božská delegace

ČTĚTE:   Art Magic