Manipulace s chlorem

Croa of the Adepts (Seikon no Qwaser) je zabiják vzrušení, který používá chlór jako jedovatý plyn.

Schopnost manipulace s chlorem. Variace schopností manipulace s plynem a periodické tabulky.

Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat s chlorem, žluto-zeleným plynem za standardních podmínek, kde vytváří diatomické molekuly, které mají výrazný silný zápach. Chlor má nejvyšší afinitu k elektronům a třetí nejvyšší elektronegativitu ze všech reaktivních prvků. Z tohoto důvodu je chlor silným oxidačním činidlem. Volný chlor je na Zemi vzácný a je obvykle výsledkem přímé nebo nepřímé oxidace kyslíkem.

Ve formě chloridových iontů je chlor nezbytný pro všechny známé druhy života. Jiné sloučeniny chloru jsou v živých organismech vzácné a uměle vyráběné chlorované organické látky se pohybují od inertních po toxické. Elementární chlor ve vysokých koncentracích je extrémně nebezpečný a jedovatý pro všechny živé organismy a byl použit v první světové válce jako první bojová plynná chemická látka.

ČTĚTE:   Duloks