Doppelgänger Companionship

Doppelgänger Companionship

Doppel (Monster Musume) je kamarád a společník s ostatními členy M.O.N.

Moc vytvářet věrnost/družbu s Doppelgängery. Variace mýtického družebnictví.

Uživatelé mohou vytvořit posvátný a mocný svazek mezi nimi a Doppelgängerem a oba mají tendenci se navzájem chránit a pečovat o sebe a pomáhat si ve více situacích. Uživatelé mohou také sdílet posilující přátelství, aby z něj čerpali sílu a poskytli jim moc dosáhnout čehokoliv a překonat potenciální překážku v jejich cestě. Pouto, které mají s Doppelgängery, je čistě posvátné kvůli čisté lásce, kterou k sobě mají a používají ji k vzájemné synchronizaci a získání různých sil, které používají pro sebe.

Anime/Manga/Donghua/Manhua/Manhwa

ČTĚTE:   Financování operací