Woody/Vztahy

Vztahy Woodyho v celé sérii Toy Story.

Na začátku Toy Story byli Woody a Buzz původně soupeři s Woodym, který na Buzze žárlil kvůli tomu, že byl zřejmě nahrazen jako Andyho oblíbená hračka a Buzz si myslel, že je opravdový vesmírný ranger. Jejich vzájemné nepochopení je nakonec dovede k tomu, že jsou odděleni od Andyho, zajati Sidem a následně odvedeni do jeho domu. Když Buzz nakonec zjistí, že je hračka, začne být příliš deprimovaný na to, aby Woodymu pomohl, ale Woody mu dodá povzbuzující slova a Buzz se postupně vyrovná s tím, co skutečně je. Vztah mezi oběma hračkami se od té chvíle začne zlepšovat. Poté, co je Buzz vyveden ven, aby byl Sidem vyhozen do povětří, Woody prosí Mutant Toys sídlící v Sidově pokoji, aby mu pomohli Buzze zachránit. Po úspěšné záchranné operaci Buzz Woodymu poděkuje, když si podávají ruce, a jejich přátelství se zrodí. Obě hračky pak spolupracují, aby se s Andym znovu shledaly, a na konci filmu se stanou nejlepšími přáteli.

Ve hře Toy Story 2 se Buzz po únosu Woodyho vydá na záchrannou misi, aby ho přivedl zpět domů. Když Buzz Woodyho dohoní, Buzz Woodyho vyzve, aby se vrátil domů, ale Woody odmítne, místo toho se rozhodne zůstat se svou skupinou, protože je přesvědčen, že ho Andy nakonec prozradí, což Buzze rozčílí natolik, že Woodyho nechá přemýšlet o svém rozhodnutí. Woody se však brzy vzpamatuje a zavolá Buzzovi, aby ho informoval, že se s ním vrací domů, k Buzzově úlevě. Po návratu domů po úspěšné záchranné misi se obě hračky dohodnou, že tu budou pro sebe i poté, co je Andy přeroste.

V Toy Story 3 se ti dva pohádají, když Buzz prohlásí, že on a ostatní hračky, protože věří, že nyní již vysokoškolsky vázaný Andy je už nechce, jdou do Sunnyside Daycare poté, co je omylem vyhodila Andyho matka, čehož byl Woody svědkem. Když Woody prohlásí svůj záměr opustit školku a vrátit se k Andymu, Buzz mu nabídne potřesení rukou, což Woody odmítne, rozčílený, že jeho přátelé se zdánlivě vzdali svého majitele. Poté, co je Buzz navrácen do španělského módu, Woody přesvědčí Buzze, že hračky jsou „amigos“, aby ho přiměl vrátit se na jejich stranu. Když je Buzz navrácen do normálu, Woody, stejně jako ostatní hračky, je šťastný, že se vrátil. Poté, co jsou hračky vyhozeny do pece na skládce v Tri-County, Buzz a Woody se vezmou za ruce a podívají se na sebe, co mohlo být naposledy, nebýt toho, že Vetřelci z hračkářství ovládají obrovský dráp, který hračky zachraňuje ze spalovny. Brzy po návratu domů si Buzz a Woody potřesou rukou, neschopni přiznat, že dva nejlepší přátelé se rozcházejí po tom všem, čím si prošli. Woody však nechá vzkaz Andymu, aby hračky věnoval Bonnie, a poté, co jsou jí předány, Buzz Woodyho utěší, když přijmou, že jejich život s Andym je dokončen a začnou nový život pod Bonniinou péčí.

V Toy Story 4 Buzz udržuje svou péči o Woodyho a poté, co si všimne, že Woody je pryč z karavanu (který si Andersonovi pronajali na výlet) kvůli tomu, že vyskočil z vozidla, aby se vydal za Forky, je první, kdo se vrhne do akce, aby našel svého nejlepšího přítele. Nakonec Woodyho dostihne na střeše starožitnictví, kde je překvapen, že ho vidí s Bo Peep. Po trýznivé honičce s kočkou ničící hračky kvůli špatně koordinovanému pokusu zachránit Forky od Gabby Gabby, Buzz svědek Woody a Bo Peep mají hádku, která vyústí v to, že Bo Peep a její noví přátelé opustí Woodyho. Buzz pak přemluví Woodyho, aby zamířil domů, ale Woody je stále odhodlán zachránit Forky a Buzz zamíří zpět do karavanu sám, i když se obává, že tam Woodyho nechá. Poté informuje ostatní hračky, že Woody a Forky musí být vyzvednuti ze starožitnictví a „připomene“ Bonnie batoh, který tam nechala a donutí rodinu, aby se otočila, aby si ho vyzvedla. Avšak pouze Forky se vrátí, protože Woody zůstává vzadu, aby přesvědčil Gabby Gabby, aby byla Bonnie adoptována. Forky řekne hračkám, aby se setkaly s Woodym na střeše kolotoče, takže hračky převezmou kontrolu nad karavanem a zastaví se u kolotoče. Buzz je pak svědkem toho, jak se Woody sklíčeně loučí s Bo Peep, a když si všimne Woodyho pocitů z toho, že svou dlouho ztracenou lásku opět opustil, povzbudí ho, aby s ní zůstal a řekne mu „Bonnie bude v pořádku“. To přiměje Woodyho, aby se rozhodl zůstat s Bo Peep. Dva nejlepší přátelé se pak naposledy obejmou, než se rozloučí.

Woody poprvé potká Jessie

Woody se poprvé setká s Jessie v Toy Story 2 poté, co ho unese Al McWhiggin a odvede ho do jeho střešního bytu. Jessie je nadšená, že přidání Woodyho do sbírky Woodyho Roundupu, jehož jsou oba součástí, je kompletní sada, která má být prodána do muzea v Tokiu v Japonsku, ale když Woody oznámí svůj záměr vrátit se k Andymu, Jessie na něj začne být naštvaná. V jednu chvíli Woody, kterému byla úplně utržena ruka, obviní Jessie, že sabotuje jeho pokus získat zpět jeho ruku, což vyústí v krátký boj, který je rychle přerušen Smraďochem Petem Prospektorem. Poté, co je Woodyho ruka znovu spojena, Jessie mu sarkasticky dovolí odejít, ale Smraďoch Pete na něm trvá, aby se s ní usmířil. Z rozhovoru s Jessie se pak Woody dozví, že kdysi měla majitele, který vyrostl a vzdal se jí, což ho přiměje, aby se rozhodl zůstat se skupinou, což Jessie rozjasní náladu. Později, když si to Woody rozmyslí, pozve Jessie a Bullseye, aby se s ním vrátili domů, ale Jessie si není jistá, zda ji Andy přijme nebo ne. Je to poté, co je Jessie uvězněna v letadle směřujícím do Japonska, když se nakonec rozhodne připojit k Woodymu, když se dozví, že Andy má malou sestřičku.

V Příběhu hraček 3 se ti dva pohádají, když Woody nedokáže přesvědčit Jessie a ostatní hračky, že Andyho matka je omylem vyhodila, když je Andy, nyní již vysokoškolsky vázaný, hodlá dát na půdu a ostatní hračky se místo toho rozhodnou být darovány Sunnyside Daycare. V Sunnyside se Woody snaží hračkám připomenout, že jejich úkolem je být tu pro Andyho, ale Jessie jim rázně odsekne, že jejich čas s Andym skončil, což Woody označí jako sobecké, než školku opustí. Během Woodyho nepřítomnosti se Jessie dozví od paní Brambůrkové přes její chybějící oko, že Andy hledá své hračky, což Jessie a ostatní hračky přiměje uvědomit si, že Woody měl ohledně Andyho pravdu a rozhodnout se vrátit domů. Když Lots-o‘-Huggin‘ Bear, hlavní hračka a správce Sunnyside, hodí Woodyho ztracený klobouk před hračky, Jessie se stává stále více vinnou, protože se obává, že Woodyho potkalo to nejhorší. Když se Woody vrátí do školky zachránit své přátele, Jessie, stejně jako ostatní hračky, je radostí bez sebe a s úlevou, že vidí Woodyho živého a zdravého a omlouvá se, že ho neposlouchá. Jessie si vzpomene, že Andy odchází na vysokou školu, a ostatní hračky se dohodnou, že pomohou Woodymu dostat se zpět k Andymu a pak budou spolupracovat na útěku ze Sunnyside. Po útěku ze spalovny na skládce Tri-County Jessie připomene Woodymu, že jsou Andyho hračky a že jejich úkolem je být tu pro něj. Po návratu domů se Woody zeptá Jessie, jestli bude v pořádku na půdě, o čemž ho Jessie ujišťuje, že bude. Woody však nechá Andymu vzkaz, aby hračky věnoval Bonnie, a poté, co jsou jí předány, se Jessie rychle přizpůsobí svému novému životu s Bonnie díky Woodyho činům.

Woody a Jessie spolu sdílejí sourozenecký vztah. Ukazuje se, že se ti dva čas od času dost vášnivě pohádají, ale přesto jim na sobě velmi záleží a bez ohledu na to, jak špatná hádka byla, vždy se jim podařilo se usmířit a spolupracovat jako tým.

Ve filmu Příběh hraček 4, po hraní, ve kterém Bonnie sundá odznak „SHERIFF“ od Woodyho (který zůstává ve skříni) a položí ho na Jessie, mu Jessie vrátí odznak. Během filmu Jessie projevuje starost a starost o Woodyho, jako například když praskne jedna z pneumatik karavanu (že Andersonovi a hračky přijeli na výlet) ve snaze získat mu čas. Nakonec se Woody rozhodne zůstat se svou nyní znovu shledanou dlouho ztracenou láskou Bo Peep a dá svůj odznak Jessie, která se postará o hračky. Jessie chápe Woodyho rozhodnutí a objímá ho na rozloučenou, než odejde s ostatními hračkami.

Slinky je jedním z Woodyho nejbližších společníků. Často se věnovali přátelské hře Dáma. V Příběhu hraček Slinky poznamená, že o Woodym nikdy nepochyboval. Později, když hračky obviní Woodyho, že Buzze úmyslně srazil z okna, Slinky mu zůstává věrný, protože věří, že to byla nehoda. Je nešťastný, když slyší o Woodyho zmizení. Později, když se Woody odhalí, že je v Sidově pokoji, Woody hodí šňůru vánočních světýlek, které Slinky chytí, aby mohl Woodyho pustit zpět do Andyho pokoje, ale pan Bramborová hlava mu ji vytrhne. Když Woody nechtěně odhalí Buzzovu useknutou ruku, Slinky vypadá zničeně z toho, co jeho přítel zřejmě udělal. V den stěhování, poté, co Bo Peep odhalí, že Woody o Buzzovi říkal pravdu, se Slinky pokusí pomoci Woodymu a Buzzovi zpět do stěhovací dodávky, ale jeho smyčka se natáhne tak, že se zlomí. Poté je Slinkyho víra ve Woodyho obnovena.

V Příběhu hraček 2 je Slinky ten, kdo najde Woodyho klobouk. Přidá se k Buzzovi na záchrannou misi, aby přivedl Woodyho zpět domů poté, co Woodyho unese Al McWhiggin. Poté, co dostihne Woodyho v Alově střešním bytě, Slinky se začne obávat, že se Woody nepřipojí k hračkám a nevrátí se domů. O něco později, poté, co Woody přijde k rozumu, hračky použijí Slinkyho ve snaze vylovit Woodyho z Alova kufříku obsahujícího Roundupův gang.

V Toy Story 3, zatímco je v Sunnyside Daycare, Slinky komentuje Woodyho pravdivost poté, co se od paní Brambůrkové dozvěděl jejím chybějícím okem, že Andy hledá jeho hračky. Když se Woody vrací do školky, aby pomohl svým přátelům utéct, Slinky patří mezi nejšťastnější, když vidí, jak se jeho věrný přítel vrací a pomáhá mu přemoci Opici, která monitoruje bezpečnostní kamery školky. Po útěku ze spalovny v Tri-County Landfill, Slinky, spolu s Hammem, hlasitě mluví o tom, že se vrátí k Lots-o‘-Huggin‘ Bearovi za jeho zradu a málem je nechá zabít, jen aby jim to Woody rozmluvil. Brzy po návratu domů se Slinky rozloučí s Woodym a řekne mu, aby se „bavil na univerzitě“.

Stejně jako Slinky, i Woody má s Rexem blízké přátelství, i když ho Rexovy šaškárny a nejistota mohou občas otrávit, přesto na něj stále dává pozor. V Příběhu hraček Rex na Woodyho řve, když si vyzvedává jeho čmáranici na poradu personálu, aby ho vystrašil, ale přitom se mu jen podaří Woodyho naštvat. Navzdory tomu Rex vzhlíží k Woodymu a neobrátí se okamžitě proti němu, když Buzze vyrazí z okna, jen se proti němu otočí pod tlakem vrstevníků. Když se Woody a Buzz na konci filmu znovu setkají s ním a zbytkem hraček, jeho víra ve Woodyho je obnovena.

V Toy Story 2 zůstává Rexova loajalita vůči Woodymu nedotčena. To je zřejmé, když se připojí k Buzzovu záchrannému týmu, aby přivedl Woodyho zpět domů poté, co ho unese Al McWhiggin. Poté, co se s Woodym znovu setká v Al’s Penthouse, připojí se k pokusu odvrátit Roundupův gang a tvrdí, že je jedním z Woodyho přátel. Když se s nimi Woody odmítne vrátit domů, Rex má zlomené srdce, ale později je radostný, když Woody přijde k rozumu.

Ve hře Toy Story 3 Woody Rexe ujišťuje, že nebudou vyhozeni, až Andy odejde na vysokou školu, a že tu pro něj vždy budou. Když skupina skončí v Sunnyside Daycare, Rex se snaží přesvědčit Woodyho, že Andy už se o ně nezajímá, jen aby Woody řekl něco jiného a odešel sám. Když se Woody vrátí, aby pomohl svým přátelům utéct, Rex je velmi šťastný, že ho vidí a přidá se k němu v plánu útěku tím, že si podmaní Demo Buzz Lightyear s Hammem.

Woody a Buzz cválají na Bullseye zachránit Jessie

Woody se poprvé setká s koněm Bullseyem v Toy Story 2 poté, co je unesen Al McWhigginem a odveden do jeho střešního bytu. Bullseye je nadšený, že se Woody přidá do sbírky Woodyho zátahu. V jednu chvíli, když se Jessie chystá skočit na Woodyho za to, že ji obvinil ze sabotáže jeho pokusu získat zpět jeho oddělenou ruku, se Bullseye schová do plechovky a přikrčí se, když Jessie Woodyho bije. Vyjádří zklamání stejně jako Jessie, když Woody prohlásí, že odchází, jakmile je jeho ruka opravena. Poté, co je Woodyho ruka znovu přišita, je Bullseye stále ještě rozčilený, když se Woody chystá odejít, ale rozjasní se poté, co se Woody dozví o Jessiině tragické minulosti, rozhodne se zůstat s partou a jít do muzea. Později, když Woody změní názor poté, co přijde k rozumu, vyzve Roundupovu bandu, aby se s ním vrátila domů, a když požádá Bullseyeho, kůň ho dychtivě olízne. Mnohem později, na letišti, poté, co se Bullseye osvobodí, Woody a Buzz nasednou na Bullseye, aby zachránili Jessie.

V Toy Story 3, poté, co jsou hračky odneseny do Sunnyside Daycare, Woody oznámí svůj záměr odejít a Bullseye se rozhodne následovat Woodyho zpět domů, ale Woody vytrvale trvá na tom, aby kůň zůstal s ostatními hračkami, protože nechce, aby zůstal sám na půdě a zanechal Bullseye se zlomeným srdcem. Později, když se Woody vrátí, je Bullseye tím, kdo mu vrátí jeho klobouk poté, co byl zanechán během Woodyho útěku.

Woody a Wheezy jsou dobří přátelé. Woody pomohl Wheezymu, když ho Andyho máma dala do garážového výprodeje. Byl šťastný, když si Wheezy nechal spravit pištičku.

Woody a Forky jsou dobří přátelé. Woody byl u toho, když Bonnie vyrobila Forkyho. Když chtěl Forky jít do koše, Woody se ho snažil chytit. Když se Woody a Forky ztratí a jdou do starožitnictví najít Bo Peep, potkají Gabby Gabby. Gabby Gabby chytí Forkyho, aby jí Woody dal svůj hlasový box. Woody zůstane s Bo a Forky se rozloučí.

V Toy Story 2 je jejich interakce omezena pouze na začátek a konec filmu. Bo Peep Woodyho uklidní, když se rozčiluje, že kvůli jeho „hloupému klobouku“ zmeškal první rok Cowboy Camp, a ujišťuje ho, že chlapec, který napsal své jméno na podrážku Woodyho boty, ho vezme do kempu, ať už Woody jeho klobouk má, nebo ne. O něco později, po hře, která vyústí v to, že Woodyho ruka bude roztržena a Woody bude umístěn na polici, když se Andy rozhodne nechat ho doma, se Bo Peep snaží zavolat Woodyho, ale Woody místo toho v depresi couvá a nechává ji hluboce zarmoucenou. Později, poté, co je Woody unesen ze zahradního výprodeje, je Bo Peep zničená, že by někdo Woodyho ukradl. Než Buzz odejde na svou záchrannou misi, aby Woodyho přivedl zpět, Bo Peep dá Buzzovi pusu na tvář určenou pro Woodyho, když ho Buzz najde. Poté, co se hračky vrátí domů po úspěšné záchranné operaci, je Bo Peep více než šťastná, že je Woody bezpečně doma a opravený.

V době Toy Story 3 Bo Peep skupinu opustila. Zatímco Woody probírá hračky, které on a jeho zbývající přátelé ztratili, Rex zmiňuje Bo Peep, na což Woody zareaguje smutně a ukáže, že je stále zdrcený její ztrátou.

Ve hře Toy Story 4 se ukáže, že Bo Peep se dobrovolně nechala i se svými ovečkami rozdat a nabídne Woodymu, aby se k ní připojil s tím, že „hračky se ztrácejí pořád“. Ačkoliv je Woody zpočátku v pokušení, odmítne, když uslyší, že se ho Andy snaží najít. O devět let později se oba náhodou znovu setkají, když se Woody snaží zachránit Forky, hračku, kterou vytvořil jeho nový majitel. Jsou z toho, že se vidí, nadmíru šťastní a ona souhlasí, že Woodymu pomůže zachránit Forky poté, co jí připomene, co udělala pro Molly, když se v noci bála. Je prokázáno, že Bo Peep mluvila o Woodym v době, kdy byli od sebe, se svým novým přítelem Gigglem McDimplesem. Když s ním hravě mluví, stále o něm mluví jako o „šerifovi“. Dvojice je škádlena Gigglem, který vidí, že Woody a Bo Peep k sobě po všech těch letech stále něco cítí. Bo Peep je rozzlobená Woodyho lehkomyslností během jejich pokusu o záchranu v jejím ovci, která se ztratila jednomu z Bensonů Gabby Gabby, ale uchyluje se k lehkomyslné urážce, že zničil plán. Když jejich druhý pokus o záchranu selže a Woody se chce vrátit navzdory tomu, že většina hraček je unavená, Bo Peep a Woody se pohádají, načež se zeptá Woodyho, proč je tak dychtivý zachránit Forky. Woody odpoví, že jeho loajalita je vše, co mu zbylo (v důsledku Andyho odchodu a jeho zanedbávání od Bonnie) a to je něco, co ztracená hračka nemůže pochopit. Zraněná, ale vyrovnaná Bo Peep řekne Woodymu, že ona není ta, která se ztratila a ostatní hračky kromě Buzze opustí Woodyho, aby se vrátil do lunaparku, který ráno odjíždí. Nicméně poté, co si poslechne Giggleho drzého Woodyho pro jeho loajalitu, připomene jí, že Woodyho loajalita nikdy nenechat hračku za sebou je to, co na něm miluje nejvíce a rychle se vrátí. Přijde si poslechnout, jak Woody povzbuzuje Gabby Gabby, aby šla a setkala se s jeho majitelkou Bonnie, aby byla adoptována, a cituje slova Bo Peep, která mu předtím řekla, že pokud to nezkusí, nikdy se nedozví, co ji tam venku čeká. Poté, co Bonniiny hračky přivedou Bonniinu rodinu zpět do lunaparku, ona a Woody sdílejí sklíčené loučení, když opakují scénář z doby před devíti lety. Nicméně Woodyho nedávné zážitky ho rozčarovaly z návratu k Bonnie a po povzbuzení od Buzze se rozhodne zůstat s Bo Peep. Oba k sobě utíkají a sdílejí srdečné objetí, než se rozloučí s Andyho starými hračkami. Hravě sundá Woodymu klobouk jako předtím a pomáhá mu do kolotoče, kde sledují, jak Bonniin rodinný karavan odjíždí za ranního rozbřesku. Woody a Bo Peep jsou později viděni, jak pomáhají jiným hračkám v lunaparku najít děti.

Woody prohlašuje, že Stinky Pete se musí naučit pravý význam playtime.

Woody se setká se Smraďochem Petem Prospektorem v Toy Story 2 poté, co ho unese Al McWhiggin a odvede ho do jeho střešního bytu. S příchodem Woodyho se Smraďoch Pete nemůže dočkat, až bude prodán do muzea v Tokiu v Japonsku, nyní, když je Roundup Gang kompletní sestava, ale když Woody oznámí svůj záměr vrátit se k Andymu, Prospektor je rozhodnut sabotovat Woodyho útěk za každou cenu. V jednu chvíli, když se Woody plíží ke spícímu Alovi ve snaze vzít si zpět jeho natrženou ruku, Smraďoch Pete, aniž by si ho Woody všiml, zapne televizi, probudí Ala a nenápadně umístí televizní ovladač před Jessiin případ, aby Pete nebyl obviněn. To vyústí v krátkou hádku mezi Jessiem a Woodym, kterou Pete rychle rozežene. Poté, co je Woodyho ruka znovu připojena, Smraďoch Pete zmanipuluje Woodyho, aby si myslel, že Andy vyroste a dá ho pryč, což Woodyho donutí přijmout rozhodnutí zůstat s Roundup Gangem. Později, poté, co Woody oznámí svůj záměr zůstat se svým gangem Buzzovi, který ho pak opustí, aby mohl přemýšlet o svém rozhodnutí, Stinky Pete Woodyho pochválí, ale není schopen ho rozveselit, protože Woody je zraněn Buzzovým varováním. Krátce poté Woody, když si uvědomil svou chybu, prohlásí Peteovi, že jde domů k Andymu a Prospektor, odhodlaný nechat gang prodat, zamkne mříž, což je Woodyho jediná metoda útěku. Na letišti se Woody brání na Stinky Petea za to, že ublížil Buzzovi, ale Prospektor znovu otevře starou trhlinu ve Woodyho ruce a vyhrožuje, že ho roztrhá na kusy, když odmítne splnit jeho rozkazy. Nicméně Buzz a jeho záchranná jednotka omráčí Stinky Petea bleskovými kamerami a Woody jim nařídí, aby ho umístili do batohu, který patří dítěti, aby Prospektor mohl zjistit pravý význam hry.

Lotso řekne Woodymu, že Andyho ztráta jeho hraček mu už nemůže ublížit.

Ve hře Toy Story 3 se poté, co se Lotso představí hračkám, Woody je snaží přesvědčit, že stále patří Andymu, a Lotso řekne Woodymu, že jsou na místě bezpečném před jakoukoli újmou, a nepřímo trvá na tom, aby zapomněl na svůj vztah s Andym. Když Lotso a jeho parta zahnali hračky do kouta u kontejneru, Woody vytáhne téma Daisy, Lotsova bývalého majitele, kterému se ale podaří Lotsa naštvat ještě víc, což způsobí, že Lotso odhalí své skutečné pocity o tom, že je hračka. Po konfrontaci, která vyústí v to, že je Lotso vhozen do kontejneru, Lotso zatáhne Woodyho do kontejneru jako pomstu za to, že ho ponížil a zmařil jeho plány. Na skládce v Tri-County Woody za pomoci Buzze pomůže Lotsovi utéct ze skartovaček a vyšplhat po žebříku, který vede k nouzovému tlačítku pro zastavení, jen aby Lotso zakřičel urážku namířenou na Woodyho a nechal ho a jeho přátele zemřít ve spalovně. Poté, co jsou hračky zachráněny mimozemšťany ovládajícími obří dráp, Hamm a Slinky vyjádří svou touhu vrátit se Lotsovi za to, co jim udělal, ale Woody je přesvědčí, aby na to zapomněli, a tvrdí, že Lotso za to nestojí.

I přes vzájemnou nevraživost měli Woody a Lotso některé společné rysy, jako například to, že měli na starosti hračky na svém místě, byli hluboce oddáni svým majitelům a nakonec je nahradil jejich bývalý majitel. Kdyby Woody nechal svůj strach z toho, že ho někdo nahradí, tak by skončil stejně krutý a zlý jako Lotso. Woody mu také nikdy nevěřil a když slyšel příběh od Chucklese, měl od začátku důvod mu nevěřit.

Gabby Gabby se pokusila vzít Woodymu hlasivku, aby si ji nějaká dívka zamilovala. Nicméně dívce Harmony se nelíbila a Woody ji pomohl dostat k jinému majiteli.

Na věčné časy. Vždycky.

Loki“Na věčné časy. Vždycky.“

For All Time. Always. je šestá epizoda Disney+ streamovacího televizního seriálu Loki a finále první řady. Premiéru měla 14. července 2021.

Hodiny tikají ve finále sezóny, které zastihne Lokiho a Sylvii na rande s osudem.

Za Prázdnotou na konci času je vidět hmatatelná síla Posvátné časové linie, jak pulzuje kolem asteroidu. Na něm se Loki a Sylvie přibližují ke dveřím Citadely poté, co se jim podaří okouzlit Alioth, aby tam dorazila. Před dveřmi se Sylvie začne bát a požádá o pár chvil a řekne Lokimu, že čekala na setkání s tím, kdo stojí za TVA většinu jejího života, poté, co byla unesena organizací. Při vstupu do hradu je dvojice překvapena náhlým objevením Miss Minut. Maskot TVA je vítá v Citadele konce času a říká, že vládce organizace Ten, který zůstává, je ohromen, že došli tak daleko.

Miss Minutes jim řekne, že Ten, který zůstává nabízí dohodu, a vysvětlí jim, že by mohli být znovu vloženi na časovou osu a mít vše, co chtějí, zatímco TVA bude pokračovat ve své práci. Řekne Lokimu, že by mohl vyhrát bitvu o New York, zabít Thanose, získat Nekonečnou rukavici a trůn Asgardu. Sylvii, Miss Minutes řekne, že by se mohla probudit s celoživotními šťastnými vzpomínkami, aniž by potřebovala být na útěku. Kromě toho, Miss Minutes uvádí, že Sylvie a Loki by mohli být spolu na časové ose. Dvojice se odmlčí a ptá se, zda je skutečně možné, aby dva Lokiové byli na stejném místě, ale Miss Minutes tvrdí, že Ten, který zůstává, je schopen zařídit, aby dvojice byla spolu. Navzdory pokušení nadějným scénářem, Sylvie a Loki žádost o ruku odmítají. Sylvie uvádí, že tento život by byl fikcí a Loki souhlasí s tím, že jsou to oni, kdo si teď píší svůj vlastní osud. Když to Miss Minut uslyší, sarkasticky jim přeje „hodně štěstí“ ve snaze udělat to sami a zmizí.

V TVA je Ravonna ve své kanceláři a vzpomíná na svého přítele Mobia, když vidí prsteny jeho sklenice na straně jejího stolu v důsledku toho, že spolu mnohokrát popíjeli. Slečna Minutka se objeví a omluví se, že jí trvalo tak dlouho, než se vrátila, a vysvětlí, že nejdřív musí vyřešit jiný problém. Řekne Ravonně, že stahuje soubory, které potřebuje, do svého TemPadu. Po dokončení stahování Ravonna zkontroluje TemPad a řekne, že to nejsou soubory, které chtěla. Slečna Minutka potvrdí, že nejsou, ale „on“ si myslí, že tyto soubory budou užitečnější. Zmatená Ravonna se zeptá, o kom to mluví, ale slečna Minutka jí jen přeje dobré čtení a zmizí. Mezitím jdou Sylvie a Loki dál do Citadely, vstupují do Síně hrdinů a nakonec se setkají s Tím, který zůstává, který je pozve, aby si promluvili v jeho kanceláři. Uvnitř výtahu do kanceláře se Ten, který zůstává ptá, jestli jsou teď zklamaní, že ho viděli. Loki je překvapený, že Ten, který zůstává, je jen člověk, ale Sylvie říká, že to ho jen usnadňuje zabít. Pokusí se ho udeřit mačetou, ale Ten, který zůstává, unikne všem jejím útokům pomocí upraveného TemPadu.

Zpátky v Ravonnině kanceláři si balí složky do kufříku, když ji překvapí, že do místnosti vstupuje Mobius a oznamuje svůj návrat. S úlevou, když vidí, že se mu podařilo vrátit z Prázdnoty živého, se ho pak zeptá, jestli ji chce proříznout časostrojem, který drží v ruce. Mobius odpoví, že jinak než ona by to blízkému příteli neudělal. Ravonna se omluví a řekne, že ho musela proříznout pro dobro jejich mise v TVA. Mobius se zeptá, o čem to mluví, protože už vědí, že Páni času jsou falešní a každý člen TVA je Variant. Ravonna řekne, že jejich mise nemohla být marná a pak zavolá do své kanceláře Huntera D-90. Nicméně jí Mobius řekne, že to nebude fungovat, protože už znají její tajemství, a pak vytáhne z kapsy její pero ze střední školy Franklina D. Mezitím na Posvátné časové ose ve Fremontu v Ohiu 2018 Hunter B-15 utíká od Minutemenů uvnitř střední školy Franklina D. Naláká D-90 do kanceláře zástupce ředitele, kde jsou konfrontováni se zástupkyní ředitele Rebeccou Tourminetovou. D-90 je zmatená, protože Rebecca vypadá přesně jako Ravonna. B-15 vysvětluje, že zástupkyně ředitele není soudkyní TVA a říká, že si s ním má o čem povídat.

