Mísení ploch

Schopnost přesouvat různé oblasti do jednoho prostoru. Nezaměňovat s fúzí oblastí.

Uživatel může přesouvat různé oblasti na jedno místo, takže dvě zcela oddělené místnosti, stanoviště, umístění atd. spolu žijí ve stejném prostoru. Mísí je dohromady tím, že vibrují jejich molekuly různou rychlostí, což způsobuje, že se tyto oblasti překrývají, aniž by se navzájem fyzicky srazily.

ČTĚTE:   Zvýšená obratnost