Manipulace s klimatem

Nami (One Piece) ovládající Clima Tact může manipulovat s aspekty počasí a jejich klimatu.

Moc manipulovat s klimatem. Variace manipulace s počasím.

Uživatel může vnímat, vytvářet, formovat a manipulovat s klimatem, povětrnostními/atmosférickými podmínkami oblasti tak, jak jsou popsány po dlouhou dobu. Mohou měnit klima oblasti, a dokonce provádět změny klimatu na celých oblastech po dlouhou dobu.

ČTĚTE:   Divine Bolt Projection