Diecéze britská

Britská diecéze byla regionálním administrativním okrskem Římské říše, který vznikl během Diokleciánových reforem během jeho vlády v letech 293-305 našeho letopočtu. Po milánském ediktu v roce 313 našeho letopočtu byla legalizována křesťanská církev, která vytvořila diecéze v každé římské provincii; ty existovaly až do konce 5. století. Britská diecéze pokrývala Anglii, Wales a části jižního Skotska, skládající se ze čtyř římských provincií; byla smetena invazními barbary během roku 410.

ČTĚTE:   Konopiště