Nne

Jednou Janja vyhodil své přisluhovače Cheeziho a Chungua poté, co je obvinil, že mu zničili plány, a nahradil je Nnem a Tanem. Nakonec se Nne a Tano obrátili proti Janjovi a pokusili se lovit oryxe pro sebe, ale byli zastaveni Lví gardou. Nakonec se vrátili ke klanu a dál sloužili pod vedením Janji.

Na rozdíl od Cheeziho a Chungua je Nne stejně nemilosrdný jako Janja a inteligentnější, ale před „novou posádkou Janji“ se ukázalo, že je spolu s Tanem nejtišší ze smečky. Nne se také ukázal jako neloajální ke každému, kdo mu pokazí plány nebo už pro něj nemá využití, včetně Janji.

Nne se Banzaiovi silně podobá, i když má na čenichu a čele tmavší flíček srsti. Nne je o něco menší než jeho druhové z klanu s mohutnou postavou, takže vypadá skoro jako štěně.

The Lion Guard: Return of the Roar

Nne a jeho druhové z klanu sledují svého vůdce Janju, jak ve vnějších zemích okusuje kost. Jsou zklamaní, když se dozvídají, že jim nic nenechal. Brzy se objeví motýl, a když ho jeho vůdce nechytí, Nne se začne smát, jakmile motýl přistane na hlavě jeho vůdce. Když si Janja všimne medového jezevce poblíž, kost odhodí a Nne spolu s Tanem spěchají, aby ji chytili.

Později se Nne začne smát, když Cheezi a Chungu vysvětlují, proč nemohli svému vůdci sehnat jídlo. Nne se přestane smát, když Mzingo přiletí a poslouchá jeho rozhovor s Janjou. Když Janja vysvětlí, co se stalo s předchozí Lví gardou, Nne se začne smát znovu a zastaví své veselí, když rozhovor začne být vážný. Když se jeho vůdce rozptýlí a nechytí housenku, Nne se znovu směje nedostatkům svého vůdce. Když Janja konečně odhalí plán, přidá se ke zbytku svého klanu a zpívá Tonight We Strike.

Nne následuje svůj klan do Pýchových zemí, kde se opatrně přibližují k pasoucím se gazelám. Když nastane správný čas, udeří společně a způsobí, že se gazely splaší. Nne je však zastaven Fulim, jehož rychlost se ukazuje být větší, než jsou schopni zvládnout. Ustupují poblíž, kde naberou klid. Brzy před nimi dorazí Kion a poté, co mu bylo řečeno, že nejsou v Pýchových zemích vítáni, Kion použije Řev Starších, aby je odstřelil pryč, zpět do vnějších zemí.

„Nikdy nesuď hyenu podle jejích skvrn“

Nne a jeho klan najdou Jasiri ve své části vnějších zemí. Zatímco Jasiri by nejraději odešla v míru, Janjin klan má jiné plány a zaútočí na ni. Když se na ni Cheezi vrhne, Jasiri ho udeří hlavou přímo do Nne a několika dalších hyen. Brzy dorazí Kion, aby Jasiri bránil. Nne se drží dál, i když Kion mu vyskočí na záda a Nne dočasně omráčí. Když Kion o chvíli později Jasiri chválí, Nne se připlíží za Kiona, ale Jasiri ho odstrčí dřív, než stihne zaútočit. Když Nne a zbytek jeho klanu zahnaní Kiona do kouta, lvíče vypustí Řev starších a nechá klan odletět dozadu. Když se zvednou, Nne a jeho klan se stáhnou zpět do hlubin vnějších zemí.

Poté, co Simba a Nala přenechají své dceři Kiaře velení nad Zeměmi Pýchy, Mzingo ji pošle navštívit Janju poblíž Zlomené skály, protože jí řekl o mírovém návrhu od samotného Janji. Objeví se sama, po hádce se svým bratrem ohledně celého návrhu. Nne se jí záhy odhalí spolu se svými druhy z klanu a začnou kroužit kolem královny. Nne se k ní vrhne, ale ona se jeho útoku vyhne. Přestože je Janja schopna ji přitlačit, Kion ji záhy přijde zachránit. Šance jsou stále ve prospěch hyen, dokud nedorazí zbytek Lví gardy. Když jsou nyní šance vyrovnané, Nne a zbytek jeho klanu se pak rozhodnou ustoupit zpět do vnějších zemí pod vlastním ústupem svého vůdce.

„Kupatanská oslava“

Když šakalí mládě Dogo bez pozvání vstoupí do jejich doupěte, Nne a zbytek jeho klanu zuřivě pronásledují mládě přes vnější země. Nakonec ho zahnali do kouta poté, co se smykem zastavili a přistáli na rozcuchané hromadě jeden na druhém. Jejich vůdce se pohne vpřed, aby zaútočil, ale na scéně se objeví Kion a Lví garda. Když si jejich vůdce uvědomí, jaký je s největší pravděpodobností Dogův plán, Nne se se zbytkem klanu stáhne zpět do vnějších zemí a výhružně se směje.

Ve vnějších zemích odpočívá Nne pokojně se zbytkem svého klanu, když vtom se objeví vzrušený Cheezi se zprávou o jídle, které je „doručováno“. Ukáže se, že je to Bunga, a Nne následuje svůj klan k osamělému medojedovi. Obklíčí ho, ale Fuli dorazí právě včas, aby zachránila svou přítelkyni před tím, aby se stala potravou pro hyeny, a vyskočí na kámen, který se rozbije a začne stékat po lávě. Nne a zbytek jeho klanu je následují a pádí po úbočí rychle tekoucí lávy. Když dojdou na konec, zbytek Lví stráže vyskočí opodál a Nne se rozběhne.

Zatímco Lví garda hlídkuje v Pride Lands, Tano a jeho druhové z klanu je špehují z hřebenu. Janja plánuje zaútočit na stádo pakoňů, jakmile bude tým z dohledu, ale nakonec uklouzne na blátě a klan prozradí. Rozzuřený Kion použije Řev Starších, aby je odfoukl zpět do Outlands, kde si Janja vylije svůj vztek na Cheezi a Chungu.

Janja obviní Cheeziho a Chungua, že mu vždy zmařili plány, a vykáže je z klanu. Pak na jejich místo dosadí Tana a Nneho a nařídí jim, aby vyhnali Cheeziho a Chungua ze Zemí Pýchy. Oba poslechnou, štěkají a vrčí na Cheeziho a Chungua, dokud neutečou do Zemí Pýchy.

Později Tano a Nne navrhnou Janje plán: nalákají Lví gardu na splašenou antilopu a pak změní směr a místo toho zaútočí na stádo oryxů. Janja, ohromená důmyslností plánu, souhlasí.

Společně se všichni tři pustí do úprku antilop a Tano a Nne přinutí Janju, aby se s nimi ukryla před Lví stráží. Když však začnou honit stádo oryxů, Janju zradí a donutí ho slézt z okraje vysokého útesu. Když však stádo zahnou do slepého kaňonu, dorazí Lví stráž a Kion obě hyeny s Řevem starších vypudí.

Nne a Tano se před pár epizodami znovu objevují jako stále ještě členové Janjiny posádky. Nne a ostatní členové Janjina klanu jsou vyhnáni Lví gardou z Pýchových zemí poté, co se pokusili vzít si gazelu. Jakmile se k nim Lví garda otočí zády, Janja rychle vede svůj klan zpět a znovu pátrá po gazele, kde narazí na Nalu a obklíčí ji. Nne po ní chňapne a donutí ji uskočit, aby se mu vyhnula. Než se k ní kdokoliv z nich může znovu přiblížit, Kion dorazí včas, aby v krajním hněvu použil Řev starších a celý klan rozprášil zpět do vnějších zemí.

Nne je krátce viděn ve flashbacku během Hadithi the Hero. On, Tano a další hyena jsou viděni, jak se zaměřují na některé havrany, i když Hadithi se na ně vrhne a zablokuje jim útok.

Nne se pokouší lovit slony s Janjou a jeho posádkou. Ačkoli Nne vyjadřuje Janje obavy, že lovit slony je špatný nápad, Janja trvá na tom, že to bude fungovat, dokud se vydají pro mláďata slonů. Oba dva jsou zastaveni v jejich stopách Kionem a ustrašeně prchají z místa činu. Když se Janja spojí s Usharim, aby kontaktovali Scara a pomohli jim porazit lví stráž, přidá se ke zbytku svého klanu a zpívá „Let’s Bring Back a Legend“. Aby svůj plán uskutečnili, klan se od Ushariho dozví, že potřebují oheň a hůl buď Rafikiho nebo jeho nového učedníka, aby přivolali Scara a naplánovali, že Kion použije svůj řev, aby sopka vybuchla. Posádka unese Kiaru a zatímco Nne popadne hůl. Nne pak hůl předá Usharimu a hlásí, že úspěšně zajali Kiaru a že podle Janji za chvíli dorazí lví stráž. Ushari pak Nnemu nařídí, aby se znovu připojil k Janjovi a klanu a poskytl potřebnou pomoc, což okamžitě udělá.

Scar nařídil Janjinu klanu, aby se zbavil Jasirina klanu.

Ranní zpráva (epizoda)

Scar přikazuje Janjinu klanu zajmout Zazu a vyzradit královská tajemství.

Divide and Conquer (Lví stráž)

Scar řád Janja klan a Reirei smečka zbavit Rafiki.

Když Simbu bodne štír, Lví garda se vydá k sopce pro popel. Scarova armáda je obklíčí, aniž by se jim podařilo uniknout. Kion použije Řev a všechny cizozemce odstřelí.

Janjin klan podpálil údolí Kilio, spolu s dalšími členy armády Scaru. Když se sloni snaží uprchnout, Nne je viděn, jak se plíží ke stádu, ale po tom zmizí.

S posledním Scarovým plánem v hlavě se Nne se zbytkem svého klanu stěhuje k vodopádům Hakuna Matata s úmyslem způsobit zablokování tím, že do proudu na vrcholu vodopádu zatlačí kameny. Hned po Janjině rozkazu se Nne a Tano pustí do práce. Přeruší je však Fuli a Bunga, kteří se zamaskovali pomocí bahna a listí. Nne a Tano se polekaně spěšně stahují a ostatní členy klanu nechávají za sebou.

Zatímco Nne čelí Jasiriho Hjónskému odboji ve vnějších zemích, čelí jim s Janjovým klanem, Reireiovou smečkou a Kiburiho Floatem.

Scar nařizuje své armádě, aby převzala Makuu’s Watering Hole.

Scar nařizuje své armádě, aby převzala Mizimu Grove.

Battle for the Pride Lands

Scar nařídil Janjinu klanu, aby držel Lví gardu uvězněnou v jejich doupěti. Zradil hyeny a ti se přidali na stranu Lví gardy.

Tano a Nne jsou dobří přátelé, protože oba pracují pro Janju. V „Janjině nové partě“ oba povýší a zaujmou místo Cheeziho a Chungua.

Nne a Janja jsou dobří přátelé. Nne pomáhá Janji zaútočit na Lví gardu. V „Janjině nové posádce“ Janja nahradí Cheeziho a Chungua Nnem a Tanem. Nicméně zradí Janju a nechají ho na útesu. Nicméně se zdá, že na to zapomínají a stávají se přáteli.

