Posuvná pomlčka

Sora (Kingdom Hearts) předvádí klouzavý úprk s technikou Quick Run.

Schopnost provádět klouzavý úhybný manévr. Technika Aim Dodging. Kombinace Dashing a Sliding.

Uživatel je schopen provést rychlý úhybný manévr, při kterém klouže po zemi.

Viz také: Videogam Dashing a Dash Attack.

ČTĚTE:   Aladin