Lunární řezání

Luna, The Moon Rider (Dota 2) ovládá řezání měsíční energie se svým Moon Glaive.

Schopnost používat měsíční energii/látky k řezání objektů. Sub-síla lunárních útoků. Variace řezací vlny. Protiklad k solárnímu řezání.

Uživatel může promítat měsíční energii/látky způsobem, který mu umožní proříznout hmotu z dálky. Ačkoli tento útok obvykle prořízne poškození, někteří uživatelé jsou schopni jej zaměřit do jediného bodnutí jako nehmotná kulka.

ČTĚTE:   Piercing Beam Emission