Nne je dobrý přítel s Cheezi a Chungu, protože jsou ve stejném klanu.

Nne nenáviděl Kiona od té doby, co byl vůdcem Lví gardy. Kion na ně použil svůj Řev mnohokrát. Když je Scar zradí, přidají se ke Lví gardě, aby s ním bojovali.

Bunga, Fuli, Beshte And Ono

Nne nenáviděl Lví gardu od té doby, co je vykopli z Pýchových zemí. Když je Scar zradí, přidají se ke Lví gardě, aby s ním bojovali.

Stejně jako zbytek Janjina klanu, ani Jasiri nevěří nebo nemá rád Nne, přestože mají omezené interakce s některou z hyen. Jakkoliv odloží své rozdíly stranou a připojí se k ostatním klanům.

Nne nenáviděl Madou, dokud se nepřipojil ke klanu Jasiri.

Nne kdysi Simbu nenáviděl, protože je králem Pýchových zemí. Nikdy by do Pýchových zemí nepustil hyeny. Dokud se nepřipojily na jeho stranu a nepomohly v boji proti Jizvovi.

Anga a Nne spolu dobře vycházejí.

Hadithi nesnášel Nne, ale teď jsou v dobrém vztahu.

Nne kdysi nenáviděla Ma Temba. V ‚Vzestupu jizvy‘ Nne zaútočila na stádo Ma Temba. Brzy si začnou rozumět.

Nne se stal Scarovým přisluhovačem poté, co ho pomohl Usharimu přivolat. Uposlechl všechny své příkazy a je typicky dost chytrý, ale navzdory tomu všemu téměř vždy nedokázal splnit úkol a často Scara zklamal. Také se postaví do boje s nepřáteli, ať se děje, co se děje, což z něj dělá příliš sebevědomého, protože si myslí, že Scarovy plány budou vždy fungovat, když fungují jen zřídka. Navzdory tomu všemu ho Scar stále využívá ve svých plánech a Nne doufá, že jednoho dne budou Pride Lands jejich. Nicméně Scar ho podrazil.

První řada: „Boara Boara“ • „Saskatchewan Catch“ • „Kenya Be My Friend?“ • „Good Mousekeeping“ • „Brazil Nuts“ • „South Sea Sick/The Lion Sleeps Tonight“ • „Never Everglades“ • „Cooked Goose“ • „Yukon Con“ • „Doubt of Africa“ • „How to Beat the High Costa Rica“ • „Swiss Missed“ • „Russia Hour“ • „You Ghana Join the Club“ • „Uganda Be an Elephant“ • „To Kilimanjaro Bird“ • „Rocky Mountain Lie“ • „Amazon Quiver“ • „French Fried“ • „Big Top Breakfast“ • „Madagascar About You“ • „Truth or Zaire“ • „Mojave Desserted“ • „Beauty and the Wildebeest“ • „Don’t Break the China“ • „Can’t Take a Yolk“ • „The Pain in Spain“ • „Frantic Atlantic“ • „Unlucky in Lesotho“ • „Rafiki’s Apprentice“ • „Tanzania Zany“ • „Guatemala Malarkey“ • „Mombasa-In-Law“ • „TV Dinner“ • „Back Out in the Outback“ • „Gabon with the Wind“ • „Timon’s Time Togo“ • „The Law of the Jungle“ • „Manhattan Mishap“ • „Paraguay Parable“ • „Be More Pacific“ • „Going Uruguay“ • „Let’s Serengeti Out of Here“ • „Congo on Like This“ • „Okay Bayou?“ • „Shake Your Djibouti“ • „Yosemite Remedy“ • „The Sky is Calling“ • „Mozam-Beaked“ • „Ocean Commotion“
Season Two: „Palm Beached“ • „Jamaica Mistake?“ • „Oregon Astray“ • „New Guinea Pig“ • „Isle of Manhood“ • „Puttin‘ on the Brits“ • „Klondike Con“ • „Isle Find Out“ • „Beetle Romania“ • „Rumble in the Jungle“ • „Wide Awake in Wonderland“ • „Zazu’s Off-by-One Day“ • „Animal Barn“ • „Roach Hotel“ • „Africa-Dabra!“ • „I Don’t Bolivia“ • „Shopping Mauled“ • „Library Brouhaha“ • „Catch Me if You Kenya“ • „Scent of the South“ • „Monster Massachusetts“ • „Handle with Caribbean“ • „Forbidden Pumbaa“ • „Washington Applesauce“ • „Alcatraz Mataz“ • „Oahu Wahoo“ • „I Think I Canada“ • „Zazu’s Off Day Off“ • „Beast of Eden“ • „Sense & Senegambia“ • „Timon on the Range“ • „The Man from J.U.N.G.L.E.“ • „Maine-Iacs“ • „Fiji-Fi-Fo-Fum“ • „Rome Alone“ • „Amusement Bark“ • „Once Upon a Timon“ • „Home is Where the Hog Is“ • „Beethoven’s Whiff“ • „Bumble in the Jungle“ • „Mind Over Matterhorn“
Season Three: „Whiff“ • „To Be Bee or Not to Be Bee“ • „Luck Be a Meerkat“ • „Just When You thought You’d Cuisine it All“ • „Lemonade Stand Off“ • „Big Jungle Game“ • „Boo Hoo Bouquet“ • „So Sumo Me“ • „Now Museum, Now You Don’t“ • „Visiting Pig-nitaries“ • „The Truth About Kats and Hogs“ • „Escape from Newark“ • „Truth Be Told“ • „Circus Jerks“ • „Nest Best Thing“ • „Super Hog-O“ • „Don’t Have the Vegas Idea“ • „Hot Enough for Ya?“ • „Werehog of London“ •“ • „Bigfoot, Littlebrain“ • „Astro-Nots“ • „Robin Hoodwinked“ • „Seregenti Western“ • „All Pets are Off“ • „Two for the Zoo“ • „The Swine in the Stone“ • „You May Have Already Six Million Bakra“ • „My Meteor, My Friend“ • „Jungle Slickers“ • „Don’t Wake the Neighbear“ • „Recipe for Disaster“ • „Going Over-Boar’d“ • „Ivy Beleaguered“ • „Broadway Bound & Gagged“ • „Steel Hog“ • „Dealer’s Choice Cut“ • „Space Ham“ • „You Bet Your Tuhkus“ • „No-Good Samaritan“ • „Living in De Nile“ • „One Tough Bug“ • „Pirates of Pumbzance“ • „Miss • Perfect“ „Hakuna Matata U.“ • „Pig-Malion“ • „Why No Rhino“ • „War Hogs“ • „The Big No Sleep“ • „Common Scents“ • „Mister Twister“ • „Don’t Be Elfish“ • „Lights, Camera, Traction“ • „The Running of the Bullies“ • „Special Defects“ • „Wishy Washy“ • „Ice Escapades“ • „Guru-Some“ • „Jailhouse Shock“ • „Nearly Departed“ • „Early Bird Watchers“ • „The Spy’s the Limit“ • „Ready, Aim, Fire“ • „Timoncchio“ • „Ghost Boosters“ • „Stay Away from my Honey!“ • „Sitting Pretty Awful“ • „He’s a Bad, Bad, ¬ Bad Sport“ • „Dapper Duck Burgers“ • „It Runs Good“ • „Hot Air Buffoons“ • „Timon in Love“ • „Kahuna Potato“ • „Mook Island“ • „Cliphangers“

Lví stráž
První řada: „Nikdy nesuď hyenu podle jejích skvrn“ • „Vzestup Makuu“ • „“Bunga Moudrý“ • „Nemůžu se dočkat, až budu královnou“ • „Oko Beholder“ • „Oslava Kupatany“ • „Fuliho nová rodina“ • „Pátrání po Utamu“ • „Následuj toho Hrocha!“ • „Volání Dronga“ • „Obrazy a předpovědi“ • „Migrace Mbaliho polí“ • „Bunga a král“ • „Imaginární Okapi“ • „Příliš mnoho termitů“ • „Potíže s Galagy“ • „Janjova nová posádka“ • „Paviáni!“ • „Pozor na Zimwi“ • „Lvi Outlandů“ • „Už nikdy neřvi“ • „Ztracené gorily“ • „Cesta do Udugu“ • „Idol Ono“ • „Beshte a Hippovy uličky“ • „Ono Tickbird“
Druhá série: „Babysitter Bunga“ • „The Savannah Summit“ • „The Traveling Baboon Show“ • „Ono and the Egg“ • „The Rise of Scar“ • „Let Sleeping Crocs Lie“ • „Swept Away“ • „Rafiki’s New Neighbors“ • „Rescue in the Outlands“ • „The Ukumbusho Tradition“ • „The Bite of Kenge“ • „Timon and Pumbaa’s Christmas“ • „The Morning Report“ • „The Golden Zebra“ • „The Little Guy“ • „Divide and Conquer“ • „The Scorpion’s Sting“ • „The Wisdom of Kongwe“ • „The Kilio Valley Fire“ • „Undercover Kinyonga“ • „Cave of Secrets“ • „The Zebra Mastermind“ • „The Hyena Resistance“ • „The Underground Adventure“ • „Beshte and the Beast“ • „Pride Landers Unite!“ • „The Queen’s Visit“ • „The Fall of Mizimu Grove“ • „Fire from the Sky“
Season Three: „Battle for the Pride Lands“ • „The Harmattan“ • „The Accidental Avalanche“ • „Ghost of the Mountain“ • „Marsh of Mystery“ • „Dragon Island“ • „Journey of Memories“ • „The Race to Tuliza“ • „Mama Binturong“ • „Friends to the End“ • „The Tree of Life“ • „The River of Patience“ • „Little Old Ginterbong“ • „Poa the Destroyer“ • „Long Live the Queen“ • „The Lake of Reflection“ • „The Triumph of the Roar“ • „Journey to the Pride Lands“ • „Return to the Pride Lands“

Timon & Pumbaa: Zazu’s Tree • Madame Credenza’s Place • Savage Rock • Boss Beaver’s Log Land • The Tree of Truth • Dismal Swamp
The Lion Guard: Lair of the Lion Guard • Janja’s Den • Tree of Life

Hide and Seek

Phineas and Ferb“Hide and Seek“

Scénář a storyboardy podle

Linda řekne Phineasovi, Ferbovi, Isabelle, Baljeetovi a Bufordovi, že půjde na chvíli k Vivian domů. Buford se zeptá, jakou zábavu by si mohli užít, když prší, a parta se zdá být v koncích. Irving navrhne Hide and Seek, což všechny překvapí, protože předtím v místnosti zřejmě nebyli. Irving pak pokračuje tím, že je jejich největší fanoušek a ukazuje své fotoalbum s jejich Velkými nápady. Phineas souhlasí, že je to dobrý nápad, ale Buford uvádí, že dům je příliš malý pro dobrou hru na schovávanou. Ferb navrhne, že místo toho, aby byl dům příliš malý, jsou příliš velcí. To dá Phineasovi nápad a říká: „Vím, co dnes budeme dělat!“ To Irvinga vzruší a pak se zeptá, jestli může říct: „Kde je Perry?“ To Phinease zmate a později ho to trochu vyděsí, když se Irving snaží říct větu v dramatických tónech.

