fyzický

Fyzikální deformace

Moc deformovat zákony fyziky. Submoc fyzikální manipulace. Variace deformační manipulace. Uživatel může deformovat fyzikální zákony a umožnit tak uživateli porušit jakýkoli fyzikální zákon přemístěný ve vesmíru. Vše, co tvoří fyziku (hmotu, energii, časoprostor), včetně jejích dílčích vlastností, může být do určité míry porušeno a deformováno, aniž by dosáhl úrovně manipulace. Uživatel může ohnout fyzikální zákony …

Fyzikální deformace Pokračovat ve čtení »

Spiritual Blood

All Spawn (Image Comics) představuje krev z nekroplazmy Moc vlastnit krev s duchovními vlastnostmi. Submoc duchovní formy. Variace nadpřirozené krve. Uživatelé mají duchovní krev; formu krve, která obsahuje éterické vlastnosti duchovní povahy, která proudí žilami éterických těl a duchovních bytostí. Tato krev poskytuje různé schopnosti/účinky duchovní povahy, jako je uzdravení, zlepšení fyzické kondice a mnoho …

Spiritual Blood Pokračovat ve čtení »

Dálkové léčení

Princezna (Kekkaishi) byla schopna Byaku vyléčit pouhou silou vůle, i když v té době nebyla nikde v jeho blízkosti. Schopnost uzdravovat/obnovovat ostatní bez omezení rozsahu. Variace uzdravování. Uživatel může léčit ostatní, aniž by s nimi musel být přítomen, například léčit někoho v jiné dimenzi nebo vesmíru, zatímco oni zůstávají ve fyzickém světě. Mohou léčit nebo …

Dálkové léčení Pokračovat ve čtení »

Embodiment sexuality

Afrodita/Venuše (řecko-římská mytologie) je bohyně lásky a sexuality tak ztělesňuje takové koncepty, kterým se vyrovnává. Moc stát se ztělesněním sexuality. Variace sexuální manipulace, přirozeného vzezření a mocenského projevu. Nezaměňovat s chtíčovým vzezřením. Uživatel je fyzickým projevem či personifikací všech forem a principů sexuality/sexuality, čímž získává schopnost a moc nad sexualitou každého a všeho, co je …

Embodiment sexuality Pokračovat ve čtení »

Fyziologie plazmatu

Síly Pyrokinetics‘ (Fire Force/Fire Brigade of Flames) jsou založeny na plazmě, což jim umožňuje mít síly založené na plamenech a elektřině. Schopnost být člověkem se superschopnostmi, jehož schopnosti jsou založeny na plazmě. Variace nadřazené lidské fyziologie a iontové lidské fyziologie. Nezaměňovat s pyrotechnickou lidskou fyziologií. Uživatelé jsou bytosti, jejichž síly jsou založeny na plazmokinezi a/nebo …

Fyziologie plazmatu Pokračovat ve čtení »

Kvantová energie Fyziologie

Wendell Vaughn/Quasar (Marvel Comics) Schopnost přeměnit se nebo mít fyzické tělo složené z kvantové energie. Technika kvantové manipulace a kvantové manipulace s energií. Variace energetické fyziologie. Uživatel je tvořen nebo může přeměnit své tělo zcela na kvantovou energii, nebo je tvořen kvantovou mechanikou. Uživatelova přeměněná forma je anatomicky totožná s jejich běžnou formou, kromě toho, …

Kvantová energie Fyziologie Pokračovat ve čtení »

Tělesná transcendence

Cyborg (Teen Titans) překonává omezení svého kybernetického těla pouhou silou vůle. Moc překročit své tělesné hranice. Submoc manipulace s tělem a sebenadvlády. Fyzická variace mentální transcendence. Cíl fyzické augmentace. Uživatel může překročit svůj tělesný potenciál/schopnosti nad rámec svých běžných omezení, což uživateli umožňuje dělat věci, které by normálně se svým tělem dělat nemohl.

Physical Force Defiance

Ambrose Chase (Wildstorm/DC Comics) může měnit zákony fyziky, vzdorovat gravitaci, setrvačnosti, tření atd. Schopnost ignorovat fyzické síly. Submoc manipulace s fyzickou silou. Uživatel může ignorovat jakékoliv/všechny vnější fyzikální síly, které je ovlivňují, včetně tření, gravitace, netto síly, aplikované síly, hmotnost, normální síly, akční-reakční síly, atd.

Manipulace s absolutním fyzikálním zákonem

Manipulace s absolutním fyzikálním zákonem Gan (série Temná věž) ovládá fyziku multivesmírných/alternativních realit tak, jak je vytvořil. Moc manipulovat s fyzikálními zákony ve všech realitách. Dokonalá verze manipulace s fyzikálními zákony. Uživatel může měnit, vytvářet, manipulovat a přepisovat fyzikální zákony ve všech realitách, měnit je tak, aby byly v každé realitě jiné a ne takové, …

Manipulace s absolutním fyzikálním zákonem Pokračovat ve čtení »

Fyziologie elementární energie

Fyziologie elementární energie Po získání moci živlů se Omi (Xiaolin Showdown) nakonec mohl stát bytostí z Elementální energie. Síla přeměnit se nebo mít fyzické tělo složené z elementární energie. Technika manipulace s elementární energií. Variace energetické fyziologie. Uživatel je tvořen nebo může své tělo zcela přeměnit na elementární energii. Uživatel transformované formy může být anatomicky …

Fyziologie elementární energie Pokračovat ve čtení »