Woody/Vztahy

Vztahy Woodyho v celé sérii Toy Story.

Na začátku Toy Story byli Woody a Buzz původně soupeři s Woodym, který na Buzze žárlil kvůli tomu, že byl zřejmě nahrazen jako Andyho oblíbená hračka a Buzz si myslel, že je opravdový vesmírný ranger. Jejich vzájemné nepochopení je nakonec dovede k tomu, že jsou odděleni od Andyho, zajati Sidem a následně odvedeni do jeho domu. Když Buzz nakonec zjistí, že je hračka, začne být příliš deprimovaný na to, aby Woodymu pomohl, ale Woody mu dodá povzbuzující slova a Buzz se postupně vyrovná s tím, co skutečně je. Vztah mezi oběma hračkami se od té chvíle začne zlepšovat. Poté, co je Buzz vyveden ven, aby byl Sidem vyhozen do povětří, Woody prosí Mutant Toys sídlící v Sidově pokoji, aby mu pomohli Buzze zachránit. Po úspěšné záchranné operaci Buzz Woodymu poděkuje, když si podávají ruce, a jejich přátelství se zrodí. Obě hračky pak spolupracují, aby se s Andym znovu shledaly, a na konci filmu se stanou nejlepšími přáteli.

Ve hře Toy Story 2 se Buzz po únosu Woodyho vydá na záchrannou misi, aby ho přivedl zpět domů. Když Buzz Woodyho dohoní, Buzz Woodyho vyzve, aby se vrátil domů, ale Woody odmítne, místo toho se rozhodne zůstat se svou skupinou, protože je přesvědčen, že ho Andy nakonec prozradí, což Buzze rozčílí natolik, že Woodyho nechá přemýšlet o svém rozhodnutí. Woody se však brzy vzpamatuje a zavolá Buzzovi, aby ho informoval, že se s ním vrací domů, k Buzzově úlevě. Po návratu domů po úspěšné záchranné misi se obě hračky dohodnou, že tu budou pro sebe i poté, co je Andy přeroste.

V Toy Story 3 se ti dva pohádají, když Buzz prohlásí, že on a ostatní hračky, protože věří, že nyní již vysokoškolsky vázaný Andy je už nechce, jdou do Sunnyside Daycare poté, co je omylem vyhodila Andyho matka, čehož byl Woody svědkem. Když Woody prohlásí svůj záměr opustit školku a vrátit se k Andymu, Buzz mu nabídne potřesení rukou, což Woody odmítne, rozčílený, že jeho přátelé se zdánlivě vzdali svého majitele. Poté, co je Buzz navrácen do španělského módu, Woody přesvědčí Buzze, že hračky jsou „amigos“, aby ho přiměl vrátit se na jejich stranu. Když je Buzz navrácen do normálu, Woody, stejně jako ostatní hračky, je šťastný, že se vrátil. Poté, co jsou hračky vyhozeny do pece na skládce v Tri-County, Buzz a Woody se vezmou za ruce a podívají se na sebe, co mohlo být naposledy, nebýt toho, že Vetřelci z hračkářství ovládají obrovský dráp, který hračky zachraňuje ze spalovny. Brzy po návratu domů si Buzz a Woody potřesou rukou, neschopni přiznat, že dva nejlepší přátelé se rozcházejí po tom všem, čím si prošli. Woody však nechá vzkaz Andymu, aby hračky věnoval Bonnie, a poté, co jsou jí předány, Buzz Woodyho utěší, když přijmou, že jejich život s Andym je dokončen a začnou nový život pod Bonniinou péčí.

V Toy Story 4 Buzz udržuje svou péči o Woodyho a poté, co si všimne, že Woody je pryč z karavanu (který si Andersonovi pronajali na výlet) kvůli tomu, že vyskočil z vozidla, aby se vydal za Forky, je první, kdo se vrhne do akce, aby našel svého nejlepšího přítele. Nakonec Woodyho dostihne na střeše starožitnictví, kde je překvapen, že ho vidí s Bo Peep. Po trýznivé honičce s kočkou ničící hračky kvůli špatně koordinovanému pokusu zachránit Forky od Gabby Gabby, Buzz svědek Woody a Bo Peep mají hádku, která vyústí v to, že Bo Peep a její noví přátelé opustí Woodyho. Buzz pak přemluví Woodyho, aby zamířil domů, ale Woody je stále odhodlán zachránit Forky a Buzz zamíří zpět do karavanu sám, i když se obává, že tam Woodyho nechá. Poté informuje ostatní hračky, že Woody a Forky musí být vyzvednuti ze starožitnictví a „připomene“ Bonnie batoh, který tam nechala a donutí rodinu, aby se otočila, aby si ho vyzvedla. Avšak pouze Forky se vrátí, protože Woody zůstává vzadu, aby přesvědčil Gabby Gabby, aby byla Bonnie adoptována. Forky řekne hračkám, aby se setkaly s Woodym na střeše kolotoče, takže hračky převezmou kontrolu nad karavanem a zastaví se u kolotoče. Buzz je pak svědkem toho, jak se Woody sklíčeně loučí s Bo Peep, a když si všimne Woodyho pocitů z toho, že svou dlouho ztracenou lásku opět opustil, povzbudí ho, aby s ní zůstal a řekne mu „Bonnie bude v pořádku“. To přiměje Woodyho, aby se rozhodl zůstat s Bo Peep. Dva nejlepší přátelé se pak naposledy obejmou, než se rozloučí.

Woody poprvé potká Jessie

Woody se poprvé setká s Jessie v Toy Story 2 poté, co ho unese Al McWhiggin a odvede ho do jeho střešního bytu. Jessie je nadšená, že přidání Woodyho do sbírky Woodyho Roundupu, jehož jsou oba součástí, je kompletní sada, která má být prodána do muzea v Tokiu v Japonsku, ale když Woody oznámí svůj záměr vrátit se k Andymu, Jessie na něj začne být naštvaná. V jednu chvíli Woody, kterému byla úplně utržena ruka, obviní Jessie, že sabotuje jeho pokus získat zpět jeho ruku, což vyústí v krátký boj, který je rychle přerušen Smraďochem Petem Prospektorem. Poté, co je Woodyho ruka znovu spojena, Jessie mu sarkasticky dovolí odejít, ale Smraďoch Pete na něm trvá, aby se s ní usmířil. Z rozhovoru s Jessie se pak Woody dozví, že kdysi měla majitele, který vyrostl a vzdal se jí, což ho přiměje, aby se rozhodl zůstat se skupinou, což Jessie rozjasní náladu. Později, když si to Woody rozmyslí, pozve Jessie a Bullseye, aby se s ním vrátili domů, ale Jessie si není jistá, zda ji Andy přijme nebo ne. Je to poté, co je Jessie uvězněna v letadle směřujícím do Japonska, když se nakonec rozhodne připojit k Woodymu, když se dozví, že Andy má malou sestřičku.

V Příběhu hraček 3 se ti dva pohádají, když Woody nedokáže přesvědčit Jessie a ostatní hračky, že Andyho matka je omylem vyhodila, když je Andy, nyní již vysokoškolsky vázaný, hodlá dát na půdu a ostatní hračky se místo toho rozhodnou být darovány Sunnyside Daycare. V Sunnyside se Woody snaží hračkám připomenout, že jejich úkolem je být tu pro Andyho, ale Jessie jim rázně odsekne, že jejich čas s Andym skončil, což Woody označí jako sobecké, než školku opustí. Během Woodyho nepřítomnosti se Jessie dozví od paní Brambůrkové přes její chybějící oko, že Andy hledá své hračky, což Jessie a ostatní hračky přiměje uvědomit si, že Woody měl ohledně Andyho pravdu a rozhodnout se vrátit domů. Když Lots-o‘-Huggin‘ Bear, hlavní hračka a správce Sunnyside, hodí Woodyho ztracený klobouk před hračky, Jessie se stává stále více vinnou, protože se obává, že Woodyho potkalo to nejhorší. Když se Woody vrátí do školky zachránit své přátele, Jessie, stejně jako ostatní hračky, je radostí bez sebe a s úlevou, že vidí Woodyho živého a zdravého a omlouvá se, že ho neposlouchá. Jessie si vzpomene, že Andy odchází na vysokou školu, a ostatní hračky se dohodnou, že pomohou Woodymu dostat se zpět k Andymu a pak budou spolupracovat na útěku ze Sunnyside. Po útěku ze spalovny na skládce Tri-County Jessie připomene Woodymu, že jsou Andyho hračky a že jejich úkolem je být tu pro něj. Po návratu domů se Woody zeptá Jessie, jestli bude v pořádku na půdě, o čemž ho Jessie ujišťuje, že bude. Woody však nechá Andymu vzkaz, aby hračky věnoval Bonnie, a poté, co jsou jí předány, se Jessie rychle přizpůsobí svému novému životu s Bonnie díky Woodyho činům.

Woody a Jessie spolu sdílejí sourozenecký vztah. Ukazuje se, že se ti dva čas od času dost vášnivě pohádají, ale přesto jim na sobě velmi záleží a bez ohledu na to, jak špatná hádka byla, vždy se jim podařilo se usmířit a spolupracovat jako tým.

Ve filmu Příběh hraček 4, po hraní, ve kterém Bonnie sundá odznak „SHERIFF“ od Woodyho (který zůstává ve skříni) a položí ho na Jessie, mu Jessie vrátí odznak. Během filmu Jessie projevuje starost a starost o Woodyho, jako například když praskne jedna z pneumatik karavanu (že Andersonovi a hračky přijeli na výlet) ve snaze získat mu čas. Nakonec se Woody rozhodne zůstat se svou nyní znovu shledanou dlouho ztracenou láskou Bo Peep a dá svůj odznak Jessie, která se postará o hračky. Jessie chápe Woodyho rozhodnutí a objímá ho na rozloučenou, než odejde s ostatními hračkami.

Slinky je jedním z Woodyho nejbližších společníků. Často se věnovali přátelské hře Dáma. V Příběhu hraček Slinky poznamená, že o Woodym nikdy nepochyboval. Později, když hračky obviní Woodyho, že Buzze úmyslně srazil z okna, Slinky mu zůstává věrný, protože věří, že to byla nehoda. Je nešťastný, když slyší o Woodyho zmizení. Později, když se Woody odhalí, že je v Sidově pokoji, Woody hodí šňůru vánočních světýlek, které Slinky chytí, aby mohl Woodyho pustit zpět do Andyho pokoje, ale pan Bramborová hlava mu ji vytrhne. Když Woody nechtěně odhalí Buzzovu useknutou ruku, Slinky vypadá zničeně z toho, co jeho přítel zřejmě udělal. V den stěhování, poté, co Bo Peep odhalí, že Woody o Buzzovi říkal pravdu, se Slinky pokusí pomoci Woodymu a Buzzovi zpět do stěhovací dodávky, ale jeho smyčka se natáhne tak, že se zlomí. Poté je Slinkyho víra ve Woodyho obnovena.

V Příběhu hraček 2 je Slinky ten, kdo najde Woodyho klobouk. Přidá se k Buzzovi na záchrannou misi, aby přivedl Woodyho zpět domů poté, co Woodyho unese Al McWhiggin. Poté, co dostihne Woodyho v Alově střešním bytě, Slinky se začne obávat, že se Woody nepřipojí k hračkám a nevrátí se domů. O něco později, poté, co Woody přijde k rozumu, hračky použijí Slinkyho ve snaze vylovit Woodyho z Alova kufříku obsahujícího Roundupův gang.

V Toy Story 3, zatímco je v Sunnyside Daycare, Slinky komentuje Woodyho pravdivost poté, co se od paní Brambůrkové dozvěděl jejím chybějícím okem, že Andy hledá jeho hračky. Když se Woody vrací do školky, aby pomohl svým přátelům utéct, Slinky patří mezi nejšťastnější, když vidí, jak se jeho věrný přítel vrací a pomáhá mu přemoci Opici, která monitoruje bezpečnostní kamery školky. Po útěku ze spalovny v Tri-County Landfill, Slinky, spolu s Hammem, hlasitě mluví o tom, že se vrátí k Lots-o‘-Huggin‘ Bearovi za jeho zradu a málem je nechá zabít, jen aby jim to Woody rozmluvil. Brzy po návratu domů se Slinky rozloučí s Woodym a řekne mu, aby se „bavil na univerzitě“.

Stejně jako Slinky, i Woody má s Rexem blízké přátelství, i když ho Rexovy šaškárny a nejistota mohou občas otrávit, přesto na něj stále dává pozor. V Příběhu hraček Rex na Woodyho řve, když si vyzvedává jeho čmáranici na poradu personálu, aby ho vystrašil, ale přitom se mu jen podaří Woodyho naštvat. Navzdory tomu Rex vzhlíží k Woodymu a neobrátí se okamžitě proti němu, když Buzze vyrazí z okna, jen se proti němu otočí pod tlakem vrstevníků. Když se Woody a Buzz na konci filmu znovu setkají s ním a zbytkem hraček, jeho víra ve Woodyho je obnovena.

V Toy Story 2 zůstává Rexova loajalita vůči Woodymu nedotčena. To je zřejmé, když se připojí k Buzzovu záchrannému týmu, aby přivedl Woodyho zpět domů poté, co ho unese Al McWhiggin. Poté, co se s Woodym znovu setká v Al’s Penthouse, připojí se k pokusu odvrátit Roundupův gang a tvrdí, že je jedním z Woodyho přátel. Když se s nimi Woody odmítne vrátit domů, Rex má zlomené srdce, ale později je radostný, když Woody přijde k rozumu.

Ve hře Toy Story 3 Woody Rexe ujišťuje, že nebudou vyhozeni, až Andy odejde na vysokou školu, a že tu pro něj vždy budou. Když skupina skončí v Sunnyside Daycare, Rex se snaží přesvědčit Woodyho, že Andy už se o ně nezajímá, jen aby Woody řekl něco jiného a odešel sám. Když se Woody vrátí, aby pomohl svým přátelům utéct, Rex je velmi šťastný, že ho vidí a přidá se k němu v plánu útěku tím, že si podmaní Demo Buzz Lightyear s Hammem.