Mezitím, v Perryho podzemním úkrytu, major Monogram informuje Perryho o sérii znepokojivých zpráv, které Doofenshmirtz zanechal na jeho záznamníku a žádá Perryho, aby přišel a zastavil ho před zlem. Monogram řekne Perrymu, aby ho zastavil, zatímco v pozadí budou hrát další zprávy.

Phineas a Ferb dokončí svůj zmenšovací stroj a všichni se dotknou červené koule na jejím vrcholu, což způsobí, že se všichni zmenší. Začnou zkoumat svět ze své nové velikosti a začnou sestřih podle melodie „When You’re Small“.

Perry vtrhne na Doofenshmirtze, jehož zlým skutkem pro dnešek je vyhazování recyklovaného odpadu do běžných odpadků. Tvrdí, že viděl zlo svých způsobů a začne Perryho poplácávat po zádech, aby ho zahnal domů. Přitom Perrymu na záda nasadí minibota, aniž by o tom věděl.

Phineas za něj prohlásí Candace a všichni se schovají. Candace mezitím telefonuje se Stacy a gangu si nevšimne. Ta si však zmenšovacího stroje všimne a spěchá ho odnést Lindě přes ulici. Ta vezme deštník, na kterém se Baljeet schovává, a vyhodí ho na svítidlo. Phineas se snaží vymyslet způsob, jak cvokaře dostat zpátky, a Irving je zklamaný, když se dozví, že jeho hrdinové celou dobu jen improvizují. Baljeet cítí, jak na něj fouká chlad klimatizace. Perry se vrací domů a usíná na své zvířecí posteli. Minibot ožívá a doktor Doofenshmirtz ho řídí v naději, že Perryho adresu někde najde.

Candace zachrání před Pinkym Isabella a pomůže jí na palubu mechanické mouchy. Vznášejí se ke stroji a vracejí se do svých normálních velikostí. Candace pak odběhne ukázat Lindě vynálezy. Doofenshmirtz obnoví videopřenos a Perry zahlédne kameru, která ho sleduje. Rozdrtí ji, což Doofenshmirtze přiměje, aby aktivoval sebedestrukční tlačítko na svém robotovi. Ten s ním zničí zmenšovač a nějak se mu podaří opustit stůl a zbytek kuchyně bez úhony. Candace přísahá, že tu byl, když ho neviděla, ale Linda a Vivian jí nevěří, protože si myslí, že jde o hormony dospívajících. Doofenshmirtz komentuje pocit prázdnoty, že po zničení svého robota nemá žádnou odplatu.

Co se stalo s Ferbovýma rukama?

Ostatní: Afrika • Anglie • New York City • Big Ben • Mars • Tokio • Londýn • Čína • Indie • Kanada • Chile • Havaj

Raging Bully

Tento článek je o epizodě z Phineas a Ferb. Pro epizodu Hrdá rodina: Hlasitější a hrdější viz Zuřící tyran.

Phineas a Ferb“Zuřící tyran“

Buford vyzve Phinease na soutěž v palcovém wrestlingu poté, co ho ztrapní. Phineas absolvuje trénink u hostující hvězdy Evandera Holyfielda. Mezitím doktor Doofenshmirtz vynalezne Slave-inator, aby lidé navštívili jeho narozeniny, a poté uklidí. Doktor Doofenshmirtz jen napíše na klávesnici, co chce, aby pro něj lidé udělali, jeho příkazy se objeví na obří obrazovce, lidé jsou hypnotizováni a okamžitě to udělají.

Candace sedí v křesle a listuje fotografiemi Jeremyho na svém mobilu, které vypadají, že byly pořízeny buď proti jeho vůli, nebo když byl naprosto překvapen. Linda přijde a sdělí jí, že její jazzové trio bude vystupovat ve Squat and Stitch v Googolplex Mall, takže Candace, Phineas a Ferb by tam měli dnes přijít a poflakovat se tam. Candace je nadšená, protože Jeremy tam pracuje v Mr. Slushy Dawg a chce ho vidět.

V obchoďáku začne Linda se svým jazzovým vystoupením a sdělí pletařkám, že dnes budou hrát nějaký volný jazz a Candace dá Phineasovi a Ferbovi nějaké peníze. Řekne jim, aby se za dvě hodiny sešli tam, kde jsou; během pracovní doby navštíví Jeremyho. Odchází a Phineas se diví, kde je Perry.

Mezitím jde Perry dolů do svého doupěte pomocí automatu, který snímá jeho nohu a otevírá se do skluzavky. Najednou se skřípěním zastaví, protože skluzavka není navoskovaná a musí ho táhnout s sebou. Když se konečně dostane do svého doupěte, major Monogram se Perrymu omluví s tím, že ten chlápek, co voskuje skluzavku, má ten víkend službu v porotě. Pak požádá agenta P, aby se podíval na nějaké podivné nákupy (4 lopatky vrtulníku, 24 párty balónů a 6000 žárovek) doktora Doofenshmirtze, který se skrývá ve staré opuštěné továrně na dorty na okraji města, pak se zastaví a řekne svému asistentovi Carlovi, že na obrazovce jsou stále nějaké vizuální indikace mise. Perry opustí své doupě, aby záležitost vyšetřil. Jeremy čistí pult, když se objeví Candace. Přichází k němu, aby si s ním promluvila, pak mu řekne, že jí zvoní mobil a vyfotí ho (říká mu, že její fotoaparát vypnul) a celou dobu se nekontrolovatelně směje.

Mezitím Phineas a Ferb provádějí experiment, aby zjistili, jak dlouho trvá, než se vrchní kopeček rozteče z dvojitého kopečku zmrzlinového kornoutu. Baljeet se učí během letních prázdnin, protože má letní školu. Buford dorazí na scénu, aby si vzal jejich stůl. Baljeeta srovná se zemí, odstrčí ze stolu školní úkol a vezme Baljeetovi pití. Jakmile s pitím skončí, hodí ho a to zasáhne kluka za ním a kluk uteče. Phineas se snaží zdůraznit, že stůl už je obsazený, ale Baljeet říká, ať nechá Buforda na pokoji, protože Phineas ho jen víc rozzlobí. Pak Phineas omylem upustí poslední kopeček zmrzliny na Bufordovy kalhoty, což všechny v jídelním koutě rozesměje. Buford se rozzlobí a chce se s Phineasem okamžitě prát, ale Evander Holyfield (namluvený sám sebou) přijde a nabídne Phineasovi, že ho ve tři hodiny vytrénuje na zápas před nákupním střediskem. Buford odchází s tím, že nemá přijít pozdě, protože ho ve čtyři hodiny vyzvedne jeho máma. Zatímco Buford, Phineas, Ferb, Evander Holyfield a všichni ostatní si myslí, že je to skvělý nápad, Isabella a Baljeet mají obavy a vzpomínají, co se stalo poslednímu dítěti, se kterým se Buford pral (kterému se zřejmě na hlavě zasekl záchod).

Phineas hraje Dance-Dance Revolution

Na „He’s a Bully“ Phineas trénuje tak, že na eskalátoru vyběhne špatným směrem, hraje verzi Dance Dance Revolution a mlátí do šňůrek klobás. Buford chodí do tělocvičny s názvem „Wedgie’s: The Gym for Bullies“ a trénuje se tak, že ponoří hlavy cvičných figurín do záchodů, vyrazí jim knihy z náručí a udělá jim zářezy. Na konci montáže se Phineas dostane na vrchol eskalátoru.

Mezitím Milly rozdává všem letáky a prohlašuje, že v obchoďáku dojde k „rvačce“. Candace zmačká svůj leták, když ho dostane, a zatímco Ferb dokončuje boxerský ring v plné velikosti, Candace přijde chlapcům říct, že nemohou jen tak postavit arénu uprostřed parkoviště v obchoďáku. Ona pak odfrčí, aby to řekla mámě (vyfotí Jeremyho, když jde kolem). Candace najde mámu a snaží se přesvědčit její matku a dostat Phinease do problémů. Bohužel pro Candace je Linda zaneprázdněná svým vystoupením a nenabízí žádnou pomoc. Vzpomene si na leták a jde požádat o jeden jako důkaz chlapeckých projektů.

Mezitím agent P vejde do opuštěné továrny na dorty. Podlaha se pod ním otevře a on je uvězněn v obří kádi s dortovou směsí Dookelberry. Doktor Doofenshmirtz vyjde se smíchem a říká, že za 30-40 minut způsobí kvasinky, že dort povstane a agenta P pohřbí zaživa. Poté předá kus dortu Perrymu. V zadní historce o jeho dětství se dozvídáme, že dnes má Doofenshmirtz narozeniny, které vždy musel slavit sám, protože se nikdy nikdo neobtěžoval ukázat, dokonce ani jeho rodiče. Doofenshmirtz Perrymu řekne, že když mu bylo pět, uspořádal svou vlastní oslavu s překvapením v Gunther Goat Cheese’s. Flash-back ukazuje mladého Doofenshmirtze, jak sedí úplně sám v restauraci s dětskou tématikou a dívá se na animovanou kapelu: loutky jsou vlk (hrabě Wolfgang, hrající na bubny na varnou konvici), prase (Betty kanice, hrající na housle), krysa (Ratputin, hrající na harmoniku) a jeho vši kamarádi Olga a Chicago Joe. Doofenshmirtz je popisuje jako „své nejbližší přátele“. Dozvídáme se také, že netopýři Dooklelberry milují dort Dookleberry a budou se na něj rojit, pokud bude odhalen.

Poté, co mu řekne svůj příběh, zlý Doktor odhalí Slave-inator, který nutí davy lidí dělat, co chce. Předvádí to na Perrym tím, že ho nutí tleskat a uklízet jeho talíř. Doofenshmirtz ho hodlá použít k tomu, aby donutil lidi oslavovat jeho narozeniny a uklízet po nich oslavu. Poté, co doktor Doofenshmirtz odletí na vrcholu helikoptérou vybaveného Slave-inatoru, Perry vytáhne váček s píšťalkami a snaží se přivolat hejno netopýrů, ale nakonec zavolá velrybu, protože dvě z jeho píšťalek se pomíchaly. Položí je na jejich patřičná místa a úspěšně přivolá hejno netopýrů Dunkelberry, kteří ho osvobodí tím, že snědí celé dortové těsto. Perry pak vyžene netopýry do vzduchu a následuje doktora Doofenshmirtze, který nyní letí nad Ferbovým boxerským ringem, kde Buford a Phineas začínají svůj palcový zápas.

Hlasatel představí Phinease a Buforda davu, a když se k němu připojí v ringu, přečte si dokument, v němž stojí, že nic v zápase by nemělo obsahovat žádné násilné činy, které by mohl napodobit vnímavý dětský divák. Protivníci pak strčí palce do dvou otvorů v malém stolku, na němž sedí minipalcový zápasnický ring, a připraví se k zahájení zápasu.

