Manipulace s plazmatickým zářením

Manipulace s plazmatickým zářením

Mocenské kruhy Red Lantern využívají neuvěřitelně žíravou plazmu z emočního spektra.

Moc manipulovat s plazmovým zářením. Submoc manipulace s plazmou a iontové radiační manipulace. Variace radiační manipulace.

Uživatel může vytvářet, tvarovat a manipulovat s radioaktivním plazmatem na spodním konci EM spektra, přičemž není ani pevným, kapalným ani skutečným plynem ani podle standardů přechodové fáze. Plazmové záření je těkavé a korozívní, schopné vyzařovat nízkoúrovňové EM pole, které narušuje elektrická pole, atomové vazby a fyzikální/nehmotnou soudržnost, kromě rušivých elektromagnetických pulsů nebo neutrinových bílých mycích vln.

ČTĚTE:   Manipulace s kapacitou