Woody a Buzz cválají na Bullseye zachránit Jessie

Woody se poprvé setká s koněm Bullseyem v Toy Story 2 poté, co je unesen Al McWhigginem a odveden do jeho střešního bytu. Bullseye je nadšený, že se Woody přidá do sbírky Woodyho zátahu. V jednu chvíli, když se Jessie chystá skočit na Woodyho za to, že ji obvinil ze sabotáže jeho pokusu získat zpět jeho oddělenou ruku, se Bullseye schová do plechovky a přikrčí se, když Jessie Woodyho bije. Vyjádří zklamání stejně jako Jessie, když Woody prohlásí, že odchází, jakmile je jeho ruka opravena. Poté, co je Woodyho ruka znovu přišita, je Bullseye stále ještě rozčilený, když se Woody chystá odejít, ale rozjasní se poté, co se Woody dozví o Jessiině tragické minulosti, rozhodne se zůstat s partou a jít do muzea. Později, když Woody změní názor poté, co přijde k rozumu, vyzve Roundupovu bandu, aby se s ním vrátila domů, a když požádá Bullseyeho, kůň ho dychtivě olízne. Mnohem později, na letišti, poté, co se Bullseye osvobodí, Woody a Buzz nasednou na Bullseye, aby zachránili Jessie.

V Toy Story 3, poté, co jsou hračky odneseny do Sunnyside Daycare, Woody oznámí svůj záměr odejít a Bullseye se rozhodne následovat Woodyho zpět domů, ale Woody vytrvale trvá na tom, aby kůň zůstal s ostatními hračkami, protože nechce, aby zůstal sám na půdě a zanechal Bullseye se zlomeným srdcem. Později, když se Woody vrátí, je Bullseye tím, kdo mu vrátí jeho klobouk poté, co byl zanechán během Woodyho útěku.

Woody a Wheezy jsou dobří přátelé. Woody pomohl Wheezymu, když ho Andyho máma dala do garážového výprodeje. Byl šťastný, když si Wheezy nechal spravit pištičku.

Woody a Forky jsou dobří přátelé. Woody byl u toho, když Bonnie vyrobila Forkyho. Když chtěl Forky jít do koše, Woody se ho snažil chytit. Když se Woody a Forky ztratí a jdou do starožitnictví najít Bo Peep, potkají Gabby Gabby. Gabby Gabby chytí Forkyho, aby jí Woody dal svůj hlasový box. Woody zůstane s Bo a Forky se rozloučí.

V Toy Story 2 je jejich interakce omezena pouze na začátek a konec filmu. Bo Peep Woodyho uklidní, když se rozčiluje, že kvůli jeho „hloupému klobouku“ zmeškal první rok Cowboy Camp, a ujišťuje ho, že chlapec, který napsal své jméno na podrážku Woodyho boty, ho vezme do kempu, ať už Woody jeho klobouk má, nebo ne. O něco později, po hře, která vyústí v to, že Woodyho ruka bude roztržena a Woody bude umístěn na polici, když se Andy rozhodne nechat ho doma, se Bo Peep snaží zavolat Woodyho, ale Woody místo toho v depresi couvá a nechává ji hluboce zarmoucenou. Později, poté, co je Woody unesen ze zahradního výprodeje, je Bo Peep zničená, že by někdo Woodyho ukradl. Než Buzz odejde na svou záchrannou misi, aby Woodyho přivedl zpět, Bo Peep dá Buzzovi pusu na tvář určenou pro Woodyho, když ho Buzz najde. Poté, co se hračky vrátí domů po úspěšné záchranné operaci, je Bo Peep více než šťastná, že je Woody bezpečně doma a opravený.

V době Toy Story 3 Bo Peep skupinu opustila. Zatímco Woody probírá hračky, které on a jeho zbývající přátelé ztratili, Rex zmiňuje Bo Peep, na což Woody zareaguje smutně a ukáže, že je stále zdrcený její ztrátou.

Ve hře Toy Story 4 se ukáže, že Bo Peep se dobrovolně nechala i se svými ovečkami rozdat a nabídne Woodymu, aby se k ní připojil s tím, že „hračky se ztrácejí pořád“. Ačkoliv je Woody zpočátku v pokušení, odmítne, když uslyší, že se ho Andy snaží najít. O devět let později se oba náhodou znovu setkají, když se Woody snaží zachránit Forky, hračku, kterou vytvořil jeho nový majitel. Jsou z toho, že se vidí, nadmíru šťastní a ona souhlasí, že Woodymu pomůže zachránit Forky poté, co jí připomene, co udělala pro Molly, když se v noci bála. Je prokázáno, že Bo Peep mluvila o Woodym v době, kdy byli od sebe, se svým novým přítelem Gigglem McDimplesem. Když s ním hravě mluví, stále o něm mluví jako o „šerifovi“. Dvojice je škádlena Gigglem, který vidí, že Woody a Bo Peep k sobě po všech těch letech stále něco cítí. Bo Peep je rozzlobená Woodyho lehkomyslností během jejich pokusu o záchranu v jejím ovci, která se ztratila jednomu z Bensonů Gabby Gabby, ale uchyluje se k lehkomyslné urážce, že zničil plán. Když jejich druhý pokus o záchranu selže a Woody se chce vrátit navzdory tomu, že většina hraček je unavená, Bo Peep a Woody se pohádají, načež se zeptá Woodyho, proč je tak dychtivý zachránit Forky. Woody odpoví, že jeho loajalita je vše, co mu zbylo (v důsledku Andyho odchodu a jeho zanedbávání od Bonnie) a to je něco, co ztracená hračka nemůže pochopit. Zraněná, ale vyrovnaná Bo Peep řekne Woodymu, že ona není ta, která se ztratila a ostatní hračky kromě Buzze opustí Woodyho, aby se vrátil do lunaparku, který ráno odjíždí. Nicméně poté, co si poslechne Giggleho drzého Woodyho pro jeho loajalitu, připomene jí, že Woodyho loajalita nikdy nenechat hračku za sebou je to, co na něm miluje nejvíce a rychle se vrátí. Přijde si poslechnout, jak Woody povzbuzuje Gabby Gabby, aby šla a setkala se s jeho majitelkou Bonnie, aby byla adoptována, a cituje slova Bo Peep, která mu předtím řekla, že pokud to nezkusí, nikdy se nedozví, co ji tam venku čeká. Poté, co Bonniiny hračky přivedou Bonniinu rodinu zpět do lunaparku, ona a Woody sdílejí sklíčené loučení, když opakují scénář z doby před devíti lety. Nicméně Woodyho nedávné zážitky ho rozčarovaly z návratu k Bonnie a po povzbuzení od Buzze se rozhodne zůstat s Bo Peep. Oba k sobě utíkají a sdílejí srdečné objetí, než se rozloučí s Andyho starými hračkami. Hravě sundá Woodymu klobouk jako předtím a pomáhá mu do kolotoče, kde sledují, jak Bonniin rodinný karavan odjíždí za ranního rozbřesku. Woody a Bo Peep jsou později viděni, jak pomáhají jiným hračkám v lunaparku najít děti.

Woody prohlašuje, že Stinky Pete se musí naučit pravý význam playtime.

Woody se setká se Smraďochem Petem Prospektorem v Toy Story 2 poté, co ho unese Al McWhiggin a odvede ho do jeho střešního bytu. S příchodem Woodyho se Smraďoch Pete nemůže dočkat, až bude prodán do muzea v Tokiu v Japonsku, nyní, když je Roundup Gang kompletní sestava, ale když Woody oznámí svůj záměr vrátit se k Andymu, Prospektor je rozhodnut sabotovat Woodyho útěk za každou cenu. V jednu chvíli, když se Woody plíží ke spícímu Alovi ve snaze vzít si zpět jeho natrženou ruku, Smraďoch Pete, aniž by si ho Woody všiml, zapne televizi, probudí Ala a nenápadně umístí televizní ovladač před Jessiin případ, aby Pete nebyl obviněn. To vyústí v krátkou hádku mezi Jessiem a Woodym, kterou Pete rychle rozežene. Poté, co je Woodyho ruka znovu připojena, Smraďoch Pete zmanipuluje Woodyho, aby si myslel, že Andy vyroste a dá ho pryč, což Woodyho donutí přijmout rozhodnutí zůstat s Roundup Gangem. Později, poté, co Woody oznámí svůj záměr zůstat se svým gangem Buzzovi, který ho pak opustí, aby mohl přemýšlet o svém rozhodnutí, Stinky Pete Woodyho pochválí, ale není schopen ho rozveselit, protože Woody je zraněn Buzzovým varováním. Krátce poté Woody, když si uvědomil svou chybu, prohlásí Peteovi, že jde domů k Andymu a Prospektor, odhodlaný nechat gang prodat, zamkne mříž, což je Woodyho jediná metoda útěku. Na letišti se Woody brání na Stinky Petea za to, že ublížil Buzzovi, ale Prospektor znovu otevře starou trhlinu ve Woodyho ruce a vyhrožuje, že ho roztrhá na kusy, když odmítne splnit jeho rozkazy. Nicméně Buzz a jeho záchranná jednotka omráčí Stinky Petea bleskovými kamerami a Woody jim nařídí, aby ho umístili do batohu, který patří dítěti, aby Prospektor mohl zjistit pravý význam hry.

Lotso řekne Woodymu, že Andyho ztráta jeho hraček mu už nemůže ublížit.

Ve hře Toy Story 3 se poté, co se Lotso představí hračkám, Woody je snaží přesvědčit, že stále patří Andymu, a Lotso řekne Woodymu, že jsou na místě bezpečném před jakoukoli újmou, a nepřímo trvá na tom, aby zapomněl na svůj vztah s Andym. Když Lotso a jeho parta zahnali hračky do kouta u kontejneru, Woody vytáhne téma Daisy, Lotsova bývalého majitele, kterému se ale podaří Lotsa naštvat ještě víc, což způsobí, že Lotso odhalí své skutečné pocity o tom, že je hračka. Po konfrontaci, která vyústí v to, že je Lotso vhozen do kontejneru, Lotso zatáhne Woodyho do kontejneru jako pomstu za to, že ho ponížil a zmařil jeho plány. Na skládce v Tri-County Woody za pomoci Buzze pomůže Lotsovi utéct ze skartovaček a vyšplhat po žebříku, který vede k nouzovému tlačítku pro zastavení, jen aby Lotso zakřičel urážku namířenou na Woodyho a nechal ho a jeho přátele zemřít ve spalovně. Poté, co jsou hračky zachráněny mimozemšťany ovládajícími obří dráp, Hamm a Slinky vyjádří svou touhu vrátit se Lotsovi za to, co jim udělal, ale Woody je přesvědčí, aby na to zapomněli, a tvrdí, že Lotso za to nestojí.

I přes vzájemnou nevraživost měli Woody a Lotso některé společné rysy, jako například to, že měli na starosti hračky na svém místě, byli hluboce oddáni svým majitelům a nakonec je nahradil jejich bývalý majitel. Kdyby Woody nechal svůj strach z toho, že ho někdo nahradí, tak by skončil stejně krutý a zlý jako Lotso. Woody mu také nikdy nevěřil a když slyšel příběh od Chucklese, měl od začátku důvod mu nevěřit.

Gabby Gabby se pokusila vzít Woodymu hlasivku, aby si ji nějaká dívka zamilovala. Nicméně dívce Harmony se nelíbila a Woody ji pomohl dostat k jinému majiteli.

Azyl

Marc & Steven pátrají ve svých vzpomínkách, aby našli svou pravdu nebo zůstali pozadu.

Epizoda je proložena scénami mezi Marcem/Stevenem utěšovanými Harrowem, jejich historií a původem a jejich interakcí s Taweretem. Po setkání s Taweretem se Marc snaží vzpomenout na události, které se mu právě staly Harrowovi, který se ho snaží uklidnit. Zdá se, že ho Bobbi a Billy uspali, ale Harrow tvrdí, že si to vymyslel a že by rád mluvil se Stevenem, aby získal nějakou představu o tom, jak se cítí. Poté, co Stevenovi zavolá, se pokusí domluvit, že žije naprosto normální život a Harrow zavolá své matce, jen aby se Steven dozvěděl hroznou pravdu, že jeho matka zemřela.

Ve flashbacku mladý Marc Specter a jeho mladší bratr Randall šťastně žili se svými rodiči Eliasem a Wendy. Chlapci si jdou hrát do jeskyně, kde začne pršet, což má za následek Randallovu utopenou smrt. Během Shivy začne Wendy vztekle obviňovat Marca ze smrti jeho bratra. Elias se o Marca dál stará, ale Wendy je čím dál jedovatější; pořád mu nadává při každé příležitosti, kterou dostane, dokud nezačne být násilnická. To má za následek, že si Marc vytvoří identitu Stevena Granta podle jeho oblíbeného filmu Tomb Busters a přesvědčí svou alternativní identitu, že jeho matka byla milá a starostlivá.

Steven a Marc se uklidní v přítomnosti Tawaretové, bohyně Matky a Dětí, která jim řekne, že jsou ve skutečnosti v posmrtném životě a že azylové prostředí je výtvorem jejich vlastního přičinění. Dozvědí se, že ve skutečnosti překračují Duat a jejich váhy jsou vyváženy, aby určily jejich osud. Pokud se jim podaří vyrovnat, přejdou na Rákosové pole, ale pokud se jim nepodaří udržet rovnováhu, budou vhozeni do Duatu a na věčnost se promění v kámen. Váhy nemohou udělat ani jedno, a tak Taweretová navrhuje, aby hledali uvnitř, aby zjistili, co to trápí. To vede k tomu, že oni dva prohledají azylový dům a dozvědí se o své minulosti.

Taweret prozradí, že něco proniká z říše duchů, která se týká Ammita. Marc a Steven ji požádají, aby poslala zprávu Layle, aby osvobodila Khonshua, aby se mohli vrátit do svého těla a zastavit Harrowa a ona jim vyhoví, i když přiznává, že to bude těžké. Když se přibližují k branám Osirisu, váhy se nedaří vyvážit a píseční tvorové se zvedají, aby oba vtáhli do Duatu. Během boje Steven zachrání Marca, ale spadne do Duatu a promění se v kámen. Marcova váha se náhle rovnoměrně vyrovná a on se ocitne v poli rákosí.

Zábava: Avengers: Quantum Encounter • Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurace: Pym Test Kitchen • Shawarma Palace • Stark Factory • Terran Treats
Obchody: Campus Supply Pod • Expo Shop • Mission Equipment • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse • WEB Suppliers
Ohňostroj: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!

