Enterprise-Value-to-Revenue (EV/R) Násobek

Co je to podnikový násobek hodnoty k výnosům (EV/R)?

Podnikový násobek hodnoty k výnosu (EV/R) je míra hodnoty akcie, která porovnává podnikovou hodnotu s jejími výnosy. EV/R je jedním z několika základních ukazatelů, které investoři používají k určení, zda je akcie oceněna spravedlivě. EV/R násobek se také často používá k určení ocenění společnosti v případě potenciální akvizice. Také se nazývá podnikový násobek hodnoty k prodeji.

Klíčové způsoby

Pochopení násobku hodnoty podniku vůči výnosům (EV/R)

Podnikový násobek hodnoty k výnosům (EV/R) pomáhá porovnat výnosy společnosti s její podnikovou hodnotou. Čím nižší, tím lepší, v tom, že nižší EV/R násobek signalizuje, že společnost je podhodnocena.

EV/R se obvykle používá jako násobek ocenění, často se používá při akvizicích. Nabyvatel použije EV/R násobek ke stanovení vhodné reálné hodnoty. Hodnota podniku se používá, protože se přidává dluh a vybírá hotovost, kterou by nabyvatel převzal a obdržel.

Jak vypočítat násobek hodnoty podniku k výnosům (EV/R)

Hodnota podniku k výnosům (EV/R) se snadno vypočítá tak, že se vezme hodnota podniku a vydělí se výnosem podniku.EV/R

=

Hodnota podniku

Výnosy

kde:

Hodnota podniku

=

MC

+

D

CC

MC

=

Tržní kapitalizace

D

=

Dluh

CC

=

Hotovost a peněžní ekvivalenty

\begin{aligned} &\text{EV/R} = \frac{ \text{Hodnota podniku} }{ \text{Výnosy} \\ &\textbf{kde:}\\ &\text{Hodnota podniku} = \text{MC} + \text{D} – \text{CC} \\\ &\text{MC} = \text{Tržní kapitalizace} \\ &\text{D} = \text{Dluh} \\ &\text{CC} = \text{Hotovost a peněžní ekvivalenty} \\\ \end{aligned}

​EV/R=Výnosy Hodnota podniku​kde:Hodnota podniku=MC+D−CCMC=Tržní kapitalizaceD=DebtCC=Hotovost a peněžní ekvivalenty​

Příklad použití podnikového násobku hodnoty k výnosu (EV/R)

Řekněme, že firma má v účetnictví krátkodobé závazky ve výši 20 milionů dolarů a dlouhodobé závazky ve výši 30 milionů dolarů. Má aktiva v hodnotě 125 milionů dolarů a 10% těchto aktiv je vykázáno jako hotovost. V oběhu je 10 milionů akcií společnosti a aktuální cena za akcii akcií je 17,50 dolarů. Společnost loni vykázala výnosy ve výši 85 milionů dolarů.

ČTĚTE:   Hailee Steinfeldová

Při použití tohoto scénáře je hodnota podniku podniku následující:Hodnota podniku

=

(

$

10

,

000

,

000

×

$

17,50

(Text s významem pro EHP)

+

(

$

20

,

000

,

000

+

$

30

,

000

,

000

(Text s významem pro EHP)

(

$

125

,

000

,

000

×

0,1

(Text s významem pro EHP)

=

$

175

,

000

,

000

+

$

50

,

000

,

000

$

12

,

500

,

000

=

$

212

,

500

,

000

\begin{aligned} \text{Enterprise Value} &= (\$10,000,000 \times \$17.50) \\ &\quad + (\$20,000,000 + \$30,000,000) \\ &\quad – (\$125,000,000 \times 0.1) \\\ &= \$175,000,000 + \$50,000,000 \\ &\quad – \$12,500,000 \\ &= \$212,500,000 \\\ \end{aligned}

Enterprise Value​=($10,000,000×$17.50)+($20,000,000+$30,000,000)−($125,000,000×0.1)=$175,000,000+$50,000,000−$12,500,000=$212,500,000​

Dále, najít EV/R, stačí vzít EV a vydělit ji příjmy za rok:EV/R

=

$

212

,

500

,

000

$

85

,

000

,

000

=

2.5

\begin{aligned} \text{EV/R} &= \frac{ \$212,500,000 }{ \$85,000,000 }\\ &= 2.5 \\ \end{aligned}

EV/R​=$85,000,000$212,500,000​=2.5​

Podnikovou hodnotu lze vypočítat pomocí trochu složitějšího vzorce, který obsahuje několik dalších proměnných. Někteří analytici dávají přednost této metodě před zjednodušenou verzí. Verze podnikové hodnoty s přidanými termíny je:Hodnota organizace

=

MC

+

D

+

PSC

+

MI

CC

kde:

PSC

=

Upřednostňovaný sdílený kapitál

MI

=

Menšinový podíl

\begin{aligned} &\text{Enterprise Value} = \text{MC} + \text{D} + \text{PSC} + \text{MI} – \text{CC} \\\ &\textbf{where:}\\ &\text{PSC} = \text{Upřednostňovaný sdílený kapitál} \\ &\text{MI} = \text{Menšinový podíl }\\\ \end{aligned}

​Enterprise Value=MC+D+PSC+MI−CCwhere:PSC=Upřednostňovaný sdílený kapitálMI=Menšinový podíl ​

Jako příklad z reálného života si vezměme hlavní maloobchodní sektor, zejména Wal-Mart (NYSE: WMT), Target (NYSE: TGT) a Big Lots (NYSE: BIG). Hodnoty podniků Wal-Mart, Target a Big Lots činí 433,9 miliardy dolarů, 79,33 miliardy dolarů a 3,36 miliardy dolarů, podle jednotlivých údajů k 15. srpnu 2020.

Tyto tři společnosti přitom mají za posledních 12 měsíců výnosy ve výši 534,66 miliardy dolarů, 80,1 miliardy dolarů a 5,47 miliardy dolarů. Rozdělení každé hodnoty podniku podle výnosů znamená, že EV/R Wal-Martu je 0,81, Targetu je 0,99 a Big Lots je 0,61.

ČTĚTE:   Wash Trading

Rozdíl mezi násobkem hodnoty podniku k výnosům (EV/R) a hodnotou podniku k EBITDA (EV/EBITDA)

Podnikový poměr hodnoty k výnosům (EV/R) se dívá na schopnost podniků generovat výnosy, zatímco podnikový poměr hodnoty k EBITDA (EV/EBITDA) – známý také jako podnikový násobek – se dívá na schopnost podniku generovat provozní peněžní toky.

EV/EBITDA bere v úvahu provozní náklady, zatímco EV/R se dívá jen na horní linii. Výhodou EV/R je, že ji lze použít pro společnosti, které teprve vytvářejí zisk nebo zisk, jako je tomu v případě Amazonu (AMZN) v jeho počátcích.

Omezení použití násobku hodnoty podniku k výnosům (EV/R)

Podnikový násobek hodnoty k výnosu by měl být použit pro srovnání společností ve stejném odvětví a jako měřítko poměru od nejlepšího v plemeni v odvětví vědět, zda poměr představuje dobrý výkon, nebo špatný.

Také, na rozdíl od tržní kapitalizace, která je snadno dostupná na takových jako Yahoo! Finance, EV/R násobek vyžaduje výpočet podnikové hodnoty. To vyžaduje sčítání dluhu a odečítání hotovosti a může zahrnovat další faktory při použití rozšířené verze.