Inner Light-Darkness

Roxas (Kingdom Hearts) je schopen v sobě používat světlo i tmu a jeho dvojité čepele to reprezentují.

Síla využít vnitřní světlo a temnotu. Subsíla vnitřní rovnováhy. Variace vnitřní síly. Kombinace vnitřního světla a vnitřní temnoty. Nezaměňovat s vnitřním soumrakem.

Uživatel může využít, manipulovat a využívat jak světlo, tak temnotu v sobě; protikladné síly esoterické přírody, která spí s uživatelem, která obsahuje velmi mocné speciální vlastnosti, které nositel může využít různých efektů, které představují ne-li vedlejší produkt vnitřní rovnováhy uživatelů s mystickým principem pomocí jeho představivosti a že jak vnitřní světlo, tak temnota, které jsou vlastní jejich povaze a konceptům. Skutečná podstata vnitřního světla a temnoty může vzejít z vnitřní podstaty uživatele, která může dosáhnout velké úrovně surové síly, která vychází z harmonického spojení protikladných sil, které se stávají těmi, které mohou odrážet skutečnou podstatu svého nositele.

ČTĚTE:   Ariel