V kanceláři Toho, který zůstává, vysvětluje Sylvii a Lokimu, že ho nemohou zabít, protože už má naložený TemPad se vším, co potřebuje, aby ho duo nezavraždilo, protože ví o událostech, které se budou dít v budoucnosti. Vytáhne několik scénářů a ukáže ten, který obsahuje jejich rozhovor z posledních několika minut, jako důkaz jeho tvrzení. Ten, který zůstává je informuje, že ví a viděl všechno, dokonce i věci, o kterých TVA neví. Viděl jejich cestu na Lamentisu a Prázdnotě a ví o jejich rozhovorech, intrikách a dokonce o jejich intimním, sentimentálním společném pohledu u jezera na Lamentisu. Kromě toho prozradí, že nejen ví všechno, ale také byl tím, kdo je vedl do Citadely během celé jejich cesty. Když se Sylvie zeptá, proč tam vůbec jsou, Ten, který zůstává, řekne, že je důležité zažít cestu, aby se připravili na svou mysl k dokončení výpravy. Loki se pak ptá, jestli všechno byla jen hra a součást manipulace Toho, který zůstává. Ten, který zůstává, považuje tento závěr od Lokiho za zajímavý a provokuje duo tím, že se zeptá Sylvie, jestli Lokimu opravdu věří, čímž naznačuje, že Bůh zla s ní manipuluje. Loki řekne Sylvii, aby toto obvinění ignorovala, ale Ten, který zůstává, pokračuje otázkou, jestli je Sylvie vůbec schopná někomu věřit.

V Citadele Ten, který zůstává vypráví Sylvii a Lokimu příběh o stvoření TVA. Během 31. století žil na Zemi Variant Toho, který zůstává a byl vědcem, který objevil další reality Multivesmíru kromě své vlastní. To způsobilo setkání Variantů Toho, který zůstává a na chvíli zavládl mír, kdy sdíleli technologii a znalosti, aby si navzájem vylepšili vesmíry. Nicméně někteří z těchto Variantů byli ambiciózní a toužili dobýt nové objevené vesmíry. S tím začala Multiverzální válka, kdy každý Variant bojoval za zachování svého vlastního vesmíru a zničení ostatních, což téměř vedlo ke zničení celého Multivesmíru. Nicméně válka skončila poté, co Variant Toho, který zůstává, našel tvora, který mohl pohltit prostor a čas sám, Aliotha. Ten, který zůstává, experimentoval na Alioth, podařilo se mu z něj udělat zbraň, a pak použil tvora, aby mu pomohl izolovat realitu Multivesmíru do jediné časové osy, čímž eliminoval jeho ostatní Varianty. Poté, co zorganizoval Posvátnou časovou osu, potřeboval řídit tok času a zabránit dalším větvím, a tak vytvořil TVA a Pány času a efektivní byrokracii, která vedla Multivesmír k eonům míru. Ten, který zůstává vysvětluje, že není ďábel a pokud si Sylvie a Loki myslí, že je zlý, jeho Varianty jsou mnohem horší.

Po vyslechnutí tohoto příběhu Sylvie říká, že Ten, který zůstává, je lhář, zatímco Loki se ptá, zda bude prostě pokračovat v prořezávání nevinných časových linií. Odpovědí na Lokiho otázku řekne dvojici, že on ne, ale oni dva ano. Nabízí dvojici dvě možnosti: mohou ho zabít, zničit vše, co vybudoval, a vypustit jeho zlé Varianty v Multivesmíru, nebo mohou převzít vládu a stát se novými vládci TVA. Když Loki pochybuje, že by jim dal kontrolu nad TVA, Ten, který zůstává, řekne, že to dělá už dlouho a nyní je příliš starý a unavený, aby pokračoval ve své práci. Hledal nástupce a ideální osoba, která by ho nahradila, přišla jako dvojice, oni dva. Ten, který zůstává, říká, že pokud přijmou jeho místo, mohou vládnout, jak chtějí, dokonce jako benevolentní vládci. Rozzlobená Sylvie mu řekne, že zachází s lidskými životy jako se hrou, ale on tvrdí, že jeho činy jsou praktické a nic nebylo osobní. Když Sylvie řekne, že to pro ni bylo osobní, Ten, který zůstává, je frustrovaný a řekne jí, že je pokrytec, který také zabil mnoho lidí a potřebuje vyrůst. Připomíná, že všichni z nich jsou darebáci, kteří v minulosti dělali hrozné věci, ale nyní to Sylvie a Loki mohou dělat z dobrého důvodu.

Najednou, když se posvátná časová osa venku začne větvit, Ten, který zůstává se zastaví a řekne jim, že překročili práh včas. Přizná se duu, že lhal, když tvrdil, že ví o všem, co se stane, protože věděl jen do určitého okamžiku, který doslova pominul. Když Ten, který zůstává, je vzrušen z neznámého, Loki se zeptá, jestli je prostě nechá rozhodnout o jeho osudu. Ten, který zůstává, řekne ano, protože pro něj neexistuje žádný špatný výsledek: buď převezmou vládu a budou pokračovat v jeho životním díle, nebo ho zabijí, což umožní jeho zlým Variantům rozpoutat vícestrannou válku, která skončí tím, že se znovu stane vládcem TVA. Aby dokázal svou upřímnost, Ten, který zůstává, odstraní svůj TemPad a položí ho na stůl. Když vidí Toho, který zůstává nechráněný, Sylvie neztrácí čas a pokusí se ho napadnout mačetou, ale Loki ji zastaví. Zatímco Sylvie je přesvědčená, že Ten, který zůstává, je jen lhář, který se je snaží zmanipulovat a stále chce její pomstu, Loki mu věří a chce si pečlivě promyslet jejich další kroky, než se rozhodne. Když se Loki snaží Sylvii vysvětlit, že pokud odstraní Toho, který zůstává, jeho pozice bude k dispozici pro někoho jiného horšího, aby ji převzal, Sylvie obviní Lokiho, že ho chce nahradit jako vládce TVA. Poté se ptá, jestli všechno mezi nimi byl jen dlouhý podvod a Loki je zraněný, že mu nevěří po všem tom čase, který spolu strávili.

Loki ujišťuje Sylvii, že problém nespočívá v tom, že chce trůn, ale v rovnováze vesmíru. Sylvie se diví, proč se na tuto situaci nemohou dívat stejně, a tak jí Loki řekne, že je to proto, že ona nevěří a jemu se nedá věřit. Dojde k dilematu a dvojice bojuje uvnitř kanceláře, kde se Sylvie pokouší dostat k Tomu, který zůstává, aby ho zabila a Loki blokuje její útoky, aby jí v tom zabránil. Ten, který zůstává, sleduje duo, užívá si nový vývoj událostí a neví, jaký bude výsledek bitvy. Loki prosí Sylvii, aby se zastavila a přemýšlela nad cenou za špatné rozhodnutí. Rozzuřená Sylvie dokonce vyzývá Lokiho, aby ji zabil a vzal trůn, o kterém si myslí, že ho chce. Rozzuřený Loki jí odmítne ublížit. Když se zdá, že Sylvie má konečně výhodu a skočí zabít svůj cíl, objeví se před ní Loki, který zablokuje její čepel vlastním tělem a upustí svůj meč. Drží Sylvii za paže a křičí, když jí říká, že si nepřeje jí ublížit nebo mít trůn, protože jediné, co opravdu chce, je, aby byla v pořádku. Sylvie je dojatá Lokiho slovy, že se o ni stará. Odhodí mačetu a přitáhne si ho k sobě, aby ho vášnivě políbila. Nicméně, stále rozhodnutá dokončit svou misi, když se pár od polibku odtrhne, podívá se na něj a řekne, že nejsou stejní. Pak použije TemPad, který byl na stole Toho, který zůstává, k otevření dveří Času a protlačí Lokiho skrz ně a pošle ho zpět do TVA.

Poté, co Loki spadne zpět do portálu, rychle vstane a běží k Časovým dveřím, aby se vrátil k Sylvii, ale ty se zavřou dřív, než toho bude schopen. Nakonec sama s Tím, který zůstává, k němu Sylvie kráčí s mačetou v ruce a ptá se, jestli nebude prosit o svůj život. Ale Ten, který zůstává, je stále příliš pobaven všemi událostmi, které viděl, jak se mu odehrávají před očima, a nestará se o svou vlastní smrt. Když mu Sylvie zabodává čepel do hrudi, usmívá se, pak mrkne a řekne, že ji brzy uvidí. Zabití vládce TVA a splnění jejího cíle nepřináší Sylvii žádné uspokojení nebo úlevu, jak očekávala. Klesne na zem vedle jeho těla a zpochybňuje své vlastní volby. Před kanceláří se Svatá časová osa větví do nesčetných vláken. U TVA Möbius a B-15 sledují chronomonitor a vidí všechny tyto nové větve, které jsou již za červenou čárou, takže není způsob, jak je vrátit.

Mezitím, poté, co se mu nepodařilo zastavit Sylvii, je Loki zničen, že žena, kterou miluje, si vybrala cestu pomsty a stráví několik okamžiků pláčem pro ni. Ale pak se rozhodne varovat ostatní před nebezpečím, které se blíží. Najde B-15 a Mobia uvnitř archivu TVA, zatímco kontrolují nové větve na TemPadu. Mobius a B-15 jsou překvapeni velkým počtem větví a diskutují o tom, jak budou schopni všechny z nich ořezat. B-15 přemýšlí, jestli „on“ prostě chce, aby nechali všechny časové osy větvit. Loki se k nim přiblíží a řekne jim, že je příliš pozdě na zastavení větví, protože on a Sylvie osvobodili Posvátnou časovou osu. Loki jim vysvětlí, jak se potkali s Tím, který zůstává v Citadele a o jeho Variantech, kteří způsobí Víceúčelovou válku, takže se musí připravit. Nicméně, ti dva Lokiho nepoznají a ptají se, kdo to je. Mobius si myslí, že je nový analytik a ptá se, co je to za divizi. Zmatený Loki se otočí do prostoru soch Pánů času, jen aby viděl, že tam nejsou. Nahrazuje je socha Kanga, Varianta Toho, který zůstává a před kterou byli Loki a Sylvie varováni. Tato socha, která tam je, Lokiho donutí uvědomit si, že to není TVA, kterou zná, ale nová, které vládne Kang.

Zábava: Avengers: Quantum Encounter • Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurace: Pym Test Kitchen • Shawarma Palace • Stark Factory • Terran Treats
Obchody: Campus Supply Pod • Expo Shop • Mission Equipment • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse • WEB Suppliers
Ohňostroj: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!

Villains: Leader • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandt • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Darren Cross/Yellowjacket • Wilson Fisk/Kingpin • Vanessa Marianna • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Nevěsta devíti pavouků • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Zeus • Rapu • Titania • Wrecking Crew
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Vice President Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Laura Barton • Lila Barton • Cooper Barton • Nathaniel Barton • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Liz Allan • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Cindy Moon • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • The Watcher • Mrs. Chen • Ruihua Chen • Waipo Chen • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah • Agent Cleary • Toothgnasher a Toothgrinder • Bao • Grunds • Iwua
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Quino • Robert Gonzales • Alphonso MackenZabzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Postavy z Inhumans: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Postavy z Runaways: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy z Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Postavy Ms. Marvel: Bruno Carrelli • Nakia Bahadir • Muneeba Khan • Yusuf Khan • Aamir Khan • Kamran • Hasan • Waleed • Aisha • Sana Ali • Zoe Zimmer • Fariha • Sadie Deever • Najaf • Sheikh Abdullah • Najma • Tyesha Hillman • Kareem/Red Dagger • Mr. Wilson • Teta Ruby • Shawn • Paul • Shakat • Miguel • Teta Zara • Hameed • Uncle Rasheed • Teta Humaira • Aadam • Saleem • Teta Shirin • Gabe Hillman • Mr. and Mrs. Hillman • Zainab • Owais • Rukhsana Teta • Faizaan • Rohan

Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“

Claude Frollo

Kathy ZielinskiSergio PablosDominique MonferyChris WahlTravis BlaiseJune FujimotoLee DunkmanBrett NewtonJamie Kezlarian BolioDavid RecinosKenneth M. KinoshitaMary MeasuresCheryl PolakowJim Snider

Soudce Claude Frollo je hlavním protivníkem Disneyho celovečerního animovaného filmu Hrbáč z Notre Dame z roku 1996. Je mocným pařížským ministrem spravedlnosti, který se po řadě citlivých okolností stává neochotným správcem deformovaného Quasimoda.

Kromě své politické autority je Frollo náboženský fanatik s nesnášenlivostí vůči hříšníkům. Věří, že Romové (nebo „cikáni“, jak je označuje) jsou nejohavnější ze všech zločinců, a proto jejich vymýcení věnuje dvacet let svého života. Frollovo poslání, které si sám uložil, ho dohání k nelidským násilným činům a celou dobu využívá svou věrnost Bohu jako ospravedlnění.

Vzhledem k tomu, že většina těžkých tematických prvků filmu je přímo spjata s Frollovým příběhovým obloukem – jako náboženství, chtíč a genocida – je všeobecně považován za jednoho z nejsložitějších a nejtemnějších Disneyho padouchů všech dob.

Claude Frollo je dosti složitá osoba. Náboženský extrémista a dogmatik Frollo je přesvědčen, že všechny jeho činy jsou oprávněné, protože jsou Boží vůlí, ačkoliv je to krutý a zkorumpovaný vládní úředník, který využívá svého místa u moci ke splnění svých vlastních extrémních cílů, dokonce zaměstnává obyčejné hrdlořezy, aby prosadil svůj výklad Boží vůle, zatímco se vydává za „vojáky“.

To z něj dělá obávaného a proklínaného po celém městě. Frollo je rasista a je odhodlaný zlikvidovat cikány roztroušené po celé Paříži, protože jejich záliba v „čarodějnictví a čarodějnictví“ je pro lidi kolem nich nakažlivá, podle něj ukazuje své hloupé genocidní instinkty. Frollo také ukazuje strašidelný a monstrózní sadistický instinkt, když se krátce usmívá, zatímco strážný mučil jeho bývalého kapitána stráží a ukázal strašidelný a maniakální usměvavý obličej, když málem zabil Esmeraldu poté, co mu plivla do tváře během jeho trestu smrti.

Překvapivě je o Frollovi známo, že je poněkud shovívavý člověk. Svědčí o tom, jak odpustil Quasimodovi, že se ho pokusil oklamat, aby se mohl zúčastnit Slavností bláznů, a jak přirovnal písmeno „F“ k „odpuštění“, když učil Quasimoda abecedu. Dalším příkladem je, jak chrliče zřejmě vnímaly Frollovu milosrdnou stránku, když naznačovaly, že Frollo spíš odpustí Quasimodovi jeho vzdor, než aby mu dovolil zúčastnit se Slavností bláznů. Nakonec také odpustil Quasimodovi, že pomohl Esmeraldě utéct z Notre Dame, protože věřil, že hrbáč je pod vlivem Esmeraldina kouzla.

Zajímavé je, že zatímco většina disneyovských darebáků ví, že to, co dělají, je špatné (a buď je to nezajímá, nebo jsou na to pyšní), Frollo skutečně věří, že je dobrý člověk, nebo přinejmenším věří, že jeho činy jsou pro vyšší dobro, což z něj dělá i velmi trojrozměrnou postavu. Opakovaně odmítá najít chybu v sobě a je zcela farizejský, prohlašuje se za mnohem čistšího než „obyčejný vulgární, slabý, prostopášný dav“ a za povzneseného nad biblickou doktrínu, že všichni lidé jsou stejně hříšní, což ho potvrzuje jako narcistu. Věří, že všechno, co dělá, je ve jménu Boha, i když útočí na katedrálu Notre Dame kvůli chycení, zatčení a popravě jedné cikánky. Nicméně na konci „Pekelného ohně“ prosí Boha o milost k Esmeraldě za to, co s ní plánuje udělat, a o milost k němu za jeho plány, a část jeho ušetření Quasimoda byla jako pokání za zabití jeho matky, takže je schopen nějaké formy viny svým vlastním zvráceným způsobem. V podobném duchu „mea culpa“ sbor Pekelného ohně naznačuje, že si do jisté míry uvědomuje, že byl vinen, a implikuje do své povahy více sebenenávistný aspekt.

Zdá se, že Frollo býval v celibátu. Nicméně přichází k touze po krásné Esmeraldě, ale po chvilce nerozhodnosti to skončí tak, že svou vlastní touhu po ní raději svede na čarodějnictví a ďábla, než aby přijal, že on sám je náchylný k hříchu jako všichni ostatní. Jeho touha ho dohání k vražednému šílenství, což se nakonec ukáže jako jeho pád, když zatlačí Quasimoda příliš daleko tím, že Esmeraldu téměř zabije. Když věří, že jeho touha po Esmeraldě ho obrací k hříchu, má částečně pravdu, protože je to to, co ho činí vražedným a nespravedlivým vůči ostatním lidem, zatkne dvě rodiny a pokusí se zabít jednu jen proto, že mu nechtěli dát Esmeraldu.

Frollo je také ke Quasimodovi velmi krutý a manipulativní. Odmítá hrbáčovi dovolit zakusit svobodu, nutí mladého muže, aby ho nazýval „pánem“, a nechává ho ponižovat na veřejnosti, aniž by se obtěžoval mu pomoci, jako trest za neuposlechnutí. Navíc, během Frollových výbuchů, se Quasimodo snaží od něj uhnout, naznačujíc, že Frollo v minulosti Quasimoda fyzicky týral. Navzdory tomu všemu má Frollo ve vztahu s Quasimodem stopy lidskosti, protože tráví svůj volný čas obědy a večeřemi se svým adoptivním synem, stejně jako svou ochotu ho vzdělávat, zaměstnat ho jako zvoníka Notre Dame, zaopatřit ho, a dokonce mu dát prostředky, aby mohl trávit čas svými koníčky, stejně tak to všechno může být Frollův manipulativní trik. Také se zdá být poněkud přízemní, věří, že kámen nemůže mluvit a pokouší se přimět Quasimoda, aby uvěřil i tomuto:

Frollo se navíc zdá být spíše stoickým mužem, vždy působí chladně a rozvážně a strach projevuje pouze tehdy, když ho Quasimodo přemůže poté, co se ho chystá zabít, a když se chystá padnout vstříc smrti; také projevuje viditelný strach, když na něj hledí mnoho očí Notre Dame za vraždu nevinné ženy na schodech katedrály. Málokdy projevuje nějaký humor, a kdykoli to dělá, je to suché a černé.

Navzdory své cílevědomosti je Frollovou pravou slabostí to, že nedokáže cítit nebo chápat lásku k jinému člověku, i když se o to opravdu snaží. Právě tato krutost a urážlivost dohnala Quasimoda k tomu, aby byl velmi málo loajální ke svému pánovi a chránil první dva lidi, kteří kdy prokázali hrbáčovi pravou laskavost, jmenovitě Esmeraldu a Phoeba. Frollo se nicméně upřímně snaží být Quasimodovi dobrým otcem, když ho vychovává, ale nakonec se ukáže, že je příliš plný nenávisti a arogance na to, aby byl starostlivým rodičem.

Frollo se také jeví jako misantrop s malým až žádným smyslem pro personalizaci, přestože Quasimodo je jediná osoba, na kterou odkazuje jménem, protože své vojáky označuje jako „Vy muži!“, když se chystají zaútočit na katedrálu, a Esmeraldu obvykle označuje jako „cikánskou dívku“ nebo „dívku“.

Frollo je stárnoucí muž, který se vyznačuje vrásčitým, starostlivě ošoupaným obličejem a řídnoucími bílými vlasy. Jako ministr spravedlnosti a vysoce postavený veřejný činitel je Frollo nejčastěji oblečen do černofialové róby, fialové kombinézy, purpurového a černě pruhovaného třírohého klobouku s červeným střapcem připevněným ke spodní části a černých ramenních vycpávek s červenými pruhy. Vnitřek jeho ramenních vycpávek je fialový. Na prstech má také prsteny, dva vpravo a jeden vlevo, s drahokamy zbarvenými modře, červeně a zeleně.

• Autorita a vliv: Jako ministr spravedlnosti v Paříži byl Frollo poměrně respektovanou, vlivnou a obávanou postavou mezi většinou pařížského obyvatelstva, s dostatečnou ekonomickou silou, která mu zaručovala dávat rozkazy pařížské armádě a obyvatelstvu celkově a být považován za hlavu samotné Paříže. Jako ministr spravedlnosti může obvinit, poslat do vězení a dokonce odsoudit k smrti zločince nebo normálního člověka, který si vymýšlí falešná obvinění. Nicméně uvnitř církve se zdá, že není schopen dávat rozkazy a vládnout nad arciděkanem, navzdory tomu, že mimo něj jsou rozkazy a vliv diákona téměř podrážděné. V důsledku jeho pozice ministra byl Frollo silně naznačován jako autoritativní a vlivná postava nad celou Francií.

• Vylepšená síla: Frollovým nejvíce devicing atributem byla jeho fisical síla, která téměř soupeřila s Quasimodovou. Během finále Frollo málem porazil Quasimoda, když se ho snažil bodnout, přestože hrbáč byl schopen rychle odhodit soudce. Byl také schopen rozsekat některé chrliči podobné sloupy mečem.

Hrbáč z Notre Dame

Frollo ve filmu Hrbáč z Notre Dame.

Zkorumpovaný soudce Claude Frollo na začátku filmu přepadne skupinu cikánů, kteří ilegálně provětrávají Paříž, a když vidí jednoho z nich s něčím, co považoval za balík ukrývající kradené zboží, pronásleduje zpanikařenou druhou k Notre Dame, kde ji kopne ze schodů katedrály a rozbije jí hlavu. Zjistí však, že její „kradené zboží“ bylo ve skutečnosti jejím znetvořeným synem. Frollo věří, že dítě je bezbožný démon, a chystá se ho shodit do nedaleké studny, ale zastaví se na intervenci arcivévody, který Frolla kárá za zabití nevinné ženy. Frollo se snaží ospravedlnit své činy, ale arcivévoda jeho vysvětlení odmítá a poznamenává, že jeho ohavný čin byl spáchán na svaté půdě, dokud soudce konečně nepřizná jeho hřích. Arcivévoda mu řekne, že jediný způsob, jak odčinit jeho hřích, je vychovat chlapce jako vlastního syna, s čímž neochotně souhlasí poté, co viděl kamenné sochy svatých zdobící Notre Dame, jak na něj zjevně obracejí oči. Nicméně souhlasí pouze s tím, že zachrání to, co zbylo z jeho duše, a protože dítě by se jednou mohlo hodit. Frollo ho pojmenuje „Quasimodo“ (doslova „napůl zformovaný“) a vychová ho v katedrále, ukryje ho před okolním světem a neustále mu připomíná, že svět ho nikdy nepřijme pro jeho znetvoření, a proto musí pro jeho vlastní bezpečí zůstat ve zvonici.

O dvacet let později Frollo, nyní ministr spravedlnosti, povolá galantního vojáka Phoeba z války, aby se stal jeho novým kapitánem gardy, protože ten poslední byl pro něj „trochu zklamáním“ a je mučen k smrti v Justičním paláci. Doufá, že s Phoebovou pomocí vyklidí cikány z Paříže a dostane se do nebe, až zemře. Při účasti na každoročním Festivalu bláznů Frollo objeví cikánskou tanečnici jménem Esmeralda, která ho přitahuje svou krásou. Krátce poté se dozví, že Quasimodo proti jeho rozkazům opustil zvonici, vstoupil na Festival a byl korunován Králem bláznů. Frollo odmítá pomoci Quasimodovi, když je tento veřejně napadán davem, aby mu dal lekci, i když ho hrbáč prosí o pomoc; odkládá Phoebusovu žádost, aby to zastavil. Rozzuří se, když se mu Esmeralda otevřeně vzepře za jeho krutost a osvobodí Quasimoda, a v odvetě nařídí, aby byla zatčena. Poté, co je svědkem toho, jak cikánka mizí v oblaku, narychlo usoudí, že je čarodějnice, a okamžitě nařídí Phoebovi, aby ji přivedl živou. S pomocí davu uteče do katedrály, kde ji Frollo najde, jak mluví s Phoebem, a nařídí jim, aby ji donutili odejít z katedrály, ale je odmítnut arciděkanem, který jim všem nařídí odejít. Frollo předstírá, že odchází, než Esmeraldu překvapí a položí na ni ruce; to odhaluje, že k ní choval chlípné city. Poté ji konfrontuje a řekl jí, že ji zatkne, pokud se odváží odejít. Nicméně se odváží ke zvonici a setká se s Quasimodem, který jí pomůže utéct.

Toho večera v Justičním paláci je Frollo vyrušen svou přitažlivostí k Esmeraldě, která ho podle něj obrací k hříchu, a prosí Pannu Marii, aby ho ochránila před jejím „kouzlem“ a nechala Esmeraldu ochutnat ohně pekelný, pokud by nechtěla být jeho. Poté, co se dozví od Brutské gardy, že utekla z katedrály, je rozzuřen a se svými strážemi druhý den zahájí nelítostný hon za ní, vypaluje domy každého, kdo je podezřelý z ukrývání cikánů a vyslýchání cikánů, kteří jsou zajati. Později se pokusí popravit nevinnou rodinu, kterou podezírá z interakce s cikány, vypálením jejich domu, když jsou stále uvnitř, ale zděšený Phoebus se proti němu nakonec vzbouří a rodinu zachrání. Frollo prohlásí Phoeba za zrádce a pokusí se ho zabít, ale převlečená Esmeralda hodí kámen na jeho koně, shodí ho a získá Phoebovi čas na útěk. Stráže vystřelí na Phoeba šípy, což vede k tomu, že je zraněn a spadne do řeky, a pokračují v palbě, dokud je Frollo nezastaví. Pokračují přes most, aby dokončili hon. Jakmile odejdou, zraněný Phoebus je rychle zachráněn Esmeraldou poté, co byl ponechán napospas smrti.

Frollo podniká poslední pokus mít Esmeraldu pro sebe.

Frollo se vrací do doutnajícího města a dozví se, že Esmeralda je stále na svobodě. Zamíří ke zvonici v domnění, že Quasimodo mohl být zodpovědný za pomoc Esmeraldě. Když Frollo usoudí, že je to pravda, vztekle se na něj oboří a je na pokraji fyzického týrání, když si uvědomí, že plýtvá dechem a uklidní se. Podezírá Quasimoda, že má stále konexe na Esmeraldu, Frollo mu lže, že našel Dvůr zázraků a je připraven zaútočit za úsvitu. Zmýlený Quasimodo doprovází Phoeba ke Dvoru a Frollo a jeho přisluhovači je následují a zatýkají cikány. Frollo chválí Quasimoda za to, že ho k nim přivedl a přiznává, že by ho bez jeho pomoci nikdy nenašel. Pak si všimne, že Phoebus přežil a poznamenal, že to má v úmyslu „napravit“. Když to Quasimodo vidí, prosí ho, aby odvolal stráže. Frollo to odmítá a říká jim, aby hrbáče odvedli ke zvonici a ujistili se, že tam zůstane. Na náměstí Frollo odsuzuje Esmeraldu k smrti, ale nabídl jí, že ji zachrání před upálením, pokud si ho vybere. Odmítá se stát Frollovým otrokem chtíče, pohrdavě mu plive do tváře a vybízí ho, aby ji upálil na hranici. Sleduje a sadisticky se usmívá, zatímco ona omdlívá z kouře. Ale Quasimodo ji zachrání poté, co omdlí, a vrací ji do katedrály, k Frollově hněvu. Krátce poté Quasimodo upustí velký trám, který zničil jeho kočár a téměř ho rozdrtí, stejný trám, který Frollo nařizuje svým vojákům zvednout a použít k proražení dveří Notre Dame. Rozzuření nad tímto znesvěcením a útokem na milovanou katedrálu, stejně jako otrávení Frollovou tyranií a shromáždění Phoebusem, se občané Paříže vyzbrojí, osvobodí cikány a vzbouří se proti Frollovým strážím. I když se starobylým dveřím Notre Dame podaří chvíli vydržet, nakonec se prolomí. Frollo získá vstup do katedrály, přímo se vzepře arcivévodovi, když tvrdí, že by netoleroval násilí v kostele. Frollo si ho nevšímá a shodí ho ze schodů, pak ho zamkne ve zvonici, aby ho nenásledoval a nezasahoval.

Poté se střetne s Quasimodem ve zvonici, falešně ho utěší před Esmeraldinou zjevnou „smrtí“ a pokusí se ho zabít dýkou, což vyústí v krátký, ale přesto násilný zápas, ve kterém Quasimodo Frolla přemůže, vytrhne mu dýku ze sevření a shodí ho na zem. Quasimodo se pak vznáší nad Frollem, který na chvíli opustí svou pýchu a prosí Quasimoda, aby ho vyslechl. Quasimodo to však odmítá a rozzlobeně křičí, že mu celý život Frollo říká, že svět je temné, kruté místo, ale nyní vidí, že lidé, kteří jsou stejní jako Frollo, jsou jediným důvodem, proč tomu tak je. Právě v tu chvíli se Esmeralda probudí, živá a zdravá, a Quasimodo k ní spěchá, nadšený, že je v pořádku a spěchá ji do bezpečí. Rozzuřený Frollo tasí meč a pronásleduje je na balkóně nad městem, seká po nich svým mečem s Quasimodem, který se nemůže bránit kvůli ochraně Esmeraldy.

Frollo spadne do roztavené mědi s chrličem a tvrdým způsobem si uvědomí, že on je ten zlý.

Frollo s Bručounem a Grimsbym v Domě myší.

Frollo natočí v seriálu několik kamejí. V seriálu Všichni mají rádi Mickeyho byl viděn, jak sedí s Bručounem a Grimsbym, přičemž všichni tři mají své typické suché výrazy v reakci na komedii Mortimer Mouse.

V epizodě „Dining Goofy“ se ukázalo, že ho fakt, že seděl s Mad Hatterem, nijak nenadchl a nazval ho Frumpy v době, kdy Goofy dává Daisy vědět, že změnil zasedací pořádek, aby si publikum mohlo najít nové přátele, což nevyšlo.

Objevuje se také v Mickeyho Domě darebáků, ale ne jako jeden z darebáků, kteří přebírají vládu. Místo toho se jen objeví, jak sedí vedle Ratigana v davu zastřeleném mezi kreslenými kraťasy, který se odehrává před převzetím. Během Jafarovy vlády jako hostitele však Frolla není nikde vidět, což naznačuje, že možná opustil klub dřív, než začal Jafarův plán.

Umělecké dílo Frolla ve filmu Královští strážci.

Frollo se objevuje ve čtvrté knize, Power Play. Je viděn v Disneyho hollywoodských studiích, kde se pokouší utopit Willu, když velí Green Army Men. Jeho stráže také pronásledují Willu po celém Epcotu.

V páté knize je viděn, jak nastupuje do Disneyho snu spolu s dalšími padouchy. V sedmé knize byl také zmíněn, ale nebyl viděn.

V komiksu Disney Adventures založeném na filmu zůstává Frollova osobnost většinou stejná. Během scény, kde je Esmeralda odsouzena k smrti, jí řekne „přišel tvůj čas“, ale hned poté řekne, že i když byl její osud zpečetěn, „stále není pozdě“ změnit názor a stát se jeho milenkou. Stejně jako ve filmu ale spadne do roztavené mědi a zemře.