Darebáci: Vůdce • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandt • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Darren Cross/Yellowjacket • Wilson Fisk/Kingpin • Vanessa Marianna • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Nevěsta devíti pavouků • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Zeus • Titania • Wrecking Crew
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Vice President Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Laura Barton • Lila Barton • Cooper Barton • Nathaniel Barton • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Liz Allan • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Cindy Moon • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • The Watcher • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah • Agent Cleary • Toothgnasher a Toothgrinder • Bao • Iwua
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Gonzales • Robert • Alphonso Mackenzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Postavy z Inhumans: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Postavy z Runaways: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy z Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Postavy Ms. Marvel: Bruno Carrelli • Nakia Bahadir • Muneeba Khan • Yusuf Khan • Aamir Khan • Kamran • Hasan • Waleed • Aisha • Sana Ali • Zoe Zimmer • Fariha • Sadie Deever • Najaf • Sheikh Abdullah • Najma • Tyesha Hillman • Kareem/Red Dagger • Mr. Wilson • Teta Ruby • Shawn • Paul • Shakat • Miguel • Teta Zara • Hameed • Uncle Rasheed • Teta Humaira • Aadam • Saleem • Teta Shirin • Gabe Hillman • Mr. and Mrs. Hillman • Zainab • Owais • Rukhsana Teta • Faizaan • Rohan

Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“

Claude Frollo

Kathy ZielinskiSergio PablosDominique MonferyChris WahlTravis BlaiseJune FujimotoLee DunkmanBrett NewtonJamie Kezlarian BolioDavid RecinosKenneth M. KinoshitaMary MeasuresCheryl PolakowJim Snider

Soudce Claude Frollo je hlavním protivníkem Disneyho celovečerního animovaného filmu Hrbáč z Notre Dame z roku 1996. Je mocným pařížským ministrem spravedlnosti, který se po řadě citlivých okolností stává neochotným správcem deformovaného Quasimoda.

Kromě své politické autority je Frollo náboženský fanatik s nesnášenlivostí vůči hříšníkům. Věří, že Romové (nebo „cikáni“, jak je označuje) jsou nejohavnější ze všech zločinců, a proto jejich vymýcení věnuje dvacet let svého života. Frollovo poslání, které si sám uložil, ho dohání k nelidským násilným činům a celou dobu využívá svou věrnost Bohu jako ospravedlnění.

Vzhledem k tomu, že většina těžkých tematických prvků filmu je přímo spjata s Frollovým příběhovým obloukem – jako náboženství, chtíč a genocida – je všeobecně považován za jednoho z nejsložitějších a nejtemnějších Disneyho padouchů všech dob.

Claude Frollo je dosti složitá osoba. Náboženský extrémista a dogmatik Frollo je přesvědčen, že všechny jeho činy jsou oprávněné, protože jsou Boží vůlí, ačkoliv je to krutý a zkorumpovaný vládní úředník, který využívá svého místa u moci ke splnění svých vlastních extrémních cílů, dokonce zaměstnává obyčejné hrdlořezy, aby prosadil svůj výklad Boží vůle, zatímco se vydává za „vojáky“.

To z něj dělá obávaného a proklínaného po celém městě. Frollo je rasista a je odhodlaný zlikvidovat cikány roztroušené po celé Paříži, protože jejich záliba v „čarodějnictví a čarodějnictví“ je pro lidi kolem nich nakažlivá, podle něj ukazuje své hloupé genocidní instinkty. Frollo také ukazuje strašidelný a monstrózní sadistický instinkt, když se krátce usmívá, zatímco strážný mučil jeho bývalého kapitána stráží a ukázal strašidelný a maniakální usměvavý obličej, když málem zabil Esmeraldu poté, co mu plivla do tváře během jeho trestu smrti.

Překvapivě je o Frollovi známo, že je poněkud shovívavý člověk. Svědčí o tom, jak odpustil Quasimodovi, že se ho pokusil oklamat, aby se mohl zúčastnit Slavností bláznů, a jak přirovnal písmeno „F“ k „odpuštění“, když učil Quasimoda abecedu. Dalším příkladem je, jak chrliče zřejmě vnímaly Frollovu milosrdnou stránku, když naznačovaly, že Frollo spíš odpustí Quasimodovi jeho vzdor, než aby mu dovolil zúčastnit se Slavností bláznů. Nakonec také odpustil Quasimodovi, že pomohl Esmeraldě utéct z Notre Dame, protože věřil, že hrbáč je pod vlivem Esmeraldina kouzla.

Zajímavé je, že zatímco většina disneyovských darebáků ví, že to, co dělají, je špatné (a buď je to nezajímá, nebo jsou na to pyšní), Frollo skutečně věří, že je dobrý člověk, nebo přinejmenším věří, že jeho činy jsou pro vyšší dobro, což z něj dělá i velmi trojrozměrnou postavu. Opakovaně odmítá najít chybu v sobě a je zcela farizejský, prohlašuje se za mnohem čistšího než „obyčejný vulgární, slabý, prostopášný dav“ a za povzneseného nad biblickou doktrínu, že všichni lidé jsou stejně hříšní, což ho potvrzuje jako narcistu. Věří, že všechno, co dělá, je ve jménu Boha, i když útočí na katedrálu Notre Dame kvůli chycení, zatčení a popravě jedné cikánky. Nicméně na konci „Pekelného ohně“ prosí Boha o milost k Esmeraldě za to, co s ní plánuje udělat, a o milost k němu za jeho plány, a část jeho ušetření Quasimoda byla jako pokání za zabití jeho matky, takže je schopen nějaké formy viny svým vlastním zvráceným způsobem. V podobném duchu „mea culpa“ sbor Pekelného ohně naznačuje, že si do jisté míry uvědomuje, že byl vinen, a implikuje do své povahy více sebenenávistný aspekt.

Zdá se, že Frollo býval v celibátu. Nicméně přichází k touze po krásné Esmeraldě, ale po chvilce nerozhodnosti to skončí tak, že svou vlastní touhu po ní raději svede na čarodějnictví a ďábla, než aby přijal, že on sám je náchylný k hříchu jako všichni ostatní. Jeho touha ho dohání k vražednému šílenství, což se nakonec ukáže jako jeho pád, když zatlačí Quasimoda příliš daleko tím, že Esmeraldu téměř zabije. Když věří, že jeho touha po Esmeraldě ho obrací k hříchu, má částečně pravdu, protože je to to, co ho činí vražedným a nespravedlivým vůči ostatním lidem, zatkne dvě rodiny a pokusí se zabít jednu jen proto, že mu nechtěli dát Esmeraldu.

Frollo je také ke Quasimodovi velmi krutý a manipulativní. Odmítá hrbáčovi dovolit zakusit svobodu, nutí mladého muže, aby ho nazýval „pánem“, a nechává ho ponižovat na veřejnosti, aniž by se obtěžoval mu pomoci, jako trest za neuposlechnutí. Navíc, během Frollových výbuchů, se Quasimodo snaží od něj uhnout, naznačujíc, že Frollo v minulosti Quasimoda fyzicky týral. Navzdory tomu všemu má Frollo ve vztahu s Quasimodem stopy lidskosti, protože tráví svůj volný čas obědy a večeřemi se svým adoptivním synem, stejně jako svou ochotu ho vzdělávat, zaměstnat ho jako zvoníka Notre Dame, zaopatřit ho, a dokonce mu dát prostředky, aby mohl trávit čas svými koníčky, stejně tak to všechno může být Frollův manipulativní trik. Také se zdá být poněkud přízemní, věří, že kámen nemůže mluvit a pokouší se přimět Quasimoda, aby uvěřil i tomuto:

Frollo se navíc zdá být spíše stoickým mužem, vždy působí chladně a rozvážně a strach projevuje pouze tehdy, když ho Quasimodo přemůže poté, co se ho chystá zabít, a když se chystá padnout vstříc smrti; také projevuje viditelný strach, když na něj hledí mnoho očí Notre Dame za vraždu nevinné ženy na schodech katedrály. Málokdy projevuje nějaký humor, a kdykoli to dělá, je to suché a černé.

Navzdory své cílevědomosti je Frollovou pravou slabostí to, že nedokáže cítit nebo chápat lásku k jinému člověku, i když se o to opravdu snaží. Právě tato krutost a urážlivost dohnala Quasimoda k tomu, aby byl velmi málo loajální ke svému pánovi a chránil první dva lidi, kteří kdy prokázali hrbáčovi pravou laskavost, jmenovitě Esmeraldu a Phoeba. Frollo se nicméně upřímně snaží být Quasimodovi dobrým otcem, když ho vychovává, ale nakonec se ukáže, že je příliš plný nenávisti a arogance na to, aby byl starostlivým rodičem.

Frollo se také jeví jako misantrop s malým až žádným smyslem pro personalizaci, přestože Quasimodo je jediná osoba, na kterou odkazuje jménem, protože své vojáky označuje jako „Vy muži!“, když se chystají zaútočit na katedrálu, a Esmeraldu obvykle označuje jako „cikánskou dívku“ nebo „dívku“.

Frollo je stárnoucí muž, který se vyznačuje vrásčitým, starostlivě ošoupaným obličejem a řídnoucími bílými vlasy. Jako ministr spravedlnosti a vysoce postavený veřejný činitel je Frollo nejčastěji oblečen do černofialové róby, fialové kombinézy, purpurového a černě pruhovaného třírohého klobouku s červeným střapcem připevněným ke spodní části a černých ramenních vycpávek s červenými pruhy. Vnitřek jeho ramenních vycpávek je fialový. Na prstech má také prsteny, dva vpravo a jeden vlevo, s drahokamy zbarvenými modře, červeně a zeleně.

• Autorita a vliv: Jako ministr spravedlnosti v Paříži byl Frollo poměrně respektovanou, vlivnou a obávanou postavou mezi většinou pařížského obyvatelstva, s dostatečnou ekonomickou silou, která mu zaručovala dávat rozkazy pařížské armádě a obyvatelstvu celkově a být považován za hlavu samotné Paříže. Jako ministr spravedlnosti může obvinit, poslat do vězení a dokonce odsoudit k smrti zločince nebo normálního člověka, který si vymýšlí falešná obvinění. Nicméně uvnitř církve se zdá, že není schopen dávat rozkazy a vládnout nad arciděkanem, navzdory tomu, že mimo něj jsou rozkazy a vliv diákona téměř podrážděné. V důsledku jeho pozice ministra byl Frollo silně naznačován jako autoritativní a vlivná postava nad celou Francií.

• Vylepšená síla: Frollovým nejvíce devicing atributem byla jeho fisical síla, která téměř soupeřila s Quasimodovou. Během finále Frollo málem porazil Quasimoda, když se ho snažil bodnout, přestože hrbáč byl schopen rychle odhodit soudce. Byl také schopen rozsekat některé chrliči podobné sloupy mečem.

Hrbáč z Notre Dame

Frollo ve filmu Hrbáč z Notre Dame.

Zkorumpovaný soudce Claude Frollo na začátku filmu přepadne skupinu cikánů, kteří ilegálně provětrávají Paříž, a když vidí jednoho z nich s něčím, co považoval za balík ukrývající kradené zboží, pronásleduje zpanikařenou druhou k Notre Dame, kde ji kopne ze schodů katedrály a rozbije jí hlavu. Zjistí však, že její „kradené zboží“ bylo ve skutečnosti jejím znetvořeným synem. Frollo věří, že dítě je bezbožný démon, a chystá se ho shodit do nedaleké studny, ale zastaví se na intervenci arcivévody, který Frolla kárá za zabití nevinné ženy. Frollo se snaží ospravedlnit své činy, ale arcivévoda jeho vysvětlení odmítá a poznamenává, že jeho ohavný čin byl spáchán na svaté půdě, dokud soudce konečně nepřizná jeho hřích. Arcivévoda mu řekne, že jediný způsob, jak odčinit jeho hřích, je vychovat chlapce jako vlastního syna, s čímž neochotně souhlasí poté, co viděl kamenné sochy svatých zdobící Notre Dame, jak na něj zjevně obracejí oči. Nicméně souhlasí pouze s tím, že zachrání to, co zbylo z jeho duše, a protože dítě by se jednou mohlo hodit. Frollo ho pojmenuje „Quasimodo“ (doslova „napůl zformovaný“) a vychová ho v katedrále, ukryje ho před okolním světem a neustále mu připomíná, že svět ho nikdy nepřijme pro jeho znetvoření, a proto musí pro jeho vlastní bezpečí zůstat ve zvonici.

O dvacet let později Frollo, nyní ministr spravedlnosti, povolá galantního vojáka Phoeba z války, aby se stal jeho novým kapitánem gardy, protože ten poslední byl pro něj „trochu zklamáním“ a je mučen k smrti v Justičním paláci. Doufá, že s Phoebovou pomocí vyklidí cikány z Paříže a dostane se do nebe, až zemře. Při účasti na každoročním Festivalu bláznů Frollo objeví cikánskou tanečnici jménem Esmeralda, která ho přitahuje svou krásou. Krátce poté se dozví, že Quasimodo proti jeho rozkazům opustil zvonici, vstoupil na Festival a byl korunován Králem bláznů. Frollo odmítá pomoci Quasimodovi, když je tento veřejně napadán davem, aby mu dal lekci, i když ho hrbáč prosí o pomoc; odkládá Phoebusovu žádost, aby to zastavil. Rozzuří se, když se mu Esmeralda otevřeně vzepře za jeho krutost a osvobodí Quasimoda, a v odvetě nařídí, aby byla zatčena. Poté, co je svědkem toho, jak cikánka mizí v oblaku, narychlo usoudí, že je čarodějnice, a okamžitě nařídí Phoebovi, aby ji přivedl živou. S pomocí davu uteče do katedrály, kde ji Frollo najde, jak mluví s Phoebem, a nařídí jim, aby ji donutili odejít z katedrály, ale je odmítnut arciděkanem, který jim všem nařídí odejít. Frollo předstírá, že odchází, než Esmeraldu překvapí a položí na ni ruce; to odhaluje, že k ní choval chlípné city. Poté ji konfrontuje a řekl jí, že ji zatkne, pokud se odváží odejít. Nicméně se odváží ke zvonici a setká se s Quasimodem, který jí pomůže utéct.

