Equilibrium Defiance

Baltoy (Pokémon) může vzdorovat silám, které by rozhodily jeho rovnováhu, aby zůstal ve vzpřímené poloze.

Schopnost ignorovat rovnováhu. Sub-síla Equilibrium Manipulace.

Uživatel může ignorovat jakékoliv/všechny síťové síly působící na uživatele nebo jinak stav, kdy je uživatel v rovnováze, ať už v pohybu nebo v klidu. Uživatel efektivně může nevyvážené síly přimět, aby se pohybovaly nebo nehýbaly nebo úplně odstranily síly. Mohou to také udělat tak, aby se vynaložené síly nikdy nerušily a dosáhly nedefinovaných, neomezených rychlostí.

ČTĚTE:   Duopsony