Potomci: Ostrov ztracených

Frollo je jedním z padouchů, kteří byli přivedeni ze smrti, aby byli uvězněni na ostrově Ztracených. Má dceru Claudine Frollovou, která pracuje jako zvoník v Dračí síni.

Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance

Frollo se objeví ve hře Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance jako padouch uvězněný ve svém spícím světě La Cité des Cloches.

Když Sora poprvé dorazil do La Cité des Cloches, setkal se tváří v tvář s Frollem v městečku u Notre Dame. Soudce Soru vyšetřoval, protože ho považoval za cikána kvůli jeho „nechutnému oděvu“, ale jeho výslech mladého držitele Keyblade přerušil kapitán Phoebus. Phoebus řekl Frollovi, že se na náměstí objevily „zrůdy“, a spěchal za Sorou, který je šel porazit.

Brzy nato dorazil Frollo s Phoebem na náměstí, kde zuří, když vidí Soru stát před Quasimodem, který jede na Zolephantovi. Závažnost Frollova hněvu se jen zvyšuje, když byl svědkem toho, jak Quasimodo prchá do katedrály Notre Dame s pomocí „cikánské čarodějnice“, Esmeraldy.

Když Riku poprvé dorazil, zkřížil cestu s Esmeraldou, kterou pronásledovali Phoebus a Frollo. Phoebus se zeptal Riku, zda „viděl cikánskou ženu“, ale majitel Keyblade ji kryl a řekl, že ne, Phoebus to nahlásil Frollovi, načež soudce zpochybnil jeho schopnosti. Později, po útěku z Wargoyla, který ho napadl na mostě, Riku našel Phoeba, jak neuposlechl a zradil Frolla, který pak povolal ohnivého Wargoyla, o němž tvrdil, že je „spravedlivým soudem“. Soudce zamýšlel použít sílu temnoty k „potrestání cikánů teď a navždy“, a tak zamířil do katedrály Notre Dame spolu s Wargoylem s Riku v patách.

O něco později přicestovali Sora, Phoebus a Quasimodo k Dvoru zázraků, aby Esmeraldu varovali, že Frollo je na cestě a hodlá ji zajmout. Když Phoebus přikázal Esmeraldě, aby si s sebou vzala, co se dá, a odešla, objevil se soudce a obklíčil skupinu armádou Nočních můr. Frollo vzal Esmeraldu na náměstí na „táborák“ i přes Quasimodovy prosby a Soru uvedl do bezvědomí.

Díky společnému úsilí Sory a Quasimoda byla Esmeralda zachráněna před popravou. Rozzuřený Frollo je pronásledoval směrem k Notre Dame. Když se ho Sora pokusí zastavit, zastaví ho Wargoyle, který spadl z nebe nad ním. Frollo zahnal Quasimoda a Esmeraldu do kouta a odhalil pravdu o tom, jak Quasimodova matka zemřela při pokusu o jeho záchranu před dvaceti lety. Frollo se ho pokusil zabít svým mečem, ale po sérii rvaček ztratí rovnováhu a popadne chrliče za krk, čímž se zachrání, ale tvor ožije a zařve na něj. V tu chvíli se chrlič odpoutá od Notre Dame a vyděšený Frollo se řítí do vlastní záhuby v plamenech pod katedrálou, což byl pohled pouze na Sorinu stranu příběhu. V Rikuově příběhu byla jeho reakce na výše uvedené trochu jiná, šíleně se smál, když padal vstříc smrti, přičemž se naznačovalo, že spáchal sebevraždu. Je namluven Coreym Burtonem, protože Tony Jay zemřel před vydáním hry.

Norbert Lamla jako Frollo v divadelním muzikálu.

Frollo se objevuje v německých i severoamerických hudebních adaptacích filmu. V německém muzikálu je odhaleno, že Frollo byl v mládí knězem (odkazuje na jeho roli arcivévody v původním románu) a rozhodl se, že Paříž potřebuje být v bezpečí, takže se stal soudcem. Nenáviděl Cikány a věřil, že oni jsou jediným problémem Paříže. Postaral se o Quasimoda jako o akt kajícnosti za zabití Quasimodovy matky. Doufal, že Quasimodo bude myslet jako on a jeho citové týrání bylo něco, co si neuvědomoval. Frolla pohltila touha po Esmeraldě, která ho doháněla k šílenství. Myslel si, že lékem je buď ji posednout, nebo ji zničit.

Jeho osud se mění mezi verzemi hry, které se mění. V německé verzi hry je Quasimodem shozen z katedrály na smrt, místo aby spadl z rozpadajícího se chrliče. V anglické verzi hry, když se Esmeralda probudí, Frollo tasí meč a chystá se je oba zabít, ale pak se zastaví, upustí meč a odejde. To bylo s největší pravděpodobností zahrnuto do této verze hry, aby dal Frollovi šanci na vykoupení, i když není známo, zda tuto šanci využil.

V severoamerickém muzikálu, který mnohem blíže navazuje na původní román, byli Frollo a jeho mladší bratr Jehan vychováváni v Notre Dame poté, co osiřeli. Zatímco Frollo studoval na kněze, Jehan se neustále dostávala do problémů a nakonec byla vyloučena z církve. O několik let později, poté, co se stal arcivévodou, se Frollo dozvěděl od umírající Jehan, že ta zplodila deformované dítě a potřebovala péči, dítě bylo Quasimodo. Jako pokání za hříchy svého bratra a vidění to jako zkoušku víry, Frollo přísahá, že dítě vychová tak, aby bylo zbožné jako on. O několik let později Frollo vidí Esmeraldu tančit na Slavnosti bláznů a jak obhajuje své činy při pomoci Quasimodovi. Nabídne jí, aby zůstala v Notre Dame a učila se od něj způsobům církve, a naznačuje svou přitažlivost k ní, která se jí hnusí. Je posedlý Esmeraldou a dostává od krále povolení použít vojenskou sílu k jejímu nalezení a přijetí za svou.

Stejně jako ve filmu jí Frollo nabízí své ultimátum na hranici, než ji zachrání Quasimodo. Esmeralda však později zemře na vdechnutí kouře a Quasimodo je přemožen zármutkem a viní Frolla z její smrti. Ve svém hněvu nad činem svého bývalého pána, Quasimodo hodí Frolla přes okraj katedrály, aby zemřel.

Frollův Disney parkuje portrét v rámci akce Villains Unleashed.

Frollo se občas objevuje jako pokorná postava, ale není příliš běžný a extrémně vzácný. Ironií je, že v dnešní době je nejčastější postavou z Hrbáče z Notre Dame, kterou lze v parcích najít jako postavu na procházku. Kupodivu, ze všech parků na světě se nejčastěji vyskytuje v Disneylandu v Paříži.

Ve World of Color Frollo vytváří malé cameo v úvodu segmentu „Colors of Fear“, který ukazuje temnotu Disneyho prostřednictvím Disneyho padouchů.

V Disneyho Hollywood Studios verzi Fantasmic! je Frollo jedním z hlavních padouchů, který pomáhá Zlé královně v jejím plánu skoncovat s Mickeym. Ten je nakonec zabit spolu se zbytkem padouchů.

Frollo se také zúčastnil akcí Disney Villains Mix a Mingle a Unleash the Villains.

V tokijském Disneylandu se Frollo objevuje v darebácké části show One Man’s Dream II: The Magic Lives On!, po boku Maleficent a The Evil Queen. Doprovázejí ho tajemní muži v červených kápích, kteří byli spatřeni během „Hellfire“.

Ve Starlight Dreams se Frollo spolu s legií Disney Villains spikne proti Mickey Mousovi a jeho přátelům ve schématu nadvlády. Nakonec jsou však zmařeni.

Frollo se poprvé setkal s Quasimodem jako miminko, poté, co zabil svou matku. Kvůli vraždě musel vzít Quasimoda a vychovat ho jako vlastního. Frollo se nefalšovaně vydává za zastrašující, ale podivně vlivnou, otcovskou postavu, na dalších dvacet let. Nicméně, když je Quasimodovi dvacet let, Frollo ho nechá mučit poté, co se pokusí vyplížit ze zvonice, kvůli které má zakázáno odejít. Je také rozzuřený, když Quasimodo pomůže Esmeraldě utéct a proplíží se dolů do Dvora zázraků, kde se ukrývají cikáni. Frollo mu tleská, že se mu nakonec ukázal užitečným, než ho donutil vrátit se zpět do zvonice. V tomto bodě Quasimodo začal Frolla nenávidět a pomůže každému, kdo mu pomůže, jako je Esmeralda. Poté, co Quasimodo jde proti němu v bitvě, Frollova nenávist k němu dosáhne svých mezí a Frollo se ho pokusí zabít tak, jak to „měl udělat“ před dvaceti lety. Nicméně to nakonec vede k Frollově vlastnímu zániku.

Frollo je Esmeraldiným úhlavním nepřítelem a představoval vážnou hrozbu pro její život. Navzdory jeho moci a autoritě se ho nebála a bouřila se proti jeho pravidlům. Nejenže byla dokonce dost statečná na to, aby ho na Slavnostech bláznů veřejně ponížila a urazila (a také ho trochu zaujala), dokonce měla odvahu plivnout mu do tváře, než se ji pokusil popravit. Všimněte si, že když se Esmeralda a Frollo poprvé setkají, hravě přiblíží jeho tvář k její a políbí ho na špičku nosu, než mu stáhne klobouk, stejně jako předvede svůdný tanec. To však vede k tomu, že Frollo se jí stává nezdravě posedlý a stává se prvním článkem řetězu, který vede ke zničení Paříže a Frollově definitivnímu skonu. Zatímco Frollo nenáviděl Esmeraldu za to, že je cikánka a ponižuje ho a vyhýbá se mu, měl po ní silný pocit touhy, tak silný, že ji zoufale chtěl najít a mít ji pro sebe, i kdyby to znamenalo vypálit Paříž do základů.

Přestože Frollo a arcivévoda pracovali v kostele společně, jejich vzájemná nenávist byla zřejmá. Byl to arcivévoda, kdo trval na tom, aby Frollo vychoval Quasimoda, aby odčinil vraždu jeho matky. O dvacet let později mu arcivévoda také zabránil v zajetí Esmeraldy. Nakonec Frolla přestalo bavit arcivévodovo vměšování a shodil ho ze schodů, když se pokusil nařídit Frollovi, aby odvolal útok na Notre Dame.

Pokračování: Madellaine • Zephyr • Sarousch

Pokračování: Le Jour D’Amour • An Ordinary Miracle • I’d Stick With You • Fa la la la Fallen In Love • I’m Gonna Love You
Muzikál: Balancing Act • Rest and Recreation • Rhythm of the Tambourine • Into Notre Dame • Top of the World • Thai Mol Piyas • Esmeralda • City Under Siege • Flight Into Egypt • Out of Love (Reprise) • Dance of the Gypsies • Made of Stone • Finale Ultimo
Smazané písně: In a Place of Miracles • As Long As There’s a Moon • Someday

Druhá série: „Daisyina debut“ • „Goofy for a Day“ • „Clarabellino velké tajemství“ • „Myš, která přišla na večeři“ • „Maxovo nové auto“ • „Ne tak Goofy“ • „Všichni mají rádi Mickeyho“ • „Maxovo trapné rande“ • „Kde je Minnie?“ • „Super Goof“ • „King Larry Swings In“ • „Dámská noc“ • „Kačer Dennis“
Třetí série: „Suddenly Hades“ • „Peteova One-Man Show“ • „Dům zločinu“ • „Mickeyho a Minnieina velká dovolená“ • „Donald a Aracuanský pták“ • „Goofyho kouzelná nabídka“ • „Hudební den“ • „Dům Scrooge“ • „Donald chce létat“ • „Dining Goofy“ • „Chip ‚n‘ Dale“ • „Humphrey in the House“ • „Ask Von Drake“ • „Salute to Sports“ • „Pluto vs. Figaro“ • „Dům kouzel“ • „Mickey vs. Shelby“ • „Dům Turecka“ • „Peteova vánoční nálada“ • „Clarabellin vánoční seznam“ • „Sněhový den“ • „Peteův dům • „Darebáků“ • „Halloween s Hády“ • „Dům duchů“ • „Dům géniů“ • „Mickey and the Culture Clash“

Hra Prvky: Hra v Kingdom Hearts • Magic

Disney Worlds: Wonderland • Deep Jungle • Olympus Coliseum/Underworld/Olympus • Agrabah • Atlantica • Halloween Town/Christmas Town • Neverland • Hundred Acre Wood • The Land of Dragons • Beast’s Castle • Port Royal/The Caribbean • Pride Lands • Space Paranoids • Dwarf Woodlands • Castle of Dreams • Deep Space • La Cité des Cloches • The Grid • Prankster’s Paradise • Country of the Musketeers • Toy Box • Kingdom of Corona • Monstropolis • Arendelle • San Fransokyo • Game Central Station/Niceland/Cy-Bug Sector/Candy Kingdom

Disney postavy: Mickey Mouse • Minnie Mouse • Pluto • Ariel • Violet Parr • Mulan • King Triton • Megara • Stitch • Remy • Django • Rajah • Prince Phillip • Elsa • Rapunzel • Timon • Pumbaa • Chip and Dale • Goofy • Tigger • Lilo • Winnie the Pooh • Prasátko
Overtakers: Maleficent • Chernabog • The Evil Queen • Cruella De Vil • Claude Frollo • Ursula • Jafar • Shan Yu • Jack Sparrow • Tia Dalma • Gaston • Prince John • Horned King • Big Bad Wolf • J. Worthington Foulfellow • Gideon • Shenzi, Banzai, and Ed • Diablo • Magic Brooms • Green Army Men • Blackbeard • Shere Khan • Si and Am • Hopper • Flotsam a Jetsam • Judge Doom • Madame Leota • Sabor • The Headless Horseman • Stormtroopers • Scar • Zira

Život brouka: Flik • Dot • Heimlich
Monsters, Inc.: Sulley • Mike • Boo • Randall • Celia • Roz • Fungus • George Sanderson
Auta: Blesk McQueen • Mater • Sally • Doc Hudson • Jackson Storm • Cruz Ramirez • Mack • Miss Fritter
Hledá se Nemo: Nemo • Dory • Marlin • Crush • Bruce • Destiny • Bailey • Hank • Deb • Squirt • Nigel • Gill • Sheldon • Pearl • Darla • Charlie • Jenny
WALL-E: WALL-E • EVE
Ratatouille: Remy • Linguini
Up: Carl Fredricksen • Dug • Kevin • Russell
Brave: Merida
Inside Out: Joy • Sadness • Anger • Disgust • Fear • Bing Bong
The Good Dinosaur: Arlo
Onward: Ian Lightfoot • Barley LightfootSoul: Joe • 22

Ultimate Spider-Man: Spider-Man • Venom • Green Goblin • Miles Morales • Lizard • Rhino • Doctor Octopus • Iron Spider • Spider-Gwen • Kraven the Hunter • Hobgoblin
Guardians of the Galaxy: Star-Lord • Gamora • Rocket Raccoon • Groot • Drax
Marvel’s Women of Power: Wasp • Elektra • Captain Marvel • She-Hulk • Spider-Woman
Marvel Icons: Daredevil • Doctor Strange • Ghost Rider • Ms. Marvel • Thanos

Montgomery de la Cruz

Jakýkoli akt přidání tohoto padoucha do kategorie Čisté zlo bez návrhu nebo vytvoření návrhu pro tohoto padoucha bez svolení administrátora bude mít za následek zákaz.Dodatečné upozornění: Tato šablona je určena pouze pro administrátorskou údržbu. Uživatelé, kteří šablonu zneužijí, budou zablokováni minimálně na týden.

Pokud je vám 18 let nebo více nebo vám grafický materiál vyhovuje, můžete si tuto stránku zobrazit. V opačném případě byste měli tuto stránku zavřít a zobrazit jinou stránku.

Zločinec

Celé jméno
Montgomery de la Cruz

Alias
Monty

Původ
13 důvodů proč

Zaměstnání
Středoškolský studentBaseballový hráč na Liberty High SchoolFotbalista na Liberty High School (všichni dříve)Vězeň

Pravomoci / dovednosti
Atletismus Hrubá sílaBojové dovednostiZastrašování

Hobby
Šikanující děti na Liberty High zejména Tyler Down.Hraní baseballu.Hraní FPS videoher.

Cíle
Chránit Bryce Walkera před právními problémy a umlčet jeho oběti (většinou se to podařilo).Zakrýt jeho homosexualitu a chránit se před jeho násilnickým otcem.Ať Liberty Tigers vyhrají fotbalovou sezónu (obojí se nepovedlo).

Zločiny
ZnásilněníSpolupracovníPokus o vražduPokus o vynucenou sebevraždu BatteryAssaultTortureIncriminationThreatsBezohledné řízeníZločinec vandalismSexuální obtěžováníPorušení a vniknutí TheftArsonVydírání Krutostýrání zvířatůPronásledováníPonižováníKrytí zločinu

Typ padoucha
Sociopatická rána

Baseballista na střední škole v Liberty Fotbalista na střední škole v Liberty (všichni dříve)Vězeň

Hrubá silaBojové dovednostiZastrašování

Hraje baseball.Hraje FPS videohry.

Zakrýt svou homosexualitu a chránit se před svým násilnickým otcem.Mít Liberty Tigers vyhrát fotbalovou sezonu (oba selhali).

ZnásilněníKomplicita znásilněníPokus o vraždu Pokus o vynucenou sebevražduBatteryAssaultTortureIncriminationThreatsReckless drivingFelony vandalismSexuální harassmentBreaking and enteringTheftArsonBlackmailAnimal crueltyAbuseStalkingHumiliationCrime cover-up

Montgomery „Monty“ de la Cruz je sekundárním antagonistou televizního seriálu 13 Reasons Why z roku 2017. Slouží jako podpůrný antagonista v 1. sérii, jeden ze dvou hlavních antagonistů (spolu s Brycem Walkerem) 2. série, hlavní antagonista 3. série a posmrtný zastřešující antagonista 4. série.

Montgomery je známý tím, že se motá kolem a dobírá si Baker’s Dozens jako způsob, jak umlčet oběti Bryce Walkera některého ze sportovců z Liberty High spolu s tím, že si nakonec znepřátelí Bryce Walkera ve třetí sérii poté, co s ním Bryce Walker přeruší styky.

Ztvárnil ho Timothy Granaderos.

Montgomery je nedbale zlomyslný a bezcitný k ostatním studentům (zejména Tyleru Downovi) a fyzickou krutost používá nejčastěji, zdánlivě jen pro potěšení z ní. Je členem šikanujících přátel Bryce Walkera a je mu vášnivě věrný. To je dokázáno ve 2. sérii, kde se důsledně snaží chránit svého přítele Bryce Walkera před právními následky za jeho obvinění ze znásilnění, jde až jako spolupachatel jeho znásilnění Hannah Bakerové (která se později částečně zabila, protože měla pocit, že nezvládne trauma, které jí znásilnění způsobilo), a pokus o vraždu Claye Jensena, aby ho umlčel, aby ochránil Bryce.

Později během třetí série je odhaleno, že Monty dělá hrozné věci ostatním, aby uvolnil svůj hněv vůči svému otci, zatímco je stále zlý. Také se zamiluje do Winstona a tajně s ním chodí poté, co se omluví za to, že ho zmlátil. Později se Monty stává hlavním podezřelým z Bryceovy vraždy, protože vyprávění odhaluje, že začal Bryce nenávidět poté, co mu Bryce (který se v této chvíli pokoušel o nápravu) vyhrožoval za znásilnění Tylera. Navzdory tomu Monty stále truchlil pro Bryce a on popřel, že by Bryce zabil, protože „Bryce byl jeho nejlepší přítel“.

Nakonec, poté, co se Tyler přizná studentům, že během Jessičiny řeči přežil a řekne policii s pomocí Charlieho St. George (který byl svědkem toho, jak Bryce vyhrožoval Montymu), je Monty zatčen nejen za znásilnění, ale také za vraždu Bryce navzdory tomu, že Alex čin spáchal. Jak se ukazuje, aby očistil Alex, skupinu a možná i Alexova otce, hodil Montyho jako svého vraha (navzdory tomu, že Monty měl během vraždy sex s Winstonem). Na konci sezóny je odhaleno, že Monty byl nalezen mrtvý ve své cele.

Ve čtvrté sérii se Winston a Diego Torres snaží získat spravedlnost pro Montyho, který byl obviněn ze zločinu, který nespáchal. Je přítomen po celou dobu Clayových halucinací po boku Bryce. Jeho sestra Estela také začíná navštěvovat Liberty High a truchlí nad bratrovou smrtí, přestože věděla o jeho strašných činech. Zatímco Montyho smrt není ukázána, zpráva o jeho zločinu se rozšířila po celém vězení. Byl ostatními vězni označen za násilníka dětí a byl ubodán k smrti za to, co udělal Tylerovi.

Monty je krutý, sadistický a násilnický, nejspíše kvůli své násilnické minulosti s otcem. Jeho násilnické sklony mohou být také důsledkem jeho zneužívání steroidů. Často šikanuje Tylera Downa (tak moc, že ho Alex a dokonce i Bryce musí občas bránit), osahává Courtney na školním plese a šíří pomluvy o tom, že Hannah Bakerová je „psycho lesbička“. Jak se diváci dozvídají více o jeho minulosti, vyprávění jasně ukazuje, že Montyho krutost je sice neomluvitelná, ale je výsledkem jeho špatné výchovy a možného sebezhnusení. Nicméně má nějaké momenty lidskosti, které byly vidět, když Monty přiznal Bryceovi, že mu chybí Jeff Atkins a čtvrtá série také odhaluje, že navzdory tomu, že se zřídka staral o někoho jiného, miloval svou sestru Estelu de la Cruz.

Ve třetí sérii je jeho násilné chování o něco mírnější než ve druhé sérii, protože se ukáže, že je potlačovaný homosexuál. Také se stává ještě více paranoidním, když policie začne prohledávat skříňky sportovních týmů kvůli drogám, zejména steroidům. Stále zůstává naprosto bezcitný a bezcitný vůči ostatním, jako například zesměšňování Justinovy drogové závislosti, Clay za to, že je podezřelý z Bryceovy vraždy, stejně jako líbání na Tylera po jeho znásilnění. Montyho znásilnění Tylera bylo tak znepokojující, že dokonce i Bryce, který spáchal mnohem více znásilnění než on, je tím znechucen a zděšen (i když je to proto, že se z něj začal stávat lepší člověk). I když, vidíme pro Montyho několik polidšťujících momentů, jako například vidět jeho zneužívání od otce stejně jako jeho potlačovanou homosexualitu, stejně jako ukázat Winstonovi měkčí stránku, jako upřímně se mu omluvit za to, že ho zbil poprvé, když se dali dohromady, a otevřít se mu o jeho pocitech podruhé, když se dali dohromady, což ukazuje, že jeho virulentní a obsedantní homofobie je pravděpodobně důsledkem nějakého druhu sebenenávisti, kterou skrývá hluboko uvnitř skrze svou sadistickou krutost.

Z toho také vyplývá, že Montyho přátelství s Brycem by nakonec mohlo být opravdové. Vzhledem k tomu, že Bryce vyhrožoval Montymu za znásilnění Tylera, vede to k tomu, že Monty řekne Bryceovi, že ho zabije (na což Bryce odpovídá, že Monty byl „jen zbabělec a vždycky jím byl“), byl Monty hlavním podezřelým z Bryceovy vraždy. Nicméně Monty Bryce nezavraždil, protože byl s Winstonem během vraždy. Monty je pak zachycen, jak Bryce na jeho pohřbu oplakává, pláče pro Bryce, zatímco Zach mluví a snaží se napadnout dívky, které protestují proti pohřbu. Monty se později urazí, když ho Clay obviní, že zabil Bryce, přičemž Monty upřímně uraženým tónem říká: „Byl to můj nejlepší kamarád a–díra.“ a ukazuje další zármutek pro Bryce, když mluví s trenérem Keebrou.

Na konci dne je Monty produktem svého prostředí, působí bolest ostatním, aby uvolnil své vlastní frustrace. Je stále zlý, ale je stále schopen projevit úctu k ostatním a cítit lítost, i když to dělá jen zřídka. Je možné, že nebýt jeho smrti, našel by si jiné způsoby, jak promítnout svůj hněv vůči svému otci, které nezahrnují ubližování ostatním. Na druhou stranu, stále zemřel, aniž by projevil lítost nebo se pokusil vykoupit své činy. Proto zůstává většinou nesympatický, přestože se stal mnohem složitější postavou, než byl v prvních dvou sériích.

V této sezoně je Montgomery přinejmenším padouch a kvůli své brutální povaze je většinou antagonista. Pozdější sezony však odhalují, že je do toho, co se děje, zapleten více, než by se mohlo zdát.

Na zimním plese střední školy Liberty se postaví za Courtney Crimsen a přitiskne se k jejímu tělu (sexuálně ji popadne za stehno), ale přestane se jí dotýkat, když ho od sebe odstrčí. Monty tvrdí, že chce být Courtneyinou kamarádkou a začne s ní tančit, ale brzy vyjde najevo, že se Monty přišel Courtney vysmívat kvůli fotce, na které se s Hannah líbají. Courtney lže, že dívky na fotce jsou Hannah a otevřeně lesbická dívka jménem Laura. Monty se pak začne Hannah posmívat kvůli pomluvě a šíří po škole pomluvu, že Hannah je „pyscho lesbička“.

Později řídil Montgomery bezohledně s Justinem Foleym na cestě do školy, kde málem srazil Alexe Standalla. Bez lítosti se prázdně směje, když Alex rozzlobeně křičí, že lidé chodí. Ti dva se pak poperou, což Montgomery snadno překoná a později je Montgomery suspendován na 3 dny, zatímco Alex dostane pouze varování.

Po jeho vyloučení Montgomery mučí Tylera Downa i přes jeho nevyprovokované činy. Všimne si, že Tyler mluví se Sheri, požaduje, aby ji nechal na pokoji a přišpendlí Tylera ke skříňkám a vyhrožuje, že mu rozbije Tylerovy drahé kamery o obličej. Alex nastoupí a Montgomery couvá. Později, když Tyler mluví s Courtney a Marcusem, Montgomery strčí Tylera na podlahu. Tyler odstrčí Montgomeryho a Montgomery strčí Tylera ke skříňce, ale Bryce si všimne, že se chystá rvačka a stáhne Montgomeryho od Tylera. Tohle je jeho poslední antagonistické vystoupení v sezóně.

Montgomery je v této sezóně padouch a mnozí ho považují za hlavního antagonistu (dokonce více než Bryce Walker) sezóny. Jako jeden z Bryceových přátel si dává velkou práci, aby ochránil Bryce před právními následky kvůli obviněním ze znásilnění, kterým Bryce čelí. Montgomeryho skutky se skládají z:

Když je konfrontován, odkopne zmrzačeného Alexe v opuštěné budově (poté, co se mu krutě vysmál kvůli jeho pokusu o sebevraždu) a vytrhne mu zbraň, kterou Alex měl. Později vyjde najevo, že on a Alex byli na večírku tu noc, kdy byla Hannah znásilněna Brycem. Monty byl skutečně svědkem toho, jak Bryce znásilňoval Hannah z Bryceova domku u bazénu (zatímco Alex to jen slyšel), nicméně se rozhodl nezasahovat a mlčel o tom bez špetky viny, zatímco Alex o tom také nevěděl.

Přísahá, že se pomstí Tylerovi, když ten nepřímo ukončí baseballovou sezonu nečekaně před státní kontrolou poničením baseballového hřiště. Když řekne Bryceovi svůj plán, Bryce mu odmítne pomoci kvůli jeho předchozím činům, které Bryce málem dostaly do problémů. Poté požaduje, aby Monty nechal Tylera i jeho samotného na pokoji a opustí Montyho, což ho nechává ještě více vyšinutého.

Montgomery má v této sezóně méně aktivní roli než ve druhé sérii. Občas Tylera obtěžuje, nedává najevo žádnou lítost nad jeho znásilněním (dokonce mu v jednu chvíli vyhrožuje, že to udělá znovu) a vysmívá se Clayovi, že je hlavním podezřelým z Bryceovy vraždy a Justinovi, že stále konzumuje drogy. Také se bezcitně odmítá Tylerovi omluvit a říká mu, aby se „přenesl“ přes to, že byl znásilněn.

Když ho Bryce vezme na večírek „bohatého kluka“, potká chlapce jménem Winston Williams a oba se krátce dají dohromady. Když se Montgomery a Bryce chystají odejít, Winston se snaží mluvit s Montgomerym a pozve ho, aby si později vyrazili. Ze strachu, že bude prozrazen, ho Montgomery nazve buzerantem a nesmyslně ho zbije. Výsledkem je, že Bryce je nucen vyplatit Winstonovi celkem 7000 dolarů výměnou za jeho mlčení.

V noci, kdy je Bryce zavražděn, vyhrožuje Montymu Bryce za znásilnění Tylera. Monty se pak snaží bojovat s Brycem během velké rvačky v poločase (Bryce má navrch). Po skončení hry Monty vyhrožuje Bryceovi zabitím, ale Bryce řekne Montymu, že je „jen zbabělec a vždycky byl“. Monty si všimne, že si Winston pořizuje fotografie poté, co Bryce nasedne do autobusu v Hillcrestu a odejde. Monty se Winstonovi omluví za to, že ho zbil a je pozván Winstonem do jeho domu, kde mají sex, i když Monty nadále trvá na tom, že není gay. Monty je poté zachycen, jak oplakává Bryce poté, co zemře, a účastní se jeho pohřbu a snaží se napadnout dívky, které protestují proti pohřbu. Monty je nakonec zatčen za jeho sexuální napadení Tylera. Montyho otec ho navštěvuje ve vězení a zlostně mu nadává (ne za samotný zločin, ale za napadení muže). Varuje Montyho, že ho vězni zmlátí za to, co udělal a Monty se konečně poprvé postaví svému otci s tím, že i když může být ve vězení zmlácen, tak pro jednou ne svým vlastním otcem. Pak se zeptá Montyho, jestli je gay, což statečně přizná, než mu muž plivne na obličej v odpověď, než se otočí k odchodu.

Skupina následně obviní Montyho z Bryceovy vraždy, aby ochránila pravého viníka – Alexe Standalla – než se dozví, že Monty byl před několika hodinami zabit ve své cele. S pocitem lítosti, že Monty a Bryce jsou mrtví, přesvědčí Ani zástupce Standalla, aby uzavřel případ tím, že obviní Montyho z vraždy a že by měli „nechat mrtvé pohřbít mrtvé“. Přes jeho krutou povahu Montyho oplakával Clay a jeho přátelé, protože i oni cítili, že si nezaslouží zemřít. Winston, který je také rozrušený kvůli Montyho smrti, konfrontuje Ani s lhaním policii, protože ví, že Monty je nevinný a nezasloužil si zemřít tak, jak to udělal. Ve čtvrté sérii je odhaleno, že byl ubodán k smrti ostatními vězni poté, co zjistili, že znásilnil Tylera (který byl v té době nezletilý).