Candace se stále snaží sehnat leták, ale Holly a Ginger jí řeknou, že jim došly věci na propagaci zápasu. Candace se rozhodne vyfotit zápas a spěchá na zápas. Cestou míjí Jeremyho, který vypadá, že balancuje mezi párky v rohlíku a skleničkami na hlavě, rukou a jedné noze (i když když spustí ruce, všechno zůstane na svém místě) a draze ho chce vyfotit, ale paměť jejího telefonu je z 99% plná, takže musí použít svou poslední fotku na kluky a utíká s frustrovaným výrazem, takže Jeremy je překvapený a zklamaný.

Perry jede s netopýřím rojem přímo k Doofenshmirtzově helikoptéře. Doofenshmirtz na Perryho vystřelí „párty klobouk zkázy“, ale ten provede salto vzad, takže se netrefí a místo toho narazí do stolu, kde se rozlije nějaké párty zboží, včetně různých hlukových návnad. Perry zbije Doofenshmirtze dvěma hlukovými návnadami tím, že do nich opakovaně fouká a bafá z plastu, takže ho praští do obličeje.

Phineas a Buford začínají boj. Buford vyhrává; palcem sráží Phinease a hrozí, že ho několikrát předjede. Perry a Doofenshmirtz stále vedou svůj vlastní boj vysoko nad nimi; Doofenshmirtz se pokouší porazit Perryho do podrobení pingpongovými pálkami, kterými Perry odráží hlukové návnady, které se točí dokola. Je přemožen a odražen, ale podaří se mu udržet na okraji obrazovky. Doofenshmirtz si rozbije prsty ovládáním Slave-inatoru, ale agent P se odmítá pustit, k Doofenshmirtzovu velkému zděšení. Slave-Inator se pohybuje před publikem, hláskuje „oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Publikum opakuje, co říká Slave-Inator. Dole odpočívá Phineas ve svém koutku; říká svému trenérovi, že se mu nedaří. Evander Holyfield ho trochu povzbudí (dokud mu nedojdou fráze) a pošle ho zpátky.

Candace přijde a vyfotí se právě ve chvíli, kdy Buford pořádně zmlátí Phineasův palec. Candace se s fotkou rozběhne zpátky k matce a ukáže jí ji, ale na její matku to neudělá žádný dojem, protože z Phinease je vidět jen vršek jeho hlavy; zbytek fotky zakryje Candace palec. Chytne matku za ruku a odtáhne ji do arény.

Doktor Doofenshmirtz se chystá zamazat Perrymu obličej zmrzlinou. Perry, který stále visí z okraje helikoptéry, použije svou velrybí píšťalku a přiláká stejnou velrybu, která se vznáší nad Slavinatorem a k velkému zděšení vyrazí z kornoutu doktora Doofenshmirtze kopeček zmrzliny. Perry využije rozptýlení a vyšplhá zpátky na palubu.

Během zápasu Buford přišpendlí Phineasův palec. Ten ho pak popadne, protáhne Phinease boxerským ringem a hodí ho do rohu. Právě ve chvíli, kdy se Buford chystá Phinease tvrdě srazit palcem, přistane na Phineasově hlavě zmrzlina od doktora Doofenshmirtze. Buford se zasměje a oba se rozhodnou ukončit svůj souboj, jelikož Phineas byl nyní v rozpacích stejně jako Buford.

Doofenshmirtz omylem způsobí, že se vrtule ulí z horního okraje obrazovky, ale podaří se jí zachytit i se svým dortem a uniknout. Perry popadne balón a snáší se do bezpečí. Dort se přelije na Doofenshmirtze a kolem něj se rojí netopýři a mumlají jeho „Proklínám tě, ptakopysku Perry!“ Otrokář padá na prsten a všem přikazuje, aby uklidili po večírku nepořádek.

Candace přijede s matkou v závěsu, ale zjistí, že boj skončil a aréna už tam není, protože hypnotizovaní lidé všechno uklidili, a tak její matka odjíždí na svůj druhý set.

Buford se zeptá Phinease, jestli chce zítra udělat to samé, ale Phineas odpoví, že musí jít dál. Ferb odpoví: „Žraloci musí jít dál, jinak se utopí“, což způsobí, že Buford obviní Ferba, že ho nazval žralokem. Poté, co na Buforda použil vulkánský nervový stisk, Ferb odpoví: „No, byl mi úplně na očích.“

Ostatní: Afrika • Anglie • New York City • Big Ben • Mars • Tokio • Londýn • Čína • Indie • Kanada • Chile • Havaj

Milův velký nápad

Rybí háčky“Milův velký nápad“

Scénář a storyboardy podle

„Milův velký nápad“ je epizoda seriálu Rybí háčky.

Milo přijde se skvělým nápadem: čepice na ledničky. Ale když Randy Pincherson záhadně začne prodávat čepice na ledničky a prohlásí, že s tím nápadem přišel, Milo a ostatní musí přijít na to, jak Randy ten nápad věděl a jak ho odhalit pro podvod, kterým je.

Ride of the Quarkons

Miles from Tomorrowland“Ride of the Quarkons“

Callistos brzy dorazí do mlhoviny Kairina a objeví obrovskou bublinu, která blokuje dálnici a je plná věcí, u kterých nemohou určit, co to je. Leo předpokládá další vesmírné harampádí, a tak se s Milesem vydají na pozorovací palubu s Bleskovými paprsky, zatímco Loretta zkoumá zblízka, co je uvnitř bubliny. Vstoupí do bubliny a když se Miles a Leo chystají odpálit Blast Beams, Loretta si všimne, že ty věci, které se vznášejí v bublině, mají vesmírné vilejše, šupiny a kulaté čenichy. Když si Miles a M.E.R.C. všimnou, že trosky mají oči, uvědomí si, že ty věci jsou živé. Zastaví svého otce, aby jednoho z nich nevypařil právě v poslední chvíli. Nicméně náhodný pokus vypařit tvory je rozzlobil. Vyhánějí Stellosféru ven z bubliny a jakmile je Loď venku, přestanou s pronásledováním. Loretta zjistí, že ti tvorové se jmenují Quarkons, vzácná vesmírná zvířata, která migrují mezi planetami podle fotonových proudů. Callistos předpokládají, že je zmátla Photon Super Highway a teď nevědí, kam mají jít. Loretta nedokáže určit, jak je dostat z dálnice, ale řekne své rodině, že jsou to inteligentní tvorové.

Callistos letí zpět do bubliny, ale stále nemají ponětí, jak je dostat z dálnice. Kvůli uzavřené atmosféře bubliny slyší Quarkons vydávat podivné tajemné bzučivé zvuky, skoro jako by dělali hudbu. Jejich poslech dává Milesovi, Lorettě a M.E.R.C. nápad: mluvit s Quakorny pomocí hudby. Phoebe souhlasí s tím, že je to dobrý nápad, a řekne dětem, aby se oblékly. Miles, Loretta a M.E.R.C. jdou se svými nástroji nahoru na pozorovací palubu. Jejich přítomnost už přilákala Quakorny, ale neútočí. Miles i Loretta jsou nervózní, ale poté, co si získají trochu sebevědomí, začnou hrát na své nástroje. K jejich radosti reagují Quakornové pozitivně a začínají jim zpívat. V tu chvíli se k Milesovi a Lorettě přiblíží dva malí Quakorni a svezou je na zádech. Miles a Loretta brzy letí s modulem a po jejich vzoru úspěšně navádějí Quakorny z dálnice, čímž znovu rozhýbají dopravu a posílají Quakorny na cestu.

Druhá série: „Galactech: Captain Miles/The Search for Spot“ • „The Blobbysitters/Astro-Cavers“ • „Galactech: How to Build a Robot-Pet/Career Day“ • „Galloping Groundshakers/Galactech: March of the Robo-Penguins“ • „The Tiny Aliens/The Adventures of Jet Retrograde“ • „Galactech: The Galactech Grab/Galactech: An Admiral Rescue“ • „Galaxias Quest/Galactech: Mission the Sun“ • „The First Day of Galactic School/Miles Underwater“ • „The Galactic Fair/Unfair Getaway“ • „Building Day/Galactech: Flight of the Iotas“ • „Galactech: Still Rocketing/Merc’s Night Out“ • „Space Junkers/Help Us, Jet Retrograde!“ • „Blackout on Bloppsburgh/The Robot Thief“ • „Back in the Groove/Saving Lumaro“ • „Galactech: The S’Leet Heist/Galactech: The S’Leet Fleet“ • „Once in a Blue Moon/The Queen Gemma Dilemma“ • „Galactech: The Mystery of the Dinosaurs“ • „Who Stole the Dinosaur?/Nine Minutes ‚Til Bedtime“ • „Chasing the Stormchaser/Galactech: Loretta’s Lost BraceLex“ • „Gamechangers/Goon Baby Goon“ • „Beneath Europa/Callistos on Ice“ „Galactech: The Space Trader Strikes Back/Galactech: The Vanishing Callistos“ • „Galactech: The Search for the Plectrix/Robo-Monkey Business“ • „Connect and Protect“
Season Three: „The Great Space Train Robbery/Mission Pets One“ • „Villain After Villain/The Discover-Bot Takeover“ • „Invaders from Tomorrowland/Rise of the Mountain Crushers“ • „Battle for the Zenith/Mission Force Plus One“ • „The Magsteeds of Infurnia“ • „Stranded in Space/Plant Transplant“ • „How to Build a Better Villain/The Goopopolis Swindle“ • „Bots of Fury/The Accidental Captives“ • „The Junk Monster of Planet Crunkle/The Lost Empire“ • „Face-Off/The Big Escape“ • „Grendel’s Moving Castle/The Great Gadfly“ • „Shoom Balla Boom/Friend or FoeBot“ • „Deep Trouble/Double Trouble“ • „Malison to the Rescue/The Last Guardian“ • „Sideks For Hire/The Illumin-Aliens“ • „Villain Force One/Villain Force Two“ • „The Suit Pursuit/Operation Groovestar“ • „The Space Station Situation“ • „Aggro’s Jam/Sea Change“ • „Saving Silas/Attack of the Arachno-Bots“ • „The Nemesystems Takeover“

When I Led the Guard

Když jsem byl nejdivočejší lví gardou
Většinu hlídek jsem bral na sebe
Takže když jsem potkal toho divného lva
Neměl jsem strach, že budu sám

Říkal, že má moudrost a moc
A nejmocnější by měl být král
S mou pomocí a mým řevem
On a já bychom mohli vládnout všemu

Jeho nápad mi přišel zajímavý
I když nejmocnější lev jsem byl já
Ale ten divný lev intrikoval
A měl přítele, kterého jsem neviděl
Tak jsem přišel k jizvě
Když jsem vedl gardu

Lev by vyléčil hadí jed
Pokud bych dělal, co mi řekl
Ale ztratil jsem kontrolu a rozzuřil se
Místo toho jsem řval a ničil je
Čekal jsem, že budu chválen blízko a daleko
Za zastavení té zrádné věci
Ale Mufasa mi dal přezdívku ‚Jizva‘
Pak jsem věděl, že by neměl být králem
Tehdy jsem se stal Jizvou
Když jsem vedl gardu

Moje první spiknutí pro pomstu
bylo zničeno, když jsem ztratil Řev
Můj druhý plán později uspěl
Mufasa už nebyl králem

Kdyby nebylo toho mizerného Simby
Vládl bych Pýchové skále dodnes
Ale teď je čas
Aby Simba a Kion zaplatili

Proto jsem pořád zjizvený
Z doby, kdy jsem vedl Stráž
Oh-oh
Proto jsem stále Jizva
A proto zničím Stráž!

