Newtonian Motion Defiance

Schopnost ignorovat zákony pohybu. Submoc manipulace s fyzikálním zákonem.

Uživatel se může vzepřít třem zákonům pohybu, dělá věci tak, že by jinak nemohl dělat, jako by zákony pohybu neexistovaly. od ignorování gravitace k ignorování toho, jak funguje setrvačnost.

ČTĚTE:   Musical Attacks