Iron Man

The Avengers: Earth’s Mightiest HeroesUltimate Spider-ManAvengers AssemblePhineas and Ferb (hostující hvězda)Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. (hostující hvězda)Marvel Disk Wars: The AvengersGuardians of the GalaxySpider-ManMarvel’s M.O.D.O.K.Loki (archivní záběry)Co kdyby…?Spidey and His Amazing Friends

Eric Loomis (Avengers: EMH, Marvel vs. Capcom: Infinite, & Marvel Ultimate Alliance 3)Adrian Pasdar (2012-2017)Matthew Mercer (anglický dub Marvel Disk Wars)Mick Wingert (2015-současnost)Brian Drummond (Marvel Super Hero Adventures)Giles Panton (Marvel Battleworld: Mystery of the Thanostones, & LEGO Marvel Avengers: Climate Conundrum)Nolan North (Marvel’s Avengers)Kirby Morrow (motion comics; 2013-2014)Jon Hamm (M.O.D.O.K.)Mick Wingert (What If…?)John Stamos (Spidey and His Amazing Friends)

Iron ManTony StarkThe New KidVisionaryGeniusMr. StarkAmerican PatriotThe Prodigal SonTony StankHoward PottsBillionairePlayboyPhilanthropistThe MechanicBillionaire in a Flying Metal SuitThe FuturistThe LegionnaireDouchebagChattering AnimalMetal Man

Iron Man (vlastním jménem Anthony „Tony“ Edward Stark) je superhrdina z Marvel Comics, Marvel Cinematic Universe a trilogie Iron Man. Je také jedním z protagonistů televizního seriálu The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes a Avengers Assemble.

Tony zemřel ve filmu Avengers: Endgame poté, co se obětoval, aby vymazal Thanose a jeho armádu z existence, a zanechal svou ženu Pepper, vdovu a dceru jménem Morgan Stark.

Iron Mana vytvořili Stan Lee, Jack Kirby, Larry Lieber a Don Heck.

Narodil se 29. května 1970 Howardovi a Marii Starkovým. Tonyho ranému životu často dominovala nepřítomnost jeho otce, kterého později popsal jako „chladného“ a „vypočítavého“. Tonyho také velmi rozčilovaly Howardovy neustálé řeči o Kapitánu Americe. Nicméně od útlého věku rychle přebíral pozornost svou brilantní a jedinečnou myslí. Ve čtyřech letech sestrojil svůj první obvodový panel, v šesti letech svůj první motor a v sedmnácti promoval summa cum laude na MIT. Stark tvrdil, že ve čtrnácti letech měl ještě chůvu. Pak jeho rodiče zahynuli při autonehodě v roce 1991. Dlouholetý přítel Howarda Starka Obadiah Stane se stal generálním ředitelem Stark Industries. Ve 21 letech téhož roku se Tony stal novým generálním ředitelem a uvedl do nové éry odkaz svého otce, vytvářel chytřejší zbraně, pokročilou robotiku a satelitní zaměřování. Změnil tvář zbrojního průmyslu.

Na Silvestra roku 1999 se Stark se svou vědeckou milenkou Mayou Hansenovou setkal s Ho Yinsenem, který Tonyho seznámil s doktorem Wu. Poté, co se Tony arogantně vyhnul zmrzačenému vědci Aldrichu Killianovi, který chtěl, aby ho Stark podpořil v jeho snažení Advanced Ideas Mechanics. Tony na toho muže úplně zapomněl, poté, co mu slíbil, že se s ním setká na střeše, ve prospěch trávení času s vědkyní Mayou, nabídl několik krátkých postřehů k její práci a poté ráno odešel, aniž by tušil, že se Killian stane pomstychtivým vůči Tonyho nastražené léčce.

Tony je odcházející muž, který rád pije a hazarduje, a přitom má schopnost stát se přes noc odborníkem na termonukleární astrofyziku. Jako milionářský playboy si užíval svůj extravagantní životní styl, po celou dobu prodával a vytvářel nové nebezpečné zbraně. Je však velmi namyšlený, když se chlubí tím, že je miliardář. Vynalézavý strojírenský zázrak Tony neustále vytváří nové technologie a hledá způsoby, jak je vylepšit.

Na začátku filmu Iron Man se příliš nestará o to, jaký vliv mají jeho zbraně na ostatní. Přes všechny své nedostatky je však Tony v jádru dobrý člověk a chce svou technologii využít k lepšímu světu.

V Avengers Tony ukázal, že poněkud dospěl, zatímco kolem Pepper ukázal, že je schopen být s ní v naprostém vztahu a vyjadřovat své pocity kolem ní. Nicméně, když je kolem týmu, stále ukazuje stejné „vlastnosti“, které je známo, že má. To je s výjimkou Bannera, ke kterému nejen projevuje velkou úctu, a to nejen svou minulou prací, ale i svými schopnostmi Hulka, když Bannerovi říká, že jeho schopnosti jsou spíše darem než prokletím; Banner je tím, s kým se přátelí nejvíce. Nicméně po Coulsonově smrti, i když se to snaží nedávat najevo před Stevem Rogersem, ukazuje, že jeho smrt ho velmi zasáhla. V době bitvy o New York City ukázal, že si Steva váží natolik, že od něj přijímá rozkazy, protože ví, co je ve službě.

Od doby Avengers byl Tony méně egoistický a sebestředný, protože se cítil provinile a měl výčitky svědomí za to, že vytvořil Ultrona, což vedlo k bitvě u Sokovie navzdory porážce Ultrona bylo mnoho obětí. To je to, co ho vedlo k podpisu Sokovijských dohod.

Tony Stark je muž kolem třiceti nebo čtyřiceti let (konec čtyřicítky v Marvel Cinematic Universe). Má černé vlasy, černou bradku a hnědé oči. Do hrudi má implantovaný obloukový reaktor vybavený magnetickým polem, které střepiny drží blízko srdce na místě.

Tony vynalezl mnoho různých druhů brnění, které byly použity v sérii. Jeho nejvýznamnějším dílem je jeho Mark VI, který je červený a zlatý, a jeho repulsory mají modrou zářivou barvu. Má dva repulsorové jednotky na dlaních a další dva na botách pro let.

Tony přiznává, že je Iron Man.

Tonyho Coulson a Sitwell poslali, aby zabránil generálu Rossovi propustit Blonskyho z vazby, protože Světová bezpečnostní rada chtěla Blonskyho jako součást iniciativy Avenger. Když Tony dorazil do baru, našel tam opilého Rosse. Během rozhovoru Stark Rosse naštval natolik, že se v jednu chvíli pokusil Tonyho z baru odstranit. Nakonec plán Coulsona a Sitwella dopadl tak, jak očekávali.

Šest měsíců poté, co přiznal, že je Iron Man, byl Tony předvolán na audienci v Senátu. Senátor Stern požaduje, aby Tony předal technologii Iron Mana vládě, ale Tony této žádosti odmítá vyhovět. Krátce poté v Monaku byl Tony napaden Ivanem Vankem, který se chtěl pomstít Starkově rodině. Později Tony navštíví Vanka, aby se zeptal, kde získal technologii, Vanko odhalí svou pravou identitu a své úmysly pomstít se. S vědomím, že umírá Tony se opije na své narozeninové oslavě, kvůli jeho chování Rhodey nasadí Mark II, aby Tonyho zastavil. Během rvačky všichni hosté prchají do úkrytu, na konci rvačky Tony doručí zbroj Rhodeymu. Druhý den se Tony setká s Furym, který odhalí, že jeho asistentka Natalie je tajná agentka a Howard Stark je jedním ze zakladatelů SHIELDu.

Fury také dává Tonymu staré materiály, které patří Howardovi, aby mu pomohl najít lék na jeho otravu palladiem. Jeden z materiálů obsahoval video, které odhaluje, že uprostřed diorámy je nový prvek, který nebyl objeven. S pomocí JARVISe Tony syntetizuje nový prvek a sám se vyléčí. Později jde Tony na Stark Expo varovat Rhodeyho před Hammer Drones, ale bylo příliš pozdě, protože Vanko už aktivoval Drones. Po porážce všech Dronů se Tony a Rhodey střetnou s Vankem, který je navzdory jistým nepříjemnostem poražen. Po bitvě Pepper opustí svého svěřence jako CEO a sdílí polibek s Tonym, zatímco Rhodey odchází se svým novým brněním poté, co zkazí chvíli mezi nimi. Později se Fury znovu setká s Tonym, aby ho informoval, že Iron Man je vhodným kandidátem pro Avengers Initiative, ale Tony Stark není. Navzdory tomu Fury říká, že ho SHIELD potřebuje jako konzultanta.

Iron Man se setkává s Kapitánem Amerikou.

Stark se obleče do svého brnění Mark VI a odcestuje do Německa, kde najde svou starou známou Natashu Romanovovou v tryskáči nad nově rozmrzlým Kapitánem Amerikou uprostřed bitvy s nepřátelským bohem Lokim. Stark přiletí a rozstřílí Lokiho svými Repulory a stojí vzpřímeně vedle kapitána, který nutí Lokiho ke kapitulaci. Poté, co doprovodí Lokiho na Quinjet, tým zamíří zpět do Helicarrieru S.H.I.E.L.D.u. Stark komentuje Stevovy bojové schopnosti a jemně se mu vysmívá. Quinjet je pak obklopen bouří a napaden asgardským „bohem hromu“, Thorem, který se vloupá dovnitř a pohotově chytí Lokiho, než odletí pryč. Stark je okamžitě pronásleduje.

Zatímco Thor ohrožuje Lokiho na vrcholu hory, Tony do něj vrazí a mrští s ním na lesní půdu. Stark odmítá, aby se Thor dostal k Lokimu a oba začali zuřivou bitvu. Během boje Thor přivolá blesk ke svému kladivu Mjolniru a zabije Starka elektrickým proudem jen proto, aby ho J.A.R.V.I.S. informoval, že jeho skafandr je na 475% kapacity, což mu umožní Thora sestřelit. Brnění dostává během bitvy výprask, když Thor snadno začne drtit holýma rukama jednu z rukavic. Boj přeruší Kapitán Amerika, který poté, co srovná Mjolnira se svým Štítem, se mu podaří Thora zastavit. Vezmou Lokiho zpět do Helicarrieru, kde se Tony setká s Brucem Bannerem a diskutují o Tesseractu poté, co přes noc získal odborné znalosti v termonukleární astrofyzice ze čtení Selvigových poznámek, ale ne dříve, než Tony umístí hackerské zařízení a dovolí J.A.R.V.I.S. začít prohledávat databázi S.H.I.E.L.D.u, aby zjistil jejich tajná tajemství.

Tony a Bruce zjistí, že S.H.I.E.L.D. se snažil využít síly Tesseractu k vytvoření zbraní hromadného ničení. Během obrovské hádky s Furym, Romanoffovou, Rogersem, Bannerem a Thorem způsobí Lokiho vojáci s vymytými mozky explozi na Helicarrieru, aby Lokiho dostali ven. Stark se oblékne jako Iron Man a začne opravovat loď zvenčí za pomoci Kapitána Ameriky.

Tony na palubě Helicarrieru.

Po opravě lodi a boji s Lokiho vojáky se duo potýká s následky útoku: Hulk a Thor byli vymrštěni z Helicarrieru, Loki uprchl a agent Coulson je mrtev. Fury je informuje, že Iniciativa Avengers byla proto, aby se izolovaní jedinci mohli stát něčím víc a že Coulson zemřel s tím, že tomu stále věří. Stark bere svou smrt těžce a zjišťuje, kde Loki plánuje svůj útok. Iron Man, Captain America, Natasha a Hawkeye (nyní osvobozeni od Lokiho kontroly mysli) cestují do Stark Tower, kde Tony zjistí, že Loki nainstaloval zařízení poháněné Tesseractem.

Stark si obléká brnění Mark VII.

Tony si sundá brnění a začne Lokimu „vyhrožovat“, přičemž si tajně navlékne dva kovové náramky chvíli předtím, než ho Loki vyhodí z okna poté, co ho nedokáže ovládnout. Když padá, nařídí J.A.R.V.I.S., aby nasadil svůj nový oblek Mark VII, který za ním proletí oknem a utvoří se kolem něj chvíli předtím, než dopadne na zem. Stark letí zpátky k Lokimu a ve jménu agenta Coulsona ho odstřelí. Tony je však konfrontován Lokiho armádou Chitauri, která vlétne do New Yorku a začne válku proti Zemi. Iron Man se připojí ke svým spoluhráčům, kteří začínají bojovat s hrozbou Chitauri.

Tony se začne honit za Leviatanem, obrovským mimozemským hadem a válečnou lodí k desítkám Chitaurů. Když je informován o Bannerově příchodu na hřiště, vede Tony hada k sobě, aby se Bruce proměnil v Hulka a porazil ho. Tony přistane na zemi po boku svých spoluhrdinů, Kapitána Ameriky, Thora, Hulka, Hawkeye a Černé vdovy. Tým je pak konfrontován stovkami Chitaurů, kteří proletí portálem, stejně jako několik dalších Leviatanů. Rogers vydává rozkazy a nařizuje Tonymu, aby se vznesl k obloze a zlikvidoval další Chitaurské síly. Tony dokonce zlikviduje Leviatana tím, že mu vletí hlavou do ústí a odpálí střely zevnitř.

Stark padá zpět na Zemi.

Po dlouhé bitvě je tým stále v přesile a dozví se, že Natasha našla způsob, jak portál zavřít. Stark to oddaluje, protože ho Fury instruoval, že Světová bezpečnostní rada poslala raketu do odpálení Manhattanu. Stark raketu zachytí a proletí s ní portálem a vyhodí do povětří mateřskou loď Chitauri. Iron Man přitom ztratí moc a v bezvědomí padá zpět skrz portál těsně předtím, než se zavře.

Když Stark padá zpět na zem, je chycen Hulkem, který s ním přistane zpět na zemi. Rogers a Thor běží k nehybnému Iron Manovi, který se zdá být mrtvý, jen aby mu Hulk zakřičel do tváře a probudil ho. Tým se shromažďuje ve Stark Tower, aby získal poraženého a vzdal se Lokimu. Avengers pak sledují, jak je Loki odveden zpět na Asgard Thorem spolu s Tesseractem. Tým se rozpadá, Tony odjíždí pryč s Bannerem v závěsu. Tony je později viděn s Pepper Pottsovou na Stark Tower připravenou k přestavbě po škodě, která byla napáchána. Starkův nápis na boku zobrazuje pouze jedno zbývající písmeno, „A“. O něco později se Stark a zbytek Avengers jdou najíst mlčky do restaurace Shawarma na neznámém místě.

Pepper se obrátil na Tonyho kvůli jeho nejistotě a tvrdil, že se odtáhl. Tony uvedl, že měl po zkušenosti s blízkou smrtí v New Yorku problémy se zvládáním, a tvrdil, že ‚mimozemšťané‘ a ‚jiné dimenze‘ jsou pro něj příliš velké sousto. Pepper uvedl, že jeho posedlost jeho technologií byla rozptýlením. Později v noci měl Tony vidění, jak jde proti Chitaurům, což způsobilo, že se dostal do úzkých. Pepper se ho snažil vzbudit, dokud se neobjevilo jeho brnění, které mu přišlo na pomoc.

Mandarín zaútočí na Tonyho dům.

Maya Hansenová konfrontovala Tonyho v jeho domě a varovala ho před účinky jeho nedávného veřejného varování. Objevil se Pepper a řekl Tonymu, že je načase, aby odešli, dokud na ně nezaútočí několik vrtulníků v čele s Coldbloodem. Tony signalizoval Pepperovi své brnění, aby ji ochránil. Jakmile Pepper dostal Mayu do bezpečí, Tony si brnění přivolal zpět k sobě a odrazil několik helikoptér, které ho obklopovaly. Poté, co byl Stark přečíslen, byl vtažen do oceánu, zatímco jeho dům nad ním byl zničen, jen tak tak unikl. Stark se ocitl na venkově v Tennessee poté, co J.A.R.V.I.S. dodržel svůj původní letový plán a našel Mandarina. Protože neměl sílu vrátit se do Kalifornie, svět obecně věřil, že je mrtvý. Tony vyslal soukromý hovor, doufaje, že to Pepper uslyší. Tony se omluvil, že ji vystavil nebezpečí, a prohlásil, že se ještě nemůže vrátit domů.

Tony si sundává masku.

Stark se vloupal do dílny patřící desetiletému Harleymu Keenerovi (a jeho rodině). Tony získal Harleyho pomoc při hledání pravdy o bombových útocích. Hledal informace a domluvil si schůzku s matkou nedávno zabitého (a Extremisem infikovaného) Chada Davise. Jakmile Tonymu předali cenné informace týkající se smrti jejího syna, napadla ho Ellen Brandtová a Coldblood. Coldblood jen taktak unikl Brandtovi a střetl se se Starkem a vyhrožoval, že Harleyho zabije. Harley použil zařízení, které mu předtím dal Stark, a Coldblooda na pár okamžiků oslepil, během nichž se jim oběma podařilo utéct. S Harleyho pomocí Stark vystopoval Mandarinovu polohu v Miami – jelikož se oblek dobíjí, Harley navrhl, aby si Stark vyrobil vlastní přístroje.

Stark a Rhodes vystopovali Killiana k zabavené ropné vrtné plošině, kde měl v úmyslu zabít Ellise v přímém přenosu. Vplížili se dovnitř a zaútočilo na ně několik vojáků Extremisu. Přemožen Stark povolal na pomoc všech 42 obrněnců (ovládaných J.A.R.V.I.S.) a vyzbrojil se Stříbrným setníkem. Tony našel Peppera pod troskami, když na něj Killian nečekaně zaútočil a donutil ho vyskočit z Marka XXXIII. Když Pepper opět přispěchala na pomoc, spadla do ohnivé jámy poté, co se jí Tony pokusil natáhnout, pravděpodobně mrtvý. Rozzuřený Stark povolá Marka XL („Brokovnice“) a pustí se do boje s Killianem. Stál nad plošinou, Stark (bez obrněnce), povolal Marka XLII z dálky na Killiana a uvěznil ho.

Tony nařizuje J.A.R.V.I.S., aby ho nechal zničit, zatímco on bude utíkat. Killian, živý, udeřil na Starka ještě jednou, dokud se neobjevil Pepper, také živý (získal superschopnosti díky vzorci extremis, čímž se stal Záchranářem) a zabil Killiana s pomocí repulzorů Marka VII. Šokovaný obrazem Záchranářky se Tony omluvil a slíbil, že pro ni najde lék. Tony, když viděl, že se Záchranář bojí o svou budoucnost, nařídil J.A.R.V.I.S., aby zničil veškeré jeho brnění/techniku. Obklopeni jemnějšími explozemi na obloze se oba objali. Později doktor Wu, přesně ten muž, kterého mu Yinsen před lety představil ve Švýcarsku, provedl operaci, při níž odstranil šrapnel z Tonyho srdce. Stark se pak vrátil do trosek svého domu v Malibu a hodil svůj obloukový reaktor do oceánu, přičemž přísahal, že ať se děje, co se děje, je Iron Man. Tony pak vylíčil vše, co se stalo Bruci Bannerovi, který během vyprávění usnul, a řekl Tonymu, že takový doktor není.

Kapitán Amerika: Zimní voják

Na Starka se zaměřuje projekt Insight.

Avengers bojují v Sokovii.

Po zničení projektu Insight byli Avengers oficiálně znovu sestaveni s financováním Iron Mana a vedením Kapitána Ameriky. Avengers dorazili do Sokovie, aby zničili poslední známou základnu HYDRY a získali Lokiho žezlo. Stark se pokusil vloupat do Struckerovy pevnosti, ale zjistil, že základna má štít, který ho chrání. Nakonec se mu podařilo zničit štít po nárazu do reaktoru kusem náklaďáku. Po vstupu na základnu zaútočil na Lista, který se snažil zbavit důkazů. Stark našel skrytou laboratoř, kde Strucker a List prováděli své nejdůležitější experimenty. Tam Stark našel Lokiho žezlo, ale když se ho chystal vzít, Scarlet Witch na něj použila své schopnosti. Tento útok způsobil, že Tony měl vizi, jak jeho přátelé umírají v bitvě. Ve věži Avengers si Stark po Thorově souhlasu Lokiho žezlo prostudoval. Během těchto studií objevil jakousi umělou inteligenci, kterou řekl Bruci Bannerovi o možnosti jejího využití v jejich projektu. I když se Banner zdráhal, po troše přesvědčování ho Stark přesvědčil. Po třech dnech se Starkovi a Bannerovi podařilo vytvořit bezpečné rozhraní, takže se oba rozhodli jít na večírek.

Během večírku se s Thorem bavili o tom, kdo má nejlepší přítelkyni, a tak si Maria Hillová uvědomila důvody, proč ani Jane, ani Pepper na večírek nešli. Když večírek skončil, Stark Mjolnira neúspěšně zvedl. Najednou se na večírek vloupal Ultron a popsal je jako všechny zabijáky. Když Železná legie zaútočila na Ultronův rozkaz, on a jeho společníci proti nim bojovali. Druhý den se tým sešel a probírali události předešlé noci. Většina týmu nechápala, proč Ultron zaútočil, když ho Stark a Banner vytvořili. Později se Avengers vydali do Záchranného dvora poté, co se dozvěděli, kde je Ultron. Když dorazili, Stark se Ultrona zeptal, proč potřebuje Vibranium, zlotřilý robot odpověděl tím, že na něj zaútočil. I když byl Stark schopen Ultrona porazit, už přenesl svou paměť do jiného těla a získal Vibranium. Ale než byl poražen, Ultron ho informoval, že by měl Bannera zastavit. Stark požádal o pomoc své spoluhráče, ale Sokolí oko ho informoval, že vše bylo poraženo Scarlet Witch a on je sám. Byl schopen porazit Hulka po dlouhé bitvě, ale jejich bitva zanechala obrovské množství zraněných, což se nelíbilo světovým vládám.

S týmem zmláceným neúspěchem mise odvedl Hawkeye Avengers do úkrytu. Po příjezdu je Stark se zbytkem svých společníků překvapen, když se dozví, že Barton měl rodinu. Během svého pobytu Stark mluvil s Nickem Furym o tom, proč stvořil Ultrona. Fury říká, že to byla jen halucinace způsobená Maximoffovou dívkou, ale pro něj byla velmi reálná. On a ostatní Avengers se rozhodnou jít ven a bojovat s Ultronem poté, co si promluvili s Furym. Stark a Banner se vrátili do Avengers Tower, zatímco ostatní se vydali do Soulu v Jižní Koreji zničit Ultronovo nové tělo. Nicméně už měl plány se syntetickým tělem, nahrát mysl J.A.R.V.I.S. do těla. Když se Kapitán Amerika dozvěděl o Starkových záměrech, on a dvojčata Maximoff se vydali do věže, aby se ho pokusili zastavit. To vedlo k boji mezi Iron Manem a Kapitánem Amerikou, ale zatímco bojovali, Thor dorazil a pomocí svého Mjolniru vytvořil záblesk silného blesku, který dal vzniknout syntetickému androidovi. Thor mu vysvětlil, že drahokam, který měl Vision na čele, byl Kámen nekonečna. Poté, co se ujistil, že Vision nemá žádné špatné úmysly, vydal se s ostatními do Sokovie bojovat s Ultronem.

Stark se vydal do Sokovie a postavil se Ultronovi, zatímco ostatní Avengers odvedli civilisty do bezpečí. Ultron mu odhalil svůj stroj zkázy, kterým chtěl uhasit život na Zemi. Když War Machine přišel na bojiště, pomohl bojovat proti Sentrům. Brzy poté Stark zavolal Avengers, aby ochránili klíč před Ultronem a jeho Sentry. Spolu s Thorem pomohl Visionovi, když tento zaútočil na Ultrona. Navzdory jejich pokusům ochránit klíč, stráž aktivovala stroj, který způsobil nevyhnutelný pád Sokovie na Zemi. Thor a Iron Man zničí město dříve, než se srazí se Zemí. Po bitvě se Stark vydal do zařízení New Avengers, aby se rozloučil s Thorem a Stevem Rogersem. Než Stark odejde, Rogers řekne, že mu bude chybět, Stark odpověděl, že půjde po stopách Bartona a postaví malou farmu pro Pepper.

Captain America: Občanská válka

Po přednášce na MIT byl Stark konfrontován rozzlobenou ženou, která vinila jeho a Avengers místo Ultrona ze ztráty jejího syna při incidentu v Sokovii. To Starka přimělo věřit, že jeho a činy Avengers je třeba dostat pod kontrolu.

Tony se snaží Buckymu zabránit ve střelbě.

Když Barnese hodnotil Zemo, který nebyl lékař, měl přítele, který nastavil EMP přístroj, který to místo začernil a pak přečetl seznam slov, která Barnese proměnila v režim Winter Soldier. Když Barnes začal běsnit a dostal se téměř za hranice, Stark se ho pokusil zastavit, ale neuspěl spolu s Romanovovou a Carterem. Thadduess Ross dal později Starkovi 36 hodin na to, aby našel a zajal Barnese a Rogerse, takže Romanovová šla naverbovat T’Challu a Stark naverboval Spider-Mana, který žil v New Yorku. Stark dorazil na německé letiště, kde se Rogers skrýval, on se svým týmem Válečný stroj, Black Widow, Vision, Spider-Man a Black Panther, aby přivedl Barnese a Rogerse, kteří se pokoušeli přimět Rogerse ke kapitulaci, což Rogers znovu odmítl a Rogersův tým; Falcon, Winter Soldier, Scarlet Witch, Hawkeye a Ant-Man. Bývalí spoluhráči se srazili, v nelítostné bitvě.

Barnesovi a Rogersovi se podařilo dorazit ke Quinjetu včas, aby unikli díky Langově rozptýlení, které ze sebe udělalo obra, který rozptýlil Starka, Rhodese, Parkera a Black Widow, kteří si vyměnili strany a obrátili se proti Pantherovi. Nicméně Starkovi a Rhodesovi se podařilo pronásledovat Quinjet, který je sledoval, když si Rhodes uvědomil, že jsou také sledováni Falconem řekl Visionovi, aby neutralizoval Wilsona, ale jeho paprsek Falcon viděl a podařilo se mu uniknout, ale zasáhl Rhodese do obloukového reaktoru a vyřadil jeho skafandr tak, že spadl na zem. Stark a Wilson se ho snažili zachránit, ale přišli příliš pozdě, když Stark přečetl jeho životní funkce naznačující, že Rhodes je naživu, ale je ochrnutý a Wilson se omluvil, ale Stark ho jen zasáhl.

Později, v sídle Avengers s Rhodesem v kritickém stavu kvůli Visionově selhání, vyjádřil zklamání nad Romanovovou za její zradu, která vedla k Rhodesově nehodě, která urazila Romanovovou, zvláště když se odvolávala na její dřívější časy, kdy byla dvojitým agentem. Stark ji informoval, že T’Challa řekl Rossovi, co udělala a polovičatě ji varoval, že si pro ni přijdou. Romanovová, pak ji nechá utéct, ne předtím, než řekne Starkovi, že ona není ta, která potřebuje hlídat ostatním záda. Stark, později zjistil pravdu o Zemovi, jak byl zodpovědný za smrt skutečného lékaře a falešně obvinil Barnese. Navzdory tomu, že Ross informoval Rosse, nevěřil Starkovi ani slovo a řekl mu, že má štěstí, že není ve vězení.

Cestou na Vor viděl v celách Bartona, Maximoffa, Langa a Wilsona, jak mluví s Wilsonem (zatímco on rušil bezpečnostní opatření, aby je neslyšeli) omluvil se Wilsonovi, že se mýlil, což Wilson zdráhavě řekl Tonymu, kam má Rogers namířeno. Starkovi později, poté co zamířil na Sibiř, aby pomohl Rogersovi, ukázali záběry ze Zema, kde jeho rodiče byli zavražděni Winter Soldierem (zatímco on byl ovládán HYDRA). Rozzuřený, že mu Rogers nikdy neřekl o smrti jeho rodičů, je Stark poslán do zuřivého běsnění a snaží se zaútočit na Barnese s úmyslem ho zabít, ale Steve zasáhne a svého přítele brání. To vede k tvrdému boji, kdy Stark odstřelí Barnesovu kovovou ruku a Rogers zneškodní Starkův oblek. Před odchodem s Barnesem Stark řekne Rogersovi, že si nezaslouží štít a Rogers neochotně spustí štít a odejde s Buckym.

Později, když dorazil do New Avengers Facility, pomáhal Rhodesovi s terapií poté, co přišel o nohy během selhání s Vision obdržel balíček od FedEx řidiče, který obsahoval dopis a telefon od Rogerse, který se mu omlouval, že mu neřekl o jeho rodičích a všem, co se stalo, a řekl mu, že pokud ho někdy bude potřebovat, bude tam a Stark dodržel slib, když dostal telefonát od Rosse, když Rogers osvobodil své spoluhráče Stark to ignoruje.

Po skončení filmu Captain America: Občanská válka Stark vysadí Petera v jeho rezidenci a dovolí Peterovi, aby si oblek ponechal k jeho velké radosti. Také Peterovi radí, aby nedělal nic, co by on dělal nebo co by on nedělal a nestresoval Happy Hogana. Stark mu také řekne, že si ho zavolá pro jeho další misi.

O dva měsíce později, když se Spider-Man pokusí zastavit ilegální pašeráky, ale jen proto, aby skončil shozený a utopený v jezeře, Stark pošle své dálkově ovládané brnění, aby ho zachránilo. Stark mu pak nařídí, aby nechal Vultura a jeho muže jiným úřadům, než ho hrubě zavěsí. Stark pak informuje FBI o ilegálních aktivitách. O několik dní později Stark zavolá Peterovi, aby se omluvil a pochválil Petera za jeho činy při záchraně jeho spolužáků ve Washingtonu, D.C. Peter však byl uprostřed pokusu zastavit Vulture’s Crew uprostřed obchodu se zbraněmi na Staten Island Ferry a zavěsí mu, ale dorazil osobně a zachránil trajekt.