Toho večera v Justičním paláci je Frollo vyrušen svou přitažlivostí k Esmeraldě, která ho podle něj obrací k hříchu, a prosí Pannu Marii, aby ho ochránila před jejím „kouzlem“ a nechala Esmeraldu ochutnat ohně pekelný, pokud by nechtěla být jeho. Poté, co se dozví od Brutské gardy, že utekla z katedrály, je rozzuřen a se svými strážemi druhý den zahájí nelítostný hon za ní, vypaluje domy každého, kdo je podezřelý z ukrývání cikánů a vyslýchání cikánů, kteří jsou zajati. Později se pokusí popravit nevinnou rodinu, kterou podezírá z interakce s cikány, vypálením jejich domu, když jsou stále uvnitř, ale zděšený Phoebus se proti němu nakonec vzbouří a rodinu zachrání. Frollo prohlásí Phoeba za zrádce a pokusí se ho zabít, ale převlečená Esmeralda hodí kámen na jeho koně, shodí ho a získá Phoebovi čas na útěk. Stráže vystřelí na Phoeba šípy, což vede k tomu, že je zraněn a spadne do řeky, a pokračují v palbě, dokud je Frollo nezastaví. Pokračují přes most, aby dokončili hon. Jakmile odejdou, zraněný Phoebus je rychle zachráněn Esmeraldou poté, co byl ponechán napospas smrti.

Frollo podniká poslední pokus mít Esmeraldu pro sebe.

Frollo se vrací do doutnajícího města a dozví se, že Esmeralda je stále na svobodě. Zamíří ke zvonici v domnění, že Quasimodo mohl být zodpovědný za pomoc Esmeraldě. Když Frollo usoudí, že je to pravda, vztekle se na něj oboří a je na pokraji fyzického týrání, když si uvědomí, že plýtvá dechem a uklidní se. Podezírá Quasimoda, že má stále konexe na Esmeraldu, Frollo mu lže, že našel Dvůr zázraků a je připraven zaútočit za úsvitu. Zmýlený Quasimodo doprovází Phoeba ke Dvoru a Frollo a jeho přisluhovači je následují a zatýkají cikány. Frollo chválí Quasimoda za to, že ho k nim přivedl a přiznává, že by ho bez jeho pomoci nikdy nenašel. Pak si všimne, že Phoebus přežil a poznamenal, že to má v úmyslu „napravit“. Když to Quasimodo vidí, prosí ho, aby odvolal stráže. Frollo to odmítá a říká jim, aby hrbáče odvedli ke zvonici a ujistili se, že tam zůstane. Na náměstí Frollo odsuzuje Esmeraldu k smrti, ale nabídl jí, že ji zachrání před upálením, pokud si ho vybere. Odmítá se stát Frollovým otrokem chtíče, pohrdavě mu plive do tváře a vybízí ho, aby ji upálil na hranici. Sleduje a sadisticky se usmívá, zatímco ona omdlívá z kouře. Ale Quasimodo ji zachrání poté, co omdlí, a vrací ji do katedrály, k Frollově hněvu. Krátce poté Quasimodo upustí velký trám, který zničil jeho kočár a téměř ho rozdrtí, stejný trám, který Frollo nařizuje svým vojákům zvednout a použít k proražení dveří Notre Dame. Rozzuření nad tímto znesvěcením a útokem na milovanou katedrálu, stejně jako otrávení Frollovou tyranií a shromáždění Phoebusem, se občané Paříže vyzbrojí, osvobodí cikány a vzbouří se proti Frollovým strážím. I když se starobylým dveřím Notre Dame podaří chvíli vydržet, nakonec se prolomí. Frollo získá vstup do katedrály, přímo se vzepře arcivévodovi, když tvrdí, že by netoleroval násilí v kostele. Frollo si ho nevšímá a shodí ho ze schodů, pak ho zamkne ve zvonici, aby ho nenásledoval a nezasahoval.

Poté se střetne s Quasimodem ve zvonici, falešně ho utěší před Esmeraldinou zjevnou „smrtí“ a pokusí se ho zabít dýkou, což vyústí v krátký, ale přesto násilný zápas, ve kterém Quasimodo Frolla přemůže, vytrhne mu dýku ze sevření a shodí ho na zem. Quasimodo se pak vznáší nad Frollem, který na chvíli opustí svou pýchu a prosí Quasimoda, aby ho vyslechl. Quasimodo to však odmítá a rozzlobeně křičí, že mu celý život Frollo říká, že svět je temné, kruté místo, ale nyní vidí, že lidé, kteří jsou stejní jako Frollo, jsou jediným důvodem, proč tomu tak je. Právě v tu chvíli se Esmeralda probudí, živá a zdravá, a Quasimodo k ní spěchá, nadšený, že je v pořádku a spěchá ji do bezpečí. Rozzuřený Frollo tasí meč a pronásleduje je na balkóně nad městem, seká po nich svým mečem s Quasimodem, který se nemůže bránit kvůli ochraně Esmeraldy.

Frollo spadne do roztavené mědi s chrličem a tvrdým způsobem si uvědomí, že on je ten zlý.

Frollo s Bručounem a Grimsbym v Domě myší.

Frollo natočí v seriálu několik kamejí. V seriálu Všichni mají rádi Mickeyho byl viděn, jak sedí s Bručounem a Grimsbym, přičemž všichni tři mají své typické suché výrazy v reakci na komedii Mortimer Mouse.

V epizodě „Dining Goofy“ se ukázalo, že ho fakt, že seděl s Mad Hatterem, nijak nenadchl a nazval ho Frumpy v době, kdy Goofy dává Daisy vědět, že změnil zasedací pořádek, aby si publikum mohlo najít nové přátele, což nevyšlo.

Objevuje se také v Mickeyho Domě darebáků, ale ne jako jeden z darebáků, kteří přebírají vládu. Místo toho se jen objeví, jak sedí vedle Ratigana v davu zastřeleném mezi kreslenými kraťasy, který se odehrává před převzetím. Během Jafarovy vlády jako hostitele však Frolla není nikde vidět, což naznačuje, že možná opustil klub dřív, než začal Jafarův plán.

Umělecké dílo Frolla ve filmu Královští strážci.

Frollo se objevuje ve čtvrté knize, Power Play. Je viděn v Disneyho hollywoodských studiích, kde se pokouší utopit Willu, když velí Green Army Men. Jeho stráže také pronásledují Willu po celém Epcotu.

V páté knize je viděn, jak nastupuje do Disneyho snu spolu s dalšími padouchy. V sedmé knize byl také zmíněn, ale nebyl viděn.

V komiksu Disney Adventures založeném na filmu zůstává Frollova osobnost většinou stejná. Během scény, kde je Esmeralda odsouzena k smrti, jí řekne „přišel tvůj čas“, ale hned poté řekne, že i když byl její osud zpečetěn, „stále není pozdě“ změnit názor a stát se jeho milenkou. Stejně jako ve filmu ale spadne do roztavené mědi a zemře.

Potomci: Ostrov ztracených

Frollo je jedním z padouchů, kteří byli přivedeni ze smrti, aby byli uvězněni na ostrově Ztracených. Má dceru Claudine Frollovou, která pracuje jako zvoník v Dračí síni.

Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance

Frollo se objeví ve hře Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance jako padouch uvězněný ve svém spícím světě La Cité des Cloches.

Když Sora poprvé dorazil do La Cité des Cloches, setkal se tváří v tvář s Frollem v městečku u Notre Dame. Soudce Soru vyšetřoval, protože ho považoval za cikána kvůli jeho „nechutnému oděvu“, ale jeho výslech mladého držitele Keyblade přerušil kapitán Phoebus. Phoebus řekl Frollovi, že se na náměstí objevily „zrůdy“, a spěchal za Sorou, který je šel porazit.

Brzy nato dorazil Frollo s Phoebem na náměstí, kde zuří, když vidí Soru stát před Quasimodem, který jede na Zolephantovi. Závažnost Frollova hněvu se jen zvyšuje, když byl svědkem toho, jak Quasimodo prchá do katedrály Notre Dame s pomocí „cikánské čarodějnice“, Esmeraldy.

Když Riku poprvé dorazil, zkřížil cestu s Esmeraldou, kterou pronásledovali Phoebus a Frollo. Phoebus se zeptal Riku, zda „viděl cikánskou ženu“, ale majitel Keyblade ji kryl a řekl, že ne, Phoebus to nahlásil Frollovi, načež soudce zpochybnil jeho schopnosti. Později, po útěku z Wargoyla, který ho napadl na mostě, Riku našel Phoeba, jak neuposlechl a zradil Frolla, který pak povolal ohnivého Wargoyla, o němž tvrdil, že je „spravedlivým soudem“. Soudce zamýšlel použít sílu temnoty k „potrestání cikánů teď a navždy“, a tak zamířil do katedrály Notre Dame spolu s Wargoylem s Riku v patách.

O něco později přicestovali Sora, Phoebus a Quasimodo k Dvoru zázraků, aby Esmeraldu varovali, že Frollo je na cestě a hodlá ji zajmout. Když Phoebus přikázal Esmeraldě, aby si s sebou vzala, co se dá, a odešla, objevil se soudce a obklíčil skupinu armádou Nočních můr. Frollo vzal Esmeraldu na náměstí na „táborák“ i přes Quasimodovy prosby a Soru uvedl do bezvědomí.

Díky společnému úsilí Sory a Quasimoda byla Esmeralda zachráněna před popravou. Rozzuřený Frollo je pronásledoval směrem k Notre Dame. Když se ho Sora pokusí zastavit, zastaví ho Wargoyle, který spadl z nebe nad ním. Frollo zahnal Quasimoda a Esmeraldu do kouta a odhalil pravdu o tom, jak Quasimodova matka zemřela při pokusu o jeho záchranu před dvaceti lety. Frollo se ho pokusil zabít svým mečem, ale po sérii rvaček ztratí rovnováhu a popadne chrliče za krk, čímž se zachrání, ale tvor ožije a zařve na něj. V tu chvíli se chrlič odpoutá od Notre Dame a vyděšený Frollo se řítí do vlastní záhuby v plamenech pod katedrálou, což byl pohled pouze na Sorinu stranu příběhu. V Rikuově příběhu byla jeho reakce na výše uvedené trochu jiná, šíleně se smál, když padal vstříc smrti, přičemž se naznačovalo, že spáchal sebevraždu. Je namluven Coreym Burtonem, protože Tony Jay zemřel před vydáním hry.

Norbert Lamla jako Frollo v divadelním muzikálu.

Frollo se objevuje v německých i severoamerických hudebních adaptacích filmu. V německém muzikálu je odhaleno, že Frollo byl v mládí knězem (odkazuje na jeho roli arcivévody v původním románu) a rozhodl se, že Paříž potřebuje být v bezpečí, takže se stal soudcem. Nenáviděl Cikány a věřil, že oni jsou jediným problémem Paříže. Postaral se o Quasimoda jako o akt kajícnosti za zabití Quasimodovy matky. Doufal, že Quasimodo bude myslet jako on a jeho citové týrání bylo něco, co si neuvědomoval. Frolla pohltila touha po Esmeraldě, která ho doháněla k šílenství. Myslel si, že lékem je buď ji posednout, nebo ji zničit.

Jeho osud se mění mezi verzemi hry, které se mění. V německé verzi hry je Quasimodem shozen z katedrály na smrt, místo aby spadl z rozpadajícího se chrliče. V anglické verzi hry, když se Esmeralda probudí, Frollo tasí meč a chystá se je oba zabít, ale pak se zastaví, upustí meč a odejde. To bylo s největší pravděpodobností zahrnuto do této verze hry, aby dal Frollovi šanci na vykoupení, i když není známo, zda tuto šanci využil.

V severoamerickém muzikálu, který mnohem blíže navazuje na původní román, byli Frollo a jeho mladší bratr Jehan vychováváni v Notre Dame poté, co osiřeli. Zatímco Frollo studoval na kněze, Jehan se neustále dostávala do problémů a nakonec byla vyloučena z církve. O několik let později, poté, co se stal arcivévodou, se Frollo dozvěděl od umírající Jehan, že ta zplodila deformované dítě a potřebovala péči, dítě bylo Quasimodo. Jako pokání za hříchy svého bratra a vidění to jako zkoušku víry, Frollo přísahá, že dítě vychová tak, aby bylo zbožné jako on. O několik let později Frollo vidí Esmeraldu tančit na Slavnosti bláznů a jak obhajuje své činy při pomoci Quasimodovi. Nabídne jí, aby zůstala v Notre Dame a učila se od něj způsobům církve, a naznačuje svou přitažlivost k ní, která se jí hnusí. Je posedlý Esmeraldou a dostává od krále povolení použít vojenskou sílu k jejímu nalezení a přijetí za svou.

Stejně jako ve filmu jí Frollo nabízí své ultimátum na hranici, než ji zachrání Quasimodo. Esmeralda však později zemře na vdechnutí kouře a Quasimodo je přemožen zármutkem a viní Frolla z její smrti. Ve svém hněvu nad činem svého bývalého pána, Quasimodo hodí Frolla přes okraj katedrály, aby zemřel.

Frollův Disney parkuje portrét v rámci akce Villains Unleashed.

Frollo se občas objevuje jako pokorná postava, ale není příliš běžný a extrémně vzácný. Ironií je, že v dnešní době je nejčastější postavou z Hrbáče z Notre Dame, kterou lze v parcích najít jako postavu na procházku. Kupodivu, ze všech parků na světě se nejčastěji vyskytuje v Disneylandu v Paříži.

Ve World of Color Frollo vytváří malé cameo v úvodu segmentu „Colors of Fear“, který ukazuje temnotu Disneyho prostřednictvím Disneyho padouchů.

V Disneyho Hollywood Studios verzi Fantasmic! je Frollo jedním z hlavních padouchů, který pomáhá Zlé královně v jejím plánu skoncovat s Mickeym. Ten je nakonec zabit spolu se zbytkem padouchů.

Frollo se také zúčastnil akcí Disney Villains Mix a Mingle a Unleash the Villains.

V tokijském Disneylandu se Frollo objevuje v darebácké části show One Man’s Dream II: The Magic Lives On!, po boku Maleficent a The Evil Queen. Doprovázejí ho tajemní muži v červených kápích, kteří byli spatřeni během „Hellfire“.

Ve Starlight Dreams se Frollo spolu s legií Disney Villains spikne proti Mickey Mousovi a jeho přátelům ve schématu nadvlády. Nakonec jsou však zmařeni.

