Generace Omni-Bomb

Realitní bomba (Doctor Who) byla vytvořena speciálně proto, aby zničila samotný multivesmír.

Schopnost buď vytvořit/vyrobit nebo být bombou neomezené síly. Variace apokalyptické zbraně.

Uživatelé mohou buď vytvářet/generovat bomby neomezené síly, nebo jsou jeden, aby v měřítku podle rozsahu účinku to může zahrnovat od vesmíru až po celý potenciál ovlivnění širokého omniverse.

Bomby nepotřebují použít výbušnou sílu, stačí, aby byly navrženy tak, aby vybuchly a rozpoutaly vlnu energie (přírodní nebo jinou), která se bude šířit směrem ven – některé z nich nepoužívají energii, ale místo toho mohou použít patogen, technovirus nebo jiný činitel (například magii) ke zničení života.

ČTĚTE:   Personal Zodiac Power