Operní mistrovství

Cendrillon, jedna z nejvýraznějších oper.

Schopnost být mistrem opery, ať už vrozeně, nebo prostřednictvím výcviku. Variace mistrovství v performanci.

Uživatel má znalosti opery, což je forma divadla, ve které má hudba hlavní roli a role jsou obsazovány zpěváky, ale je odlišná od hudebního divadla, protože opera je typicky spolupráce mezi skladatelem a libretistou a zahrnuje řadu scénických umění, jako je herectví, kulisy, kostýmy a někdy tanec nebo balet. Představení se typicky odehrává v operním domě za doprovodu orchestru nebo menšího hudebního souboru. Opera je klíčovou součástí západní tradice klasické hudby. Původně chápaná jako zcela zpívaná skladba, na rozdíl od hry s písněmi, opera začala zahrnovat mnoho žánrů, včetně některých, které zahrnují mluvené dialogy, jako je hudební divadlo, Singspiele a opéra comique. V tradičním počtu oper používají zpěváci dva styly zpěvu: recitativní, mluvený styl a svébytné árie.

ČTĚTE:   Tiffany