Paleontologie v roce 1847

Paleontologie, paleontologie nebo palæontologie (z řečtiny paleo, „starověký“; ontos, „bytí“; a logos, „poznání“) je studium prehistorických forem života na Zemi prostřednictvím zkoumání rostlinných a živočišných fosilií. Sem patří studium tělesných fosilií, stop (ichnitů), nor, odhozených částí, koprolitů, palynomorfů a chemických zbytků. Protože se lidstvo setkávalo s fosiliemi po tisíciletí, má paleontologie dlouhou historii jak před, tak i po tom, co se formalizovala jako věda. Tento článek zaznamenává významné objevy a události související s paleontologií, ke kterým došlo v roce 1847.

Nepublikované jméno pro špatně identifikovaného prolacertiformního plaza, který byl pravděpodobně stejný jako Tanystropheus.

Špatně identifikovaný prokolofonid.

Macroscelosaurus je pravděpodobně stejný jako Tanystropheus.

ČTĚTE:   Gryposuchus