Fyziologie mentálních entit

Emoce (Inside Out) každý z nich řídí činy Riley Andersenové v jejím každodenním životě z její mysli.

Schopnost používat schopnosti mentální entity. Technika manipulace s myslí. Variace fyziologie psychických entit.

Uživatel s touto schopností buď je, nebo se může transformovat v mentální entitu, nebo entitu s čistou mentální energií. Transformovaná forma uživatele je anatomicky totožná s jeho normální formou, kromě toho, že je tvořena energií, v takovém případě obsahuje všechny orgány a je poněkud zranitelný vůči útokům. Alternativně se může uživatel transformovat v homogenní hmotu, aniž by jakákoli část jeho formy byla důležitější než ta druhá.

ČTĚTE:   Manipulace s rostlinami