Nervové narušení

Ty Lee (Avatar: Poslední vládce větru) udeří na Sokku a přeruší mu nervy a znecitliví mu končetiny.

Schopnost narušit tělesné nervy. Submoc manipulace s nervy a jejich narušení.

Uživatel je schopen narušit nervy v těle a způsobit tak oběti opožděné reakce, ochrnutí a/nebo nezamýšlenou motorickou aktivitu.

ČTĚTE:   Indukce problémů