Dawit

Dawit (1046-) byl regentem Habeše za krále Yemrehana II. Krestose z Habeše.

Dawit se narodil v roce 1046 do miafyzitské křesťanské rodiny Núbijců. Za vlády krále Keduse Harba z Habeše byl jmenován velitelem dynastie Zagwe a po své sebevraždě v roce 1084 působil jako regent svého syna Yemrehana II. Krestose z Habeše. Dawit řídil každodenní záležitosti země, ale během svého působení jako regent se král Dawit II. z Axumu zmocnil velkého množství území Habeše.

ČTĚTE:   Inga z Varteigu