Paleontologie v roce 1947

Paleontologie, paleontologie nebo palæontologie (z řeckého paleo, „starověký“; ontos, „bytí“; a logos, „poznání“) je studium prehistorických forem života na Zemi prostřednictvím zkoumání rostlinných a živočišných fosilií. Sem patří studium tělesných fosilií, stop (ichnitů), nor, odhozených částí, koprolitů, palynomorfů a chemických zbytků. Protože se lidstvo setkávalo s fosiliemi po tisíciletí, má paleontologie dlouhou historii jak před tím, než se stala formalizovanou vědou, tak i po ní. Tento článek zaznamenává významné objevy a události související s paleontologií, ke kterým došlo v roce 1947.

Data s laskavým svolením George Olshevsky’s dinosaur genera list a Dr. Jeremy Montague’s dinosaur genus database.

Špatně identifikovaný poposaurid.

Špatně identifikovaný savec anthrakothere.

ČTĚTE:   Neovenatoridae