Electric Augmentation

Každá buňka v těle Brunch the Tengu (Toriko) funguje jako zesilovací obvod, který mu umožňuje vytvářet blesky z běžných baterií.

Síla k rozšíření elektřiny. Technika manipulace s elektřinou. Variace augmentace, elementární augmentace a zesilování energie.

Uživatel může zvýšit/zvýšit množství elektrické energie a/nebo elektrických výkonů, zesilovat proud, ampéry a napětí. Tím dále zvýšit potenci zmíněných elektrických schopností, což uživateli umožňuje provádět více výkonů, než by v současné době mohl na základně. Například zdvojnásobit poškození nebo účinnost svých běžných elektrických útoků, zvýšit schopnosti o něco více.

ČTĚTE:   Alchemic Arts