Latinus

Latinus byl králem Latinů ve 12. století př. n. l.

Latinus byl synem Odyssea a Kirké a vládl nad Latiny se svými bratry Ardeasem a Telegonem. Oženil se s Amatou a měl jedno dítě, Lavinii. V roce 1176 př. n. l. hostil Aeneasovu armádu trojských uprchlíků a nabídl jim možnost reorganizovat svůj život v Latiu. Jeho žena Amata si přála, aby se Lavinia provdala za rutulského krále Turna, ale Pan a bohové trvali na tom, aby se místo toho provdala za Aenease, což vedlo k válce mezi Aeneady a Rutuli. Po dvou týdnech Aeneas zabila Turna a Rutuli porazila a Amata se ze zoufalství oběsila. Latinus se spojil s Aeneady, a když Latinus zemřel, Aeneas udělal z Lavinia nové latinské hlavní město, které se stalo novým latinským králem.

ČTĚTE:   Alfred Mouton