Frollo se poprvé setkal s Quasimodem jako miminko, poté, co zabil svou matku. Kvůli vraždě musel vzít Quasimoda a vychovat ho jako vlastního. Frollo se nefalšovaně vydává za zastrašující, ale podivně vlivnou, otcovskou postavu, na dalších dvacet let. Nicméně, když je Quasimodovi dvacet let, Frollo ho nechá mučit poté, co se pokusí vyplížit ze zvonice, kvůli které má zakázáno odejít. Je také rozzuřený, když Quasimodo pomůže Esmeraldě utéct a proplíží se dolů do Dvora zázraků, kde se ukrývají cikáni. Frollo mu tleská, že se mu nakonec ukázal užitečným, než ho donutil vrátit se zpět do zvonice. V tomto bodě Quasimodo začal Frolla nenávidět a pomůže každému, kdo mu pomůže, jako je Esmeralda. Poté, co Quasimodo jde proti němu v bitvě, Frollova nenávist k němu dosáhne svých mezí a Frollo se ho pokusí zabít tak, jak to „měl udělat“ před dvaceti lety. Nicméně to nakonec vede k Frollově vlastnímu zániku.

Frollo je Esmeraldiným úhlavním nepřítelem a představoval vážnou hrozbu pro její život. Navzdory jeho moci a autoritě se ho nebála a bouřila se proti jeho pravidlům. Nejenže byla dokonce dost statečná na to, aby ho na Slavnostech bláznů veřejně ponížila a urazila (a také ho trochu zaujala), dokonce měla odvahu plivnout mu do tváře, než se ji pokusil popravit. Všimněte si, že když se Esmeralda a Frollo poprvé setkají, hravě přiblíží jeho tvář k její a políbí ho na špičku nosu, než mu stáhne klobouk, stejně jako předvede svůdný tanec. To však vede k tomu, že Frollo se jí stává nezdravě posedlý a stává se prvním článkem řetězu, který vede ke zničení Paříže a Frollově definitivnímu skonu. Zatímco Frollo nenáviděl Esmeraldu za to, že je cikánka a ponižuje ho a vyhýbá se mu, měl po ní silný pocit touhy, tak silný, že ji zoufale chtěl najít a mít ji pro sebe, i kdyby to znamenalo vypálit Paříž do základů.

Přestože Frollo a arcivévoda pracovali v kostele společně, jejich vzájemná nenávist byla zřejmá. Byl to arcivévoda, kdo trval na tom, aby Frollo vychoval Quasimoda, aby odčinil vraždu jeho matky. O dvacet let později mu arcivévoda také zabránil v zajetí Esmeraldy. Nakonec Frolla přestalo bavit arcivévodovo vměšování a shodil ho ze schodů, když se pokusil nařídit Frollovi, aby odvolal útok na Notre Dame.

Pokračování: Madellaine • Zephyr • Sarousch

Pokračování: Le Jour D’Amour • An Ordinary Miracle • I’d Stick With You • Fa la la la Fallen In Love • I’m Gonna Love You
Muzikál: Balancing Act • Rest and Recreation • Rhythm of the Tambourine • Into Notre Dame • Top of the World • Thai Mol Piyas • Esmeralda • City Under Siege • Flight Into Egypt • Out of Love (Reprise) • Dance of the Gypsies • Made of Stone • Finale Ultimo
Smazané písně: In a Place of Miracles • As Long As There’s a Moon • Someday

Druhá série: „Daisyina debut“ • „Goofy for a Day“ • „Clarabellino velké tajemství“ • „Myš, která přišla na večeři“ • „Maxovo nové auto“ • „Ne tak Goofy“ • „Všichni mají rádi Mickeyho“ • „Maxovo trapné rande“ • „Kde je Minnie?“ • „Super Goof“ • „King Larry Swings In“ • „Dámská noc“ • „Kačer Dennis“
Třetí série: „Suddenly Hades“ • „Peteova One-Man Show“ • „Dům zločinu“ • „Mickeyho a Minnieina velká dovolená“ • „Donald a Aracuanský pták“ • „Goofyho kouzelná nabídka“ • „Hudební den“ • „Dům Scrooge“ • „Donald chce létat“ • „Dining Goofy“ • „Chip ‚n‘ Dale“ • „Humphrey in the House“ • „Ask Von Drake“ • „Salute to Sports“ • „Pluto vs. Figaro“ • „Dům kouzel“ • „Mickey vs. Shelby“ • „Dům Turecka“ • „Peteova vánoční nálada“ • „Clarabellin vánoční seznam“ • „Sněhový den“ • „Peteův dům • „Darebáků“ • „Halloween s Hády“ • „Dům duchů“ • „Dům géniů“ • „Mickey and the Culture Clash“

Hra Prvky: Hra v Kingdom Hearts • Magic

Disney Worlds: Wonderland • Deep Jungle • Olympus Coliseum/Underworld/Olympus • Agrabah • Atlantica • Halloween Town/Christmas Town • Neverland • Hundred Acre Wood • The Land of Dragons • Beast’s Castle • Port Royal/The Caribbean • Pride Lands • Space Paranoids • Dwarf Woodlands • Castle of Dreams • Deep Space • La Cité des Cloches • The Grid • Prankster’s Paradise • Country of the Musketeers • Toy Box • Kingdom of Corona • Monstropolis • Arendelle • San Fransokyo • Game Central Station/Niceland/Cy-Bug Sector/Candy Kingdom

Disney postavy: Mickey Mouse • Minnie Mouse • Pluto • Ariel • Violet Parr • Mulan • King Triton • Megara • Stitch • Remy • Django • Rajah • Prince Phillip • Elsa • Rapunzel • Timon • Pumbaa • Chip and Dale • Goofy • Tigger • Lilo • Winnie the Pooh • Prasátko
Overtakers: Maleficent • Chernabog • The Evil Queen • Cruella De Vil • Claude Frollo • Ursula • Jafar • Shan Yu • Jack Sparrow • Tia Dalma • Gaston • Prince John • Horned King • Big Bad Wolf • J. Worthington Foulfellow • Gideon • Shenzi, Banzai, and Ed • Diablo • Magic Brooms • Green Army Men • Blackbeard • Shere Khan • Si and Am • Hopper • Flotsam a Jetsam • Judge Doom • Madame Leota • Sabor • The Headless Horseman • Stormtroopers • Scar • Zira

Život brouka: Flik • Dot • Heimlich
Monsters, Inc.: Sulley • Mike • Boo • Randall • Celia • Roz • Fungus • George Sanderson
Auta: Blesk McQueen • Mater • Sally • Doc Hudson • Jackson Storm • Cruz Ramirez • Mack • Miss Fritter
Hledá se Nemo: Nemo • Dory • Marlin • Crush • Bruce • Destiny • Bailey • Hank • Deb • Squirt • Nigel • Gill • Sheldon • Pearl • Darla • Charlie • Jenny
WALL-E: WALL-E • EVE
Ratatouille: Remy • Linguini
Up: Carl Fredricksen • Dug • Kevin • Russell
Brave: Merida
Inside Out: Joy • Sadness • Anger • Disgust • Fear • Bing Bong
The Good Dinosaur: Arlo
Onward: Ian Lightfoot • Barley LightfootSoul: Joe • 22

Ultimate Spider-Man: Spider-Man • Venom • Green Goblin • Miles Morales • Lizard • Rhino • Doctor Octopus • Iron Spider • Spider-Gwen • Kraven the Hunter • Hobgoblin
Guardians of the Galaxy: Star-Lord • Gamora • Rocket Raccoon • Groot • Drax
Marvel’s Women of Power: Wasp • Elektra • Captain Marvel • She-Hulk • Spider-Woman
Marvel Icons: Daredevil • Doctor Strange • Ghost Rider • Ms. Marvel • Thanos

Infernas

Pokud je vám 18 let nebo více nebo vám grafický materiál vyhovuje, můžete si tuto stránku zobrazit. V opačném případě byste měli tuto stránku zavřít a zobrazit jinou stránku.

Tři holkyTři mladé holkyInfernasF-cking putasBurning chicas

Úplná neporazitelnost u ghost formPyrokinesisNelidská agilityResurrection (ve formě malefaktora)Nekonečná reinkarnace

Hraní si na panáka s dětmi Torque Páchání žhářství Upalování lidí zaživa

Zabránit Točivý moment od dosažení doku a odchodu Carnate Island.

Psychické zneužití ConspiracyArsonFalešná obvinění

Všechny namluvil Bhama Roget.

Duchové a Malefaktéři, každý člen trojice má dvě charakteristické podoby: první a lidštější z nich, se kterou se setkávají po většinu svého času ve hře, je podoba mladé dívky ve věku přibližně 13 let; tmavovlasé, bledé a oblečené v šatech z puritánské éry, nosí s sebou ručně vyrobené panenky, ať jdou kamkoliv – později se ukáže, že jsou to výbušné talismany. Všechny tři dívky vypadají docela podobně – i když není jisté, jestli je to nějaký vedlejší efekt jejich nadpřirozené povahy, nebo jestli jsou skutečně sourozenci. Nicméně i v této podobě se jasně ukázalo, že tyto děti nejsou lidmi, protože občas zanechají v zemi zářivě rudé stopy.

Pozdě ve hře se projevuje jejich druhá podoba – podoba Malefaktora Inferny: jen o málo víc než zuhelnatělá, hořící mrtvola v potrhaných zbytkech puritánských šatů, Inferny jsou věčně ověnčeny plameny a jen částečně se podobají lidským dětem – i když stále třímají stejné ručně vyrobené panenky, které nosily ve své původní podobě. Na rozdíl od svých duchařských já mohou být Inferny poškozeny a skutečně zničeny, rozpadají se na hromadu žhnoucího popela, který musí být rozptýlen, aby Malefaktor vzkřísil sám sebe.

Přesto je třeba i při rozptýlení žhnoucího popela poznamenat, že i když jejich malefaktorská forma, kterou je Inferna, může být zničena, jejich duchové jsou nesmrtelní, proto je trojice schopna reinkarnovat se kolikrát se jim zlíbí, takže jejich zničení tělesných forem je pouze dočasné.

Jako jediní Malefaktéři, kteří v celé hře předvedli něco blízkého osobnosti, si Inferny zachovávají své původní identity z dob, kdy ještě žili: jako takoví mají všichni tři dětinský smysl pro krutost a zlomyslný a zlomyslný smysl pro humor po celou dobu svého vystupování, projevují jen málo, jinak vůbec žádný ohled na životy ostatních. Pravidelně se Torqueovi vysmívají nad osudem jeho synů, konfrontují ho s vizemi Malcolma a Coryho, jak mu leží mrtví u nohou a popichují ho kvůli jeho neschopnosti je zachránit – ne-li přímo ho obviňují, že je sám zavraždil; později je lze vidět, jak si hrají s Coryho duchem panáka a drze se Torquea ptají, jestli se k nim nechce přidat. V jednu chvíli mohou dívky dokonce Torquea zavolat, zeptat se, jestli si mohou hrát s Malcolmem a Corym, a když „uslyší“, že jsou oba chlapci mrtví, radostně se zeptají, jestli si mohou hrát i tak. Navíc je často vidět, jak Torquea z dálky špehují, než se stanou nepřáteli, a spěšně utíkají, když se dostane příliš blízko – slyšitelně se přitom hihňají.

Mimo jejich počáteční interakce s Torque mají tři dívky velkou radost ze spáchání žhářství, zvláště když to vyústí ve smrt a zkázu: již zavedené zatarasení cesty před nimi explodující panenkou a sadistickým hihňáním naznačuje, že většina větších ohňů zakládaných v průběhu hry je jejich ruční práce; zejména zničení jediné civilní osady Carnate je s nimi přímo spojeno, zvláště vzhledem k tomu, že Infernas vystupují jako bojovníci, když Torque pokus o útěk vede ho směrem k hořícím troskám města. Navíc loví stejně pravidelně jako kterýkoliv jiný Malefactor ve hře a někteří strážníci nápravných zařízení byli z „těch dívek“ tak vyděšeni, že se uchýlili k úkrytu v jeskyních ostrova, kde straší Burrower. Nakonec dokonce zajdou tak daleko, že znovu zopakují své první zločiny zapálením hranice, kde došlo k upálení čarodějnic.

Stejně jako u mnoha postav na ostrově, není také jisté, nakolik jejich sadistické a kruté chování bylo způsobeno jejich vlastní osobností a nakolik bylo způsobeno vystavením jedinečné přírodě ostrova Carnate, ale pravděpodobně to hrálo svou roli: ke konci hry Infernas zdánlivě znovu získávají určitý smysl pro jasnozřivost, reagují zmateně a unaveně na své okolí, poznamenávají „kdo jsou všichni ti podivní lidé?“ a „hráli jsme tak dlouho“. Později, když se vracejí ke zločinům, které spáchali v životě, divoce se zmítají mezi sociopatickým pohrdáním a žalem zdrcenými výčitkami svědomí, někteří z nich dokonce zajdou tak daleko, že vykřiknou „Beru to všechno zpátky“. Jako taková jejich role v příběhu končí tím, že si znovu přehrávají události své domnělé smrti – skokem z útesů Carnate do oceánu.

V 17. století byl Karnátový ostrov osídlen puritánskými poutníky, kteří založili malou osadu na pobřeží ostrova, daleko od zlověstných lesů a jeskyní, které dominovaly srdci Karnátu. Pojmenovali se Goodsmouth a právě v tomto městě se zrodily a vyrostly tři budoucí Inferny: ačkoliv jejich skutečná jména a podrobnosti o jejich životě před katastrofou nejsou známy, lze předpokládat, že prožívaly relativně normální dětství. Nicméně Karnátový ostrov má nepřirozenou tendenci dohánět jedince do extrémů, postupně zveličovat jejich přirozené sklony k děsivým karikaturám a ani tři dívky nebyly výjimkou.

V roce 1681 třináctiletá dívka náhle obvinila spoluvesničana z čarodějnictví a šokovala město divokými tvrzeními o paktech s ďáblem; za podpory svých dvou blízkých přátel pak obvinila ne méně než jedenáct lidí. Puritáni, již na pokraji života na ostrově tak pochmurném a odpudivém, že na něj odmítali vkročit i domorodci, rychle podlehli masové hysterii a všech jedenáct obviněných nechali zatknout, soudit a popravit. Avšak místo toho, aby odsouzené jednoduše pověsili, jak to byl uznávaný způsob popravy v jiných významných čarodějnických procesech, Goodsmouthovy úřady nechaly „čarodějnice“ upálit na hranici.

Brzy se ukázalo, že odsouzené byly nevinné: zpočátku ty tři dívky jen obviňovaly lidi, které osobně neměly rády, ale pokračovaly, protože se těšily moci, kterou měly nad obviněnými i nad rozzuřeným davem, který je zatkl. Všechny tři obviněné pak jednoduše zmizely z Goodsmouthu a už je nikdo neviděl: podle vizí Torquea později ve hře lze předpokládat, že je zločiny, které spáchaly, dohnaly k sebevraždě a skočily na smrt z útesů nad oceánem.