První řada: „Boara Boara“ • „Saskatchewan Catch“ • „Kenya Be My Friend?“ • „Good Mousekeeping“ • „Brazil Nuts“ • „South Sea Sick/The Lion Sleeps Tonight“ • „Never Everglades“ • „Cooked Goose“ • „Yukon Con“ • „Doubt of Africa“ • „How to Beat the High Costa Rica“ • „Swiss Missed“ • „Russia Hour“ • „You Ghana Join the Club“ • „Uganda Be an Elephant“ • „To Kilimanjaro Bird“ • „Rocky Mountain Lie“ • „Amazon Quiver“ • „French Fried“ • „Big Top Breakfast“ • „Madagascar About You“ • „Truth or Zaire“ • „Mojave Desserted“ • „Beauty and the Wildebeest“ • „Don’t Break the China“ • „Can’t Take a Yolk“ • „The Pain in Spain“ • „Frantic Atlantic“ • „Unlucky in Lesotho“ • „Rafiki’s Apprentice“ • „Tanzania Zany“ • „Guatemala Malarkey“ • „Mombasa-In-Law“ • „TV Dinner“ • „Back Out in the Outback“ • „Gabon with the Wind“ • „Timon’s Time Togo“ • „The Law of the Jungle“ • „Manhattan Mishap“ • „Paraguay Parable“ • „Be More Pacific“ • „Going Uruguay“ • „Let’s Serengeti Out of Here“ • „Congo on Like This“ • „Okay Bayou?“ • „Shake Your Djibouti“ • „Yosemite Remedy“ • „The Sky is Calling“ • „Mozam-Beaked“ • „Ocean Commotion“
Season Two: „Palm Beached“ • „Jamaica Mistake?“ • „Oregon Astray“ • „New Guinea Pig“ • „Isle of Manhood“ • „Puttin‘ on the Brits“ • „Klondike Con“ • „Isle Find Out“ • „Beetle Romania“ • „Rumble in the Jungle“ • „Wide Awake in Wonderland“ • „Zazu’s Off-by-One Day“ • „Animal Barn“ • „Roach Hotel“ • „Africa-Dabra!“ • „I Don’t Bolivia“ • „Shopping Mauled“ • „Library Brouhaha“ • „Catch Me if You Kenya“ • „Scent of the South“ • „Monster Massachusetts“ • „Handle with Caribbean“ • „Forbidden Pumbaa“ • „Washington Applesauce“ • „Alcatraz Mataz“ • „Oahu Wahoo“ • „I Think I Canada“ • „Zazu’s Off Day Off“ • „Beast of Eden“ • „Sense & Senegambia“ • „Timon on the Range“ • „The Man from J.U.N.G.L.E.“ • „Maine-Iacs“ • „Fiji-Fi-Fo-Fum“ • „Rome Alone“ • „Amusement Bark“ • „Once Upon a Timon“ • „Home is Where the Hog Is“ • „Beethoven’s Whiff“ • „Bumble in the Jungle“ • „Mind Over Matterhorn“
Season Three: „Whiff“ • „To Be Bee or Not to Be Bee“ • „Luck Be a Meerkat“ • „Just When You thought You’d Cuisine it All“ • „Lemonade Stand Off“ • „Big Jungle Game“ • „Boo Hoo Bouquet“ • „So Sumo Me“ • „Now Museum, Now You Don’t“ • „Visiting Pig-nitaries“ • „The Truth About Kats and Hogs“ • „Escape from Newark“ • „Truth Be Told“ • „Circus Jerks“ • „Nest Best Thing“ • „Super Hog-O“ • „Don’t Have the Vegas Idea“ • „Hot Enough for Ya?“ • „Werehog of London“ •“ • „Bigfoot, Littlebrain“ • „Astro-Nots“ • „Robin Hoodwinked“ • „Seregenti Western“ • „All Pets are Off“ • „Two for the Zoo“ • „The Swine in the Stone“ • „You May Have Already Six Million Bakra“ • „My Meteor, My Friend“ • „Jungle Slickers“ • „Don’t Wake the Neighbear“ • „Recipe for Disaster“ • „Going Over-Boar’d“ • „Ivy Beleaguered“ • „Broadway Bound & Gagged“ • „Steel Hog“ • „Dealer’s Choice Cut“ • „Space Ham“ • „You Bet Your Tuhkus“ • „No-Good Samaritan“ • „Living in De Nile“ • „One Tough Bug“ • „Pirates of Pumbzance“ • „Miss • Perfect“ „Hakuna Matata U.“ • „Pig-Malion“ • „Why No Rhino“ • „War Hogs“ • „The Big No Sleep“ • „Common Scents“ • „Mister Twister“ • „Don’t Be Elfish“ • „Lights, Camera, Traction“ • „The Running of the Bullies“ • „Special Defects“ • „Wishy Washy“ • „Ice Escapades“ • „Guru-Some“ • „Jailhouse Shock“ • „Nearly Departed“ • „Early Bird Watchers“ • „The Spy’s the Limit“ • „Ready, Aim, Fire“ • „Timoncchio“ • „Ghost Boosters“ • „Stay Away from my Honey!“ • „Sitting Pretty Awful“ • „He’s a Bad, Bad, ¬ Bad Sport“ • „Dapper Duck Burgers“ • „It Runs Good“ • „Hot Air Buffoons“ • „Timon in Love“ • „Kahuna Potato“ • „Mook Island“ • „Cliphangers“

Lví stráž
První řada: „Nikdy nesuď hyenu podle jejích skvrn“ • „Vzestup Makuu“ • „“Bunga Moudrý“ • „Nemůžu se dočkat, až budu královnou“ • „Oko Beholder“ • „Oslava Kupatany“ • „Fuliho nová rodina“ • „Pátrání po Utamu“ • „Následuj toho Hrocha!“ • „Volání Dronga“ • „Obrazy a předpovědi“ • „Migrace Mbaliho polí“ • „Bunga a král“ • „Imaginární Okapi“ • „Příliš mnoho termitů“ • „Potíže s Galagy“ • „Janjova nová posádka“ • „Paviáni!“ • „Pozor na Zimwi“ • „Lvi Outlandů“ • „Už nikdy neřvi“ • „Ztracené gorily“ • „Cesta do Udugu“ • „Idol Ono“ • „Beshte a Hippovy uličky“ • „Ono Tickbird“
Druhá série: „Babysitter Bunga“ • „The Savannah Summit“ • „The Traveling Baboon Show“ • „Ono and the Egg“ • „The Rise of Scar“ • „Let Sleeping Crocs Lie“ • „Swept Away“ • „Rafiki’s New Neighbors“ • „Rescue in the Outlands“ • „The Ukumbusho Tradition“ • „The Bite of Kenge“ • „Timon and Pumbaa’s Christmas“ • „The Morning Report“ • „The Golden Zebra“ • „The Little Guy“ • „Divide and Conquer“ • „The Scorpion’s Sting“ • „The Wisdom of Kongwe“ • „The Kilio Valley Fire“ • „Undercover Kinyonga“ • „Cave of Secrets“ • „The Zebra Mastermind“ • „The Hyena Resistance“ • „The Underground Adventure“ • „Beshte and the Beast“ • „Pride Landers Unite!“ • „The Queen’s Visit“ • „The Fall of Mizimu Grove“ • „Fire from the Sky“
Season Three: „Battle for the Pride Lands“ • „The Harmattan“ • „The Accidental Avalanche“ • „Ghost of the Mountain“ • „Marsh of Mystery“ • „Dragon Island“ • „Journey of Memories“ • „The Race to Tuliza“ • „Mama Binturong“ • „Friends to the End“ • „The Tree of Life“ • „The River of Patience“ • „Little Old Ginterbong“ • „Poa the Destroyer“ • „Long Live the Queen“ • „The Lake of Reflection“ • „The Triumph of the Roar“ • „Journey to the Pride Lands“ • „Return to the Pride Lands“

Timon & Pumbaa: Zazu’s Tree • Madame Credenza’s Place • Savage Rock • Boss Beaver’s Log Land • The Tree of Truth • Dismal Swamp
The Lion Guard: Lair of the Lion Guard • Janja’s Den • Tree of Life

Cesta kolem světa s Timonem a Pumbou

Kolem světa s Timonem & Pumbou je domácí video inspirované Timonem & Pumbou od Lvího krále. Poprvé vyšlo na VHS 12. září 1996, pak bylo znovu vydáno na VHS a DVD 7. června 2004. Jedná se o rekapitulaci šesti epizod a hudebního videa z televizního seriálu a první ze tří svazkových kompilací o Timonovi a Pumbovi.

Na rozdíl od dalších dvou dílů, Dining Out with Timon & Pumbaa a On Holiday with Timon & Pumbaa, tento díl slouží jako OVA, protože obsahuje originální příběh, ve kterém Pumbu zasáhne blesk a rozvine se u něj amnézie a Timon se snaží prostřednictvím epizod uvedených v tomto videu obnovit vzpomínky svého přítele.

Cesta kolem světa s Timonem a Pumbou začíná představením Timona, surikaty, a jeho přítele prasete bradavičnatého, Pumby. Na začátku filmu se oba potulují džunglí a chválí své štěstí. Sotva to udělali, obloha potemní mraky a na Pumbu udeří blesk. Zděšený Timon běží svému příteli na pomoc a odtáhne prase bradavičnaté do nedaleké jeskyně, kde se pokusí Pumbu oživit. Když se prase bradavičnaté probudí, reaguje zmateně na své vlastní jméno a Timon si uvědomí, že jeho přítel ztratil vzpomínky. Aby obnovil Pumbovy vzpomínky, rozhodne se Timon vyprávět jejich mnohá společná dobrodružství.

Timon začne vyprávět Pumbovi příběh o třech domorodcích, ale na konci příběhu si Pumbaa nemůže vzpomenout na svůj minulý život. Timon dostane nový nápad a rozhodne se ukázat kamarádovi fotky, aby oživil své vzpomínky. Nejdříve ukáže Pumbovi fotku z Nevady, pak jednu z Afriky a nakonec záběr z Kanady. I když ostatní fotky na prase bradavičnaté nepůsobí, Pumbaa poznamená, že fotka z Kanady vypadá povědomě.

Poté, co Timon vypráví Pumbovi příběh o Kanadě, si Pumbaa stále nemůže vzpomenout na svůj minulý život, a tak Timon znovu představí svého přítele Rafikimu, Scarovi a Simbovi. Nic nefunguje, dokud Timon neukáže Pumbovi létající veverku jménem Piper.

Poté, co je vyprávěn Piperův příběh, je Pumbaovi líto, ale stále si nic nepamatuje. Timonova nálada se zklidní a vzlyká a pláče nad tím, co by se stalo Timonovi a Pumbovi bez Pumby znamenající už žádné hakuna matata dobré časy a už nikdy spolu nebudou zpívat. Překvapený Pumbaa se poté zeptá, zda mohou zpívat a oba zahrají „Stand By Me“. Poté, co píseň skončí, Pumbaa poznamená, že má možná jen hlad, a tak mu Timon donese talíř brouků. Pumbaa brouky sní celkem ochotně, ale pak mu barva obličeje zezelená a on je vyplivne a změní barvu obličeje zpět na normální, zapomínaje na svůj minulý vkus na ně.