Iron Man kárá Spider-Mana za to, že ho neposlechl. Peter obviní Starka, že se nestaral o to, co se děje s ukradenými zbraněmi, jen aby Stark vystoupil ze svého obleku a řekne Peterovi, že ho ve skutečnosti poslechl a že to byl on, kdo kontaktoval FBI. Dále Stark prozradí, že byl ve skutečnosti jediný, kdo viděl a věřil v Peterův potenciál, navzdory jeho mladému věku, a že pokud by někdo zemřel na Přívoze kvůli Peterovu činu činu, bylo by to na jeho vědomí a pokud by zemřel sám Peter, pak by jeho smrt byla na jeho vědomí navždy. Peter řekne Starkovi, že se jen snažil být jako on, ale Tony řekne Peterovi, že chtěl, aby byl Peter lepší než on. Když Stark požaduje, aby Peter vrátil oblek Spider-Mana, k Peterovu velkému zděšení, když tvrdil, že bez obleku není nic, Stark odpoví, že pokud spoléhal na to, že oblek bude výjimečný, tím méně hrdina, pak si ho vůbec nezasloužil. Peter mu oblek neochotně vrátí a Stark ho pošle domů s nějakým oblečením. Stark si všiml, že mluví podobně jako jeho vlastní otec.

Brzy poté, co Spider-Man úspěšně zastavil Vultura před krádeží tryskového letadla plného vybavení Avengers. Stark se omluvil svému učni a nabídl Peterovi nový oblek a místo na Avengers, ale Peter odmítá a raději zůstane nezávislým hrdinou. Tony souhlasí a poslal ho na cestu a využije příležitosti tiskové konference, aby konečně požádal Pepper Pottsovou o ruku.

Ačkoliv se Tony v tomto filmu neobjevuje, zmiňují ho jak Thor, tak Hulk. Zmiňuje se také Starkova přezdívka pro Thora, bod break, z Avengers.

Na začátku filmu je Tony v parku s Pepper a diskutují o jejich vztahu a možnosti mít dítě. Rozhovor je přerušen, když dorazí Doktor Strange s Brucem Bannerem, jehož objevení překvapí Tonyho, který potřebuje jeho pomoc. Banner informuje Tonyho, že na Zemi přichází hrozba pro Kameny nekonečna v podobě Šíleného Titána Thanose, stejného jedince zodpovědného za invazi do New Yorku a vše, co se stalo, bylo jeho dílem.

Tony se snaží zachytit odhalení Thanose, když jsou vyrušeni objevením Thanosových dětí, agentů Černého řádu Ebony Maw a Culla Obsidiana, v New Yorku pátrajících po Časovém kameni, který je momentálně v držení Strange.

Tony se díky pomoci Spider-Mana zapojí do bitvy s Černým řádem a pošle Culla Obsidiana na ústup, ale Ebony Maw bitvu přežije a vezme Strange na svou loď v naději, že od něj získá Kámen času. Tony je následuje, aby zachránil Strange. Když se Spider-Man snaží loď sledovat, Tony nasadí Iron-Spiderův oblek, aby pomohl Spider-Manovi přežít vesmír a vrátit se na Zemi. Na lodi Ebony Maw Tonyho přivítá Strange’s Cloak of Levitation a k jeho šoku Spider-Man, kterému se navzdory Tonyho pokynům, aby zůstal na palubě lodi, podaří dostat na palubu. Ve spolupráci se Spider-Manem Tony odpálí díru v lodi, která vtáhne Ebony Maw do vesmíru a zabije ho, když umrzne. Tony pak díru zapečetí a přesvědčí Strange, aby se pustil do Thanose.

Trojice cestuje na Thanosovu domovskou planetu Titan, kde je přepadnou Strážci Galaxie a začnou bojovat; Tonyho skupina věří, že Strážci jsou Thanosovi lokajové a Strážci naopak. Když jejich vůdce Peter Quill poté vyslýchá Tonyho, co Thanos udělal s jejich členem Gamorou, uvědomí si, že obě strany jdou po Thanosovi a rozhodnou se spojit, aby ho zastavili.

Tony navrhne plán: Strange odvede Thanosovu pozornost, zatímco on a Strážci společně znehybní Thanose pro Železnou rukavici Nekonečna. Jakmile Thanos dorazí na Titan, Tony, Drax, Kudlanka a Nebula, zneškodní Thanose na dost dlouho na to, aby se Spider-Man a Tony pokusili stáhnout Železnou rukavici z jeho ruky. Nicméně, Nebula řekne Quillovi, že Thanos zabil Gamoru pro Kámen duše a ve vzteku a zoufalství zaútočí na Šíleného Titána, což umožní Thanosovi probudit se a osvobodit se od Tonyho a Parkera.

Jakmile se pustí do práce se Strangem, Thanos Tonyho konfrontuje a prozradí, že si je vědom toho, že Iron-Manovo úsilí brzdí jeho plány. Tony vyjádří svou zášť vůči Thanosovi předtím, než se s ním pustí do násilného boje a využije jeho brnění na maximum. Tony je schopen pokračovat v boji, dokud nevytvoří čepel, kterou chce Thanose zabít, jen Thanos zlomí čepel a bodne Tonyho do břicha, čímž Tonyho smrtelně zraní. Protože Tony se pustil do působivého boje, Thanos vzdá Tonymu úctu předtím, než se chystá Tonyho zabít, ale Strange se do toho vloží a souhlasí, že se vzdá Časového kamene výměnou za Tonyho život. I přes to, že Tony odmítl kámen vyměnit, Thanos souhlasí a Strange mu dá kámen. Tony je ušetřen, jakmile Thanos dodrží dohodu a s Časovým kamenem se vydá na Zemi vyzvednout Kámen mysli. Tony s nanity svého obleku naštěstí ránu zacelí a přežije.

Mezitím smrt Visiona na Zemi dovolí Thanosovi dokončit jeho rukavici a začne likvidovat polovinu veškerého života. Na Titanu jsou hrdinové svědky efektu – Drax a Kudlanka mizí v prachu, přičemž Quill mizí brzy poté, než ho Tony stihne zachránit. Vyděšený Tony pak vidí, jak Spider-Man mizí jako další. Tony, zoufale se snažící zachránit svého žáka, objímá Petera, dokud mu nakonec nezmizí v náručí, když se Tony omlouvá, že to způsobil. Jakmile začne Strange mizet, Tony se rozzlobeně ptá, proč dal Thanosovi Kámen času. Strange smutně odpoví, že nebyla jiná možnost, než konečně zmizí. Tony a Nebula, nyní jediné bytosti, které na Titanu zůstaly, jsou šokováni Thanosovým vítězstvím a ztrátou svých přátel.

Iron Man v alternaci 2012.

Tony a Nebula uvíznou ve vesmíru, ale pak je zachrání kapitán Marvel. Ten se zdráhavě odmítá podílet na plánu cestování časem ze strachu o existenci své dcery. Poté, co viděl fotku jeho a Petera a to, jak cítil, že Peterova smrt je na něm, se připojí ke zbytku přeživších hrdinů, kteří cestují zpět v čase, aby získali Kameny nekonečna a rukavici nekonečna.

Podaří se jim to a poté, co Hulk/Bruce Banner použije Infinity Gauntlet k tomu, aby odjistil prasknutí a přivedl všechny zpět k životu, se Tony připojí k ostatním hrdinům v jejich boji proti Thanosovi a jeho armádě Chitauri, Outriderů a Černého řádu. Tony se znovu setká s Petrem a obejme ho (zatímco zadržuje slzy), k velkému chlapcovu překvapení a Petr mu objetí opětuje.

Tony používá rukavici svého brnění, aby se oháněl Kameny nekonečna, a používá ji k zabití Thanose a jeho armád. Nicméně, protože Tony je obyčejný člověk bez schopností, námaha s používáním Kamenů nekonečna se ukáže být pro něj příliš velká a zemře v Pepperově náručí. Tonyho pohřbu se účastní většina hrdinů, kteří bojovali po boku Tonyho, včetně Pepper, která měla s Tonym dceru Morgan. Morgan a Pepper zdědí Stark Industries, Pepper také zdědí Tonyho superhrdinské povinnosti tím, že chrání Zemi jako superhrdinka Záchrana.

Osm měsíců po Tonyho smrti lidé po celém světě rozmístili obrazy Tonyho jako Iron Mana, aby vzdali hold padlému mstiteli. Peter Parker se stále vyrovnává se ztrátou Tonyho a cítí tlak, že se stane dalším Iron Manem od veřejnosti. Peter se také musí postavit Mysteriovi, který Tonyho nenávidí a chce jeho odkaz zrušit.

Sokol a zimní voják

Stark je zmíněn v první epizodě seriálu, kdy zaměstnanec banky vyjadřuje Samovi soustrast nad smrtí Tonyho Starka.

Iron Man se poprvé objevuje v epizodě „Co kdyby… Svět přišel o své nejmocnější hrdiny?“, kde je otráven neznámým vrahem poté, co mu Černá vdova píchla oxid lithia. Objevuje se také v „Co kdyby… Zombies!?“, poté, co se nakazil kvantovým virem. Než dorazil a nakazil Ebony Maw a Culla Obsidiana, nakazil také doktora Strange a Wonga. Byl zabit Waspem, když jeho useknutou hlavu sežral obří mravenec.

V šesté epizodě během událostí Iron Mana v Afghánistánu byl přepaden Deseti prsteny. Těsně před explozí rakety ho zachránil Erik Killmonger.

Objevuje se také v „Co kdyby… Ultron vyhrál?“, a stejně jako Age of Ultron stvořil Ultrona pro mír. Ale s Ultronem úspěšně nahrál svou UI do vibraniového těla, Avengers, bez Black Widow a Hawkeye, kteří se snažili zastavit jaderné hlavice, byli zabiti a Tony se ocitl na pokraji smrti.

V deváté epizodě se objevil v Nidavellieru spolu s Gamorou, když sledovali, jak se Infinity Gauntlet roztaví, než přijde Strážce a vybere si svého partnera, aby se připojil k boji proti Ultronovi.

Zatímco Iron Man se v seriálu neobjevuje, jeho animovaná verze je k vidění mezi ostatními hrdiny v první epizodě, kdy Kamala vypráví poslední kapitolu ve své desetidílné sérii o boji proti Thanosovi.

The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes

Anthony Stark se narodil 5. března na Long Islandu v New Yorku. Narodil se mu syn Howard a Maria Starkovi, spoluředitelé Stark Industries, výrobce zbraní za milion dolarů. V mladém věku Tony ukázal, že má jedinečnou a vynalézavou mysl. Když bylo Tonymu 15 let, vystudoval MIT se dvěma magisterskými tituly z robotiky a fyziky. Ve věku 21 let zemřeli Tonyho rodiče při autonehodě a on zdědil Stark Industries. Pokračoval v programu výroby zbraní a přeměnil rodinnou firmu na miliardovou společnost výrobců zbraní. O 15 let později se účastní testování jedné ze svých nejnovějších zbraní. Ale, byl napaden nepřátelskými útočníky.

Ozbrojenci, uvěznění a zranění po útoku, nařídili Starkovi, aby jim vyrobil sadu zbraní k ovládnutí Ameriky. Místo toho Tony postaví miniaturní obloukový reaktor jako kardiostimulátor a brnění, aby unikl ze zajetí a udržel se naživu. Když Stark vidí smrtící účel zbraní na vlastní oči, stáhne svou společnost z obchodu se zbraněmi a zaměří se na vytváření nové elektroniky a napájení přístrojů na RepulsorTech. Také tráví polovinu svých dnů jako obrněný veřejný hrdina známý jako Iron Man.

Iron Man se o Ultima postaral sám, což bylo odvysíláno ve zprávách. Tony a jeho nejlepší přítel Rhodey probírali jeho chování a strategie v terénu. Tony dorazil do Stark Tower a dostal od Peppera zprávu, že HYDRA útočí na OSN. Oblékl si brnění a odletěl do budovy OSN. Tam zjistil, že HYDRA využívá ukradenou Stark Tech. Iron Mana hned po porážce nad HYDRA přerušili Mandroidi z S.H.I.E.L.D., kteří později zjistili, že používají i jeho techniku. Iron Man je porazil pomocí Uni-Beamu. Poté, co se o ně postarali, šel za Nickem Furym, kde si stěžoval, že mu jeho techniku ukradl. Fury mu poradil, aby mu pomohli, místo aby to dělal sám. Iron Man opustil Helicarrier a odletěl zpět do své zbrojnice. Rhodey mu řekl, že to nemusí dělat sám, ale Tony o tom pochyboval.

Na Slovensku našel Iron Man vojáky A.I.M., kteří s Lucií smlouvali jeho technologii Stark Industries. Iron Man se o ně postaral a vyhrožoval Lucii, že odejde. Brzy kontaktoval J.A.R.V.I.S., aby zavolali do Vaultu, aby vojáky uvěznili. V Vaultu přivedl Iron Man vojáky A.I.M. k Jimmymu, který požádal Iron Mana, aby zlepšil zadržování vězňů. Iron Man se tím cítil otrávený a opustil místo činu. J.A.R.V.I.S. a Pepper varovali Iron Mana, že Vault a Helicarrier mají potíže, a on se pak vydal do Vaultu. Zatímco se Hawkeye staral o padouchy, Iron Man dorazil do Vaultu a spletl si Hawkeye se zločincem a zaútočil na něj. Whiplash, Crimson Dynamo, Living Laser a Blizzard spolupracovali na tom, aby se Iron Mana zmocnili. Když se Blizzard pokusil Iron Mana zmrazit, Hawkeye odvedl jejich pozornost a J.A.R.V.I.S. se naboural do bezpečnostního systému Vaultu a aktivoval autodestrukční sekvenci. Když opouštěl budovu, vzal si nějakou část exploze a poškodil si oblek. J.A.R.V.I.S. ho pak kontaktoval ohledně situací s Krychlí a Helicarrierem.

Iron Man narazil do pole s obilím a nařídil J.A.R.V.I.S., aby poslali brnění Mark VII. Převlékl se z obleku a letěl směrem k havarovanému Helicarrieru. Zaútočil na Gravtiona, který bojoval proti Waspovi. Iron Man přivítal Waspa a je pak vtažen do vesmíru. Iron Man se snažil osvobodit od gravitačních sil Gravitonu, ale síly ustaly. Iron Man aktivuje svůj uni-paprsek na padoucha. Když ho Iron Man, Thor, Giant-Man a Wasp obklíčili, byli jím brzy odtaženi. Hulk dorazil a vtáhl ho do přístavu. Iron Man letěl směrem k Přístavu spolu s Thorem a snažil se přepadnout Graviton, ale byli jím všichni nabodnuti. Poté, co Ant Mana rozptýlil červený mravenec, byl osvobozen sevřením a vypustil svůj nejsilnější uni-paprsek směrem ke Gravitonu spolu s nejsilnějšími útoky hrdinů a porazil Graviton. Poté, co S.H.I.E.L.D. dorazil, aby odvezl Gravitona a Hulka, Iron Man ochránil zelené monstrum. Fury je oslovil s nabídkou připojit se k S.H.I.E.L.D. odmítl a navrhl hrdinům, aby sestavili svůj vlastní tým a pomstili špatnosti padouchů, souhlasili a podle Waspova návrhu jména se stali Avengers.

Poté, co porazil Gravitona po boku Wasp, Giant-Mana, Thora a Hulka, pronese Iron Man řeč o tom, jak by mohli všichni společně pracovat na opětovném dopadení zbývajících zločinců. Wasp se poté rozhodne, že by si měli říkat „Avengers“. Na začátku historie Avengers použila Zaklínačka Hulka, aby se pokusila zlomit a oslabit tým. Tato událost se stala den poté, co byli Avengers zformováni, Iron Man chtěl představit tým do sídla Avengers. Navzdory tomu, že porazil ničitele světů, byl Iron Man brzy přepaden samotnou Zaklínačkou a jejím Popravčím. Jeho brnění bylo poškozeno natolik, že byl donucen lehnout si na zem a zeptat se Thora, kdo jsou Zaklínačka a Popravčí. Ačkoli se Hulk vrátil, aby zvrátil průběh bitvy, nakonec Hulk tým opustil, rozčílený nedůvěrou týmu. Iron Man poznamenal, že jeho odchod nebyl pro Avengers špatným druhým dnem.

Při pátrání po Hulkovi na ledovém severu tým objevil zmrzlé tělo Kapitána Ameriky. Poté, co Iron Man zjistil, že válečný hrdina je stále naživu, Avengers ho transportovali zpět do Států. Když se přiblížili k New Yorku Kapitán Amerika se probudil, dezorientovaný z více než šedesáti let spánku. V podezření, že byl zajat Hydrou, se starý hrdina vydal probojovat se z Quinjetu a zastavil se pouze při pohledu na svou a Buckyho pamětní sochu. Iron Man řekl Kapitánu Americe, že spal několik desetiletí. Iron Man sledoval, jak Kapitán Amerika věří, že nemá právo být na tomto světě a pochybuje sám o sobě. Po společném útoku barona Heinricha Zema a „Dough Boye“ se Kapitán Amerika připojil k Avengers.

Poté, co Black Panther zachránil Kapitána Ameriku, Iron Man, Wasp, Ant Man a Captain America bojovali s Black Pantherem před sídlem Avengers. Black Panther porazil celý tým kromě Thora, který v té době nebyl přítomen. Po bitvě se Iron Man ptal, proč Black Panther potřeboval jejich pomoc. Iron Man jeho žádost přijal. Iron Man a ostatní s ním odešli zpět do Wakandy a na místě byli sestřeleni ze vzduchu. Iron Man, Wasp a Ant Man bojovali proti silám Wakandy stejně jako A.I.M., Iron Man později přijal Black Panthera do Avengers, i když s trochou přesvědčování ze strany Wasp.

V „Gamma World“ šel Iron Man se svými spoluhráči prozkoumat status Hawkeye. Iron Man, Wasp, Black Panther a Captain America ho pronásledovali, zahnali ho do kouta poblíž skladiště a Iron Man mu řekl, že je po všem. Ale byli zastaveni v jeho zajetí, když byli přiděleni na novou misi, aby vyšetřili, co Leader dělal. Iron Man byl první člověk, který vešel do gamma dómu kvůli tomu, že ostatní se báli, že se promění v gama monstra. Captain America mu řekl, že je to proto, že on je vůdce. Iron Man byl nucen zůstat vzadu, když Thor, Black Panther, Captain America a Doc Samson šli vypnout dóm kvůli tomu, že jeho brnění bylo poškozeno. Po incidentu se Iron Man vrátil s ostatními Avengers, aby ho zkontroloval S.H.I.E.L.D.

Iron Man jako gama monstrum vzal Thora, který nebyl infikován kvůli své asgardské povaze, k Vůdci, který se ptal, co dělat s Thorem v tomto okamžiku, zatímco Iron Man, Wasp, Captain America a Black Panther byli proměněni v gama monstra, Hulk, Hawkeye a Thor porazil Vůdce. Iron Man byl vyléčen z gama záření ze šipky, kterou ho Hawkeye střelil. Hawkeye byl uveden do Avengers. Hulk se zdálo, že měl nejvíce co říct o jeho uvedení.

Iron Man byl venku ze svého brnění v sídle, když Vládci zla pronikli do sídla s Waspovým průkazem Avengers. Crimson Dynamo na něj zaútočil a pokusil se ho zabít, ale zastavil ho baron Zemo. Byl uveden do bezvědomí a umístěn do místnosti se stejně bezvědomým Waspem a Kapitánem Amerikou. Byl zachráněn Ant Manem a spolu s ostatními Avengers zahájil plný útok na Vládce zla. Bojoval s Wonder Manem, ale byl zastaven od vítězství, když spolu s ostatními Vládci zla zmizel.

Iron Man a Captain America mluvili o Tonyho boji, Captain America věřil, že Tony je špatný bojovník a věřil, že jeho hlavní styl boje je někoho napadnout nebo zastřelit repulzorem. Captain America ho vyzval na souboj a setkal se s ním v sparing roomu. Tony s ním měl bojovat bez brnění. Tony dostal rozkaz od Captain America, aby ho udeřil do obličeje, Tony se o to snažil, ale nakonec souhlasil a praštil ho přímo do obličeje, jen aby byl poslán k zemi. Když cestovatel časem Kang Dobyvatel dorazil, aby zabil Kapitána Ameriku, o kterém se domnívá, že je budoucí příčinou zničení Země, Iron Manovi se podařilo dostat k padouchovu speciálnímu trůnu, aby ho porazil.

Iron Man, Thor a Black Panther bojovali s Radioactive Manem u Stark Tower a porazili ho. Najednou Malekith zmrazil celou planetu pomocí Casketu Antika Winterse. Iron Man, Thor a Black Panther cestovali do Norska a porazili Malekitha. Thor zavřel rakev a vrátil vše do normálu. Zaklínačka ukradla rakev a utekla. Thor zjistil, že se nemůže vrátit na Asgard.

Iron Man a ostatní Avengers sledovali, jak Hawkeye zastřelil jablko, když zhasla světla. Už se chtěli podívat, co se stalo, když se u jejich dveří objevila Black Widow a řekla jim, že se HYDRA a A.I.M. perou o Kosmickou kostku. Lovili MODOKA, který měl kostku, když Iron Manovi selhalo brnění. Wasp zachránila Iron Mana, když byl napaden roboty HYDRA tím, že se na něj vrhla. Maria Hillová a S.H.I.E.L.D. je pronásledovali a snažili se je přimět, aby se k nim přidali. Thor a Black Panther přišli pomoci těm dvěma zastavit S.H.I.E.L.D. před pokusem je zničit. Zachránili Helicarrier před robotem HYDRA. Po oslavě porážky HYDRY a A.I.M. Iron Man řekl, že ví, že Kosmická kostka nebude fungovat.

Iron Man bojoval s Wasp, Kapitánem Amerikou, Hawkeyem, Thorem a Ant Manem proti Hadí společnosti. Boj byl přerušen Ant Manem, který věřil, že hrdinové a padouši mohou vyřešit tento problém bez boje. Vypukla bitva mezi oběma týmy a Ant Man se omluvil svému týmu. Zpátky v sídle, Wasp řekla Iron Manovi, že nemůžou jen tak nechat Hanka odejít z týmu, Tony jí řekl, že Hank je pacifista a že byl v týmu jen díky ní.

Iron Man bojoval s Living Laserem, když se Vládci zla pokusili použít Normovy kameny k přenesení invaze z Asgardu na Zemi. Když byly kameny zničeny, Tony byl poslán do Nidavellirru, kde si postavil nové brnění, aby porazil Lokiho, který vzal Odinovu moc a Thora do zajetí. Zatímco zbytek Avengerů byl poražen, Iron Man použil své nové brnění k boji s Lokim, dokud se jeho spoluhráči nevzpamatovali a nebojovali s padouchem. Když Giant-Man poškodil kouzelný strom Yggdrasil, Lokiho moc se vrátila k Odinovi, který se probudil ze spánku a postavil se Lokimu a poslal ho k novému trestu. Iron Manovi a ostatním Avengerům poděkovali druzí Avenger Thor a Odin za záchranu Asgardu a všech devíti říší. Iron Man popřál dobrou noc Kapitánu Amerikovi, kterému byl během boje s Lokim zničen štít, zíral na něj a byl vzadu sejmut Skrullem.

Iron Man šel s Waspem do Baxterovy budovy, přivítala je Neviditelná žena. Wasp a Neviditelná žena nechali Iron Mana samotného, aby se setkal s panem Fantastickým. Iron Man vstoupil do Reedovy laboratoře, aby ho pozdravil, ale zaneprázdněný člen Fantastické čtyřky ho ignoroval. Iron Man mu vysvětlil události, které se předtím odehrály na Asgardu a stavbu nového brnění, ale on ho neustále ignoroval. Ti dva byli napadeni Doomboty a měli problém je sundat, dokud je Doomboti nepřestali napadat a nehýbali se. Iron Man nechal pana Fantastického samotného, aby se vypořádal s explozí, kterou Doomboti dokázali.

Iron Man našel Waspa a Neviditelnou ženu, ale než je mohl zachránit, byl sestřelen ze vzducholodi Lucií. Vrátil se za panem Fantastickým a zjistil, že zbytek Avengers a Fantastická čtyřka je zničili. Iron Man se pak vydal do Latverie zachránit Waspa. To se mu podařilo a slíbil doktoru Doomovi, že pro něj vyhradí vězeňskou celu.

Po návratu z Asgardu pokračoval Tony ve svých obvyklých povinnostech jako generální ředitel Stark Industries a jako vůdce Avengers. I když to netušil, Captain America byl ve skutečnosti nahrazen Skrullem. Iron Man se jednoho dne vrátil do Stark Industries a byl vyslýchán Pepper Pottsovou kvůli jeho přílišnému zapletení s Avengers. Ujistil ji, že je v pořádku a bylo mu řečeno o jeho nadcházející schůzce. Osoba, se kterou se měl setkat, se ukázala být Maria Hillová, která požádala, aby se Avengers připojili k S.H.I.E.L.D.u, odmítl. Ti dva byli napadeni několika agenty A.I.M., podařilo se jim udržet se včas, aby Tony mohl vytvořit nové brnění.

Připojili se k nim Skrullové, kteří se vydávali za Kapitána Ameriku, Černého pantera a Válečnou mašinérii, a společnými silami porazili Technovora. Pětice se postavila proti vojákovi A.I.M., který držel Peppera v zajetí. Dokud se nebránila a nesejmula ho. Tony a Pepper se šťastně shledali. Iron Man dorazil do sídla, když Páni zla mluvili s Avengers. Iron Man věřil, že se jedná o další útok na sídlo, a tak praštil pěstí do země, když scházel dolů, aby zasáhl. Baron Zemo mu vysvětlil, že Zaklínačka útočí na Pány zla. Iron Man souhlasil s pomocí padouchům a držel Zaklínačku s Crimson Dynamem.

Když Kree přišli na Zemi s plány na dobytí planety, Iron Man, Hulk a Skrullovská verze Kapitána Ameriky byli první, kdo na útok zareagoval spolu s paní Marvelovou, která kritizovala Kapitána Marvela. Poté, co porazil Ronana a Kapitána Marvela po boku „Capa“, Hulka a paní Marvelové, nabídl Stark Danversové místo členky Avengers a ona okamžitě přijala.

Iron Man bojoval se Strážci Galaxie, zatímco se snažil udržet Michaela Korvace v bezpečí. On, Wasp a Hawkeye vystřelili na Raketového Mývala, Groota a Hvězdného lorda. Zaútočil na Quasara a byl ohromen jejími schopnostmi. Quasar vytáhl meč, který na oplátku způsobil, že několik zbraní vyšlo samo ze sebe. Iron Man se jejím útokům vyhnul. Iron Man byl poslán do bezvědomí spolu se zbytkem Avengers kromě slečny Marvelové a Strážců Galaxie poté, co se Michael Korvac přeměnil a zaútočil na ně. Poté, co se Iron Man teleportoval zpět s ostatními, oba týmy se spojily, aby zabránily Korvacovi způsobit další škody. Poté, co byl Korvac poražen a zmizel, Iron Man přemýšlel, kam se teleportoval.

Tony slavil a připíjel na uvítání Carol v Avengers. Po dotazu Kapitána Ameriky ohledně Hulkova pobytu mu Tony řekl, že obra nechal v sídle Avengers po boku Black Panthera. Tony se chvíli zdržel a Black Widow ho omráčila. Přivedla ho do skladiště, kde se ukrýval Nick Fury. Fury mu ukázal Madame Hydru a informoval ho, že Skrullové tajně pronikají. Tonyho napadlo, jestli to není Skrull, který mu Fury ukázal Skrullský komunikátor, který vystopoval a odhalil mu, že jeden z jeho spoluhráčů je Skrull.

Fury mu vysvětlil, že Hawkeye obvinil z toho, že je Skrull, protože ho madam Hydra Skrull nechala naživu. Nevěřil tomu, protože Hawkeye je jeho přítel a Furymu nedůvěřoval. Zajímalo ho, jestli je Fury Skrull a Fury ho přesvědčil o možnostech vyměněných lidí a opustil skladiště. V sídle Avengers Iron Man konfrontoval své přátele s tím, že mezi Avengers proniká Skrull a obvinil Hawkeye. Iron Man od něj dostal šíp přímo do ruky. Tony bojoval proti Hawkeymu, ale zastavil je Kapitán Amerika. Iron Man zavzpomínal na možnost, že ostatní Avengers budou nahrazeni Skrully a rozhodl se Avengers opustit. Zpátky ve své kanceláři ve Stark Tower se podíval na svou helmu a hodil ji v rozčarování z infiltrace Skrullů mezi své spoluhráče.

Od odchodu z Avengers pracoval Tony přesčas na vytvoření skeneru, který by byl schopen určit, kdo Skrullové skutečně jsou. Byl konfrontován s Doktorem Doomem, ale přesto ho Iron Man téměř okamžitě napadl, když přišel, střelil ho a několikrát ho udeřil do hrudi. Doom mu v tom zabránil a hodil ho.

Předal Iron Manovi svou technologii pro detekci Skrullům a pak odešel. Tonyho povolal Nick Fury, který měl podezření, že Kapitán Amerika je Skrull. Dokonce začal mít podezření, že jím je i Mockingbird. Tato podezření se naplnila, když je Mockingbird napadl a porazil. Iron Man se ptal, jestli si opravdu myslí, že ho může porazit, když je v brnění, nicméně Veranke mu už do brnění nainstaloval virus, takže nemohl bojovat a upadl do bezvědomí. Když se Maria Hillová zastavila u Veranke, pomohla Nicku Furymu zlikvidovat virus v Iron Manovi odstraněním jeho obloukového reaktoru. Tony reagoval bolestí, ale zotavil se a připojil se k Wasp, Hawkeyovi a slečně Marvelové v boji se Skrully. Další pomoc dostali, když dorazil Thor. Poté, co byli Skrullové poraženi, Iron Man a ostatní Avengers přivítali zpět skutečného Kapitána Ameriku.

Když byl Kapitán Amerika považován za zrádce, řekl Iron Man J. Jonahu Jamesonovi, aby očistil své jméno. Jameson řekl Peterovi Parkerovi a Betty Brantové, aby udělali rozhovor s Prvním Avengerem. Iron Man později shromáždil ostatní Avengery, aby pomohli doprovodit Madame Viper, Krále Kobru a Vědec Nejvyšší do Baxterovy budovy. Našli Kapitána Ameriku, Spider-Mana a civilisty v kanálech. Hadí společnost vyvázla s Madame Viper a Kobrou. Vědec Nejvyšší zůstal zajat. Po bitvě byl Kapitán Amerika opět považován za hrdinu.

Když Wrecking Crew zaútočili na New York, Iron Man spolu s Thorem, Hawkeyem a Kapitánem Amerikou s nimi bojovali, ale byli zasaženi magií. Byl uzavřen ve svém brnění Mark I, ale už nevěděl, jak funguje. Thor a Kapitán Amerika nebyli schopni použít své síly také. Loki, který byl v Ničiteli, na ně zaútočil, ale byl poražen, když Thor našel vnitřní sílu. Iron Man umístil Ničitele do kontejneru v sídle Avengers. Iron Man byl první Avenger, kterého zajali Vision a Ultron. Byla postavena jeho robotická verze a ta spolu s dalšími roboty Avengers zajala ostatní Avengers. Kapitán Amerika byl jediný, který nebyl zajat. On a Vision osvobodili Iron Mana a ostatní. Porazili roboty a Ultrona. Když Ultron explodoval, budova začala hořet, ale Avengers unikli s Visionem, který je od té doby členem týmu.