Stejně jako u ostatních duchů a Malefherců, se kterými se setkávají během hry, se tři dívky vracejí v Pohromě po příchodu Torque na Carnate. První důkaz o jejich činnosti přichází v podobě rádiového přenosu od Consuely Alvarezové, která se pokouší zavolat do vězení o pomoc – protože se zdá, že v lesích hned za městem vzplál oheň a stále se přibližuje. Infernas se však ve skutečnosti neobjeví, dokud Torque v „Nejtemnější noci, věčné blití“ konečně neuteče z vězení a nezačne se vydávat přes ostrov hledat azyl doktora Killjoye; stejně jako Burrowers představení v této době dávají dívky přednost venkovním prostorám a zřídka (pokud vůbec) se odváží do budov.

Při prvním setkání Torque s dívkami se objeví dvě z nich, které se k němu nečekaně přiblíží uprostřed divočiny, hravě si povšimnou jeho aktuálního hodnocení karmy a pak bez dalšího slova odejdou. Jedna z dívek však nechá svou panenku za sebou, ta se zvedne do vzduchu v překvapivém projevu nadpřirozené síly – než náhle vybuchne, zapálí cestu a donutí Torque strhnout vodárenskou věž, aby uhasila plameny. Než je oheň uhašen, dívky beze stopy zmizely.

Během následující kapitoly „Oblivion Regained“ je vidět, jak dívky sledují Torquea z dálky, když se pokouší navigovat opuštěný lom, a obvykle utíkají, pokud se někdy dostane dostatečně blízko k jejich izolovaným bidýlkům. Podobně jako Burrowers, kteří navštěvují tunely lomu, jejich přítomnost snadno prozradí až příliš znatelné stopy, které za sebou zanechávají: kamkoli se vydají, zanechávají dívky drobné zářící stopy vypálené do země a veškeré ploty, které jim stály v cestě, byly roztaveny – což příhodně umožňuje Torqueovi uniknout z oblasti tím, že sleduje jejich stopy.

Po konfrontaci s doktorem Killjoyem v blázinci se dívky začínají objevovat častěji, zejména během Torqueových setkání s duchy jeho rodiny: pronásleduje zjevení svých synů do sousedního bludiště v živém plotu blázince v „Osamělém místě zemřít“, místo toho najde dívky a ptá se ho, jestli si s nimi nechce hrát. Ve stejné úrovni, zatímco prozkoumává ruiny spáleného domu, se mu dívky znovu zjevují a posměšně ho varují, že není bezpečné hrát si s ohněm – což je první náznak jejich skutečné povahy a jejich náklonnosti k oblastem spojeným s ohněm. Později, v „Smrti nebýt hrdý“, pronásleduje vězně Jimmyho Šíleného Bombarďáka do přírodní jeskynní sítě Carnate Torquea zatopenou chodbou, kde zažívá vizi dívek, jak stojí nad hořícími těly Coryho a Malcolma a vysmívají se mu – buď za to, že je nezachránil, nebo za to, že je zavraždil. Stále ho pronásledují, zatímco on pokračuje v pronásledování, později mu volají přes telefon velícího centra, aby se drze zeptali, jestli si Malcolm může přijít hrát.

Během této doby je zřejmé, že dívky neomezují svá setkání na Torque: do této doby Inferny přenesly boj na ty, kteří utekli z vězení a vyhnaly mnoho přeživších dozorců ze svých provizorních přístřešků do jeskyní; některé jsou tak zoufalé, aby se vyhnuly opětovnému setkání s dívkami, že jsou plně připraveny kanibalizovat své přátele, aby se vyhnuly odchodu z jeskyní pro zásoby.

Dívky se konečně představí v „A dítě je povede“, když Torque opustí maják. Zde se vynoří v plné síle, protože jednou jsou zdánlivě znepokojené plynutím času, zmateně poznamenávají „všechny ty podivné lidi“ a tvrdí, že se jim Torque zjevil ve snech o budoucnosti. Pak se poprvé promění ve své pekelné podoby a zaútočí na Torque; naštěstí je poblíž CO Ernesto Alvarez (manžel Consuely) a obě jsou schopny spojit síly i přes vzájemnou nedůvěru (zde má Torque na výběr označit CO spolu s ním, nebo CO zabít, nebo ho úplně ignorovat a jít každý svou cestou).

Jak ony/Točivý moment postupují úrovní, jejich/jeho cesta se stále více přibližuje k městu a Inferny pokračují v útoku na Točivý moment (a Ernesta), jak peklo rozkvétá. Během této doby lze dívky také zastihnout, jak buď lítostivě přemítají o svém rozhodnutí zahájit hon na čarodějnice, nebo radostně tančí kolem opuštěných hranic a divoce se pohupují mezi výčitkami svědomí, nenávistí a naprostou psychopatií; v jednom případě je lze dokonce zastihnout, jak s Malcolmovým duchem hrají panáka – pohled, který Ernesta tak zneklidňuje, že vlastně poprvé v celé hře pochybuje o vině Točivého momentu. Ernesto dokonce poznamenal, že mu nějak připomínají jeho vlastní dcery, a nemohl se ubránit údivu nad tím, jak se všechno kolem Infernas tak zvrtlo.

Ke konci hry Infernas otevřeně prosí Torque, aby neodcházel, prosí ho, aby zůstal na ostrově „s námi“ – další znamení, že jednají částečně jménem samotného Carnate. Když se snaží a nedaří se jim zastavit Torque v kolosální bitvě royale, jejich poslední vystoupení je zobrazuje, jak znovu opakují svou sebevraždu skokem z útesů nad mořem – byli pohlceni minulou lítostí a zoufalstvím. Nicméně, protože jsou stále duchy ve službách ostrova a jiní podobní duchové se vrátili z podobných ničivých činů již dříve, není známo, jestli tato „konečná“ smrt byla trvalá nebo ne.

Hermiona Grangerová

Ministryně Hermiona Jean Grangerová (nar. 19. září 1979) byla anglická čarodějnice mudlovského původu, která se narodila manželům Grangerovým. V jedenácti letech se dozvěděla o své magické povaze a byla přijata do Bradavické školy čar a kouzel. Hermiona začala navštěvovat Bradavice v roce 1991 a byla zařazena do nebelvírského domu. Měla brilantní akademickou mysl a prokázala, že je nadanou studentkou téměř ve všech předmětech, které studovala, až do té míry, že ji Moudrý klobouk málem udělal Havraspárem.

Hermiona se poprvé setkala se svými budoucími nejlepšími přáteli Harrym Potterem a Ronem Weasleym na palubě Bradavického expresu a zpočátku jim připadala nepřátelská a poněkud „nesnesitelná všeználka“, což byl dojem posílený jejími neustálými správnými odpověďmi a dychtivostí potěšit profesory. Nicméně zakročila, aby na sebe vzala vinu od chlapců poté, co ji na Halloween v roce 1991 zachránili před trollem a překvapili je vděčným způsobem, což vedlo k tomu, že se rychle spřátelili. Později sehrála zásadní roli při ochraně Kamene mudrců před Voldemortem.

Ve druhém ročníku měla Hermiona klíčovou roli při objevení Tajemné komnaty, než se stala obětí Baziliška, rozpoutaného v Bradavicích po otevření Komnaty. Z petrifikace se však zotavila pod dohledem madame Pomfreyové s mandragorovým regeneračním nápojem profesorky Prýtové. Následující rok dostala Hermiona od ministerstva kouzel povolení používat obraceč času, aby si usnadnila svou vůli studovat mnohem více předmětů, než bylo možné bez cestování časem, i když ho později s Harrym použili k záchraně Siriuse Blacka před mozkomorovým polibkem a hipogryfa Klofana před popravou.

Během čtvrtého ročníku se Hermiona stala obhájkyní lepšího zacházení s domácími skřítky, založila sdružení S.P.E.W. a pomáhala Harrymu s přípravou na turnaj tří kouzelnických škol. V pátém ročníku byla Hermiona hybnou silou při vzniku Brumbálovy armády a bojovala po boku kolegů z D.A. v bitvě o Oddělení záhad. V šestém ročníku pokračovala Hermiona ve své roli prefektky a bojovala v bitvě o astronomickou věž.

Hermiona hrála významnou roli i v mnoha dalších bitvách Druhé čarodějnické války. V roce 1997 bojovala v Bitvě sedmi hrnčířů po boku Fénixova řádu. Hermiona a Ron se rozhodli, že se do Bradavic na poslední rok studia nevrátí, místo toho se rozhodli, že budou Harryho doprovázet na jeho výpravě za hledáním a zničením viteálů lorda Voldemorta, výpravě, při níž bylo několik jejích činů podstatných. Zničila Mrzimorův pohár, viteál, přičemž Ron použil baziliškův tesák nalezený v Tajemné komnatě. Hermiona pak bojovala v Bitvě o Bradavice a pomohla porazit Smrtijeda, který ji mučil: Bellatrix Lestrangeovou.

Po druhé čarodějnické válce se Hermiona vrátila do Bradavic, aby si doplnila vzdělání. Později si našla zaměstnání na ministerstvu kouzel, čímž podpořila lepší zacházení s domácími skřítky. Poté byla povýšena na ministerstvo pro prosazování kouzelnického práva, kde se věnovala vymýcení starých zákonů, které byly zaujaté ve prospěch čistokrevných. Hermiona se nakonec provdala za Rona Weasleyho a měli spolu dvě děti, Rose a Huga. Stala se kmotrou nejstaršího syna Harryho a Ginny Potterových Jamese. V roce 2019 se Hermiona stala ministryní kouzel.

Mladá Hermiona s rodiči

Hermiona se manželům Grangerovým narodila 19. září 1979. Byla jejich jediným dítětem. Manželé jí zvolili křestní jméno „milé, neobvyklé“, protože chtěli zjistit, jak jsou vzdělaní a inteligentní. Manželé Grangerovi byli „trochu zmateni“ zvláštnostmi, které jejich dcera předváděla, ale byli na ni hrdí a přesto ji přijali. Manželé dali Hermioně ložnici v prvním patře jejich domu a mnoho let žili šťastně.

Mladá Hermiona před nástupem do Bradavic

Když bylo Hermioně jedenáct, byla šťastně překvapená, když se dozvěděla, že je čarodějka, a proto ji pozvali do Bradavic. S nadšením přijala a začala studovat magii ještě předtím, než v září 1991 nastoupila do prvního ročníku v Bradavicích, naučila se všechny knihy o kouzlech nazpaměť a dokonce se jí podařilo doma úspěšně provést „pár kouzel“. Kromě textů, které škola připravila, si Hermiona přinesla ještě několik dalších knih, aby měla přehled a mohla lépe porozumět kouzelnickému světu, a to do té míry, že se podívala do knih a měla o kouzelnickém světě víc znalostí než někteří její čistokrevní/polokrevní spolužáci.

Bradavické roky (1991–1997)

Hermiona a její záliba v učebnicích

Hermiona si léta jako žákyně v Bradavicích užívala a úkoly, přednášky a školní řád brala velmi vážně. Často byla popisována jako brilantní, až se o ní říkalo, že je „nejchytřejší čarodějkou svého věku“. Jejím oblíbeným předmětem byla zpočátku kouzla a později aritmetika. Vzhledem k její bystré mysli se někteří studenti – například Terry Boot – divili, proč je Hermiona zařazena do Nebelvíru a ne do Havraspáru, a ona přiznala, že Moudrý klobouk zvažoval, že by ji do Havraspáru umístil. Je pravděpodobné, že ji Moudrý klobouk nakonec do Nebelvíru umístil poté, co se zdržela asi 4 minuty, protože se v něm Hermiona rozhodla být, stejně jako se Harry rozhodl nebýt ve Zmijozelu; to je posíleno tím, jak vlak předtím prohlásil, že „Nebelvír… zní zdaleka nejlépe“.

Později prokázala své právoplatné místo v Nebelvíru svou neochvějnou statečností a věrností svým přátelům, Bradavicím a Brumbálově armádě. Poté, co byla Hermiona zařazena do Nebelvíru, sdílela ložnici s Levandulí Brownovou, Parvati Patilovou, Fay Dunbarovou a nejmenovanou zrzavou dívkou.

Přestože se Hermiona vždy chtěla řídit školními pravidly, poté, co se Hermiona spřátelila s Harrym a Ronem, pravidla spolu s nimi neuposlechla, aby úspěšně dokončila jejich skupinové záležitosti. Například šla s Ronem a Harrym do chodby ve třetím patře v prvním ročníku, kam studenti dočasně nesměli, aby zachránili Kámen mudrců; asistovala při vytváření Mnoholičného lektvaru v druhém ročníku; a přestože to byl Harry, kdo učil Brumbálovu armádu v pátém ročníku, byla to ona, kdo s tím nápadem přišel.

Setkání trojice poprvé na palubě Bradavického expresu

Hermioně zbývalo pár týdnů do dvanácti let, když v roce 1991 nastoupila do Bradavického expresu, kde se seznámila s Harrym Potterem a Ronem Weasleym, když pomáhala Nevillu Longbottomovi najít jeho oblíbenou ropuchu Trevora. Hermiona prokázala znalosti a talent s magií nad rámec většiny lidí v jejím věku, přestože teprve nedávno zjistila, že je čarodějnice. Přála si být Nebelvírem nebo Havraspárem a její přání bylo splněno vzhledem k tomu, že se do Nebelvíru dostala.

Hermionu třídí Třídící klobouk

Hermiona se brzy ukázala být nejlepší ve všech svých třídách, toužila potěšit profesory a pomáhat ostatním učit se, i když panovačným způsobem, který jí ztěžoval získávání přátel. I když byla všeználek, Hermiona často pomáhala Nevillu Longbottomovi, který bojoval ve většině jiných tříd než bylinkářství.

Hermiona striktně dodržovala všechna školní pravidla a snažila se zabránit ostatním studentům, aby porušovali pravidla a dostávali se do problémů. Jedné noci sledovala Harryho a Rona, když opouštěli nebelvírskou věž, aby se utkali s Dracem Malfoyem. Pronásledoval je Argus Filch, který jednal na Malfoyův tip, do chodby ve třetím patře – pro studenty zakázané – kde se střetli tváří v tvář s Chloupkem, tříhlavým psem, který patřil Hagridovi. Později argumentovala, že její špehování bylo k jejich prospěchu, když poukázala na to, že pes stál na padacích dveřích, čehož si Harry ani Ron nevšimli.

