Manipulace s biologickým zářením

Manipulace s biologickým zářením

Titano (DC Comics) generující vlastní K-Radiaci kvůli přestupku s kryptonitovým meteorem.

Moc manipulovat s energií bio-záření. Submoc manipulace s bio-elektrooweakem a manipulace s bio-jaderným zářením. Variace manipulace s bio-energií a manipulace s radiací

Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat s přirozenou radiační energií odpočívající v živém těle.

ČTĚTE:   Virology Mastery