Iron Man a Wasp se snažili přimět Hanka Pyma, aby se znovu připojil k Avengers, ale ten jim řekl, aby odešli poté, co jim ukázal mikrovězení. Když uslyšeli explozi, mysleli si, že je Hank mrtvý. Tony a spousta dalších hrdinů Hanka uctívali. Když mu Wasp řekl, že osoba zvaná Yellowjacket je Hank, On a ostatní zjistili, že měla pravdu. Když je Hank teleportoval do svého vězení, použil Pantherův průkaz a Iron Manův hrudní reaktor k útěku. Po incidentu Wasp přesvědčil Iron Mana, aby nechal Hanka jako Yellowjacket, aby se znovu připojil k Avengers.

Poté, co Vision zachránil Avengers, začal Iron Man opravovat robota z jeho rozsáhlých zranění. Během jeho oprav se ho Kapitán Amerika zeptal, jestli si myslí, že ho opravdu dokáže opravit. Iron Man mu připomněl, že je sám sebou a zeptal se Visiona, jak se cítí. Po Visionově výslechu ohledně skenování Tony potvrdil jeho podezření a omluvil se, když vysvětloval, že se Avengers snažili zajistit, aby Ultron nenechal v androidovi nic škodlivého. Když Kapitán Amerika pronášel Visionovu nezávislost, Tony poznamenal, že Ultron odvedl obdivuhodnou práci při navrhování druhé a vyjádřil přání, aby svět byl stejně snadno opravitelný. Poté, co nařídili JARVISovi, aby Visiona opravil, Iron Man a Kapitán Amerika nechali Visiona odpočívat s příslibem, že budou u jeho probuzení za třicet dní.

Během těchto třiceti dnů padl Iron Man za oběť ovládání Purple Manem, spolu se zbytkem Avengers. Vypustil Stark Energizer do světa, čímž dal Zemi mnohem více energie než předtím. Během chvíle, kdy stál s Thorem a Kapitánem Amerikou, řekl Iron Manovi, že úspěšně spravil svět. Krátce poté nebyl Iron Man schopen odolat ovládání Purple Manem, když vydával rozkazy. Purple Man odhalil svou žárlivost na lásku Iron Mana po celém světě a donutil ho, aby nařídil Vision a Kapitána Ameriku sundat. Když si Avengers uvědomili ovládání Iron Mana z rukou Purple Mana, byl donucen bojovat s Kapitánem Amerikou podle rozkazů toho prvního. Když byl Kapitán Amerika donucen k zemi, Purple Man mu nařídil zničit toho druhého. Iron Man však byl schopen odolat jeho ovládání a brzy ho porazit.

Poté, co byl Purple Man uvězněn, měl Iron Man soukromý rozhovor s Kapitánem Amerikou. Prohlásil, že jediné, co kdy chtěl udělat, bylo ujistit se, že jeho zbraně zůstanou mimo dráhu zla, než prozradí, že on sám to udělal. Kapitán Amerika ho ujistil, že ho nikdo neobviňuje, a prohlásil, že svět ví, že za jeho rozkazy stojí Purple Man. Iron Man se nadále obviňoval, protože všechny myšlenky Purple Mana pocházely od něj. Nicméně Kapitán Amerika věřil, že celou dobu bojoval proti Purple Manovi a řekl mu, že v něj věří, což se usmál.

Iron Man se objevil ve filmu Ultimate Spider-Man.

Ve svém prvním úplném vystoupení „Flight of the Iron Spider“ Nick Fury řekl Spider-Manovi, aby se od Iron Mana držel dál, protože Iron Man slouží Spider-Manovi jako idol. Iron Man má zase rád Spider-Manův styl a dokonce ho pozval do Stark Towers. Během této návštěvy dal Iron Man Spider-Manovi Iron Spidermanovo brnění. Znovu se objevil v epizodě „The Iron Octopus“.

Iron Man je jednou z hlavních postav seriálu. Po zdánlivé smrti Kapitána Ameriky Tony napraví Avengers dříve rozpuštěné. Poté, co se ukáže, že Steve žije, Red Skull ukradne Iron Manovi brnění a zanechá Tonyho v téměř smrtícím stavu. Poté, co se uzdravil a Manor byl zničen, on a ostatní Avengers používali Avengers Tower jako operační základnu během celé série.

Iron Man je líčen jako vůdce Avengers a MODOKův úhlavní nepřítel. Je hrdinský a chrabrý, ale nakonec přízemní a občas se předvádí, když sledoval epizodu Velkého britského pečení, zatímco bojoval s MODOKEM. Když MODOK přišel trucovat před Avengers Tower, Iron Man sešel dolů, aby mu zdvořile řekl, ať přestane. Poté, co ho zloduchův poněkud patetický a dětinský pokus vyprovokovat ho odradí, nazve ho „klaunem“ a opustí ho. Později MODOK, který od jejich posledního setkání dospěl, získá Iron Manovu pozornost, aby si s ním promluvil. Iron Man je přesvědčen, že koupí akcie MODOK a Monicy Rappaccini, aby mohl koupit A.I.M., což úspěšně dělá a ukončí jejich ďábelské plány, aby se mohli soustředit na aktuální svět měnící vědu.

Phineas a Ferb: Mission Marvel

Iron Man se objevil ve speciálu. V New Yorku bojuje Iron Man s padouchy jako je MODOK, když ho srazil nepřítel Heinze Doofenshmirtze, ale neví, že šel do Phineasova domu, aby zjistil, co se děje. Phineas řekl, že to neudělal. Pak je viděn, jak pije jablečný džus z krabice s Isabellou Garcia-Shapiro držící krabici. Později je později vyměněn s Thorovými schopnostmi. On a hrdinové později znovu získali své správné schopnosti a porazili Red Skulla, Venoma a jejich spojence.

Iron Man se ve filmu objevil jako netizen z webových stránek Oh My Disney. Poprvé je viděn, jak letí kolem Vanellope von Schweetz směrem k pavilonu Marvel. Později je viděn, jak mluví s uživatelem (v podobě Stana Leeho), zatímco je svědkem toho, jak Vanellope utíká před Stormtroopery prvního řádu.

Iron Man se objevuje po boku zbytku Avengers v Disney Infinity: 2.0 Edition Avengers Play Set tím, že chrání New York před silami Lokiho a MODOKA Frost Giant. Může být také použit v dalších dvou herních sadách, když hráč sbírá své crossover žetony.

Iron Man je kompatibilní v Disney Infinity: 3.0 Edition a jeho brnění Hulkbuster je také k dispozici.

Iron Man se objevuje jako hratelná postava v crossoverových bojových hrách od Capcomu Marvel Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes, Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds a Marvel vs. Capcom: Infinite.

Iron Man má být roztavitelná postava v Disneyho California Adventure.

Web Slingers: Spider-Man dobrodružství

V zákulisí této atrakce je Iron-Man patronem, W.E.B, Worldwide Engineering Brigade, která tuto atrakci pořádá.

Iron Man má být protagonistou této horské atrakce.

Iron Man je protagonistou této atrakce Tomorrowland, která mu má předvést jeho nejnovější letecké vozidlo, ale musí bojovat s HYDRA.

V této oblasti hosté najdou různé brnění Iron Man. Iron Man se také poprvé objeví v hongkongském Disneylandu, kde se bude setkávat s hosty a komunikovat s nimi.

Iron Man je jmenovec expanze „Stark Expo“ v hongkongském Disneylandu.

Kvůli dohodám uzavřeným s Universal Studios je Iron Man jednou z postav Marvel Comics, která nesmí být prominentně uvedena ve Floridian Disney Parks.

Iron Man je zmiňován v tomto baru, který patří Jocku Lindseymu, letci Indiana Jonesovi a členovi Společnosti průzkumníků a dobrodruhů. V baru je nápis s vyobrazením muže v kovové zbroji, na kterém je nápis „The Iron Fireman“ se slovem fire, které je vymazáno, takže zní jako „Iron Man“.

Entertainment: Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurants: Pym Test Kitchen
Shops: Expo Shop • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse
Firework: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!

Darebáci: Vůdce • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandtová • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Wilson Fisk/Kingpin • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Bride of Nine Spiders • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Titania
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Vice President Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • The Watcher • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah • Agent Cleary
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Zabo • Robert Gonzales • Alphonso Mackenzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Postavy z Inhumans: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Postavy z Runaways: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Eli Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy ve filmu Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Postavy ve filmu Ms. Marvel: Muneeba Khan • Yusuf Khan • Aamir Khan • Najaf • Mr. Wilson • Teta Ruby • Shawn • Paul • Miguel

Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“

Villains: Red Skull • MODOK • Abomination • Loki Laufeyson • Ultron • Whiplash • Venom • Doctor Octopus • Leader • Doctor Doom • Nighthawk • Doctor Spectrum • Power Princess • Speed Demon • Super-Adaptoid • Annihilus • Destroyer • Grim Reaper • Crimson Dynamo • Green Goblin • Lizard • Taskmaster • Sandman • Electro • Hydro-Man • Kraven the Hunter • Baron Strucker • Ronan the Accuser • Galactus • Thanos • Viper • Enchantress • Magneto • Mystique • Baron Zemo • Nebula • Korath • Surtur • Fire Demons • Michael Korvac • Maestro • Morgan le Fay • Black Widow II • Batroc • Shocker • Vulture • Ghost • Seeker • Growing Man • Dormammu • Dracula • Ultimo • Sandgirl • Hala • High Evolutionary
Other Characters: Nick Fury • Maria Hill • Jane Foster • J.A.R.V.I.S. • Deadpool • Harry Osborn • Howard the Duck • Cosmo the Spacedog • Odin Borson • Ben Parker • May Parker • Betty Brant • Liz Allan • Muneeba Khan • J. Jonah Jameson

Ralph Breaks the Internet: Yesss • Shank • KnowsMore • Spamley • Double Dan • Gord • Maybe • Eboy • Fun Bun and Puddles • Arthur • Ralph clones • Swati and Nafisa • Snow White • Cinderella • Aurora • Ariel • Belle • Jasmine • Pocahontas • Mulan • Tiana • Rapunzel • Merida • Anna • Elsa • Moana • C-3PO
Smazáno: B.E.V.

Ralph rozbíjí internet: Zero • Místo zvané Slaughter Race

Ostatní: Afrika • Anglie • New York City • Big Ben • Mars • Tokio • Londýn • Čína • Indie • Kanada • Chile • Havaj

Disney Infinity: 2.0 Edition: Iron Man • Captain America • Hulk • Black Widow • Thor Odinson • Hawkeye • Nick Fury • Loki Laufeyson • Maleficent • Merida • Spider-Man • Venom • Iron Fist • Nova • Green Goblin • Rocket Raccoon • Groot • Star-Lord • Gamora • Drax the Destroyer • Stitch • Tinker Bell • Aladdin • Jasmine • Kačer Donald • Baymax • Hiro Hamada • Falcon • Yondu • Sam Flynn • Quorra
Disney Infinity: 3.0 Edition: Yoda • Ultron • Luke Skywalker • Fa Mulan • Anakin Skywalker • Leia Organa • Han Solo • Ahsoka Tano • Darth Vader • Darth Maul • Obi-Wan Kenobi • Finn • Rey • Poe Dameron • Kylo Ren • Joy • Sadness • Anger • Fear • Disgust • Minnie Mouse • Olaf • Chewbacca • Hulkbuster Iron Man • Ezra Bridger • Kanan Jarrus • Garazeb Orrelios • Sabine Wren • Boba Fett • Spot • Judy Hopps • Nick Wilde • Peter Pan • Baloo • Captain America – The First Avenger • Black Panther • Vision • Ant-Man • Alice • Mad Hatter • Time • Dory • Nemo

Disney Infinity: 2.0 Edition: Wasp • Captain Marvel • Ant-Man (Hank Pym) • Sif • MODOK • Frost Giants • Iron Patriot • Winter Soldier • Mysterio • Doctor Octopus • Black Cat • White Tiger • Power Man • J. Jonah Jameson • Cosmo the Spacedog • The Collector • The Witch • Pleakley • Golden Harp
Disney Infinity: 3.0 Edition: R2-D2 • C-3PO • Jabba the Hutt • Jar Jar Binks • Mace Windu • Padmé Amidala • King Candy • Marshmallow • Yokai • Battle Droids • Marlin • Bruce • Anglerfish • Seagulls • Hank • Destiny • Bailey • Jellyfish

Život brouka: Flik • Dot • Heimlich
Monsters, Inc.: Sulley • Mike • Boo • Randall • Celia • Roz • Fungus • George Sanderson
Auta: Blesk McQueen • Mater • Sally • Doc Hudson • Jackson Storm • Cruz Ramirez • Mack • Miss Fritter
Hledá se Nemo: Nemo • Dory • Marlin • Crush • Bruce • Destiny • Bailey • Hank • Deb • Squirt • Nigel • Gill • Sheldon • Pearl • Darla • Charlie • Jenny
WALL-E: WALL-E • EVE
Ratatouille: Remy • Linguini
Up: Carl Fredricksen • Dug • Kevin • Russell
Brave: Merida
Inside Out: Joy • Sadness • Anger • Disgust • Fear • Bing Bong
The Good Dinosaur: Arlo
Onward: Ian Lightfoot • Barley LightfootSoul: Joe • 22

Ultimate Spider-Man: Spider-Man • Venom • Green Goblin • Miles Morales • Lizard • Rhino • Doctor Octopus • Iron Spider • Spider-Gwen • Kraven the Hunter • Hobgoblin
Guardians of the Galaxy: Star-Lord • Gamora • Rocket Raccoon • Groot • Drax
Marvel’s Women of Power: Wasp • Elektra • Captain Marvel • She-Hulk • Spider-Woman
Marvel Icons: Daredevil • Doctor Strange • Ghost Rider • Ms. Marvel • Thanos

Mobius

Mobius, také známý jako Agent Mobius, je postava z Marvel Comics, která je tritagonistou Disney+ seriálu Loki. Je agentem Time Variance Authority a specializuje se na vyšetřování zvláště nebezpečných Variantů, které ohrožují Posvátnou časovou osu. Naverbuje Varianta Lokiho, aby mu pomohl chytit dalšího Lokiho Varianta, který zabíjí Minutemeny. Nicméně se nakonec zapojí do odhalování pravdy o TVA.

Mobius byl vytvořen Walterem Simonsonem.

Möbius předtím vedl normální život na Posvátné časové ose. Jednoho dne nějak vytvořil událost nexu, která způsobila, že se jeho časová osa větvila, takže byl zajat Správou časových odchylek a jeho časová osa byla zničena. Nicméně místo toho, aby byl ořezán a poslán do Prázdnoty jako mnoho jiných Variantů, nechal si vymazat vzpomínky, aby mohl pracovat pro organizaci.

Protože si Möbius nepamatuje svou minulost, věří a slouží TVA k ochraně správného toku času podle toho, co mu diktují Páni času. Möbius se stal analytikem TVA, známým jako Agent Möbius, specializujícím se na identifikaci nebezpečných Variantů k obraně Posvátné časové linie proti hrozbám. V TVA mu také řekli, že Páni času vytvořili organizaci a všechny její členy, takže si není vědom toho, že Páni času jsou nemyslící androidi, které ovládá Ten, který zůstává, pravý vládce a zakladatel organizace. I když byly jeho vzpomínky vymazány, Möbius miluje vodní skútry a sbírá o nich časopisy, které by mohly souviset s jeho minulým životem před vstupem do TVA.

Mobius se setkává s chlapcem, který byl svědkem útoku na jednotku Minutemen.

V prvním díle jde Möbius do katedrály na rozvětvené časové ose v Aix-En-Provence ve Francii roku 1549. Tam vyšetřuje místo, kde Lovec spolu se svými Minutemeny reagoval na rutinní událost nexus, ale byli přepadeni a zabiti zločincem Času. Möbius poznamenává, že bodné rány na mrtvolách jsou podobné těm z předchozích útoků, což naznačuje, že jde o stejného zločince, a resetovací nálož jednotky byla také ukradena. Lovec, který Möbia doprovází, mu řekne, že je to tento týden pošesté, co stejný zločinec zaútočil na jejich Minutemenské jednotky. Pak zahlédnou chlapce, svědka vraždy uvnitř katedrály. Protože je chlapec vystrašený, Möbius použije svůj TemPad, aby z něj udělal animovanou postavu, než se zeptá, kdo napadl Minutemeny. Chlapec ukáže na postavu ďábla na okně kostela a Möbius si všimne, že žvýká modré cukroví. Chlapec ukáže balíček „Kablooie blooberrie“, který mu dal zločinec, a Möbius si ho nechá pro pozdější analýzu. Když se skupina připravuje na resetování časové osy a odchod, další analytik TVA dorazí skrze dveře času a předá Möbiovi soubor o Loki Variant, který byl nedávno zajat.

Mobius se vrací do ústředí TVA včas, aby sledoval, jak Lokiho soudí jeho přítelkyně Ravonna Renslayer u Časového soudu. Ravonna obviňuje Lokiho ze zločinů proti Posvátné časové linii, protože vytvořil událost nexu a způsobil, že se jeho časová linie rozvětvila, když ukradl Teserakt a použil ho k útěku po bitvě o New York. Poté, co Ravonna Lokiho odsoudí k resetování, Mobius vstane ze svého místa a přistoupí k lavici, aby si s ní promluvil. Požádá ji, aby nechala Lokiho pomoci s vyšetřováním ohledně Časového zločince, který zabíjí jejich jednotky. Ravonna váhavě přijímá a varuje Mobiuse, že bude zodpovědný za vše, co se pokazí. S tím Mobius bere Lokiho do Divadla času a vysvětluje mu, že jeho specializací je pronásledování nebezpečných Variant, ale nevidí Lokiho jako hrozbu, jen jako „malou kočičku“. Mobius pak vyslýchá Lokiho, aby zjistil důvod jeho strašných činů a jeho motivaci ublížit ostatním. Mobius se zeptá, co Loki udělá v případě, že bude osvobozen a vrátí se do své časové linie. Loki odpoví, že se narodil, aby byl králem, takže má v úmyslu nárokovat si svůj trůn Midgardu, pak Asgardu a nakonec Devíti říší. Mobius přemýšlí, co chce Loki udělat, že tak moc touží vládnout. Loki mu řekne, že svoboda je lež, která způsobuje, že téměř každá živá věc dělá špatná rozhodnutí, takže tím, že se stane vládcem, chce Loki eliminovat jejich možnosti, aby jim usnadnil život.

Mobius ukazuje Lokimu nahrávku s událostmi z jeho života, zatímco zkoumá důvod jeho přečinů.

Mobius pokračuje přehráváním nahrávky obsahující události z Lokiho života na časové ose, ukazuje některé body během jeho konfrontace s Avengers a čas, kdy Loki unesl letadlo jako D.B. Cooper poté, co prohrál sázku se svým adoptivním bratrem Thorem. Mobius poukazuje na to, že navzdory tomu, že Loki tvrdí, že se narodil, aby vládl, zdá se, že prohrává hodně a jeho činy způsobují pouze bolest a smrt místo toho, aby byly ve skutečnosti „zlomyslnými“ skutky. Kvůli tomu se Mobius diví, že Loki rád ubližuje ostatním. Aby Loki vzal situaci vážně, Mobius pak ukazuje, že touha by byla jeho budoucností, kdyby neukradl Teserakt, pak ho zatkli a odvezli do cely na Asgardu. Mobius mu řekne, že by nakonec způsobil smrt své vlastní adoptivní matky Friggy, když náhodně prozradí Temným elfům její polohu. Rozrušený tím se Loki domnívá, že nahrávka je falešná, ale Mobius vysvětluje, že to je správný tok času, který se děje podle toho, co diktují Páni času. Mobius uvádí, že Lokiho částí na časové ose není být králem, ale způsobit bolest, utrpení a smrt, aby ostatní, jako Avengers, dosáhli nejlepších verzí sebe sama. Pak jsou přerušeni Hunterem B-15, který vstoupí do Divadla času a žádá o rozhovor s Mobiusem. B-15 a Mobius odcházejí z místnosti, aby si promluvili venku, a nechávají Lokiho samotného. B-15 říká, že mluvit s Lokim je chyba a že musí být resetován. Mobius argumentuje, že si myslí, že by všichni měli být resetováni a s Lokim dosahuje dobrých výsledků, ale pak ho B-15 informuje, že ztratili další jednotku kvůli Zločinci času. Mobius se vrací do Divadla času, jen aby viděl, že Loki utekl z místnosti poté, co ukradl jeho TVA techniku, Time Twister, aniž by si toho všiml a použil ji k teleportování se z místnosti.

Mobius spolu s Hunterem B-15 a Minutemeny pátrají po Lokim uvnitř budovy. Mobius viní B-15 z Lokiho útěku a tvrdí, že by se to nestalo, kdyby je nepřerušila. Když B-15 přikáže Minutemenům, aby se rozdělili a Lokiho na potkání odřízli, Mobius trvá na tom, že jim Loki stále může pomoci, aby ho neodřízli. Když Mobius, B-15 a Minutemani Lokiho konečně najdou, použije znovu Time Twister, aby unikl odříznutí od B-15. Krátce poté se Mobius vrátí do divadla času a Lokiho znovu najde. Poté, co byl Loki svědkem síly, kterou TVA drží a sledoval zbytek záznamu svého života, viděl, že jeho osud umírá v rukou Thanose, což ho zlomilo a vzdal se útěku v době, kdy Mobius dorazil. Loki řekne Mobiusovi, že nerad ubližuje lidem, udělal to jen proto, že chtěl vytvořit iluzi, že má moc a je tím, kdo to ovládá. Loki se přiznává, že se vidí jako padouch, ale Mobius nesouhlasí a říká, že Lokiho takto nevidí. Loki se už nebude moci vrátit do své časové linie, takže místo toho Mobius nabízí něco jiného a žádá ho o pomoc při dopadení Zločince času. Mobius ho pak informuje, že důvod, proč chce Lokiho pomoc, je ten, že darebák Variant, který zabíjí Minutemeny, je také Loki.

Mobius mluví o mnoha Lokis TVA prořezané před odjezdem na misi v hledání Variant.

Ve druhé epizodě si Loki přečte Mobiusův časopis o vodních skútrech, zatímco ho slečna Minutová vyzpovídá v rámci jeho výcviku v TVA. Objeví se Mobius, který mu řekne, aby odložil časopis a dá mu TVA bundu s tím, že by se měl připravit, protože zločinec znovu zaútočil, takže se vydají na misi do terénu. Mobius a Hunter B-15 shromáždí jednotku Minutemen a informují je, že Hunter C-20 a její jednotka se ztratily poté, co vstoupily do rozvětvené časové linie v Oshkosh ve Wisconsinu v roce 1985. B-15 informuje, že bylo potvrzeno kontrolou časové aury, která zůstala na místě, že tam byl zběhlý Loki Variant a Mobius jim připomene, že nehledají žádného Time Criminal, ale Loki, který je podobný tomu, který s nimi konzultuje. Mobius pokračuje v používání svého TemPadu k promítání obrázků předchozích Loki Variant, které TVA zatkla, a odhalí, že TVA je s Lokis obeznámena, protože jich prořezali hodně, víc než jakýkoliv jiný druh Variant. Mobius vysvětluje, že žádní dva Lokisové nejsou stejní, protože mají mírné nebo velké rozdíly ve vzhledu a schopnostech, ale také mají podobnosti.

Mobius slyší Lokiho, jak tvrdí, že přišel na Variantův plán, ale brzy si uvědomí, že je Loki jen klame.

Když odcházejí, Loki se ptá Mobia, jestli se TVA nebojí, že by je zradil na poli. Ale Mobius říká, že zrada Lokiho ke Strážcům času nepřiblíží. S tím Mobius navnadí Lokiho, aby s nimi spolupracoval, a donutí ho si uvědomit, že by mohl mít šanci setkat se se Strážci času, pokud jim během jejich mise pomůže. Když dorazí na pole, Mobius se ptá, jestli Loki věnoval pozornost tréninkovým videím TVA, kterým Loki říká, že je sleduje, ale myslí si, že propaganda TVA je vyčerpávající. Uvnitř stanu na místě útoku najdou přilbu C-20. B-15 se ptá, jestli Variant vzal C-20 jako rukojmí, ale Mobius říká, že by to bylo poprvé od doby, kdy zločinec nikdy předtím nic podobného neudělal. Když se rozhodnou rozdělit, aby hledali C-20, Loki varuje, že Variant čeká, aby je mohl přepadnout před stanem. Když Loki mluví o svém objevu, B-15 řekne Mobiusovi, že Loki jen ztrácí jejich čas a že jim dochází čas, když se větev blíží k červené čáře. Mobius požádá B-15, aby dal Lokimu šanci to vysvětlit. Nicméně, jakmile Loki řekne, že potřebuje záruky, aby jim mohl dál pomáhat, žádá, aby nebyl ořezán, až bude mise dokončena a také chce schůzku se Strážci času, Mobius si uvědomí, že Loki jen hraje hru a dovolí ostatním pokračovat v resetování časové osy, než se vrátí do TVA.

Ravonna mluví s Mobiusem ve své kanceláři.

Zpátky v TVA se Mobius setkává s Ravonnou v její kanceláři. Při pohledu na cetky z vyřešených případů, které Ravonna schovává na policích jako trofeje, Mobius poukazuje na to, že si nepamatuje, kde vzali sněhovou kouli a Ravonna říká, že není jediný analytik, který pro ni pracuje. Ravonna mu čte zprávu o zpackané misi v Oškoši, kde se píše, že Loki Variant, který s nimi pracuje, je neukázněný, tvrdohlavý a nepředvídatelný. Mobius jí říká, že navzdory jejich selhání se naučil, že Loki rád zdržuje čas a pochopení, že Variant, který s nimi pracuje, pomůže v honu na Časového zločince. Ravonna sdílí své obavy z toho, že má Mobius slabost pro „rozbité věci“ a to by mohlo zatemnit jeho úsudek, když jedná s Lokim. Připomíná mu, že Lokiho rolí na Posvátné časové čáře je být zlá prolhaná metla. Mobius se ptá, jestli není možné, aby se Loki změnil, pokud ho tato role přestane bavit, ale Ravonna odpovídá, že to není možné, pokud o tom nerozhodne Strážci času. Mobius se jí ptá, jak se mají Strážci času, protože se s nimi nikdy osobně nesetkal. Ravonna říká, že Strážci času jsou do vyšetřování tohoto kriminálního případu zapojeni více než kdokoli jiný předtím, což ukazuje, že opravdu chtějí, aby byl Variant dopaden. Ravonna varuje Mobia, že tohle je poslední šance, kdy bude mít možnost pracovat s Lokiho Variantem, a dává mu zprávu s perem, aby ji podepsal. Mobius vidí, že pero je ze střední školy jménem „Franklin D. Roosevelt“ a říká, že si také nemůže vzpomenout, kde k tomu přišli, ale pak předpokládá, že tuto trofej získal jiný analytik, který pro ni pracuje. Když odchází z kanceláře, Ravonna se ptá Mobia, jestli opravdu věří v toho Varianta Lokiho. Mobius říká, že Loki pravděpodobně věří v sebe dost pro oba a pokud všechno selže, tak ho prostě vymaže.

Při cestě do Pompejí Loki testuje svou teorii, aby ukázal Mobiovi, jak se Variant skrývá v apokalypse.

Před kanceláří na něj čeká Loki. Mobius říká, že si je vědom toho, že se Bůh zla pokusí oklamat TVA, aby se dostal ke Strážcům času a převzal organizaci, ale chce, aby jim Loki stejně pomohl. Mobius vysvětluje, že neočekává, že Lokiho bude motivovat touha být hrdinou nebo pomoci organizaci, nicméně, protože se zdá, že Zločinec v čase je jeho nadřazená verze, Lokiho potřeba potvrzení ho přiměje, aby chtěl chytit vraha, aby dokázal, že je lepší. Loki se ptá, proč by pro něj tolik riskoval a Mobius přiznává, že ho lituje, vidí ho jen jako „vystrašeného malého chlapce“, ale také ve skutečnosti chce zločince nějak chytit. Mobius Lokiho varuje, že je to jeho poslední šance, jak jim pomoci a řekne mu, aby si přečetl všechny složky o Variantu v archivu TVA, jestli nenajde něco, co organizaci chybělo. Někdy později, když Mobius obědvá, si s ním přijde promluvit Loki a vysvětlí mu, že přišel na to, kde se Variant skrývá. Loki řekne Mobiusovi, že apokalyptické události by mohly být ideální úkryty, protože pokud je vše na místě předurčeno ke zničení, Variant by mohl udělat cokoliv, aniž by vytvořil větev, takže by to TVA nezjistila. Když Loki navrhne, aby šli tuto teorii vyzkoušet na poli, Mobius váhá kvůli zákeřným zvykům boha neštěstí. Ale Loki prohlašuje, že i když se mu nedá věřit, Mobius si může být jistý, že miluje, když mu někdo dokáže, že má pravdu. Přesvědčený Mobius vezme Lokiho na apokalypsu v Pompejích chvíli před výbuchem sopky. Tam Loki způsobí rozruch a řekne místním, že on a Mobius jsou z budoucnosti a že všichni brzy zemřou. Když Mobius zkontroluje svůj TemPad a uvědomí si, že žádný z Lokiho činů nedělá větev časové osy, dojde k závěru, že teorie je ve skutečnosti správná.

Mobius a Loki se podívají do dalších souborů, aby objevili Variantův úkryt.

Po návratu do TVA a prohledání dalších souborů se Loki ptá Mobia na své časopisy o vodních skútrech. Mobius říká, že vodní skútry miluje, přestože na nich nikdy nebyl. Protože jeho objevení se na vodním skútru na časové ose by jistě způsobilo větev, Mobius si časopisy místo toho nechává, jako připomínku toho, za co bojují. Mobius pak vysvětluje účel TVA a říká, že všichni členové organizace byli vytvořeni Pány času, aby chránili posvátnou časovou osu, ale Loki tomu jen velmi těžko věří. Mobius mu řekne, že TVA je jeho život a je skutečný, protože v něj věří takový, jaký je. Loki se ptá, jak čas skončí, takže Mobius říká, že Páni času to stále píší, ale jakmile to dokončí, už nebudou žádné nexusové události, jen pořádek a mír pro celou věčnost, ve kterém Loki odpoví, že to zní nudně, protože by nenastal chaos. Zatímco diskutují, Loki si vzpomene, že ho Mobius předtím nazval „vystrašeným malým chlapcem“ a snaží se toto tvrzení opravit, ale to způsobí, že si Mobius vzpomene na čokoládovou tyčinku Kablooie, kterou Variant dal chlapci v katedrále ve Francii. S tím se jim podaří zúžit Variantův možný úkryt na Alabamu, v Roxcart superstore v roce 2050. Poté, co Mobius objeví Variantův potenciální úkryt, jde si znovu promluvit s Ravonnou do její kanceláře. Vysvětlí jí vše, na co přišli, a požádá ji, aby schválila vyslání zásahové jednotky do obchodu Roxcart v Alabamě. Ravonna se zdráhá tuto žádost přijmout a připomene mu, jak Loki pokazil jeho předchozí misi. Je znepokojená, protože Loki právě přišel na hlavní slepé místo v bezpečnosti organizace a řekne Mobiovi, že věřit Lokimu není dobrý nápad. Mobius na tom trvá, takže to nakonec schválí, ale varuje ho, že pokud se něco pokazí, nebude mu moct moc pomoci.

