Caveman Companionship

Kole a Gnarrk (DC Comics/Teen Titans)

Moc tvořit věrnost/družbu s Cavemeny. Variace lidské družby.

Uživatelé mohou vytvořit posvátný a mocný svazek mezi nimi a jeskynním mužem a oba mají tendenci se navzájem chránit a pečovat o sebe a pomáhat si ve více situacích. Uživatelé mohou také sdílet posilující přátelství, aby z něj čerpali sílu a poskytli jim sílu dosáhnout čehokoliv a překonat potenciální překážky v jejich cestě. Pouto, které mají se svými jeskynními muži, je čistě posvátné kvůli čisté lásce, kterou k sobě mají a používají ji k vzájemné synchronizaci a získání různých sil, které používají pro sebe.

Anime/Manga/Donghua/Manhua/Manhwa

ČTĚTE:   Y