Božské zmocnění

Billy Batson (DC Comics) čerpá svou moc z Čaroděje a ovládá Šalamounovu moudrost, Herkulovu sílu, Atlasovu výdrž, Diovu moc, Achillovu odvahu a rychlost Merkuru.

Schopnost získat moc z božských bytostí, duchů, pojmů nebo sil. Technika manipulace s božskou silou. Variace spřízněnosti a spojení božské síly.

Uživatel může čerpat sílu z mocných božských sil různých bohů, aby zvýšil své přirozené schopnosti. Často k tomu dochází, když se člověk modlí k bohům, přichází do kontaktu s relikvií jejich moci nebo se stává prostředníkem jejich energie. Pokud je uživatel považován za hodného, může si ponechat síly, kterými je obdařen.

ČTĚTE:   Manipulace s úsudkem