Mobius a TVA najdou uvnitř superstoru Roxxcart velmi zmatený letoun Hunter C-20.

Vydají se na místo, které bude brzy zničeno hurikánem, Apokalypsou třídy 10. Když vstoupí do Roxxcartu, tým se rozhodne rozdělit a prohledat obchod a Mobius oznámí, že Loki půjde s ním, ale Hunter B-15 přikáže Lokimu, aby zůstal s ní a řekne, že Hunter D-90 bude místo toho doprovázet Mobia. Mobius to odmítne a řekne jí, že Loki je pod jeho dohledem. B-15 argumentuje, že toto je její pole působnosti a Mobius jí připomene, co se stalo v divadle času, a řekne, že by měl zůstat s Lokim, který je stále hrozbou. Nicméně Loki řekne Mobiusovi, že půjde s B-15 a oba je ujistí, že si nakonec získá jejich důvěru. Mobius to neochotně přijme a jde s Hunterem D-90. Zatímco hledá uvnitř skladiště, které je využíváno civilisty, kteří se ukrývají před bouří, Mobius pokárá D-90 za to, že se k lidem chová hrubě a děsí je. D-90 mu jednoduše řekne, že na tom nezáleží, protože všichni stejně brzy zemřou. Minutemen pak přistoupí k Möbiovi a D-90 a vede je k místu, kde našel velmi zmateného Huntera C-20 sedícího na zemi v obchodě. Zdá se, že je C-20 v šoku, když stále opakuje slova „Je to skutečné“. Möbius se ptá, o čem to C-20 mluví a snaží se ji utěšit, zatímco D-90 prohlašuje, že se zbláznila. Když C-20 řekne, že chce jít domů, Möbius jí nabídne, že ji tam vezme. Möbius požádá Minutemana, aby zavolal na ošetřovnu TVA, ale C-20 zpanikaří a řekne jim, že prozradila Variantu umístění Pánů času.

Když Mobius a D-90 vcházejí do obchodu, narazí na Hunter B-15. Mobius si okamžitě všimne, že s ní Loki není, a ptá se na něj. B-15 odpoví, že ztratila Lokiho z dohledu, takže se Mobius ptá, co se stalo, ale B-15 to nedokáže vysvětlit. D-90 předpokládá to nejhorší a řekne Mobiovi, že ho jeho „oblíbený Loki“ zradil. Zatímco trojice spěchá hledat Lokiho v superstoru, najdou mnoho resetovacích náloží, které Variant shromáždil od TVA a rozmístil po celém obchodě. Vidí, jak jsou nálože posílány někam skrze Časové dveře a Mobius se diví, kam jdou (netuší, že Variant poslal nálože do různých míst v čase, což způsobilo velký nárůst počtu rozvětvených časových linií). Krátce poté konečně najdou Lokiho před Časovými dveřmi, které Variant použil, aby opustil Roxcart. Rozběhnou se k Lokimu a Mobius na něj křičí, aby neopouštěl obchod. Nicméně, Loki se rozhodne následovat Varianta a překročí Časové dveře dříve, než se k němu trojice dostane, a zanechá za sebou velmi frustrovaného Mobia.

Ve třetí epizodě se Mobius objeví jen krátce na záběrech. Ve flashbacku se objeví Variant, což je ženská Loki, která si říká Sylvie, uvnitř Roxxcartu s a v bezvědomí Lovcem C-20. Zatímco okouzluje C-20, aby získala informace o Strážcích času, Sylvie se podívá na bezpečnostní kamery v superstore a uvidí Mobia vedle Lokiho, když přijíždějí do Roxxcartu.

Ravonna tvrdí, že Hunter C-20 je mrtvý a žádá Mobiuse, aby našel dva pohřešované Loki Varianty.

Ve čtvrté epizodě čeká Mobius před zlatými výtahy na Ravonnu, až se vrátí z komnat Pánů času. Když ji vidí, ptá se, co Páni času řekli. Ravonna mu řekne, že je to s nimi nepříjemné a teď je to ještě horší, protože ji viní z toho, co se stalo. Vysvětlí mu, že Variant napadl jejich velitelství a mohl se dostat ke Pánům času. A aby toho nebylo málo, Variant utekl s Lokim, tím, komu Ravonna dala Mobiusovi povolení k páčení. Ravonna řekne Mobiusovi, že udržet časovou linii stabilní je velmi těžké a Páni času jsou tím, co stojí mezi nimi a úplnou kalamitou, takže by se stalo něco hrozného, kdyby se k nim Variant dostal. Mobius pak požádá Ravonnu o přístup k Lovci C-20 s tím, že chce zjistit, proč stále opakovala slova „Je to skutečné“ a co viděla, když byla s Variantem, protože by jim to mohlo napovědět, kde se oba Lokisové nacházejí. Nicméně je překvapen, když mu Ravonna řekne, že je C-20 mrtvý, a tak se ptá, jak se to stalo. Ravonna uvádí, že poté, co byla C-20 okouzlena Variantem, byla její mysl pomíchaná, což způsobilo, že její zdraví rapidně pokleslo, a to do té míry, že sotva mohla mluvit, když dorazila do TVA a krátce poté zemřela. Ravonna požádá Mobia, aby smrt C-20 držel v tajnosti, aby se zabránilo vzniku paniky uvnitř organizace. Připomene Mobiovi, že jsou v nebezpečí, zatímco jsou oba Loki Varianti na svobodě a řekne mu, aby je našel.

Mobius a další členové TVA jsou svědky neobvyklé události nexus během apokalypsy na Lamentis-1.

Möbius je později viděn s ostatními analytiky v Chronomonitorovacím křídle, když se snaží Lokis vystopovat, ale nejsou schopni nic najít ani se zvětšeným prahem nexu. Objeví se Hunter B-15 a on se jí zeptá, zda opět nenašla něco, co hledá v superstoru Roxxcart. B-15 odpoví, že oba Varianty jsou pryč a předpokládá, že přeskakují čas, zatímco plánují další útok. Zeptá se Möbia, zda jsou nějaké zprávy o C-20, a tak lže, že nejsou. Když sledují chronomonitor, náhle detekují nexus událost, která způsobí neobvyklou rovnou větev z časové osy na Lamentis-1. Všimne si, jak je větev podivná, a zeptá se B-15, zda už někdy viděla podobnou větev. Když sledují, jak větev rychle roste, velmi zmatená B-15 mu řekne, že ne. Díky této nexus události nakonec vystopují Sylvii a Lokiho během apokalypsy Lamentis a TVA se tam okamžitě vydá, aby je oba zajala. Když jsou zajatí Variantové zatčeni a přivedeni do ústředí TVA, Mobius doprovází Lokiho, kterého zadržují Minutemeni a je oddělen od Sylvie, když jsou oba vedeni do různých Divadel času. Mobius obviňuje Lokiho ze zrady a říká, že je „kretén a špatný přítel“. Aby potrestal Lokiho, připravuje se Mobius na jeho umístění do časové buňky, kde bude v časové smyčce znovu prožívat vzpomínku na den, kdy byl zbit Lady Sif poté, co si z ní vystřelil. Těsně předtím, než je uvržen do cely, se mu Loki pokouší něco říct, takže mu Mobius dává šanci, aby byl vyslyšen. Loki prohlašuje, že mu TVA lže, ale Mobius tomu nevěří a říká Minutemenům, aby pokračovali v jeho umístění do časové buňky.

Hned poté jde Mobius do Ravonniny kanceláře a požádá ji, aby vyslýchala Varianta. Ravonna to odmítá s tím, že je příliš nebezpečná, takže by s ní nikdo neměl mluvit. Řekne mu, aby vyslýchal Lokiho, aby zjistil, co způsobilo abnormální rozvětvenou časovou osu na Lamentisu. Mobius tvrdí, že vyslýchání obou Lokisů společně bude efektivnější, ale Ravonna trvá na tom, že jen potřebuje „zapracovat na svém Lokim“. Mobius začne být podezřívavý, říká, že má pocit, že je v akci mistr, a nemyslí si, že je to Loki. Navzdory tomu odmítnutí přijme a odejde. Po odchodu z Ravonniny kanceláře Mobius mluví s Hunterem B-15, který hlídá dveře Sylviina Časového divadla po boku Minutemanů. B-15 také říká, že by Mobius měl vyslýchat druhého Lokise. Mobius se diví, proč jim tito dva polobohové dělají takové potíže poté, co TVA řešila tolik typů Variantů a B-15 mu připomíná, že to byl jeho nápad přivést jednoho z Lokisů do TVA. B-15 se ptá Möbia, jestli Loki něco odhalil poté, co byl zajat, tak jí Möbius řekne to, co řekl o tom, že mu TVA lhala. Möbius se ptá, proč se B-15 zajímá o to, co mu Loki řekl, a ona odpovídá, že prostě dělá svou práci.

Mobius se vrací do divadla času, aby Lokiho vyslechl. Poté, co ho Lady Sif tolikrát zbila, je Loki vystresovaný, když ho Mobius odvádí z časové buňky. Mobius žádá o další vysvětlení toho, co řekl o tom, že mu TVA lže, ale Loki odmítá odpovědět, pokud nebude osvobozen. Ignoruje tuto žádost, Mobius se ptá na Varianta a jak dlouho spolu pracují. Loki okamžitě popírá, že by se Sylvií byli partneři, říká, že je příliš obtížná, dráždí ho a často ho bije. Mobius se ptá na událost nexus na Lamentisu, ale Loki odmítá odpovědět na cokoliv, aniž by měl jistotu, že nebude následně vyveden z míry. Nicméně, když Mobius vyhrožuje, že ho znovu pošle k Lady Sif, Loki si rychle vymyslí lež, aby odpověděl na jeho otázky. Loki tvrdí, že je za vším on, že Sylvie se s ním kdysi dávno setkala na Asgardu a všechno spolu plánovali. Loki řekne Mobiusovi, že se stane něco velkého, ale Sylvie je jen pěšák v jeho mistrovském plánu, takže se jí později zbaví.

Při výslechu Lokiho si Mobius uvědomí, že se do Sylvie zamiloval a romantické pocity dvojice způsobily událost nexus na Lamentisu.

Mobius se však nenechá zmást Lokiho historkou a vymýšlí si vlastní lež, aby ho vyzkoušel. Mobius prohlašuje, že Loki se nemusí starat o likvidaci Varianta, protože už byla prořezána B-15 během pokusu o útěk z její Časové buňky. Mobius pokračuje tím, že Loki by měl poděkovat B-15, protože Variant je pryč, což z něj dělá „nadřazeného Lokiho“. Loki je ochromený, když slyší Mobia a má slzy v očích, ale snaží se rekonstruovat a udržet si vážnou tvář. Mobius pečlivě pozoruje Lokiho reakci a začne se smát, když ho pozoruje, protože si uvědomí, že Loki je do Varianta zamilovaný. Mobius vysvětluje, že neobvyklá událost na Lamentisu byla také způsobena tím, že se Loki a Variant do sebe zamilovali, protože jsou Varianty stejné bytosti. Mobius prohlašuje, že tato podivná událost na časové ose je čistý chaos a mohla by narušit současnou realitu. Dělá si legraci z toho, že se Loki zamiloval do sebe a říká, že je ve skutečnosti „neuvěřitelný seismický narcista“. Když to všechno Loki zpracovává, nepopírá to, ale zdůrazňuje Mobiusovi, že Variant se jmenuje Sylvie. Ztrácí trpělivost, když si ho Mobius stále dobírá kvůli jeho citům k Sylvii, a Loki se ptá, jestli je ještě naživu. Mobius potvrzuje, že je, a Loki si úlevně povzdechne.

Ravonna a Mobius slaví, že případ dvou Lokiů je vyřešen.

Později je Mobius viděn s Ravonnou v její kanceláři, jak pijí na oslavu, že je případ konečně uzavřen. Mobius se jí ptá, proč ho nenechala Sylvii vyslechnout. Ravonna se ptá, kdo Sylvie je, a tak jí Mobius řekne, že to je to, čemu Loki říká Variant. Ravonna řekne, že nemohli riskovat, že Variant uteče a snaží se změnit téma tím, že se ho zeptá, kam by chtěl cestovat, kdyby mohl jít kamkoliv na časové linii. Mobius odpoví, že s ní rád zůstává pracovat v TVA. Ravonna mu řekne, že Páni času chtějí osobně dohlížet na prořezávání obou Lokis a chtějí, aby tam byl také. Mobius se začne znovu ptát na Lovce C-20, a tak se Ravonna diví, proč klade tolik otázek poté, co byl případ vyřešen. Mobius řekne, že se něco nezdá v příběhu o C-20 a Sylvii.

Ravonna přiznává, že se snaží Mobia chránit tím, že ho drží dál od Variantu, protože po tom, co se stalo s C-20, ji Variant děsí. Ravonna říká, že C-20 přišla o rozum a nechtěla se smířit s tím, že se mu stane něco zlého, což je její blízký přítel. Ravonna mu připomíná, že to, co dělají v TVA, je důležité a tím, že brání časovou osu, také chrání své přátelství. Tvrdí, že jejich dlouholeté přátelství je neobvyklé a stojí za to o něj bojovat, protože jsou přátelé napříč časem, spojenci až do konce. Mobius není touto řečí přesvědčen, ale předstírá, že je. Ptá se jí, kam hodlá dát svou novou trofej, Sylviinu mačetu. Zatímco se Ravonna obrací zády k umístění mačety na polici, Mobius vymění její TemPad za svůj, než oznámí, že odchází. Ravonně přijde divné, že se rozhodl odejít tak brzy, a tak jí Mobius řekne, že je vyčerpaný poté, co tolik jednal s Lokis.

Po výměně TemPadů najde Mobius video, které dokazuje, že Ravonna lhala o osudu Huntera C-20.

Möbius se později vydá do skryté tiché uličky s knihovnami v Archivu, aby zkontroloval profil Huntera C-20 na Ravonnině TemPadu. Uvidí, že C-20 je uveden jako „Zesnulý“, ale pak najde video z debriefu mise Roxxcart, které dokazuje, že mu Ravonna lhala. Möbius se podívá na video, které ukazuje jasnou C-20 uvnitř výslechové místnosti a říká, že když ji Sylvie okouzlila, poznala místo, které viděla, jako vzpomínku z jejího minulého života na Posvátné časové ose. Když C-20 uvádí, že si uvědomila, že ona a všichni ostatní v TVA jsou Varianty, Möbius zastaví video, když vidí úzkostlivou Ravonnu přicházející do záběru, aby zastavil nahrávání.

Mobius ví, že Loki mluvil pravdu, a tak se vrátí, aby si s ním promluvil uvnitř Časové buňky, a zeptá se Lokiho, jestli opravdu miluje Sylvii. Mobius se zeptá Lokiho, jestli si opravdu myslí, že si zaslouží být sám, ale Loki neví, jak na to odpovědět. Mobius mu vysvětlí, že Lokiho a Sylviino romantické spojení vytvořilo nexus událost tak silnou, že by mohla svrhnout TVA. Ptá se Lokiho, jestli si je jistý, že Sylvie neimplantovala žádné vzpomínky do C-20, a Loki odpoví, že věří v Sylvii. Mobius přemýšlí, jestli opravdu potřebuje věřit slovu dvou Lokiů, a tak Loki řekne, že mu Mobius může věřit jako svému příteli. Mobius řekne Lokimu, že měl pravdu o TVA od začátku a řekne, že pokud chce Loki opravdu zachránit Sylvii, bude mu muset věřit. Před odchodem z buňky Mobius dodává, že Loki by mohl být čímkoliv chce, dokonce dobrým člověkem, a vysvětluje, že potřebuje, aby to Loki slyšel pro případ, že by mu někdo někdy řekl něco jiného.

Mobius se spojil se Sylvií v prázdnotě.

V páté epizodě to odhalilo, že Mobius a další prořezaní Varianti nejsou mrtví, protože vše prořezané TVA je ve skutečnosti posláno do Prázdnoty na konci času. Když se Sylvie prořeže, aby našla Lokiho poté, co byl prořezán Ravonnou, dorazí do Prázdnoty a je pronásledována živoucí bouří, která pohltí vše, co tam TVA pošle, Alioth, ale Mobius se objeví v autě s pizzou a zachrání ji. Během jízdy přes Prázdnotu Mobius vyjádří svou lítost nad prací pro TVA. Řekne jí, že si opravdu myslel, že TVA jsou ti dobří a měl dobré úmysly. Sylvie však těžko věří, že si Mobius neuvědomil, že zničení celé reality a osiření malých holčiček nejsou hrdinské činy. Mobius jí vysvětlí, že kdysi věřil, že účel světí prostředky a připomene jí, že i ona spáchala kruté činy. Sylvie řekne, že udělala to, co potřebovala, aby zůstala naživu, a Mobius řekne, že udělal to samé. Mobius se poté omluví, že pomáhal TVA ji lovit. Ve chvíli zranitelnosti Sylvie odhalí Mobiusovi, že doufala, že najde Lokiho, když se prořezává, ale nyní je v depresi, protože se bojí, že by ho Alioth už mohla dostat. Kvůli tomu Sylvie řekne, že jejím současným cílem je uniknout Prázdnotě a zjistit, kdo stojí za TVA, a pak požádá Mobiuse, aby otočil auto směrem k oblačnému monstru. Mobius je překvapen, že Sylvie chce čelit „rozzlobenému mraku“ poté, co z něj právě utekli, ale vysvětlí mu, že Alioth by mohla být odpovědí na nalezení vládce TVA.

Cestou k Alioth, Mobius a Sylvie narazí na Lokiho a další Lokiho varianty (Klasický Loki, Kid Loki a Aligátor Loki), když byli také na cestě čelit entitě. Loki je znovu rád, že opět vidí Mobia a je překvapen, že s ním vidí Sylvie. Loki představí své další varianty a Mobius je ohromen, že je v Prázdnotě tolik Lokiů. Loki vysvětluje svůj plán zabít Alioth, ale Sylvie nesouhlasí a říká, že entita pravděpodobně hlídá vchod do místa, kde je vládce TVA, takže se ho chystá okouzlit. Loki si nemyslí, že tento plán bude fungovat a obrátí se na Mobia s žádostí o podporu, ale Mobius pouze říká, že Sylvie je si svým plánem dost jistá.

Möbius mluví s Lokisem v prázdnotě.

O něco později sedí Mobius u ohně spolu s Klasickým Lokim, Kidem Lokim a Aligátorem Lokim. Mobius říká, že TVA zatkla spoustu Lokisů, ale nevzpomíná si, že by některý z nich byl aligátor. Zajímá ho, jestli je aligátor opravdu Loki Variant. Klasický Loki mu řekne, že by měl být Loki, protože je zelený. Mobius argumentuje, že aligátor možná lže a hraje dlouhý podvod, i když to by z něj udělalo pravděpodobnějšího Lokise. Mobius poukazuje na to, že ve hře s Lokisy je všechno, což respektuje. Kid Loki se ho pak zeptá, co bude dělat, pokud se vrátí do TVA. Mobius odpoví, že chce, aby lidé z TVA znali pravdu. Klasický Loki se ptá, jak se Mobius může obrátit zády k práci, které zasvětil celý svůj život. Mobius mu řekne, že na změnu není nikdy pozdě. V určité chvíli řekl Mobius Sylvii o důvodu události nexus na Lamentisu, takže zatímco Mobius sedí s Lokisy, ona o tom diskutuje s Lokim poblíž.

Poté Mobius a Lokiovi plánují své další akce. Sylvie dá TemPad, který ukradla Ravonně, Lokimu, aby se s Mobiusem vrátil do TVA. Loki odmítá opustit Sylviin bok, rozhodne se zůstat, aby se s ní utkal s Alioth, a tak předá Mobiovi TemPad. Mobius se ptá ostatních Lokiů, jestli s ním někdo z nich chce Prázdnotu opustit. Lokiovi však odmítají Mobiovu nabídku a uvádějí, že Prázdnota je jejich domovem a že se jim zatím podařilo přežít. Poté, co ostatní Lokisové odešli, se Mobius také loučí s Lokim a Sylvií. Loki se ptá, co bude dělat v TVA. Mobius říká, že ji „spálí na popel“ a děkuje Lokimu za jiskru. Loki objímá Mobia a děkuje mu za všechno, zatímco Mobius se dívá na Sylvii a říká jí, že je jeho oblíbený Loki, čímž ji rozesměje. Poté opustí Prázdnotu skrze dveře Času.

Mobius se vrací do TVA a konfrontuje Ravonnu.

V poslední epizodě série Mobius zaklepe na dveře Ravonniny kanceláře, zatímco si balí složky do kufříku. Vstoupí do kanceláře a oznámí svůj návrat, čímž způsobí, že se příteli uleví, že ho vidí. Ravonna řekne, že pokud by se někdo vrátil z Prázdnoty, předpokládala, že by to byl on. Ravonna si všimne, že Mobius drží Časovou hůl a zeptá se, zda ji přišel očistit. Mobius jí řekne, že jeho standardy jsou vyšší než její u blízkých osobních přátel. Ravonna se omluví a řekne, že nemohla dopustit, aby se Mobius postavil do cesty jejich misi. Mobius se ptá, o jaké misi mluví poté, co se dozvěděl, že všichni jsou Varianty a byl také informován o objevu Sylvie a Loki ohledně toho, že Páni času jsou jen nemyslící androidi. Ravonna však odmítá uvěřit, že všechna jejich práce byla k ničemu a říká, že to byl důvod, proč ho musela očistit. Ravonna vytáhne svůj TemPad a snaží se zavolat Huntera D-90 do své kanceláře, ale Mobius prohlašuje, že to nebude fungovat, když teď znají její tajemství. Mobius vytáhne z kapsy Ravonnino pero ze střední školy Franklina D. Roosevelta. Když vidí pero, Ravonna se zastaví a zeptá se, co Mobius udělal. Tajemství, o kterém se Mobius zmiňuje, je zástupkyně ředitele Rebecca Tourminetová, Ravonnino původní já a díky tomu, že Hunter B-15 cestuje do Fremontu v Ohiu, 2018, Minutemeni a Hunter D-90 se setkají s verzí soudce TVA na Posvátné časové linii a odhalí Ravonnu jako Varianta.

Mobius řekne Ravonně, že nemohou brát lidem jejich svobodnou vůli. Všimne si, že používá TemPad k otevření dveří Času a zajímá se, kam jde. Möbius prosí Ravonnu, aby zůstala, aby mohli společně přeměnit TVA na něco lepšího, ale ona odmítá. Möbius rozsvítí Časovou hůl a prohlásí, že ji nenechá jít. Ravonna mu řekne, že ani s Časovou hůlkou pro ni nepředstavuje nebezpečí. Möbius se ji pokusí udeřit zbraní, ale ona mu ji snadno vezme z rukou a srazí ho na zem. Když na něj Ravonna namíří Časovou hůl, Möbius řekne Ravonně, aby ho prostě prořezala. Jeho přítel však váhá a nakonec ho nedokáže prořezat. Když Ravonna vypne Časovou hůl a dostane svůj kufřík, Möbius se zeptá, kam jde. Ravonna odpoví, že jde „hledat svobodnou vůli“ a pak opustí TVA skrze dveře Času.

Hunter B-15 a Mobius jsou svědky toho, jak se posvátná časová osa nevratně rozvětvuje.

Möbius je později viděn s Hunterem B-15 v Chronomonitorovacím křídle TVA. Protože Sylvie zabila tvůrce TVA, Ten, který zůstává, posvátná časová osa je osvobozena a rozděluje se na četné větve, které jsou zobrazeny na chronomonitoru TVA. Möbius sleduje monitor a vidí, že nebudou schopni vrátit všechny nespočetné větve za červenou čáru, říká, že teď už není cesty zpět. B-15 mu říká, že nikdo nemluví o tom, že by se měl vrátit zpět.

Hunter B-15 a Mobius nepoznávají Lokiho, protože jsou Varianty z nové TVA, které vládne Kang.

Hned poté jsou Mobius a B-15 v archivu a kontrolují četné rozvětvené časové linie na TemPadu, když Sylvie pošle Lokiho zpět do TVA. Mobius uvádí, že jen v jejich jednotce je nejméně 63 rostoucích větví a B-15 se ptá, jestli „on“ očekává, že nechají všechno jen tak se větvit. Mobius se ptá, jestli existuje způsob, jak je v této chvíli zastavit, ale objeví se Loki a řekne jim, že to není možné. Loki jim řekne, že on a Sylvie udělali hroznou chybu, když osvobodili Posvátnou časovou osu a vysvětlí jim, že našli vládce TVA v Citadele na konci času. Loki varuje, že se musí připravit, protože nespočet verzí Toho, který zůstává, byl vypuštěn v Multiverzu a začne novou Multiverzální Válku. Mobius se snaží Lokiho uklidnit, pak ho překvapí tím, že se zeptá, kdo je. Mobius se ptá, jestli je Loki nový analytik a v jakém je oddělení, zatímco B-15 volá jednotku do archivu. Když si Loki uvědomí, že ho ani jeden z nich nepoznává, otočí se a uvidí sochu Kanga, Varianta Toho, který zůstává, kde kdysi stály sochy tří údajných zakladatelů organizace, Pánů času. To naznačuje, že toto je nová TVA ovládaná Kangem a tyto dvě jsou ve skutečnosti nové Varianty Mobia a Lovce B-15.

Entertainment: Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurants: Pym Test Kitchen
Shops: Expo Shop • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse
Firework: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!

Darebáci: Vůdce • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandtová • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Wilson Fisk/Kingpin • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Bride of Nine Spiders • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Titania
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Vice President Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • The Watcher • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah • Agent Cleary
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Zabo • Robert Gonzales • Alphonso Mackenzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Postavy z Inhumans: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Postavy z Runaways: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Eli Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy ve filmu Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Postavy ve filmu Ms. Marvel: Muneeba Khan • Yusuf Khan • Aamir Khan • Najaf • Mr. Wilson • Teta Ruby • Shawn • Paul • Miguel

Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“

Bully Boy

Pokus o znásilněníNáboženské pronásledováníVražda

Ztvárnil ho Andrew McCulloch.

Bully Boy je přítomen u soudu s obviněnou čarodějnicí jménem Margaret Donaldová, která se odmítá přiznat a je odsouzena lordem Edwardem, aby byla vypálena na prsa s písmenem „H“ a poté zbičována ulicemi a umístěna do klády. Bully Boy stojí před soudní budovou s lordem Edwardem a jeho přáteli Burkem a synem lorda Edwarda Seanem a sleduje, jak je vykonáván trest. Obyvatelé města hlásí, že šílený pes, který údajně pochází z pekla, zabíjí jejich ovce; lord Edward popírá, že by to bylo něco víc než vlk a nabízí odměnu 20 korun za jeho hlavu.

Tu noc, na banketu pořádaném lordem Edwardem, se Sean, Burke a Bully Boy vracejí z lovu se dvěma teenagery, Timothym a Sarah, které zatkli jako podezřelé kacíře. Aby pobavil své přátele, lord Edward nařídí Timothymu, aby pustil nějakou hudbu a donutí Sarah, aby si na ni zatančila na stole, přes námitky jeho manželky Lady Patricie. Nicméně je během tance slyšet vytí šíleného psa a Burke, který si ho splete s banshee, obviní Sarah, že ho vyvolala. Je odtažena od stolu a sexuálně napadena Seanem, Burkem a Bully Boyem, kteří z ní strhají šaty a násilně ji políbí. Oba jsou pak zavražděni lordem Edwardem a Burkem.

Sean, Burke a Bully Boy jdou do místního hostince a všimnou si mladé služebné jménem Bess, kterou Sean požaduje, aby mu přivedla. Pokusí se vzdorovat jeho návrhům a je násilím svlečena Seanem, Burkem a Bully Boyem, kteří se ji pokusí znásilnit; během jejich pokusů však zaklepou na dívku jménem Maggie, která upustí pohanský amulet a odhalí se jako čarodějnice. Sean okamžitě zapomene na Bess, nařídí Burkovi a Bully Boyovi, aby Maggie chytili a vyklidí hostinec, než ji vyslechne. Ona popírá, že by byla čarodějnice, ale Sean jí odstřihne oblečení a obtěžuje ji, nutí ji přiznat, že ví, kdo čarodějnice jsou. Zpočátku odmítá říct více, ale přizná se, že Oona je jejich vůdkyně poté, co jí Sean vyhrožuje, že jí zmrzačí prsa a prozradí místo jejich setkání.

Bully Boy je součástí skupiny lovců čarodějnic v čele s lordem Edwardem, kteří během rituálu přepadnou Oonin sabat. Během útoku Burke a Bully Boy uvězní několik čarodějnic pod síť a ubodají je a ubijí k smrti před Oonou. Těch několik přeživších čarodějnic téměř potká stejný osud, ale zachrání je lord Edward, který je nechá jít jako varování pro ostatní čarodějnice. Oona přísahá pomstu a kouzlem přinutí Rodericka, správce rodiny Whitmanů, aby se stal vlkodlakem a zabil členy rodiny Whitmanů.

Roderickův první cíl je Sean, který je na lovu s Burkem a Bully Boyem. Slyší Roderickovo vytí a předpokládají, že je to vzteklý pes, a následují zvuk k nedalekému zničenému kostelu. Seanův kůň zpanikaří poté, co uslyší vytí, a shodí ho. Burke a Bully Boy se za ním ženou a nechávají Seana samotného. Náhle Roderick ve vlčí podobě vyskočí a vrhne se na Seana. Burke a Bully Boy ho slyší křičet a běží zpátky, kde najdou jeho roztrhané tělo.

Seanova smrt je připisována šílenému psovi, který je uloven a zabit. Nicméně na večírku oslavujícím smrt šíleného psa o sobě čarodějnice dají vědět, což způsobí, že si lord Edward uvědomí, že udělal chybu, když nechal Oonu jít. Margaret Donaldová, jediná možná stopa, je přivedena do cel a mučena Burkem, zatímco Bully Boy se dívá. Syn lorda Edwarda Harry je přitahován jejím křikem a útočí na Burkeho; Bully Boy běží pro lorda Edwarda, ale nedorazí včas, aby zabránil Harrymu zabít Burkeho. Margaret také umírá, protože je v šoku z mučení.

