Kdo to jsou incelové?

Co je to incel?

Incel je zkratka pro osobu, která je „nevolitelná“, což znamená, že nemůže získat sexuální partnera. Termín incel pochází z angličtiny „involuntarily celibate“. Pojem se poprvé objevil v roce 1997 na internetové stránce aliance pro nezadané, kde se incelové navzájem podporují.

Kdo jsou incelové?

Incelové jsou ve všech věkových skupinách a pohlavích a jsou obvykle obklopeni stereotypy, že jsou hloupí, nezajímaví, nezralí, nevzhlední nebo neschopní se seberealizace. Ve skutečnosti se však ukazuje, že většina incelů je zdravě sebevědomých, inteligentních a zralých jedinců.

Existují různé teorie o tom, proč jsou někteří lidé incelové. Někteří odborníci na lidské chování se domnívají, že to může být způsobeno nedostatkem zkušeností s romantickými vztahy, nedostatkem sebevědomí nebo neschopností iniciovat kontakt. Jiní tvrdí, že to může být způsobeno vrozenou predispozicí, jako je nízká libida nebo genetická tendence k samotě.

Jaký je dopad incelství?

Incelství může mít negativní dopad na psychické zdraví jedince. Incelové často trpí depresí, úzkostí, pocity odmítnutí a nízkou sebedůvěrou. To může vést k tomu, že se cítí odstrčeni a izolovaní, což může vést k ještě většímu depresi.

Co mohou incelové dělat?

I když může být pro incelové obtížné získat seznamovací partnera, existují způsoby, jak mohou zmírnit dopad svého stavu. Níže uvedené návrhy mohou pomoci incelům, aby se cítili lépe:

  • Zlepšení sebevědomí – incelové by se měli snažit budovat sebevědomí a seberealizaci;
  • Hledání přátelství – incelové by měli hledat přátelství mezi lidmi, kteří mají podobné zájmy;
  • Hledání způsobů, jak se zabavit – incelové by měli hledat způsoby, jak se zabavit, jako je sport nebo hudba;
  • Navštěvování skupinových aktivit – incelové by měli zkusit navštěvovat skupinové aktivity, jako jsou výlety, koncerty nebo workshopy;
  • Využití internetu – incelové by měli využívat internet k nalezení a navázání kontaktu s lidmi, kteří mají podobná zájmy.
ČTĚTE:   Pořídit si měkký anebo tvrdý menstruační kalíšek?

Incelové by se měli snažit hledat společnost a potenciální partnery, aniž by se snažili ovládat ostatní. V neposlední řadě by se měli vyvarovat vytváření nebo podporování toxických nebo nevhodných komunit.

Názor experta

Incelové jsou moderní komunitou, která se skládá z lidí, kteří nemohou nalézt partnera. Jsou také známí jako „nezadaní“. Mnoho incelů se cítí frustrovaných, protože se domnívají, že jejich vzhled či osobnost z nich dělá okrajového člena společnosti. Incelové mohou získat povzbuzení a podporu ze své komunity, která se zaměřuje na diskusi o vztazích a sebedůvěře. Je však důležité si uvědomit, že incelové mají tendenci být velmi radikální a občas se v jejich komunitě objevuje odmítání žen, rasismus a sexismus. Vzhledem k tomu, že incelové mají sklon k izolaci, je důležité, aby měli dostatek podpory, aby se mohli vyhnout radikálním názorům.

Co je to incel?

Incel je skupina lidí, kteří jsou „odmítnutí“ v oblasti sexuálního života. Slovo Incel pochází z anglického slova „involuntary celibacy“, což znamená „nevolitelná abstinence“. Incelové většinou vyhledávají související diskusní fóra, kde sdílejí své frustrace a zklamání z toho, že jim byla odepřena schopnost se oženit, mít sex nebo dokonce chodit na rande.

Kdo jsou incelové?

Incelové jsou lidé, kteří se cítí odmítnutí v oblasti sexuálního života a nedostávají pozitivní odpovědi na své návrhy, když se snaží najít partnera. Incelové se často obrací na radikální on-line skupiny, kde sdílejí své frustrace a nespokojenost s tím, že jim byly odepřeny základní lidské potřeby.

Jak incelové vnímají ostatní?

Incelové mají tendenci vnímat ostatní lidi jako „osoby s vyššími šancími“, protože věří, že byli odmítnutí kvůli svému fyzickému zevnějšku nebo osobnosti. Mnozí incelové se také domnívají, že společnost je příliš zaměřena na vzhled a že to, jak vypadají, se pro ostatní osoby stalo příliš důležitým faktorem.

ČTĚTE:   Jak vybrat správnou velikost a tvar menstruačního kalíšku

Jak se s incelovými problémy můžete vypořádat?

Je důležité mít na paměti, že incelové mají skutečné problémy se sebou samými a že je třeba je brát vážně. Pokud se vypořádáváte s někým, koho považujete za incel, měli byste se snažit porozumět jeho frustracím a umožnit mu otevřenou a zdravou komunikaci. Také je důležité, abyste se snažili zajistit, aby se incel necítil odmítnut nebo posuzován za svůj vzhled nebo osobnost.