Paní Ottertonová

Paní Ottertonová se nejprve objeví na návštěvě policejního ředitelství Zootopie, kde hovoří se strážníkem Clawhauserem a přeje si mluvit s náčelníkem Bogem. Clawhauserová se jí snaží vysvětlit, že musí počkat, až ji zavolají, jako všichni ostatní. Navzdory tomu se jí podaří obejít Clawhausera, který se ji snaží zastavit, ale nepodaří se jí to kvůli tomu, jak je kluzká. Paní Ottertonová dorazí do Bogovy kanceláře, zatímco Bogo je uprostřed napomínání nové rekrutky Judy Hoppsové za její nekázeň. Paní Ottertonová zoufale prosí Boga, aby jí někdo pomohl najít jejího manžela, ale Bogo už o celé věci ví, protože pan Otterton je jedním ze čtrnácti pohřešovaných savců. Žádá paní Ottertonovou o trpělivost a ujišťuje ji, že pan Otterton bude nalezen během chvíle, ale právě v tu chvíli se Judy přihlásí a paní Ottertonová přiběhne k ní, aby ji objala, než ji Bogo požádá, aby počkala před kanceláří. Právě když má šéf Bogo nechat Judy odvést od policie, zahlédne u svých dveří paní Ottertonovou s náměstkem starosty Bellwetherem, který se doslechl, že Judy případ převzala. Bogo neochotně dovolí Judy jen 48 hodin, aby našla pana Ottertona nebo aby jí hrozilo vyhoštění.

Nakonec je pan Otterton nalezen Judy a liščí podvodník Nick Wilde v útulku Cliffside, ale je v divokém stavu. Poté, co je útulek přepaden a Otterton je přemístěn do nemocnice, navštíví paní Ottertonová svého manžela, jen aby viděla, že Emmitt, o kterém ví, že je ztracený, což jí zlomí srdce.

Poté, co vyjde najevo, že příčinou toho, že pan Otterton (a další zavinění predátoři) zdivočel, jsou noční vřískouni, které Bellwether zosnoval, aby je použil při promyšleném spiknutí k likvidaci predátorů, a Bellwether je zatčen za její spiknutí, je panu Ottertonovi podán protijed, který ho vyléčí z infekce. Paní Ottertonová s úlevou objímá svého manžela a děkuje Judy za pomoc.

ČTĚTE:   Peck and Toby's Tall Twirl

Smazáno: Jack Savage • Mr. Wilde