Caypullisaurus

Dakosaurus andiniensis obtěžující Caypullisaurus.

Caypullisaurus byl velký ichtyosaurus z období pozdní jury – rané křídy v Argentině. Je členem čeledi Ophthalmosauridae a je blízce příbuzný Platypterygius a Brachypterygius.

ČTĚTE:   Jurský park III