Manipulace s miniony

Vanitas (série Kingdom Hearts) vytváří a ovládá Unversed.

Moc vytvářet a ovládat přisluhovače. Moc podřízené manipulace.

Uživatel může vytvářet, volat nebo jinak získat kontrolu a přístup k-a-přes přisluhovači; bytosti, které jsou zcela loajální a podřízený k uživateli.

ČTĚTE:   Aquaman (Nespravedlnost)