Timon využívá příležitosti mluvit o broucích a vypráví Pumbovi o časech, kdy je brouci dostali do problémů, ale Pumbaa zůstává v temnotě ohledně svých vzpomínek. Zoufalý Timon se pokouší o hypnózu na Pumbovi.

Hypnóza nefunguje, ale když se bouře zastaví, Timon se rozhodne navštívit Pride Rock, kde drží Pumbu vysoko nad vrcholem. Zákrok nedokáže u prasete bradavičnatého vzbudit vzpomínky.

Po neúspěchu Pride Rock se Timon vzdává toho, že se mu někdy vrátí kamarád. Nečekaně se Pumbaa rozbrečí a zvolá, že na Pumbu juniora nikdy nezapomene. V tu chvíli se divočákovi konečně vrátí vzpomínky, ale téměř v ten samý okamžik zasáhne Timona blesk a ztratí vzpomínky. Pumbaa pak prolomí čtvrtou stěnu tím, že požádá mladé diváky, aby kazetu přetočili a znovu se podívali na film, aby si Timon vzpomněl.

První řada: „Boara Boara“ • „Saskatchewan Catch“ • „Kenya Be My Friend?“ • „Good Mousekeeping“ • „Brazil Nuts“ • „South Sea Sick/The Lion Sleeps Tonight“ • „Never Everglades“ • „Cooked Goose“ • „Yukon Con“ • „Doubt of Africa“ • „How to Beat the High Costa Rica“ • „Swiss Missed“ • „Russia Hour“ • „You Ghana Join the Club“ • „Uganda Be an Elephant“ • „To Kilimanjaro Bird“ • „Rocky Mountain Lie“ • „Amazon Quiver“ • „French Fried“ • „Big Top Breakfast“ • „Madagascar About You“ • „Truth or Zaire“ • „Mojave Desserted“ • „Beauty and the Wildebeest“ • „Don’t Break the China“ • „Can’t Take a Yolk“ • „The Pain in Spain“ • „Frantic Atlantic“ • „Unlucky in Lesotho“ • „Rafiki’s Apprentice“ • „Tanzania Zany“ • „Guatemala Malarkey“ • „Mombasa-In-Law“ • „TV Dinner“ • „Back Out in the Outback“ • „Gabon with the Wind“ • „Timon’s Time Togo“ • „The Law of the Jungle“ • „Manhattan Mishap“ • „Paraguay Parable“ • „Be More Pacific“ • „Going Uruguay“ • „Let’s Serengeti Out of Here“ • „Congo on Like This“ • „Okay Bayou?“ • „Shake Your Djibouti“ • „Yosemite Remedy“ • „The Sky is Calling“ • „Mozam-Beaked“ • „Ocean Commotion“
Season Two: „Palm Beached“ • „Jamaica Mistake?“ • „Oregon Astray“ • „New Guinea Pig“ • „Isle of Manhood“ • „Puttin‘ on the Brits“ • „Klondike Con“ • „Isle Find Out“ • „Beetle Romania“ • „Rumble in the Jungle“ • „Wide Awake in Wonderland“ • „Zazu’s Off-by-One Day“ • „Animal Barn“ • „Roach Hotel“ • „Africa-Dabra!“ • „I Don’t Bolivia“ • „Shopping Mauled“ • „Library Brouhaha“ • „Catch Me if You Kenya“ • „Scent of the South“ • „Monster Massachusetts“ • „Handle with Caribbean“ • „Forbidden Pumbaa“ • „Washington Applesauce“ • „Alcatraz Mataz“ • „Oahu Wahoo“ • „I Think I Canada“ • „Zazu’s Off Day Off“ • „Beast of Eden“ • „Sense & Senegambia“ • „Timon on the Range“ • „The Man from J.U.N.G.L.E.“ • „Maine-Iacs“ • „Fiji-Fi-Fo-Fum“ • „Rome Alone“ • „Amusement Bark“ • „Once Upon a Timon“ • „Home is Where the Hog Is“ • „Beethoven’s Whiff“ • „Bumble in the Jungle“ • „Mind Over Matterhorn“
Season Three: „Whiff“ • „To Be Bee or Not to Be Bee“ • „Luck Be a Meerkat“ • „Just When You thought You’d Cuisine it All“ • „Lemonade Stand Off“ • „Big Jungle Game“ • „Boo Hoo Bouquet“ • „So Sumo Me“ • „Now Museum, Now You Don’t“ • „Visiting Pig-nitaries“ • „The Truth About Kats and Hogs“ • „Escape from Newark“ • „Truth Be Told“ • „Circus Jerks“ • „Nest Best Thing“ • „Super Hog-O“ • „Don’t Have the Vegas Idea“ • „Hot Enough for Ya?“ • „Werehog of London“ •“ • „Bigfoot, Littlebrain“ • „Astro-Nots“ • „Robin Hoodwinked“ • „Seregenti Western“ • „All Pets are Off“ • „Two for the Zoo“ • „The Swine in the Stone“ • „You May Have Already Six Million Bakra“ • „My Meteor, My Friend“ • „Jungle Slickers“ • „Don’t Wake the Neighbear“ • „Recipe for Disaster“ • „Going Over-Boar’d“ • „Ivy Beleaguered“ • „Broadway Bound & Gagged“ • „Steel Hog“ • „Dealer’s Choice Cut“ • „Space Ham“ • „You Bet Your Tuhkus“ • „No-Good Samaritan“ • „Living in De Nile“ • „One Tough Bug“ • „Pirates of Pumbzance“ • „Miss • Perfect“ „Hakuna Matata U.“ • „Pig-Malion“ • „Why No Rhino“ • „War Hogs“ • „The Big No Sleep“ • „Common Scents“ • „Mister Twister“ • „Don’t Be Elfish“ • „Lights, Camera, Traction“ • „The Running of the Bullies“ • „Special Defects“ • „Wishy Washy“ • „Ice Escapades“ • „Guru-Some“ • „Jailhouse Shock“ • „Nearly Departed“ • „Early Bird Watchers“ • „The Spy’s the Limit“ • „Ready, Aim, Fire“ • „Timoncchio“ • „Ghost Boosters“ • „Stay Away from my Honey!“ • „Sitting Pretty Awful“ • „He’s a Bad, Bad, ¬ Bad Sport“ • „Dapper Duck Burgers“ • „It Runs Good“ • „Hot Air Buffoons“ • „Timon in Love“ • „Kahuna Potato“ • „Mook Island“ • „Cliphangers“

Lví stráž
První řada: „Nikdy nesuď hyenu podle jejích skvrn“ • „Vzestup Makuu“ • „“Bunga Moudrý“ • „Nemůžu se dočkat, až budu královnou“ • „Oko Beholder“ • „Oslava Kupatany“ • „Fuliho nová rodina“ • „Pátrání po Utamu“ • „Následuj toho Hrocha!“ • „Volání Dronga“ • „Obrazy a předpovědi“ • „Migrace Mbaliho polí“ • „Bunga a král“ • „Imaginární Okapi“ • „Příliš mnoho termitů“ • „Potíže s Galagy“ • „Janjova nová posádka“ • „Paviáni!“ • „Pozor na Zimwi“ • „Lvi Outlandů“ • „Už nikdy neřvi“ • „Ztracené gorily“ • „Cesta do Udugu“ • „Idol Ono“ • „Beshte a Hippovy uličky“ • „Ono Tickbird“
Druhá série: „Babysitter Bunga“ • „The Savannah Summit“ • „The Traveling Baboon Show“ • „Ono and the Egg“ • „The Rise of Scar“ • „Let Sleeping Crocs Lie“ • „Swept Away“ • „Rafiki’s New Neighbors“ • „Rescue in the Outlands“ • „The Ukumbusho Tradition“ • „The Bite of Kenge“ • „Timon and Pumbaa’s Christmas“ • „The Morning Report“ • „The Golden Zebra“ • „The Little Guy“ • „Divide and Conquer“ • „The Scorpion’s Sting“ • „The Wisdom of Kongwe“ • „The Kilio Valley Fire“ • „Undercover Kinyonga“ • „Cave of Secrets“ • „The Zebra Mastermind“ • „The Hyena Resistance“ • „The Underground Adventure“ • „Beshte and the Beast“ • „Pride Landers Unite!“ • „The Queen’s Visit“ • „The Fall of Mizimu Grove“ • „Fire from the Sky“
Season Three: „Battle for the Pride Lands“ • „The Harmattan“ • „The Accidental Avalanche“ • „Ghost of the Mountain“ • „Marsh of Mystery“ • „Dragon Island“ • „Journey of Memories“ • „The Race to Tuliza“ • „Mama Binturong“ • „Friends to the End“ • „The Tree of Life“ • „The River of Patience“ • „Little Old Ginterbong“ • „Poa the Destroyer“ • „Long Live the Queen“ • „The Lake of Reflection“ • „The Triumph of the Roar“ • „Journey to the Pride Lands“ • „Return to the Pride Lands“

Timon & Pumbaa: Zazu’s Tree • Madame Credenza’s Place • Savage Rock • Boss Beaver’s Log Land • The Tree of Truth • Dismal Swamp
The Lion Guard: Lair of the Lion Guard • Janja’s Den • Tree of Life

Toon Studio

Toon Studio je pozemek v parku Walt Disney Studios v Disneylandu v Paříži ve Francii. Pozemek, dříve známý jako Animation Courtyard, získal v roce 2007 renovaci, aby se vyznačoval barevnějšími a „pohlcujícími“ motivy. V srpnu roku 2021 byla velká část pozemkových atrakcí Pixaru přejmenována pod novou podoblast označovanou jako Worlds of Pixar.

Koncept Toon Studia je spin-off myšlenky Mickeyho Toontownu. Mickeyho Toontown je oblast u dvou dalších Disneyho zábavních parků, kde si hosté mohou vyzkoušet životní prostředí Disneyho postav, zatímco Walt Disney Studios je propagováno jako místo, kde Disneyho postavy „jdou do práce“ (jak ukazuje film Kdo falešně obvinil králíka Rogera), produkují své animované filmy sami pomocí konvenčních filmových zařízení, jako jsou kamery, světla, klapačka, atd..

Bývalé atrakce a zábava

Mojave Desserted

Timon & Pumbaa“Mojave Desserted“

Timon a Pumbaa se procházejí v Mohavské poušti a Timon hledá dezert, protože věří, že právě toto jméno znamená. Pumbaa opraví svého přítele, že jsou v poušti, ale Timon stále nechápe. Oba vidí růžového králíka, který se topí v tekutém písku. Timon se ptá králíka, jestli viděl nějaký dezert a králík mu odpoví, že v poušti není žádný dezert. Timon chce odejít, ale Pumbaa navrhne, aby nejdříve zachránili králíka. Timon odchází, ale pak vidí Pumbu, jak se také topí v tekutém písku. Nyní je na Timonovi, aby zachránil oba. Po záchraně králíka a Pumby králík oběma děkuje a Timon a Pumbaa začínají odcházet.

