Raoul Gilger

Raoul Gilger (1912-1940) byl německý leutnant Wehrmachtu během druhé světové války. V roce 1940, po okupaci Francie, Gilger zřídil experimentální radarové zařízení v opatství v Lotrinsku, které vešlo ve známost jako L’Ossuaire. Toho podzimu francouzský odbojář Sean Devlin zaútočil na zařízení, zabil Gilgera a zařízení zničil.

ČTĚTE:   Miklos Horthy