SEC Form 144: Oznámení o navrhovaném prodeji cenných papírů Přehled

Co je SEC formulář 144: Oznámení o navrhovaném prodeji cenných papírů?

Formulář 144: Oznámení o navrhovaném prodeji cenných papírů je dokument vydaný Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Musí být podán SEC výkonným úředníkem, ředitelem nebo přidruženou společností při zadání příkazu k prodeji akcií této společnosti během jakéhokoli tříměsíčního období, ve kterém prodej přesáhne 5 000 akcií nebo podílových jednotek nebo má souhrnnou prodejní cenu vyšší než 50 000 dolarů. To je také známé jako pravidlo 144 zákona o cenných papírech z roku 1933.

Klíčové způsoby

Formulář porozumění 144: Oznámení o navrhovaném prodeji cenných papírů

Každý, kdo prodává omezené, neregistrované a kontroluje cenné papíry ve Spojených státech, se musí řídit pravidlem 144 zákona o cenných papírech z roku 1933, které bylo schváleno jako způsob ochrany investorů po krachu burzy v roce 1929. Prodej těchto druhů cenných papírů může být často komplikovaný, takže pravidlo 144 pomáhá tento proces trochu zjednodušit. Podle tohoto pravidla mohou být prodejci osvobozeni od registrace prodeje cenných papírů, pokud splňují několik podmínek, které jsou uvedeny níže. Prodejci může být kdokoliv včetně emitenta cenného papíru, makléře-dealera, nebo dokonce upisovatele.

Vzhledem k tomu, že prodeje uvedené ve formuláři 144 jsou často velmi blízké zájmům emitující společnosti, musí upisovatelé cenné papíry registrovat podle § 5 zákona o cenných papírech. Jsou-li splněny správné podmínky, může pravidlo 144 stanovit potřebnou výjimku a povolit další prodej. Přesto musí všechny strany získat převodce, který před prodejem odstraní legendu cenných papírů.

Formulář 144 musí být podán u SEC přidruženou společností jako oznámení o navrhovaném prodeji cenných papírů, pokud částka, která má být prodána podle pravidla 144 během jakéhokoli tříměsíčního období, přesahuje 5 000 akcií nebo podílových jednotek nebo má souhrnnou prodejní cenu přesahující 50 000 dolarů. Subjekt, který podává formulář 144, musí mít v dobré víře úmysl prodat cenné papíry uvedené ve formuláři v přiměřené lhůtě po podání formuláře. SEC sice nevyžaduje, aby byl formulář zaslán elektronicky do databáze SEC EDGAR, ale někteří spisovatelé se tak rozhodnou. Jiní se tak mohou rozhodnout učinit v tištěné podobě.

ČTĚTE:   Podvodní

SEC Formulář 144 lze podat v tištěné nebo elektronické podobě.

Další informace na formuláři 144 pro fyzické osoby mohou zahrnovat fyzickou adresu, číslo IRS (Internal Revenue Service), povahu platby a další podobné prodeje v předchozích několika měsících.

Zvláštní úvahy

Existují určité podmínky, které musí být splněny podle článku 144, aby mohly být tyto cenné papíry prodány. Jsou to:

Lock-Up Agreement

Upisovatelé nechají manažery, manažery, zaměstnance a držitele rizikového kapitálu podepsat uzamykací dohody kolem prvotní veřejné nabídky akcií (IPO) společnosti, aby podpořili prvek stability ceny akcií v prvních měsících obchodování.

Dohoda o uzavření (lock-up agreement) je právně závazná smlouva mezi upisovateli a zasvěcenými osobami, která zakazuje interním fyzickým osobám prodávat jakékoli akcie po stanovenou dobu. Lhůty pro uzavření obvykle trvají 180 dní, ale příležitostně mohou trvat i 120 dní nebo až 365 dní.

Další relevantní formuláře

Mějte na paměti, že toto není vyčerpávající seznam souvisejících formulářů. Úplný seznam, spolu s popisy a formuláři ke stažení, najdete na webových stránkách SEC.

Příklad formuláře 144: Oznámení o navrhovaném prodeji cenných papírů

Příklady formuláře 144 lze nalézt vyhledáním společnosti na EDGAR. Dne 26. dubna 2018 podal Lee Kirk, ředitel Guaranty Bancshares žádost o prodej 20 891 akcií akcií společnosti za souhrnnou tržní hodnotu 686 896,08 USD na Nasdaq. Přibližné datum prodeje bylo stanoveno na období mezi 7. dubnem 2018 a 12. červnem 2018.