Manipulace s metanem

Swampfire (Ben 10) má schopnost vznítit metan v dlaních podobně jako plamenomet.

Moc manipulovat s metanem. Variace manipulace s plynem.

Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat s metanem, chemickou sloučeninou s chemickým vzorcem CH4 (jeden atom uhlíku a čtyři atomy vodíku). Je to skupinový 14-hydrid a nejjednodušší alkan a je hlavní složkou zemního plynu. Primárními chemickými reakcemi metanu jsou spalování, parní reformování na synplyn a halogenace. Obecně jsou reakce metanu obtížně kontrolovatelné.

ČTĚTE:   Manipulace s elektrochemií