Mutagen Creation

Moc vytvářet mutagenní látky. Submoc Mutagenové manipulace.

Uživatel může vytvářet a generovat mutageny, fyzikální nebo chemické činitele, které mění genetický materiál, obvykle DNA, organismu a tím zvyšují frekvenci mutací nad úroveň přirozeného pozadí.

ČTĚTE:   Hůlka Xenophilia Lovegooda