Králík zastaví Timona a Pumbu v odchodu a chce se jim odvděčit čekáním na ruce a nohy. Aby se králíka zbavil, požádá ho Timon, aby mu přinesl sklenici perlivé ledové vody. Králík tak učiní, ale když se Timon a Pumbaa chystají odejít, rychle se vrátí se sklenicí perlivé ledové vody.

Pak králík dělá věci pro Timona a Pumbu: uklízí zem, zatímco Timon a Pumbaa jdou, je číšníkem těch dvou a dává koberec a používá cihly jako eskalátor na hoře, aby Timon a Pumbaa neuklouzli a nespadli. Timon později říká: „Myslím, že máme problém.“

Je noc a Timon, Pumbaa a králík sedí u táboráku. Králík vypráví oběma svůj příběh a pak jim dává přikrývky. Timon předstírá, že je čas, aby šli spát, aby se s Pumbou mohli od králíka odplížit, zatímco on spí. Při tom Pumbaa říká, že měli králíkovi asi nechat vzkaz a Timon říká: „Jo, něco jako Drahý otravný arogantní králíku, málem jsem se z tebe zbláznila, miluju a líbám Timona.“

Timon a Pumbaa narazí na králíka, který si myslí, že byli náměsíční. Králík jim řekne, že jsou „celoživotní přátelé“ a řekne, že spolu budou navždy. Timon a Pumbaa se snaží přijít s nápadem, jak králíka přimět, aby je přestal otravovat. Druhý den ráno Pumbaa konečně dostane nápad, jak králíka přimět, aby zachránil jeho a Timonův život, aby si byli rovni a on už ty dva neotravoval. Timon řekne, že je to nejdřív špatný nápad, ale pak to vezme, jako by to byl jeho nápad.

Timon přiváže Pumbu lanem, když je na břiše prasete bradavičnatého. Lano visí na stromě, který je hned vedle útesu a Timon s Pumbou jsou nad špičatými kameny. Timon zapálí oheň na laně a pak oba zakřičí „pomoc“. Králík se k nim rozběhne a oba předstírají, že potřebují jeho pomoc, aby je zachránil. Králík si ale uvědomí, co se děje, a odejde. Lano se roztrhne a Timon s Pumbou padají. Králík naštěstí umístí na kameny obří sklenici vody, aby oba bezpečně přistáli. Králík pak Timonovi a Pumbovi řekne, že by nikdy nedopustil, aby jeho „noví celoživotní přátelé“ potkali jejich zkázu a že je bude chránit navždy, k jejich velkým nepříjemnostem.

První řada: „Boara Boara“ • „Saskatchewan Catch“ • „Kenya Be My Friend?“ • „Good Mousekeeping“ • „Brazil Nuts“ • „South Sea Sick/The Lion Sleeps Tonight“ • „Never Everglades“ • „Cooked Goose“ • „Yukon Con“ • „Doubt of Africa“ • „How to Beat the High Costa Rica“ • „Swiss Missed“ • „Russia Hour“ • „You Ghana Join the Club“ • „Uganda Be an Elephant“ • „To Kilimanjaro Bird“ • „Rocky Mountain Lie“ • „Amazon Quiver“ • „French Fried“ • „Big Top Breakfast“ • „Madagascar About You“ • „Truth or Zaire“ • „Mojave Desserted“ • „Beauty and the Wildebeest“ • „Don’t Break the China“ • „Can’t Take a Yolk“ • „The Pain in Spain“ • „Frantic Atlantic“ • „Unlucky in Lesotho“ • „Rafiki’s Apprentice“ • „Tanzania Zany“ • „Guatemala Malarkey“ • „Mombasa-In-Law“ • „TV Dinner“ • „Back Out in the Outback“ • „Gabon with the Wind“ • „Timon’s Time Togo“ • „The Law of the Jungle“ • „Manhattan Mishap“ • „Paraguay Parable“ • „Be More Pacific“ • „Going Uruguay“ • „Let’s Serengeti Out of Here“ • „Congo on Like This“ • „Okay Bayou?“ • „Shake Your Djibouti“ • „Yosemite Remedy“ • „The Sky is Calling“ • „Mozam-Beaked“ • „Ocean Commotion“
Season Two: „Palm Beached“ • „Jamaica Mistake?“ • „Oregon Astray“ • „New Guinea Pig“ • „Isle of Manhood“ • „Puttin‘ on the Brits“ • „Klondike Con“ • „Isle Find Out“ • „Beetle Romania“ • „Rumble in the Jungle“ • „Wide Awake in Wonderland“ • „Zazu’s Off-by-One Day“ • „Animal Barn“ • „Roach Hotel“ • „Africa-Dabra!“ • „I Don’t Bolivia“ • „Shopping Mauled“ • „Library Brouhaha“ • „Catch Me if You Kenya“ • „Scent of the South“ • „Monster Massachusetts“ • „Handle with Caribbean“ • „Forbidden Pumbaa“ • „Washington Applesauce“ • „Alcatraz Mataz“ • „Oahu Wahoo“ • „I Think I Canada“ • „Zazu’s Off Day Off“ • „Beast of Eden“ • „Sense & Senegambia“ • „Timon on the Range“ • „The Man from J.U.N.G.L.E.“ • „Maine-Iacs“ • „Fiji-Fi-Fo-Fum“ • „Rome Alone“ • „Amusement Bark“ • „Once Upon a Timon“ • „Home is Where the Hog Is“ • „Beethoven’s Whiff“ • „Bumble in the Jungle“ • „Mind Over Matterhorn“
Season Three: „Whiff“ • „To Be Bee or Not to Be Bee“ • „Luck Be a Meerkat“ • „Just When You thought You’d Cuisine it All“ • „Lemonade Stand Off“ • „Big Jungle Game“ • „Boo Hoo Bouquet“ • „So Sumo Me“ • „Now Museum, Now You Don’t“ • „Visiting Pig-nitaries“ • „The Truth About Kats and Hogs“ • „Escape from Newark“ • „Truth Be Told“ • „Circus Jerks“ • „Nest Best Thing“ • „Super Hog-O“ • „Don’t Have the Vegas Idea“ • „Hot Enough for Ya?“ • „Werehog of London“ •“ • „Bigfoot, Littlebrain“ • „Astro-Nots“ • „Robin Hoodwinked“ • „Seregenti Western“ • „All Pets are Off“ • „Two for the Zoo“ • „The Swine in the Stone“ • „You May Have Already Six Million Bakra“ • „My Meteor, My Friend“ • „Jungle Slickers“ • „Don’t Wake the Neighbear“ • „Recipe for Disaster“ • „Going Over-Boar’d“ • „Ivy Beleaguered“ • „Broadway Bound & Gagged“ • „Steel Hog“ • „Dealer’s Choice Cut“ • „Space Ham“ • „You Bet Your Tuhkus“ • „No-Good Samaritan“ • „Living in De Nile“ • „One Tough Bug“ • „Pirates of Pumbzance“ • „Miss • Perfect“ „Hakuna Matata U.“ • „Pig-Malion“ • „Why No Rhino“ • „War Hogs“ • „The Big No Sleep“ • „Common Scents“ • „Mister Twister“ • „Don’t Be Elfish“ • „Lights, Camera, Traction“ • „The Running of the Bullies“ • „Special Defects“ • „Wishy Washy“ • „Ice Escapades“ • „Guru-Some“ • „Jailhouse Shock“ • „Nearly Departed“ • „Early Bird Watchers“ • „The Spy’s the Limit“ • „Ready, Aim, Fire“ • „Timoncchio“ • „Ghost Boosters“ • „Stay Away from my Honey!“ • „Sitting Pretty Awful“ • „He’s a Bad, Bad, ¬ Bad Sport“ • „Dapper Duck Burgers“ • „It Runs Good“ • „Hot Air Buffoons“ • „Timon in Love“ • „Kahuna Potato“ • „Mook Island“ • „Cliphangers“

Lví stráž
První řada: „Nikdy nesuď hyenu podle jejích skvrn“ • „Vzestup Makuu“ • „“Bunga Moudrý“ • „Nemůžu se dočkat, až budu královnou“ • „Oko Beholder“ • „Oslava Kupatany“ • „Fuliho nová rodina“ • „Pátrání po Utamu“ • „Následuj toho Hrocha!“ • „Volání Dronga“ • „Obrazy a předpovědi“ • „Migrace Mbaliho polí“ • „Bunga a král“ • „Imaginární Okapi“ • „Příliš mnoho termitů“ • „Potíže s Galagy“ • „Janjova nová posádka“ • „Paviáni!“ • „Pozor na Zimwi“ • „Lvi Outlandů“ • „Už nikdy neřvi“ • „Ztracené gorily“ • „Cesta do Udugu“ • „Idol Ono“ • „Beshte a Hippovy uličky“ • „Ono Tickbird“
Druhá série: „Babysitter Bunga“ • „The Savannah Summit“ • „The Traveling Baboon Show“ • „Ono and the Egg“ • „The Rise of Scar“ • „Let Sleeping Crocs Lie“ • „Swept Away“ • „Rafiki’s New Neighbors“ • „Rescue in the Outlands“ • „The Ukumbusho Tradition“ • „The Bite of Kenge“ • „Timon and Pumbaa’s Christmas“ • „The Morning Report“ • „The Golden Zebra“ • „The Little Guy“ • „Divide and Conquer“ • „The Scorpion’s Sting“ • „The Wisdom of Kongwe“ • „The Kilio Valley Fire“ • „Undercover Kinyonga“ • „Cave of Secrets“ • „The Zebra Mastermind“ • „The Hyena Resistance“ • „The Underground Adventure“ • „Beshte and the Beast“ • „Pride Landers Unite!“ • „The Queen’s Visit“ • „The Fall of Mizimu Grove“ • „Fire from the Sky“
Season Three: „Battle for the Pride Lands“ • „The Harmattan“ • „The Accidental Avalanche“ • „Ghost of the Mountain“ • „Marsh of Mystery“ • „Dragon Island“ • „Journey of Memories“ • „The Race to Tuliza“ • „Mama Binturong“ • „Friends to the End“ • „The Tree of Life“ • „The River of Patience“ • „Little Old Ginterbong“ • „Poa the Destroyer“ • „Long Live the Queen“ • „The Lake of Reflection“ • „The Triumph of the Roar“ • „Journey to the Pride Lands“ • „Return to the Pride Lands“

Timon & Pumbaa: Zazu’s Tree • Madame Credenza’s Place • Savage Rock • Boss Beaver’s Log Land • The Tree of Truth • Dismal Swamp
The Lion Guard: Lair of the Lion Guard • Janja’s Den • Tree of Life

The Spy’s the Limit

Timon & Pumbaa“The Spy’s the Limit“

Timon a Pumbaa navštíví Monte Carlo. Oba přátelé vstoupí do kasina, kde je však vyhodí francouzský majitel. Pak se objeví tajný agent a bojuje s ninji. Po boji Timon a Pumbaa vidí, že se špion chystá vstoupit do kasina bez kufříku. Když mu dají vědět, že si zapomněl kufřík, agent narazí do zdi a spadne ze schodů, takže je v bezvědomí.

