Manipulace s lokální existencí

Manipulace s lokální existencí

Elementální princezny (Adventure Time) mohou ovlivnit, jak bytosti fungují a existují v rámci svých oddělených zemí.

Schopnost manipulovat s tím, jak něco existuje na jiných místech. Variace manipulace s existencí.

Uživatel může manipulovat s tím, jak se věci mají na jiných místech, planetách, prostředích apod. Mohou sloučit místa do jednoho, ovlivnit, zda cíl může na daném místě přežít nebo ne, podmínky a (pokud existují) různé fyzikální zákony. Mohou přimět cíl získat nové dovednosti, schopnosti, znalosti apod. při vstupu do nového prostředí, například při vstupu do nové země/jiné planety, se jejich existence fyzicky i psychicky mění, jako by vždy byli součástí země a zároveň se stali městskou legendou tam, odkud původně pocházeli.

ČTĚTE:   Izel