Horský troll vstupující do koupelny, ve které je Hermiona během svátku Halloween

Přátelství mezi Harrym, Ronem a Hermionou se upevnilo, když byli na Halloween v roce 1991 nuceni utkat se s horským trollem, kterého do školy tajně pustil profesor Quirinus Quirrell. Hermiona netušila, že ve škole řádí troll, a ten den plakala na dívčích toaletách, když zaslechla, jak ji Ron nevlídně komentuje.

Troll se dostal do koupelny, v níž byla, a Harry s Ronem jí přispěchali na pomoc a zachránili ji. Když na místo dorazili profesorky Minerva McGonagallová, Severus Snape a Quirinus Quirrell, Hermiona chlapce kryla a tvrdila, že s trollem bojuje, protože si myslela, že to zvládne, protože o nich hodně četla a že Ron s Harrym jí jen přišli pomoci utéct. Od té doby byli všichni tři studenti nejlepšími přáteli a trávili spolu velké množství času.

Hermiona zapaluje Snapeovi róbu během famfrpálového zápasu

Incident s trollem nebyl zdaleka jejím jediným dobrodružstvím v prvním ročníku. Během prvního famfrpálového zápasu Hermiona zapálila profesoru Snapeovi hábit, když si myslela, že zakřikl Harryho koště. Na jaře roku 1992 se Hagridovi, nyní Hermioninému příteli prostřednictvím Harryho, podařilo získat dračí vejce, jehož nepovolené držení bylo nezákonné. Tři děti tajně pomáhaly Hagridovi pečovat o šelmu, kterou pojmenoval Norbert. Když byl drak objeven, propašovali ho s Harrym ze školy kamarádům Ronova staršího bratra Charlieho Weasleyho, který pracoval jako krotitel draků.

Na zpáteční cestě do ložnic je chytil Argus Filch, který je eskortoval k profesorce Minervě McGonagallové. Spolu s Nevillem Longbottomem a Dracem Malfoyem dostali trest odnětí svobody a každému z jejich domů bylo odečteno padesát bodů.

Harry, Ron a Hermiona na chodbě ve třetím patře narazí na Chloupku

Po jejich potyčce s Chloupkou Harry vydedukoval, že to, co Hagrid získal od Gringottových, je pod padacími dveřmi. Hagrid se nechal slyšet, že „… Co je pod těmi padacími dveřmi, je striktně mezi Brumbálem a Nicholasem Flamelem“. Po dlouhém pátrání se nic neobjevilo a Harry dostal od Nevilla kartičku Brumbálovy čokoládové žáby, která zmiňuje Brumbálovu práci v Alchymii s Flamelem. To vedlo Hermionu k nahlédnutí do velké knihy o Alchymii, kterou si vypůjčila z knihovny na „trochu lehké čtení“. Po nahlédnutí do knihy si uvědomila, že Chloupka střeží Kámen mudrců.

Trojice stojící jako jednotná fronta během lidského šachového zápasu

V obavě, že se lord Voldemort vrátí, když kámen ukradne, a v domnění, že Snape jedná jako dvojitý agent a pokouší se ho ukrást, se Harry rozhodl, že ho ukradne jako první. Když Hermioně řekl, že může pokračovat sám, odmítla ho. Když trojice prošla kolem Chloupka, byla to právě Hermiona, kdo Rona vysvobodil z kousku Ďáblova osidla, do kterého spadl, když čaroval Modré zvonky. Později se s Harrym dostala přes výzvu zahrnující hádanku s lektvarem, aby mezi mnoha z nich získala ten správný lektvar. Hermiona použila svou logiku, aby hádanku rozluštila a nechala Harryho pokračovat bez ní, protože lektvaru bylo dost jen pro jednu osobu.

Později na slavnosti na rozloučenou ve Velké síni získali Hermiona, Harry, Ron a Neville body navíc za statečnost a hrdinství, což Nebelvíru umožnilo vyhrát House Cup. Hermiona získala padesát bodů pro Nebelvír tím, že správně vyřešila hádanku s lektvarem profesora Snapea.

Než Hermiona nastoupila do druhého ročníku, napsala Harrymu do Zobí ulice několik dopisů, které Dobby všechny zachytil, protože domácí skřítek chtěl, aby Harry uvěřil, že na něj přátelé zapomněli, aby mu zabránili v návratu do Bradavic. Spolu s rodiči také doprovodili Harryho a Weasleyovy do Příčné ulice, aby nakoupili školní pomůcky.

Draco Malfoy nazval Hermionu hanlivou nadávkou „mudlovská šmejdka“

Během druhého školního roku se Hermiona poprvé setkala s předsudky a nenávistí, které provázely její krevní status, když ji Draco Malfoy nazval „špinavou malou mudlovskou šmejdkou“ poté, co mu vynadala za urážky nebelvírského famfrpálového týmu. Hermiona tento vysoce urážlivý výraz nikdy neslyšela, ale když se rozhlédla po všech kolem sebe, byla to zřejmá skutečnost. Fred a George Weasleyovi se na něj vrhli a Ron se ho dokonce pokusil začarovat, ale nevyšlo mu to, protože měl poškozenou hůlku. Aby se Hermiona cítila lépe, Hagrid na ni naléhal, aby na to nemyslela, a poukazoval na to, že je talentovaná čarodějka, bez ohledu na to, co o jejím statusu mudlovského rodu říkají bigotní lidé.

Harryho a Rona překvapilo a Rona naštvalo, jak se Hermiona očividně zakoukala do Zlatoslava Lockharta, který se toho roku stal profesorem obrany proti černé magii. V prvním kvízu v jeho třídě, který se skládal výhradně z otázek týkajících se Lockhartových knih, získala plný počet bodů, včetně otázky týkající se jeho oblíbené barvy (šeříku), na kterou většina třídy odpověděla nesprávně. Ve skutečnosti zašla tak daleko, že si na úkoly z DADA čmárala srdíčka, a až později se dozvěděla, že je ve skutečnosti sebestředný podvodník.

Nápis na zdi a zkamenělá podoba paní Norrisové

Na Halloween roku 1992 se Hermiona zúčastnila s Harrym a Ronem oslavy smrti Skoro bezhlavého Nicka. Když se vracela nahoru, vydala se za Harrym oklikou, když tvrdil, že slyší hlasy. Objevili správcovu kočku paní Norrisovou, zkamenělou a zdemolovanou. Hermiona začala trávit všechen volný čas v bradavické knihovně poté, co uviděla nápis na stěnách chodby, který říkal, že Tajemná komnata byla znovu otevřena. Přestože doufala, že si o té legendě přečte, nemohla, protože všechny knihy už byly dříve vypůjčeny.

Hermiona se ptá profesora Binnse na Tajemnou komnatu

Hermiona všechny šokovala, když profesora Binnse vyrušila při hodině dějin kouzel a vyptávala se na Tajemnou komnatu. To byl jediný známý případ, kdy se nějaký student nudného profesora na něco zeptal, a třídu zajímalo, co má na srdci. Profesor Binns prohlásil, že Salazar Zmijozel ukryl komnatu, která se skládala z hrozného monstra. Už jednou ji rozpoutal „Zmijozelův dědic“, zkameněl mnoho mudlovských rodáků a také zabil havraspárskou dívku jménem Myrtle Warrenová, která začala strašit na dívčích záchodech a stala se známou jako Ufňukaná Myrta. Zmijozel, čistokrevný loajalista, byl proti tomu, aby mudlovské děti směly navštěvovat Bradavice, ale ostatní zakladatelé byli v přesile a mudlovští rodáci jako Hermiona směli studovat. Zmijozel ze školy utekl, ale šířily se zvěsti, že si postavil skrytou komnatu; říkalo se, že školu už mnohokrát prohledali, ale žádná taková komnata se nenašla.

Hermionino vaření Polyjuice lektvaru, který trio použilo ve snaze získat informace od Draca Malfoye

Když Harry přišel s teorií, že dědicem Zmijozela je Draco Malfoy, Hermiona a Ron souhlasili. Hermiona navrhla, aby uvařili lektvar Polyjuice a dočasně se proměnili ve zmijozelské studenty ve snaze zjistit pravdu. Zašla ještě dál, když se odvážila vyhledat lektvar Moste Potions mimo knihovnu pomocí poznámky od profesora Lockharta – který neměl tušení, co je to za knihu – v touze lektvar prozkoumat. Kniha byla v oddělení s omezeným přístupem, a proto byla nedostupná mladším studentům bez svolení učitele. Doufala, že se jim podaří získat od Malfoye schůdné přiznání, pokud nebude vědět, že je vyslýchán. Uvařila lektvar v koupelně Ufňukané Uršuly, protože ho nikdo nepoužil kvůli tomu, že sama Uršula silně dráždila. Také riskovala vážné následky, když ukradla přísady lektvaru z osobních skříněk profesora Snapea, které byly potřebné pro obtížný lektvar, jehož příprava trvala měsíc.

Trojice rozebírá možné teorie za záhadným deníkem Toma Raddlea

Hermiona se bohužel nemohla připojit k Harrymu a Ronovi ve lsti s mnoholičným lektvarem, protože vlasy, které získala od zmijozelské Millicent Bulstrodeové během jejich potyčky v Soubojovém klubu, byly ve skutečnosti vlasy Bulstrodeovy kočky. Hermioně narostla srst a ocas a zůstala v nemocničním křídle několik týdnů, protože se neproměnila zpět, když uplynula normální doba účinnosti – jedna hodina. Harry a Ron však mohli použít lektvar, který uvařila, aby se proměnili v Gregoryho Goyla a Vincenta Crabbeho. Vstoupili do zmijozelské společenské místnosti a díky rozhovoru s Dracem Malfoyem si uvědomili, že není Zmijozelův dědic, a nakonec se na otevření Komnaty nepodíleli.

Zkamenělá Hermiona v nemocničním křídle

I když byla po zbytek školního roku jako zkamenělá, Hermiona byla stále schopna Harrymu a Ronovi pomoci, protože vytrhla stránku o Baziliškovi a naškrábala na ni „trubky“ odkazující na způsob, jakým se stvoření nepozorovaně pohybovalo po škole. Harry a Ron ji našli sevřenou v její ruce, když ji konečně směli navštívit v nemocničním křídle. Pomocí tohoto lístku a dalších informací, které shromáždili, byli Harry a Ron schopni úspěšně ukončit plány lorda Voldemorta na vzkříšení jeho těla prostřednictvím jeho paměti uložené ve starém školním deníku.

Plně uzdravená Hermiona

Hermiona byla později vyléčena ozdravným lektvarem Mandrake, který vytvořila profesorka Prýtová. Po příchodu do Velké síně ji okamžitě přivítal Skoro bezhlavý Nick. Poté, co objala Harryho, vyměnila si s Ronem trapný pozdrav. Hermiona byla zklamaná, když se dozvěděla, že profesor Brumbál jako speciální dárek pro školu zrušil studentům závěrečné ročníkové zkoušky, ale byla nesmírně pyšná, že její přátelé záhadu vyřešili. Toho léta odjela Hermiona s rodiči na dovolenou do Francie.

Hermiona adoptuje Křivonožku z Kouzelného zvěřince

Těsně předtím, než začal školní rok 1993-1994, při návštěvě Příčné ulice s Harrym a rodinou Weasleyových, Hermiona potkala a adoptovala zrzavého kocoura jménem Křivonožka z Kouzelného zvěřince. Nicméně její nové pouto s kočkou způsobilo třenice s Ronem a jeho krysí mazlíčkem Prašivkou, protože Křivonožka se vždy snažil krysu chytit. Také na začátku tohoto školního roku Hermiona získala od profesorky McGonagallové Time-Turner, aby se mohla zdvojnásobit na přednáškách, i když to bylo drženo v tajnosti přede všemi, dokonce i před Harrym a Ronem.

Když Harry dostal k Vánocům Kulový blesk bez lístku, Hermiona to nahlásila profesorce McGonagallové v domnění, že to poslal Sirius Black, kterého všichni považovali za nebezpečného vraha, který šel po Harrym. Jeho koště odvezli na prohlídku, což způsobilo dočasnou roztržku mezi oběma přáteli. Další společenskou roztržku měla Hermiona, když Ron obvinil Křivonožku, že snědl Prašivku, která zmizela.

Hermiona udeřila Draca Malfoye za krutý výsměch Hagridovi

Hermiona se pustila do obhajoby Klofana, hipogryfa souzeného před Výborem pro likvidaci nebezpečných tvorů za napadení Draca Malfoye během hodiny péče o kouzelné tvory. Jakmile se trojice usmířila, poté, co Hagrid řekl Harrymu a Ronovi, jak je zklamaný, když sobecky položili Kulový blesk a Prašivku kvůli přátelství s Hermionou, omluvili se. Jejich pokus zachránit Klofana selhal, protože Lucius Malfoy vyděsil Výbor, aby rozhodl, že tvor bude popraven. Hermionu tato zpráva nesmírně rozčílila a rozzuřila se tak, že málem uhodila Draca Malfoye, když se odvážil vysmívat Hagridovi za jeho slzy a rozčilení nad Klofanovým osudem.

Ten rok byla Hermiona mezi studenty, kteří zjistili, že Remus Lupin je nejlepší učitel obrany proti černé magii, jakého kdy měli. Chytře vydedukovala, že profesor Lupin je vlkodlak, na základě jeho Boggarta v podobě úplňku, načasování jeho nevysvětlitelných absencí ve třídě a profesora Snapea, který změnil lekci, kterou převzal, na téma vlkodlaci, i když to mělo být v učebním plánu až za několik týdnů. Nicméně Lupina neodhalila, pravděpodobně proto, že věřila, že je dobrý učitel a nesouhlasila s předsudky, které mnozí mají proti vlkodlakům.

Na druhé straně se ukázalo, že jasnovidectví je téma, které Hermiona nerespektuje ani nezajímá, a brzy toto téma opustila poté, co jí profesorka Sybill Trelawneyová řekla, že nemá Druhý pohled, a protože věřila, že jasnovidectví je nepřesná větev magie.