Timon si přečte seznam špionových akcí a řekne, že bude bojovat s ninji, což právě udělal, pak někoho porazí ve hře Go Fish a pak zachrání svět. Timon se tak chce stát špionem, ale Pumbaa řekne svému příteli, že být tajným agentem je vážná věc, na což surikata odpoví, že je to velmi Hakuna Matata. Timon dá Pumbovi krycí jméno, což je P.U. a řekne mu, že si bude hlídat své věci, pokud nebudou v určitých bodech potřeba. Scéna vystřihne Timonovu vlastní úvodní sekvenci jako tajný agent.

Timon se vrací do kasina a odhaluje číšníkovi, že je špion s asistentkou (Pumbaa v přestrojení). Timon a Pumbaa jsou pak představeni muži jménem Count Down, nepříteli špiona. Pumbaa si všimne, že Count Down má na sobě přesně stejné znaky, které nosili ninjové, se kterými předtím bojoval špion. Poté, co Count Down vyhraje hru Go Fish, chystá se provést svůj ďábelský plán.

Timon a Pumbaa se chystají zastavit Counta Downa od jeho plánu. Umístí špionážní auto před kasino, ale mají problém s ovládáním vozidla. Auto pošle dvojici letící ve vzduchu a přistane na autě Counta Downa.

Aby se Timon a Pumba nenechali chytit, přestrojí se za nindže. Nicméně Count Down Timona pozná a pošle své nindže bojovat s ním a Pumbou. Když Pumbaa porazí nindže tím, že je nechá spadnout do díry, spadne i prase bradavičnaté a Timon tak Counta Downa zastaví sám. Když se Timon pokusí otevřít svůj kufřík, zatímco se střetne s padouchem, omylem zmáčkne tlačítko, které kufřík zničí a on je v pasti.

Count Down ukazuje Timonovi, že jeho ďábelským plánem je zničit Slunce a že poté, co to udělá, si všichni budou chtít koupit jeho elektrická topení. Pumbaa se pak objeví ve svém ženském převleku a přesvědčí Count Downa, že by rád měl trochu jeho tepla. Ale když se Timon snaží přimět Pumbu, aby ho osvobodil, Count Down chytí prase bradavičnaté do pasti a chystá se zastřelit oba přátele. Pumbaa řekne Timonovi, že měl pravdu, když mu řekl, že zaplést se do špionážního byznysu je špatný nápad a donutí Timona přiznat jeho chybu.

Najednou jeden z ninjů Counta Downa odhalí tajného agenta z dřívějška a zastaví Counta Downa, aby nezničil slunce a nezastřelil Timona a Pumbu. Poté, co je Count Down poražen, špion řekne Timonovi a Pumbovi, že předstíral bezvědomí, aby mohli odvést pozornost svého nepřítele, zatímco on sabotuje jeho velitelství. Pumbaa si pak uvědomí, že Timon měl nakonec pravdu, když se zapletl do špionážního byznysu, i když surikata nevěděla, co dělá. Ale pak Timon omylem zmáčkne knoflík, který zničí zemi, a donutí Pumbu říct svému příteli, že by neškodilo vědět, co vlastně dělá.

První řada: „Boara Boara“ • „Saskatchewan Catch“ • „Kenya Be My Friend?“ • „Good Mousekeeping“ • „Brazil Nuts“ • „South Sea Sick/The Lion Sleeps Tonight“ • „Never Everglades“ • „Cooked Goose“ • „Yukon Con“ • „Doubt of Africa“ • „How to Beat the High Costa Rica“ • „Swiss Missed“ • „Russia Hour“ • „You Ghana Join the Club“ • „Uganda Be an Elephant“ • „To Kilimanjaro Bird“ • „Rocky Mountain Lie“ • „Amazon Quiver“ • „French Fried“ • „Big Top Breakfast“ • „Madagascar About You“ • „Truth or Zaire“ • „Mojave Desserted“ • „Beauty and the Wildebeest“ • „Don’t Break the China“ • „Can’t Take a Yolk“ • „The Pain in Spain“ • „Frantic Atlantic“ • „Unlucky in Lesotho“ • „Rafiki’s Apprentice“ • „Tanzania Zany“ • „Guatemala Malarkey“ • „Mombasa-In-Law“ • „TV Dinner“ • „Back Out in the Outback“ • „Gabon with the Wind“ • „Timon’s Time Togo“ • „The Law of the Jungle“ • „Manhattan Mishap“ • „Paraguay Parable“ • „Be More Pacific“ • „Going Uruguay“ • „Let’s Serengeti Out of Here“ • „Congo on Like This“ • „Okay Bayou?“ • „Shake Your Djibouti“ • „Yosemite Remedy“ • „The Sky is Calling“ • „Mozam-Beaked“ • „Ocean Commotion“
Season Two: „Palm Beached“ • „Jamaica Mistake?“ • „Oregon Astray“ • „New Guinea Pig“ • „Isle of Manhood“ • „Puttin‘ on the Brits“ • „Klondike Con“ • „Isle Find Out“ • „Beetle Romania“ • „Rumble in the Jungle“ • „Wide Awake in Wonderland“ • „Zazu’s Off-by-One Day“ • „Animal Barn“ • „Roach Hotel“ • „Africa-Dabra!“ • „I Don’t Bolivia“ • „Shopping Mauled“ • „Library Brouhaha“ • „Catch Me if You Kenya“ • „Scent of the South“ • „Monster Massachusetts“ • „Handle with Caribbean“ • „Forbidden Pumbaa“ • „Washington Applesauce“ • „Alcatraz Mataz“ • „Oahu Wahoo“ • „I Think I Canada“ • „Zazu’s Off Day Off“ • „Beast of Eden“ • „Sense & Senegambia“ • „Timon on the Range“ • „The Man from J.U.N.G.L.E.“ • „Maine-Iacs“ • „Fiji-Fi-Fo-Fum“ • „Rome Alone“ • „Amusement Bark“ • „Once Upon a Timon“ • „Home is Where the Hog Is“ • „Beethoven’s Whiff“ • „Bumble in the Jungle“ • „Mind Over Matterhorn“
Season Three: „Whiff“ • „To Be Bee or Not to Be Bee“ • „Luck Be a Meerkat“ • „Just When You thought You’d Cuisine it All“ • „Lemonade Stand Off“ • „Big Jungle Game“ • „Boo Hoo Bouquet“ • „So Sumo Me“ • „Now Museum, Now You Don’t“ • „Visiting Pig-nitaries“ • „The Truth About Kats and Hogs“ • „Escape from Newark“ • „Truth Be Told“ • „Circus Jerks“ • „Nest Best Thing“ • „Super Hog-O“ • „Don’t Have the Vegas Idea“ • „Hot Enough for Ya?“ • „Werehog of London“ •“ • „Bigfoot, Littlebrain“ • „Astro-Nots“ • „Robin Hoodwinked“ • „Seregenti Western“ • „All Pets are Off“ • „Two for the Zoo“ • „The Swine in the Stone“ • „You May Have Already Six Million Bakra“ • „My Meteor, My Friend“ • „Jungle Slickers“ • „Don’t Wake the Neighbear“ • „Recipe for Disaster“ • „Going Over-Boar’d“ • „Ivy Beleaguered“ • „Broadway Bound & Gagged“ • „Steel Hog“ • „Dealer’s Choice Cut“ • „Space Ham“ • „You Bet Your Tuhkus“ • „No-Good Samaritan“ • „Living in De Nile“ • „One Tough Bug“ • „Pirates of Pumbzance“ • „Miss • Perfect“ „Hakuna Matata U.“ • „Pig-Malion“ • „Why No Rhino“ • „War Hogs“ • „The Big No Sleep“ • „Common Scents“ • „Mister Twister“ • „Don’t Be Elfish“ • „Lights, Camera, Traction“ • „The Running of the Bullies“ • „Special Defects“ • „Wishy Washy“ • „Ice Escapades“ • „Guru-Some“ • „Jailhouse Shock“ • „Nearly Departed“ • „Early Bird Watchers“ • „The Spy’s the Limit“ • „Ready, Aim, Fire“ • „Timoncchio“ • „Ghost Boosters“ • „Stay Away from my Honey!“ • „Sitting Pretty Awful“ • „He’s a Bad, Bad, ¬ Bad Sport“ • „Dapper Duck Burgers“ • „It Runs Good“ • „Hot Air Buffoons“ • „Timon in Love“ • „Kahuna Potato“ • „Mook Island“ • „Cliphangers“

Lví stráž
První řada: „Nikdy nesuď hyenu podle jejích skvrn“ • „Vzestup Makuu“ • „“Bunga Moudrý“ • „Nemůžu se dočkat, až budu královnou“ • „Oko Beholder“ • „Oslava Kupatany“ • „Fuliho nová rodina“ • „Pátrání po Utamu“ • „Následuj toho Hrocha!“ • „Volání Dronga“ • „Obrazy a předpovědi“ • „Migrace Mbaliho polí“ • „Bunga a král“ • „Imaginární Okapi“ • „Příliš mnoho termitů“ • „Potíže s Galagy“ • „Janjova nová posádka“ • „Paviáni!“ • „Pozor na Zimwi“ • „Lvi Outlandů“ • „Už nikdy neřvi“ • „Ztracené gorily“ • „Cesta do Udugu“ • „Idol Ono“ • „Beshte a Hippovy uličky“ • „Ono Tickbird“
Druhá série: „Babysitter Bunga“ • „The Savannah Summit“ • „The Traveling Baboon Show“ • „Ono and the Egg“ • „The Rise of Scar“ • „Let Sleeping Crocs Lie“ • „Swept Away“ • „Rafiki’s New Neighbors“ • „Rescue in the Outlands“ • „The Ukumbusho Tradition“ • „The Bite of Kenge“ • „Timon and Pumbaa’s Christmas“ • „The Morning Report“ • „The Golden Zebra“ • „The Little Guy“ • „Divide and Conquer“ • „The Scorpion’s Sting“ • „The Wisdom of Kongwe“ • „The Kilio Valley Fire“ • „Undercover Kinyonga“ • „Cave of Secrets“ • „The Zebra Mastermind“ • „The Hyena Resistance“ • „The Underground Adventure“ • „Beshte and the Beast“ • „Pride Landers Unite!“ • „The Queen’s Visit“ • „The Fall of Mizimu Grove“ • „Fire from the Sky“
Season Three: „Battle for the Pride Lands“ • „The Harmattan“ • „The Accidental Avalanche“ • „Ghost of the Mountain“ • „Marsh of Mystery“ • „Dragon Island“ • „Journey of Memories“ • „The Race to Tuliza“ • „Mama Binturong“ • „Friends to the End“ • „The Tree of Life“ • „The River of Patience“ • „Little Old Ginterbong“ • „Poa the Destroyer“ • „Long Live the Queen“ • „The Lake of Reflection“ • „The Triumph of the Roar“ • „Journey to the Pride Lands“ • „Return to the Pride Lands“

Timon & Pumbaa: Zazu’s Tree • Madame Credenza’s Place • Savage Rock • Boss Beaver’s Log Land • The Tree of Truth • Dismal Swamp
The Lion Guard: Lair of the Lion Guard • Janja’s Den • Tree of Life