Motor Defiance

Dugové (Star Wars) operují tak, že jejich ruce fungují jako jejich nohy a jejich nohy jako ruce.

Moc mít části těla nesou funkce druhých.

Uživatel se může vzepřít svým vlastním motorickým koordinačním schopnostem. To znamená, že tělesná koordinace obvykle zahrnuje využití všech částí těla, které pracují společně. S touto mocí však jedna část těla může vykonávat funkce a úkoly jiných částí těla, jako je ruka, předloktí nebo dokonce noha. To se obvykle provádí tak, že část těla vykonává práci, která řídí ostatní části těla místo mysli, z této části těla. To umožňuje nejen, aby ty části těla dělaly více než obvykle, jako by to byly ostatní části těla, ale ostatní části těla mohou dělat něco jiného, pokud to něco jiného není v rozporu s tím, co dělá část těla, která dělá veškerou práci, neurálně a svalově.

ČTĚTE:   StarSpeeder 3000