Poté, co Roderick zabije manželku lorda Edwarda, on a Bully Boy jdou dolů na náměstí a oznámí obyvatelům města, že hledají Oonu, a prohlásí, že jsou připraveni zabít tolik lidí, kolik je třeba, aby ji našli. Když Bully Boy vidí Bess v davu, vybere ji jako čarodějnici, protože předtím vzdorovala jemu a Seanovi. Muži lorda Edwarda ji přivážou ke kolu a lord Edward ji vyslýchá. Když se odmítne přiznat, Bully Boy ji zapálí a dívá se, jak uhoří.

Po návratu do Whitmanovy domácnosti narazí Bully Boy a Lord Edward na dceru Lorda Edwarda Maureen v posteli s Roderickem. Lord Edward ho zbije a přikáže Bully Boyovi, aby ho spoutal v žaláři. Roderick unikne tak, že oklame Maureen, aby ho pustila, než se promění ve vlkodlaka, zaútočí na ni a uteče. Bully Boy je poslán, aby ho hledal, ale nenajde ho. Nakonec je Maureen zastřelen.

Roderickovo tělo je druhý den pohřbeno. Lord Edward si však pamatuje, že před smrtí se Margaret Donaldová zmínila o něčem „umírání ohněm“ a uvědomí si, že tím myslela, že Roderick může být zabit pouze tehdy, pokud bude jeho tělo spáleno. V panice nechá Harryho a Maureen v kočáře řízeném Bully Boyem, zatímco on kontroluje Roderickovu rakev a zjistí, že je prázdná. Běží zpět ke kočáru a najde Harryho a Maureen ubité k smrti. Když kočár odjíždí, začne volat Bully Boye, zatímco kamera ukazuje ven, že Roderick zabil Bully Boye a řídí kočár.

Choni Moreno

Zločinec

Celé jméno
Choni Moreno

Alias
Choni

Původ
The Cleveland Show

Zaměstnání
Majitel restaurace

Pravomoci / Dovednosti
Mistrovská manipulace

Hobby
Oslavuje své kultůryPořádání večírků

Cíle
Varies between episodes

Crimes
Brainwashing

Type of Villain
Hypocritical Racist

Choni Moreno je opakující se postava a příležitostný antagonista/antipadouch z The Cleveland Show. Je tetou Juniorovy přítelkyně Cecelie a sousedkou z ulice The Brown-Tubbs Family. Choni je ukázáno, že je velmi panovačná a nemilosrdná, a dokonce ve svém druhém vystoupení projevila rasistické názory na černochy, protože věřila, že všichni vypadají stejně. Jediný člověk, se kterým má opravdový spor, je Cleveland, který se přátelí se všemi svými sousedy a dokonce i rodinou, což jí umožňuje, aby je obrátila proti němu.

Hlas jí namluvila Rosie Perezová.

V „Y Tu Junior Tambien“ nejprve začala Clevelanda nenávidět, když se doslechla o tom, že nechal deportovat její rodinu a obvinila ho z rasismu (což se později ukázalo jako pokrytectví), ale díky tomu, že si Junior vzal CeCelii, dostala zelenou kartu, a tak byli znovu vpuštěni do Ameriky. Později se ukázalo, že to byl Lester, kdo nechal deportovat její rodinu. Choni stále Clevelanda nenáviděla a chtěla se od něj co nejvíce distancovat. To samozřejmě nebylo proveditelné, protože její neteř byla do jeho syna velmi zamilovaná a nakonec se museli znovu setkat.

V „There Goes El Neighborhood“ se znovu potkali dříve, než se čekalo, o pouhou jednu epizodu později, když se rodina Morenových nastěhovala do domu naproti domu Brown-Tubbsových. Choni si jednou v noci zapomněla klíče a snažila se dostat do svého nového domu oknem. Cleveland to viděl ve tmě noci a myslel si, že se tam někdo snaží vloupat. Zavolal na ni policii, ale když zjistil pravdu, Choni předpokládala, že to Cleveland udělal z rasismu, přestože Cleveland o její rase nic nevěděl, protože byla taková tma. Bez ohledu na to, jak moc to vysvětloval, Choni Clevelanda nenáviděla a dělala si z něj legraci a později proti němu dokonce poštvala své přátele, rodinu a sousedy, když u ní doma pořádala Superbowlovou párty, to bylo mnohem lepší než ta, kterou pořádal on u sebe. To přivedlo Clevelanda k tomu, aby ji nenáviděl, čímž začala hořká rivalita, které chtěla Donna učinit přítrž. Oba je přesvědčila, aby se pokusili stát přáteli, a Choni mu dala šanci. Věřila mu, že bude hlídat jejího syna, Marca pro něj, ale Cleveland se nakonec vrátil do jejího domu se špatným dítětem. Choni ho znovu obvinila z rasismu, protože to druhé dítě bylo také Mexičan. Oba byli nuceni spolupracovat, aby Marca znovu našli, a když se jim to podařilo, ukázalo se, že Marco byl také zodpovědný za tuto chybu, protože si náhodou spletl jiného černocha s Clevelandem, a dokonce odhalil, že Choni mu vnucovala stereotyp „všichni lidé vzadu vypadají stejně“. Oba dva si uvědomili, že jsou oba trochu rasově necitliví, ale to nebyl důvod, proč se neměli rádi. Bylo to prostě kvůli zlé vůli, kterou měli. Odložili své neshody stranou a stali se po tomhle přáteli.

V „Pěsti a zběsilí“ si Choni otevřela stánek s tacos na stejné ulici Junior a Rallo si otevřeli stánek se sendviči a ukradli jim všechny zákazníky. Rallo přísahala pomstu a do všech svých ingrediencí nastražila živé brouky, aniž by o tom věděla. Ty naservírovala svým zákazníkům a její stánek s jídlem hygiena zavřela. Junior přesvědčila Ralla, že to s tou pomstou přehnal a oni jí to vynahradili tím, že vymysleli způsob, jak brouky zmrazit a udělat je jedlými, aby se její stánek s tacos mohl znovu otevřít.

V „Wide World of Cleveland Show“, v mexické verzi show, kopla Choni Clevelanda do penisu. V německé verzi show byla zobrazena jako nacistka, pracující pro Adolfa Hitlera.

Choni Moreno je hispánská dospělá žena s tmavě brunetovými vlasy. Choni obvykle nosí bílé šaty s červeným páskem kolem pasu a červené vysoké podpatky. Nosí žluté náušnice s prsteny, žlutý náhrdelník se zeleným drahokamem a dva náramky. Jeden je žlutý a druhý zelený. Choni také nosí červenou rtěnku.

Choni Moreno je typická kořeněná Latinoameričanka s drsným a drzým vystupováním. Je velmi hrdá na svou mexickou kulturu a velmi těžce ji potlačuje, kdykoliv se jí naskytne příležitost. Choni je velmi úsečná a rychle se rozčílí, kdykoliv má pocit, že jí bylo ublíženo a nikdy se nebojí někoho obvinit z provinění, i když se naprosto mýlí. Nemá problém udělat obrovskou veřejnou scénu z drobných dilemat a necítí žádnou ostudu, když ze sebe dělá střed pozornosti, když útočí na někoho jiného. Ve skutečnosti na tom trvá, protože si užívá pozornost, když se snaží ukázat někomu jinému.

Jedna z věcí, ze které Choni obvykle obviňuje lidi, je rasismus proti jejímu dědictví. V „Y Tu Junior Tambien“ předpokládala, že Cleveland nechal deportovat její rodinu a veřejně ho přede všemi obvinila z rasismu, když ve skutečnosti to byl Lester, kdo je nechal deportovat a Cleveland s tím neměl nic společného. V „There Goes El Neighborhood“ znovu obvinila Clevelanda z rasismu, za to, že na ni zavolal policii, když ji viděl, jak se v noci vloupává do jejího vlastního domu, s tím, že jediný důvod, proč si myslí, že je zločinec, je to, že je Latinoameričanka. Choni neuznala skutečnost, že byla příliš velká tma na to, aby Cleveland vůbec řekl, jaká je její rasa. Později, ve stejné epizodě, byla Choni odhalena jako pokrytecký bigot, když její syn Marco nechal proklouznout, že Choni vždy říká, že černoši před ním vypadají všichni stejně, což nejen ukázalo Choni pro její pokrytectví a rasismus, ale také pro to, jak indoktrinuje své dítě s jejími pokřivenými názory na svět.

Choni je egoistická a chce být tak trochu „sousedskou celebritou“ z Grace Street. Mluví velmi hlasitě a cítí potřebu oznámit vše, co dělá. Jde do toho s pořádáním komplikovaných večírků u ní doma, jako je její masivní Superbowl party, kterou částečně uspořádala pro radost z plivání Clevelanda, protože věděla, že také pořádá Superbowl party u něj doma. V „Pěsti a zběsilí“ Choni řídila svůj náklaďák s jídlem až tam, kde věděla, že Junior a Rallo mají svůj náklaďák s jídlem připravený a kradou jim všechny zákazníky.

Russ Yelburton

Zločinec

Celé jméno
Russ Yelburton

Alias
Žádné informace

Původ
Čínská čtvrť

Zaměstnání
Hlavní zástupce Hollise Mulwraye

Pravomoci / Dovednosti
Žádné informace

Hobby
Asistence Noemovi Crossovi při hromadění městských dodávek vody a zisku z nich.

Cíle
Žádné informace

Zločiny
Žádné informace

Typ padoucha
Zrádce pravou rukou

Russ Yelburton je sekundárním antagonistou klasického filmu noir z roku 1972 Chinatown. Je to hlavní zástupce vodohospodářského odboru, který, jak se ukáže, spolupracuje s Noahem Crossem a podporuje jeho plán ukrást městu zásoby vody a vydělat na tom.

Ztvárnil ho zesnulý John Hillerman.

Yelburton je poprvé spatřen, když si ho zavolá sekretářka Hollise Mulwraye, je poprvé spatřen v záblesku světla skrz sklo dveří. S ledovou, ale příjemnou prosbou Russ pozdraví J.J. Gittese, představí se a vyprovodí ho z Mulwrayovy kanceláře, pošle ho čekat do jeho kanceláře. Ve své vlastní kanceláři je Yelburton přesvědčen, že skandální historky o kolegovi Mulwrayovi jsou naprosto neopodstatněné, jak tvrdil, že Hollis není ten typ, který by se honil za ženami, nebo o tom dokonce žertoval. Gittes, aniž by si byl vědom zjištění, která učinil, nabídne výmluvný komentář, a když odchází z Yelburtonovy kanceláře, Gittes požádá o vizitku, ale strčí do kapsy hromadu šerifových vizitek lstí – aby byly později oportunisticky použity.

Arogantní Gittes na chodbě u výtahu uráží Clauda Mulvihilla, vymahače z městského vodohospodářského odboru, jehož vlastní osobní zásobování vodou bylo zastaveno. Podle Yelburtona je Mulvihillovou hlavní povinností, když je nyní zaměstnán u Vodní a energetické společnosti, chránit před četnými výhrůžkami protestujících farmářů v Údolí, že vyhodí do povětří městské nádrže. Gittes odkazuje na minulost, kdy byl Mulvihill během prohibice nepoctivý, bývalý šerif v okrese Ventura.

Po setkání s Hollisovou ženou Evelyn začne mít Gittes podezření, že se možná děje něco hlubšího, o čem neví, a použije jako vstupní průkaz jednu z vizitek, které vzal z Yelburtonovy kanceláře, takže ho policejní stráže snadno pustí branou do přehrady Oak Pass, když si ho spletou s Yelburtonem. Než může Gittes promluvit s Hollisem Mulwrayem, zjistí, že se Hollis nečekaně a záhadně utopil uprostřed letního sucha v LA. Jeho tělo je podle jejich názoru vytaženo z odlehlé, prázdné, sladkovodní nádrže nedaleko Los Angeles. Na Hollenbeckově mostě si Gittes všimne pramínku vody na dně „vlhkého koryta řeky“ a prádelníku na poněkud vyšší, suché půdě – důkaz velkého množství vody, která rychle protéká oblastí.

Odtud se Jake rozjede k přehradě Oak Pass, kde našli Mulwrayovu mrtvolu. Za soumraku, po přelezení zamčeného drátěného plotu s cedulí „Zákaz vstupu“, uslyší Gittes dva výstřely – signál k otevření vodního stavidla. Aniž by věřil, že je střílející terč, skočí do betonového odtokového kanálu, aby se ukryl. Odtokový kanál akvaduktu se okamžitě naplní hlučným, řítícím se přívalem vody, která se vlévá do otevřeného stavidla. Spláchne ho do stavidla a narazí do plotové bariéry a málem ho prohlásí za další topící se oběť, ale smrti se vyhne tím, že se v promočených šatech vyškrábe na kovový plot a ztratí přitom botu.

Gittese pak chytí Claude Mulvihill – o kterém je známo, že pracuje pro Yelburton – a ještě jeden muž. Mulvihill praští Gittese do břicha a pak mu zezadu přišpendlí ruce. Zastrašující chuligán s nožem ho chce od případu odradit. Jakeovi se spílá – dostane varování, aby přestal slídit (čmuchat) kolem těsně předtím, než mu někdo zlomyslně podřízne nožem nosní dírku.

Po dalším setkání s Evelyn ji Gittes podezírá, že před ním něco skrývá, a znovu navštíví Hollisovu kancelář, kterou nyní přebírá Yelburton. Při čekání ve vnější místnosti během této druhé návštěvy si Gittes všimne, že stěny jsou pokryty fotografiemi, z nichž jedna nese titulek „Noah Cross, 1929“ a další jsou datovány z dvacátých let, kdy si Hollis Mulwray a Noah Cross představovali společně. Jeho sekretářka odpovídá, že Noah pro vodní oddělení nejen pracoval, ale že ho vlastnil. Pan Mulwray, spolumajitel/společník, „cítil, že by veřejnost měla vlastnit vodu“ a přesvědčil Crosse, aby ji předal veřejnosti.

Když je konečně Gittes vpuštěn do Yelburtonovy kanceláře, seká led vtipem o svém nosu. Pak se Gittes zamaskovaně zamyslí nad tím, zda Yelburton najal Idu Sessionsovou (která se dříve vydávala za Evelyn), aby ho zaměstnala jako detektiva, a pak možná eliminoval Hollise, protože se postavil proti stavbě nové přehrady a odvádění vody a odhalil nezákonnosti. Ačkoli se zdá, že ho obvinění urazilo, Yelburton couvá a lže o nějakých tajných odvádění zavlažovací vody do pomerančových hájů v údolí San Fernando (za hranicemi města), aby pomohl farmářům. Když Yelburton popírá, že by znal „přesnou polohu“ pomerančových hájů, Jake naráží na skutečnost, že Yelburton zná další vyšší místa, která manipulují se zásobami vody v Los Angeles.

I když má Jake hodně práce, vrací se do své kanceláře, kde mu sekretářka Sophie neverbálně signalizuje, že má v kanceláři klienta. Paní Mulwrayová na něj čeká u okna, když dorazí, a ptá se, proč to její manžel vrah všechno udělal. Nabízí mu jeho pravidelný plat (35 dolarů denně plus 20 dolarů pro jeho spolupracovníky plus výdaje plus bonus za výsledky) plus 5 000 dolarů, aby „zjistil, co se stalo Hollisovi a kdo v tom měl prsty“. Gittes je nyní oficiálně najat paní Mulwrayovou, aby našel vraha svého manžela.

Jake také přiznává, že ví, že její otec je Noah Cross, Hollisův bývalý obchodní partner a tchán. Z nějakého neznámého důvodu jeho odhalení způsobí, že si nervózně zapálí dvě cigarety současně. Podle ní se Hollis a Cross „pohádali“ kvůli vlastnictví vody – konflikt byl částečně kvůli ní, i když Evelyn to může přiznat. Jake se rozhodne promluvit si s Crossem sám, aby zjistil, co má na srdci. Cross se bez obalu zeptá, zda Gittes spal s jeho dcerou, pravděpodobně proto, že nechce, aby byla „zneužita“. Cross chce vědět, co Jack ví, a pak požádá Gittese, aby pro něj našel Hollisovu přítelkyni.

V síni záznamů pro okres Los Angeles požádá Jake o prohlídku platinových knih pro Severozápadní údolí, kde se provádějí odklony vody. Je nasměrován k některým platinovým knihám, které existují jen pro okres Los Angeles. Četné prodeje pozemků jsou v úschově s novými vlastníky, kteří skupují pozemky, zobrazené s jejich jmény nalepenými v platinových knihách. Většina údolí byla prodána v posledních několika měsících. Poté, co oklamaně požádá úředníka o půjčení pravítka, hlasitě zakašle, když vytrhává část knihy záznamů.

Výlet do údolí potvrzuje, že se v oblasti sucha rychle prodává zemědělská půda. Cross a jeho spekulanti s půdou vytvořili spiknutí, jak monopolizovat suchem sužované zásoby vody v LA odkloněním vody. Gittes projíždí ŽÁDNOU ÚSTŘEDNÍ oblastí, ale pak muži na koních zapálí Gittesovo auto uprostřed pomerančovníkového háje a pak ho pronásledují úzkými řadami stromů. Vytáhnou ho z havarovaného (a přehřátého) automobilu, zbijí ho (má zakrvácený nos) a vyprázdní mu kapsy. Vůdce farmářů se diví, kterou ze dvou nenáviděných skupin Gittes zastupuje, a špatně na něj namíří svůj hněv. Gittes se identifikuje jako soukromý detektiv, najatý klientem, aby zjistil, zda vodohospodářské oddělení zavlažuje jejich půdu. Podle ozbrojeného farmáře se dělo opak. Gittes nyní chápe, že farmáři se brání, protože zkorumpovaní vodohospodáři omezili zavlažovací vodu, aby způsobili sucho v některých částech údolí, a donutili farmáře opustit vyprahlé oblasti. A pak skupují jejich vyprahlou půdu za snížené ceny a zavlažují selektivně. Když předá paní Mulwrayové smlouvu, jeden z farmářů se chová nepřátelsky a omráčí ho, když toho muže nazve „hloupým Okiem“.

Když Jake a Evelyn jedou autem paní Mulwrayové zpátky do města, Gittes popisuje paní Mulwrayové politický skandál a vysvětluje, jak je uměle vytvořená půda v údolí postiženém suchem levně odkoupena spekulacemi o záborech půdy, než bude nádrž postavena. (Voda bude nakonec nasměrována na bezcennou půdu v údolí, takže bude nesmírně cenná.) Hollis byl zabit, protože se stavěl proti stavbě nádrže. Gittes vzpomíná na vzpomínkovou akci, která se nedávno konala v hostinci Mar Vista za Crabba, který zemřel před dvěma týdny. Probíhá podvodný podvod s půdou a na prodejních listinách se objevují falešná jména. Falešní, nevědomí investoři, včetně některých, kteří jsou bez peněz, senilní nebo zesnulí, jsou noví vlastníci-vlastníci, kteří skupují půdu v údolí.

Spojí své síly a vjedou do domova důchodců Mar Vista a pak tam vjedou s dalším Gittesovým zručně nepravdivým podvodem nebo předstíráním. Vydávají se za bohatý pár, který potřebuje najít zotavovnu pro Gittesova otce. Na tabuli aktivit domova Gittes najde známá jména. Někteří starší obyvatelé (včetně bezzemkové Emmy Dillové) šijí vlajku se symbolem ryby klubu Albacore, protože Mar Vista je „jejich neoficiální charita“. Palmer se moudře obrátí k jejich plánu, požádá je, aby ho následovali ven, a Mulvihill je v hale přivítá. Poté, co nejprve pobídne paní Mulwrayovou k autu, Gittes Mulvihilla zmlátí. Když odchází, je zachráněn právě včas před hrdlořezem, když paní Mulwrayová vjede s autem na příjezdovou cestu. V rychlém úniku Gittes vyskočí na její auto, protože se oba vyhýbají kulkám, které zasáhly čelní sklo.

V sídle Mulwrayových se duo trochu víc pozná, protože Jake odhalí něco ze své minulosti a oni k nim dvěma získají náklonnost. Ale pak zazvoní telefon a Evelyn na něj odpoví s obavami a starostmi v hlase poté, co jí bylo řečeno něco znepokojivého. Rozrušená odpoví osobě v telefonu, aby nic nedělala, dokud se tam nedostane. Po zavěšení telefonu Evelyn trvá na tom, že hovor nemá „nic společného“ s Gittesem, ale musí okamžitě odejít (rozdělí je neodvolatelně kvůli nedostatku důvěry) – zamlčí svůj cíl a důvody pro spěšný odchod. Když jí Gittes řekne, že viděl jejího otce, nazývá Crosse „nebezpečným“ a „šíleným“.

Ačkoli je Gittesovi přísně řečeno, aby ji nesledoval, když odchází, „půjčí si“ manželovo auto a jde za ní do neznámého, skromného domu se zapnutým světlem na verandě. Zatímco se schovává venku, dívá se postranním okénkem s napůl zataženým závěsem, jak poprvé mluví se svým čínským komorníkem. V jiném pokoji zahlédne viditelně rozrušenou mladou blonďatou „milenku“ jejího zesnulého manžela, jak leží na posteli. Evelyn jí po konverzaci násilím podá drogy. Jake sedí v Evelynině předním sedadle, když se vrací k autu – je překvapená a trochu naštvaná, když ho vidí po jeho zradě. Nyní ve svém vyšetřovacím módu dospěl k závěru, že je zapojena do kriminální činnosti, ale to, co viděl, je neprůkazné. Řekne mu, že „přítelkyně jejího manžela“ je ve skutečnosti její sestra, která je rozrušená, že se dozvěděla o manželově smrti.

Tu noc poté, co se Jake osprchuje ve svém vlastním domě a lehne si na postel, váhá, zda má zvednout neustále zvonící telefon. Dva telefonáty anonymního volajícího ho přivolají do domu Idy Sessionsové. Druhý den brzy ráno Jake zajede na místo, kde se dům nachází, a najde v okně předních dveří rozbité sklo. Uvnitř na podlaze v kuchyni leží Idino mrtvé tělo rozvalené mezi rozlitými potravinami. Prolistuje obsah její peněženky a najde dvoudolarovou bankovku, identifikační kartu, její průkaz sociálního pojištění a kartu herce Screen Actor’s Guild. Bývalí kolegové Escobar a Loach ho konfrontují – v nastražené scéně – s baterkou vycházející z potemnělé koupelny. Mají podezření, že ji Gittes zná nebo má něco společného s její vraždou, protože jeho telefonní číslo je napsáno na zdi v kuchyni vedle telefonu. Gittes vysvětluje svou teorii, jak bylo Hollisovo tělo úmyslně přemístěno do nádrže, aby odvedlo pozornost od oceánu, i když ho ve skutečnosti zabil oceán se slanou vodou, kam byla voda vypouštěna. Když Gittes nemůže dokázat, že má pravdu, vezme policii do izolovaného odtokového místa, kde byla voda vypouštěna každou noc. Yelburton, nyní nový komisař pro vodu, údajně potvrdil Jakeovo tvrzení zkresleně: „V údolí je zavlažování a po něm vždycky dojde k malému odtoku vody. A říká, že Gittes to ví a celý minulý týden chodil kolem a vznášel nezodpovědná obvinění.“ Podle Jakeova názoru je Escobar zapleten do spiknutí s Yelburtonem a poručík se obává, že se vzepře kriminálním aktivitám oddělení. A obává se, že by kvůli Escobarovi mohl přijít o vlastní detektivní licenci. Gittes má dvě hodiny na to, aby se představil se svou „klientkou“ podezřelou Evelyn v Escobarově kanceláři.

Zjistí, že Evelynin dům je uzavírán v rámci příprav na výlet. V zahradním patiu zahradník opakuje svou frustraci a Gittes si uvědomí, že voda v rybníku je slaná. Požádá zahradníka, aby vylovil šumivý předmět, který předtím viděl, ale neměl čas ho vylovit. Předmětem jsou popraskané brýle, což vede Gittese k domněnce, že Hollise utopila Evelyn v jejich domácím rybníku se slanou vodou a pak jeho tělo odtáhli do nádrže. A obává se, že Evelyn plánuje z místa činu uprchnout s jediným svědkem zločinu – mladou dívkou, a nakonec ho obviní jako spolupachatele vraždy.

Gittes spěchá k domu, kde je mladá dívka ukryta, a najde udýchanou Evelyn, jak spěchá balit, aby stihla vlak. Nejprve požaduje vidět „tu dívku“ a pak, aniž by vysvětlil proč, zavolá Gittes a přivolá poručíka Escobara, aby ji udal. Je odhodlán vynutit si od ní informace o všem, o čem se domnívá, že o vraždě svého manžela zatajovala. Jake obviní Evelyn, že utopila svého manžela ze žárlivosti na jeho poměr, a donutí dívku mlčet, protože byla svědkem. Také má podezření, že Evelyn možná chystá vraždu dívky, a Evelyn ho obviní, že měl „šílený“ a „nejšílenější“ nápad. Evelyn, ponechána bez dalších možností, nakonec řekne pravdu o Katherine a o tom, že nebyla přítelkyní svého mrtvého manžela, ale spíše produktem svazku mezi ní a jejím otcem, Noahem Crossem. Jake opakovaně fackoval v domnění, že je to další lež, dokud si neuvědomí, že z něj nedělá blázna, ale ve skutečnosti říká pravdu.

Gittes změní názor poté, co se dozví pravdu a uvědomí si, že Evelyn je nevinná, rozhodne se pomoci Evelyn a její „dceři“ vyhnout se Escobarovi a jeho mužům. Navrhuje jí, aby se vyhnula nádraží i letišti a místo toho šla do domu svého čínského komorníka v Čínské čtvrti. A jako poznámku pod čarou ke všemu Evelyn ledabyle poznamená, že brýle nejsou Hollisovy. Katherine je přivedena dolů po schodech, aby se setkala s Jakem. Jake řekne paní Mulwrayové, že ví, kam v Čínské čtvrti jdou. Stáhne bambusové stínítko předního okna, když se dívá, jak odcházejí z přední části ulice. Pak zavolá kolegům Duffymu a Walshovi, aby se s ním sešli na adrese v Čínské čtvrti asi za dvě hodiny, pokud se jim neozve.

Ravanen Kimbolt

Pokud je vám 18 let nebo více nebo vám grafický materiál vyhovuje, můžete si tuto stránku zobrazit. V opačném případě byste měli tuto stránku zavřít a zobrazit jinou stránku.

Baron Ravanen Kimbolt je menším protivníkem ve filmu Zaklínač 2: Vrahové králů, který se objevuje ve třetí kapitole. Je Foltestův nejbližší bratranec a po jeho smrti se snaží stát jeho nástupcem. Najal si bandity, aby zabili děti jeho bratrance Anais a Bussyho, aby eliminovali konkurenci o Temerianský trůn. Nicméně hrabě Maravel jeho plán zničil.

Když se s ním Geralt setká, baron se netají tím, jak se mu čaroděj hnusí a vidí, že se neliší od Letha. Dává čarodějovi vodítko, že hrabě Maravel stojí za bandity útočícími na královské děti. Geralt může zjistit, že se baron pokusil děti zabít, ale Maravel také poslal muže, aby je unesli. Ačkoli byl Boussy zabit, Anais byla unesena. To dává Johnu Natalisovi možnost donutit Kimbolta, aby ho podpořil. Pokud Geralt neobjeví důkazy o Kimboltově zločinu, bude nepotrestán, pokud nebudou nalezeny důkazy o Maravelově zradě, pak bude Kimbolt zatčen.

Při výkonu svého povolání se čarodějové setkávají s jedinci vřelými i nepřátelskými, přesto jsou většinou lhostejní k typům, s nimiž musí jednat, protože se sami mohou stát tak nepříjemnými, že jim mohou konkurovat jen výběrčí daní a čarodějky. Ať je to jak chce, baron Kimbolt udělal na Geralta extrémně špatný dojem. Byl jedním z nejmocnějších jedinců v Temerii, přesto po Foltestově smrti jeho vliv ještě vzrostl. Bylo o něm známo, že se nemilosrdně vypořádává s každým, kdo mu stojí v cestě. Jediné, co by se dalo říci v jeho prospěch, je, že své lovecké psy údajně zbožňoval. Přesto je musel opustit, když cestoval na Loc Muinne, a možná proto byl ještě nezdvořilejší než obvykle. Proč si ho Geralt nechal líbit? No, Kimbolt měl zřejmě něco společného se zmizením Boussyho, Foltestova syna.

Řekl jsem snad „něco společného se zmizením Boussyho“? Odpusťte mi ten eufemismus. Geralt zjistil, že baron Kimbolt někoho pověřil vraždou Foltestova syna. Baron měl v úmyslu převzít Temerianský trůn a chlapec mu prostě stál v cestě. Kimbolt měl v plánu zbavit se obou Foltestových bastardů a stát se králem. Jeho nároky mohly být dokonce považovány za legitimní, protože byl s Foltestem nějakým spletitým způsobem spřízněn. Ty nuance mi unikají, i když jedna věc je jistá – byl to velmi vzdálený příbuzný.

Při líčení baronových hříchů je třeba dodat, že to byl také on, kdo nechal mučit Aryana La Valetteho. Chtěl, aby se mladík písemně přiznal, že Boussy a Anais se narodili z incestních vztahů mezi Aryanem a jeho matkou Louisou. V té době byly baronovy plány jiné – stát se králem pouze na základě jeho osobních zásluh.

Kimbolt také nechal mučit Louisu La Valette. Přál si, aby se přiznala, že spala se svým vlastním synem a že Boussy i Anais se narodili z incestu. Zřejmě na tom nebyla žádná pravda.

Pokud Geralt obviní Kimbolta:

Naštěstí díky Geraltově úsilí nechal John Natalis barona Kimbolta zatknout. Šlechtic se pak zodpovídal za svůj podíl na Boussyho zmizení.

Pokud Geralt obviní Maravela:

Kimbolt byl tím, kým byl, a udělal to, co udělal. Přesto Geralt usoudil, že jeho vyšetřování Boussyho zmizení nepřineslo dost důkazů, aby mohl barona obvinit. V očích Johna Natalise by šlechtic zůstal nevinný.

Pokud Geralt obviní Kimbolta i Maravela:

Díky Geraltově úsilí se baron Kimbolt i hrabě Maravel budou zodpovídat ze svých hanebných úmyslů a podílu na Boussyho zmizení. John Natalis však neměl v Loc Muinne dost lidí, aby se s oběma vypořádal. Kimboltova kůže tak byla prozatím zachráněna, zatímco síly, kterým velel, dychtivě pomáhaly při zatčení hraběte Maravela.