Manipulace se zdravím

Moc manipulovat se zdravím a léčebným procesem. Dílčí moc biologické manipulace a manipulace se stavem. Opak k manipulaci s nemocemi.

Uživatel může manipulovat se zdravím, stavem fyzické/duševní/sociální pohody organismu nebo jedince. Uživatel může také manipulovat s procesem hojení, urychlovat jakékoliv nebo všechny aspekty hojení až do bodu regenerace, nebo zpomalovat a blokovat hojení i v případě, že oběť má hojivé schopnosti, jako je regenerační hojivý faktor. Může být schopen vycítit zdraví kohokoliv a příčiny ran, nemocí nebo zranění, zdravotní historii, a případně i genetické slabosti a predispozice. Uživatelé se mohou naučit znovu otevírat staré rány a znovu způsobovat staré nemoci a stavy nebo dokonce způsobovat úplně nové.

Někteří uživatelé mohou ovládat duševní zdraví sebe i ostatních, což způsobí, že ostatní zešílí a vyléčení se degradují zpět. Případně mohou duševně nemocné uzdravit a učinit je duševně opět zdravými.

ČTĚTE:   Fiktivní fyzika