Plně konvertibilní dluhopis (FCD)

Co je plně konvertibilní dluhopis?

Plně konvertibilní dluhopis (FCD) je druh dluhového cenného papíru, v němž je celá hodnota konvertibilní na akcie na základě oznámení emitenta. O poměru konverze rozhoduje emitent při vydání dluhopisu. Po konverzi mají investoři stejné postavení jako běžní akcionáři společnosti.

KLÍČOVÉ TAKEAWAYS

Pochopení plně konvertibilních dlužních úpisů (FCD)

Držitelé plně konvertibilních dluhopisů by v případě úpadku emitenta nemohli obdržet nic.

Dluhopis může být nesměnitelný nebo konvertibilní. Nesměnitelný dluhopis nebude konvertován na vlastní kapitál. Má proto vyšší úrokovou sazbu než konvertibilní dluhopis. Směnitelný dluhopis může být po předem stanovené době konvertován na společné akcie emitující společnosti. Tento čas je určen svěřeneckou smlouvou. Držitel konvertibilního dluhopisu má tu výhodu, že po konverzi požívá zhodnocení ceny akcií společnosti. V důsledku toho jsou konvertibilní dluhopisy vydávány s nižšími úrokovými sazbami než nesměnitelné dluhopisy.

V době emise zdůrazňuje svěřenská smlouva dobu konverze, konverzní poměr a konverzní cenu. Doba konverze je období od data přidělení dluhopisů. Po uplynutí této doby může emitent uplatnit svou opci na konverzi cenných papírů. Konverzní poměr je počet akcií, na které jednotlivé dluhopisy konvertují, a může být vyjádřen za dluhopis nebo za 100 dluhopisů. Konverzní cena je cena, za kterou mohou držitelé dluhopisů konvertovat své dluhové cenné papíry na akciové akcie. Cena je obvykle vyšší než aktuální tržní cena akcie.

Plně vs. částečně konvertibilní Dluhopisy

Konvertibilní dluhopis lze částečně nebo zcela přeměnit na vlastní kapitál. Částečně konvertibilní dluhopis (PCD) zahrnuje zpětný odkup zlomku hodnoty cenného papíru za hotovost a přeměnu druhé části na vlastní kapitál. Plně konvertibilní dluhopis (FCD) zahrnuje úplnou přeměnu dluhového cenného papíru na vlastní kapitál na základě oznámení emitenta. Úplná přeměna dluhopisu na vlastní kapitál je metoda používaná ke splacení naturálního dluhu vlastním kapitálem. Tato platba v naturáliích eliminuje potřebu splácet jistinu v hotovosti.

ČTĚTE:   Claudia Schifferová

Výhody plně konvertibilních dluhopisů

Plně konvertibilní dluhopisy poskytují investorům možnost podílet se na růstu společnosti a zároveň snižovat krátkodobé riziko. V letech před přeměnou mají držitelé FCD nárok na řadu úrokových plateb. I když jsou tyto platby obvykle nižší než u nekonvertibilních dluhopisů, mají přednost před případnými dividendami pro akcionáře. A co víc, majitelé FCD dostávají platby bez ohledu na ziskovost firmy. U relativně nelikvidních dlouhodobých investic to může být podstatná výhoda.

Kritika plně konvertibilních dluhopisů

Nejvýraznější nevýhodou plně konvertibilních dluhopisů pro investory je schopnost emitující společnosti vynutit si konverzi. Firmy si pravděpodobně vynutí konverzi v časech, které jsou prospěšné spíše stávajícím akcionářům než investorům FCD.

Předpokládejme, že svěřenecká smlouva specifikuje, že emitující společnost má právo přeměnit FCD na vlastní kapitál za 50% nad současnou cenu za pět let. Pokud cena akcií klesne o 50%, protože se podniku nedařilo, pak by společnost mohla co nejdříve zlepšit cash flow. Investoři FCD budou pravděpodobně nuceni přeměnit se značnou ztrátou, jakmile uplyne pět let.

Na druhou stranu stávající akcionáři nebudou chtít ředit vlastní kapitál, pokud jsou ceny akcií třikrát vyšší, protože se podniku dařilo. Společnost by mohla konverzi oddálit co nejdéle, možná až do doby, kdy během recese vznikne potřeba zlepšit cash flow. V té době budou ceny akcií pravděpodobně nižší, což omezí zisky držitelů plně konvertibilních dluhopisů.