Incident u Černého jezera

K incidentu u Černého jezera došlo někdy během školního roku 1987-1988 na Škole čar a kouzel v Bradavicích, kdy jeden student začal létat nad Velkým jezerem a opakovaně se potápěl do vody. Poté ředitel školy Albus Brumbál rozhodl, že žádná košťata z Bradavické školy by neměla být půjčována studentům mimo hodinu létání.

Krátce po incidentu u Černého jezera se Jacobův sourozenec, který chtěl pomocí koštěte vlétnout do Zapovězeného lesa a hledat další Prokletý trezor, v naději, že je dovede k jejich dlouho ztracenému bratrovi, obrátil na madam Hoochovou a požádal ji o půjčení koštěte. Podezřelý instruktor létání je informoval jak o incidentu, tak o přísném pokynu profesora Brumbála, aby studenti nesměli používat školní košťata bez dozoru. Poté se začala vyptávat, z jakého důvodu si koště chtějí půjčit. Kvůli Brumbálově instrukci jim odmítla půjčit koště. Jacobův sourozenec, poté, co se o incidentu dozvěděl, si myslel, že dotyčnou studentkou je Tulip Karasu, která si přála, aby jí byla, ale nebyla a myslela si, že tou studentkou je Nymphadora Tonksová, která to také popřela s tím, že kvůli obří olihni nebude mít šanci nad jezerem přeletět.

ČTĚTE:   1948