Generace skla

Přídavek Mery (Epithet Erased) je Křehký, jedna z jeho schopností jí umožňuje generovat střepy skla.

Síla generovat sklo. Submoc manipulace se sklem. Variace generování umělých prvků, generování Země a generování písku.

Uživatel může vyrábět sklo.

ČTĚTE:   Manipulace s buňkami