Ekumenický patriarcha Flavianos

Ekumenický patriarcha Flavianos (390 – 11. srpna 449) byl konstantinopolský ekumenický patriarcha v letech 446 až 449, nástupce ekumenického patriarchy Proklose a předchůdce ekumenického patriarchy Anatolia.

Flavianos se narodil v roce 390 a vedl svatý život a v roce 446 byl zvolen novým ekumenickým patriarchou Konstantinopole. Postavil se proti Eutychovi, který začal se svým kacířstvím, a byl násilně napaden na druhém Efezském koncilu Eutychem a jeho spojencem papežem Dioscorem I. z Alexandrie. Zemřel brzy poté v roce 449.

ČTĚTE:   Robert Rutherford