Záchrana Siriuse Blacka a Klofana

Profesor Lupin a Sirius Black s triem, než donutili Pettigrewa k lidské podobě

V den Klofanovy popravy se trojice vydala dolů, aby utěšila Hagrida. Zatímco Hermiona v jeho kajutě objevila Prašivku, Ronovu ztracenou krysu. Hagrid na ně naléhal, aby odešli, a oni se z dálky stali svědky toho, co považovali za Klofanovu popravu. Než se mohli vrátit do své ložnice, Prašivka Rona kousla a utekla. Při pronásledování krysy na ně zaútočil černý pes, který Rona zatáhl za nohu do tunelu pod Vrbou mlátičkou, která na ně pak zaútočila.

Poté za nimi Hermiona s Harrym pospíchali, až nakonec dorazili do Chroptící chatrče, kde se jim postavil Sirius Black, jehož zvířecí podoba byla černý pes. Brzy se k nim připojil profesor Lupin, který se choval podivně, a Hermiona řekla Harrymu a Ronovi o svém přesvědčení, že je vlkodlak, což pak potvrdil. Ukázalo se, že Sirius byl falešně obviněn ze zrady Jamese a Lily Potterových a že skutečným zrádcem byl Peter Pettigrew, který se skrýval před světem jako Ronův mazlíček. Hermiona také hodila Expelliarmus na Snapea, když je objevil, a omráčila ho, což ji vyděsilo.

Harry, Hermiona a Sirius napadeni mozkomory u Černého jezera

Jakmile bylo rozhodnuto, že Pettigrew bude předán úřadům, místo aby byl zavražděn, různorodá skupina opustila Vřískající chatrč. Když se objevil úplněk, nastal chaos, když se Lupin proměnil ve vlkodlaka, protože kvůli chaotickému zvratu událostí si nevzal lektvar Wolfsbane, který pro něj profesor Snape měsíčně připravoval, aby si zachoval svou lidskost. V chaosu Pettigrew napadl Rona a utekl a Sirius se musel proměnit ve svou psí podobu, aby ochránil Harryho, Rona a Hermionu před vlkodlakem. Poté, co Lupina nakonec vyrušilo vytí ze Zapovězeného lesa, Hermiona a Harry přispěchali Siriusovi na pomoc, když ho slyšeli sténat, ale stovky mozkomorů se na ně vrhly, přišly znovu chytit Siriuse, který rychle omdlel, a Harry řekl Hermioně, aby si vymyslela něco veselého a pokusila se vrhnout patrona, jak se snažil sám, ale ona ho nedokázala vrhnout.

Když Harry vyvolal netělesného Patrona, Hermiona omdlela a nechala Harryho, aby s mozkomory bojoval sám. Harry je chvíli zadržoval, ale nakonec byl přemožen. Mozkomorové se právě chystali provést Polibek Harrymu, Hermioně a Siriovi, když záhadná postava v dálce vyslala velmi mocné Patronovo kouzlo, aby mozkomory odrazilo. Harry, neschopný ve výsledném oslepujícím světle pořádně vidět, měl dojem, že zahlédl svého otce těsně předtím, než také ztratil vědomí.

Harry a Hermiona pomocí Time-turneru

Harry a Hermiona se probudili v nemocničním křídle poté, co je zachránil Severus Snape, který vykouzlil nosítka pro Hermionu, Harryho a Siriuse. Poté, co si Hermiona uvědomila, že Siriusova duše má být zničena mozkomorovým polibkem a dostala od Brumbála neurčité, i když poučné a užitečné instrukce, Hermiona použila svůj Turner času, aby se s Harrym vrátila do času dříve večer. Byl to velmi těžký úkol a Hermiona musela Harrymu neustále připomínat, aby zůstal skryt, protože být viděn by mohlo způsobit nenapravitelné poškození jejich časových linií. Hermiona souhlasila s Harrym, že je těžké znovu sledovat jejich problémy, ale striktně řekla, že s tím nemohou nic dělat, protože zlé věci se stávají kouzelníkům, kteří se snaží vměšovat do jejich minulých a budoucích životů.

Harry a Hermiona nastavují Siriuse Blacka a Klofana zdarma

Ti dva však úspěšně využili příležitosti k záchraně Siriuse a také Klofana, protože Brumbál naznačil, že by té noci mohl být ušetřen nejeden nevinný život. Zatímco čekali, probírala jejich zachránce s Harrym, a když si Harry uvědomil, že to, co viděl, nebyl jeho otec, ale on sám, kdo cestoval zpět v čase, tvrdila, že nikdo jiný než mocný čaroděj by nedokázal vyčarovat Patrona, aby odehnal tolik mozkomorů. Jak dokazuje její tvrzení, že cestování v čase je extrémně nebezpečné, Hermiona podstoupila velké osobní riziko, aby zachránila Siriuse a Klofana. Koncem roku Hermiona vrátila svůj obraceč času s tvrzením, že způsobuje příliš mnoho potíží a že místo toho upustí od několika předmětů, což bylo pro všechny velké překvapení.

Ron, Harry a Hermiona po výtržnostech na mistrovství světa ve famfrpálu 1994

Před čtvrtým rokem v Bradavicích trávila Hermiona většinu letních prázdnin v Doupěti s Harrym a Ronem a sdílela pokoj s Ginny Weasleyovou. S ostatními Weasleyovými (kromě Molly Weasleyové) se v srpnu zúčastnili mistrovství světa ve famfrpálu v roce 1994. Po zápase byl společný kemp přepaden Smrtijedy. Hermiona, Harry a Ron utekli do lesa a stali se svědky obsazení Morsmordra. Zpočátku ji zachvátil chaos kolem snahy chytit zaklínače a ona měla námitky proti obviněním vzneseným proti Harrymu a proti chování mnoha kouzelníků k domácí skřítce Winky, která byla také na místě činu.

V Bradavicích bylo studentům odhaleno, že novým profesorem obrany proti černé magii se má stát bývalý bystrozor Alastor Moody (který byl ve skutečnosti mnohočetným Bartym Skrkem juniorem), který Lupina opustil na konci předchozího roku kvůli tomu, že Snape odhalil jeho status vlkodlaka. Moody byl praktický profesor, který věřil v praktický přístup, pokud šlo o obranu. Jedna z jeho prvních lekcí byla o neodpustitelných kletbách. Hermiona a její spolužáci byli svědky účinků kletby na pavouka.

Společnost pro podporu blahobytu elfů

První „setkání“ Společnosti pro podporu blahobytu elfů

Hermiona zahájila křížovou výpravu za osvobození domácích skřítků tím, že založila Spolek na podporu elfího blahobytu, nebo to, co ona a skupina nazývali S.P.E.W. (nebo, jak to nazval Ronald Weasley, „chrlí“), protože byla zděšena tím, jak Bartemius Skrk hrubě zacházel se svou domácí skřítkyní Winky. Tím si žádnou popularitu nezískala, protože většina věřila, že domácí skřítky jejich práce baví; dokonce ani domácím skřítkům se její tažení nelíbilo.

Harry, Ron a Neville se k S.P.E.W. přidali jen neochotně, hlavně proto, aby je Hermiona kvůli tomu neobtěžovala. Hagrid, stejně jako Fred a George Weasleyovi se odmítli přidat s odůvodněním, že by to domácí skřítky rozčílilo. Přesto Fred Hermioně poradil, jak se dostat do bradavických kuchyní. Jednoho rána (spolu s Harrym a Ronem) navštívila kuchyně, kde si promluvila s Dobbym a Winky. Dobby byl potěšen, že vidí Harryho a jeho přátele, a začal jim vyprávět o svých bojích jako osvobozený skřítek.

Trojice na návštěvě domácích skřítků v bradavické kuchyni

Když byla trojice v kuchyni, vyšlo najevo, že Winky byla tak smutná ze ztráty předchozího zaměstnání, že začala pít Máslový ležák, aby se opila a otupila svou bolest. Hermiona považovala Dobbyho za dobrý příklad svobodného elfa a snažila se Winky utěšit, že ji Skrk vyhodil. To však moc nepomohlo, protože Winky brzy rozčílilo Hermionino tvrzení, že domácí skřítkové si zaslouží dovolenou a mzdu. Winky nebyla jediná elfka, které to vadilo, protože ostatní elfové tvrdili, že skuteční domácí skřítkové by takové věci nikdy nepotřebovali a chtít je považováno za velmi ostudné.

Hermiona věřila Harrymu bez otázek, když řekl, že své jméno nezapsal do turnaje tří kouzelnických škol

Po událostech kolem Harryho jména, které vyšly z Ohnivého poháru, byla Hermiona jedinou studentkou, která věřila Harryho nevině. Ve skutečnosti „přijala jeho příběh bez otázek“. Dokonce i Ron měl podezření, že Harry podváděl, aby získal větší slávu, a na nějakou dobu mezi nimi vznikla trhlina. Hermiona pomáhala Harrymu připravit se na první úkol turnaje tří kouzelnických škol tím, že mu pomáhala naučit se užitečná kouzla. Některá kouzla byla Stupefy, Impedimenta, Accio, Štítové kouzlo a Čtyřbodové kouzlo. Také se snažila přimět Harryho a Rona, aby spolu několikrát mluvili.

Hermiona nevědomky upoutala zájem krušnohorského šampiona tří kouzelnických škol a bulharského mezinárodního hledače Viktora Kruma. Přitahovala ho svou inteligencí, nekonvenční krásou a způsobem, jakým ho na rozdíl od jiných dívek odmítala pronásledovat kvůli autogramům. Krum začal Hermionu sledovat do knihovny a dalších míst v Bradavicích, včetně knihovny. To bylo něco, co Hermionu velmi rozčilovalo, protože nemohla pracovat, když byla obklopena chichotajícími se dívkami, které si vzaly za úkol sledovat Kruma po celém zámku a školních pozemcích. Krum se dokonce bizarně zeptal Harryho, jestli by mu nevadilo, kdyby se pustil do Hermiony. Nakonec ji požádal, aby s ním šla na vánoční ples, a ona souhlasila, nikomu kromě Ginny Weasleyové neřekla, že je jeho doprovod.

Hermiona tančí se svým doprovodem, Viktor Krum na vánočním plese

Když tedy dvojice dorazila, mnozí byli ohromeni a žárlili. Hermiona měla na sobě hábit z „nadnášeného, brčálově modrého materiálu“ a vlasy v „elegantním uzlu vzadu na hlavě“. Pozornost k jejímu vzhledu byla neobvyklá a dostalo se jí na něj mnoha pozitivních poznámek. Ani Draco Malfoy a Pansy Parkinsonová neměli nic negativního na srdci. Hermiona poznamenala, že použila Lektvar na vlasy od Sleekeazyho, ale že je to příliš mnoho práce, než aby ho používala každý den.

Když Ron uviděl Hermionu s Krumem, přemohla ho žárlivost. Hermiona doufala, že se jí Ron zeptá, ale jeho pozvání bylo necitlivé a na poslední chvíli kvůli tomu, že se mu nepodařilo najít nikoho jiného. Oba se kvůli tomu hádali ve společenské místnosti po plese, kde mu prozradila, že se jí měl zeptat pořádně a ne „jako poslední možnost“, ale Ron to nepochopil. Potom se k sobě oba chovali zdánlivě zdvořileji, i když si byli nějaký čas vzdálenější a Ron stále dával najevo odpor a nedůvěru ke Krumovi.

Uvěznění mořskými tvory

Hermiona uvnitř Černého jezera během druhého úkolu

Hermiona byla vybrána jako „oběť únosu“ pro Kruma během druhého úkolu turnaje, kvůli čemuž následně trpěla škádlením. Byla odvezena na dno Černého jezera, aby čekala na záchranu od Kruma, který si oblékl napůl žraločí proměnu. Během pobytu v Černém jezeře byl Harry v konfliktu a chtěl ji získat zpět stejně, jako chtěl získat Rona. Uvedl, že „byla také jeho přítelkyní“. Krumovi se ji podařilo zachránit a vynesl ji na hladinu, kde jí později prozradil, že „nikdy nic takového k žádné jiné dívce necítil“ a požádal ji, aby ho přes léto navštívila v Bulharsku.

Krum žárlil na Hermionin vztah s Harrym Potterem, protože si myslel, že mezi nimi mohlo být něco romantického, co přesahovalo pouhé přátelství. Žárlivost byla založena na lžích v Denním věštci a Harry rychle Kruma o těchto lžích informoval.

Hermiona dostává nenávistný mail od čtenářů týdeníku Čarodějnice v reakci na Skeeterův článek

Rita Holoubková, novinářka Denního věštce a neregistrovaná zvěromágová, se během rozhovoru s Viktorem schovávala Hermioně ve vlasech ve tvaru brouka. Hermiona předtím Holoubkovou pokárala za to, že otiskla hrozné lži o Harrym a Rubeovi Hagridových. To rozzlobilo novinářku, která napsala sžíravý článek o „nevyzpytatelné slečně Grangerové“ a tvrdila, že si pohrává s Harryho i Krumovou náklonností a že si vypěstovala zálibu ve slavných čarodějích.

Skeeter dokonce zašel tak daleko, že tvrdil, že Hermiona možná vaří lektvary lásky. Slovy Rona, Skeeter dělal z Hermiony „Scarlet Woman“, což byla fráze, která Hermionu rozesmála. Hermionu v článku nazvala „prostou“, přestože předtím Hermionu označila za Harryho „úžasně krásnou… přítelkyni“ tím, že pravděpodobně překroutila a senzacechtivě překroutila slova Colina Creeveyho a použila to jako základ pro článek.

I když Hermioně připadaly ty lži směšné, někteří lidé jim uvěřili a začali posílat Hermioně nenávistné maily, včetně toho, který byl plný Bubotuberova hnisu, a dokonce i Molly Weasleyová se k ní chovala chladně, dokud ji Harry neopravil. Hermiona se zapřísahala, že se Skeeterovi pomstí za její urážku na cti, a divila se, jak se ke svým informacím dostává, protože několik věcí, o kterých Skeeter věděl, se probíralo jen v soukromých rozhovorech. To ji přivedlo k poznání, že Skeeter je ilegální neregistrovaný Animagus, který na sebe vzal podobu brouka, aby se tajně stal svědkem důvěrných výměn informací.

Hermiona byla přítomna, když ministr kouzel navštívil Harryho v nemocničním křídle

Studenti byli šokováni, když se Harry vrátil na konci třetího a posledního úkolu s mrtvým tělem Cedrika Diggoryho. Hermioně se ulevilo, když Harryho uviděla, když ho profesor Brumbál přivedl na ošetřovnu. Rozčílil ji ministr kouzel Kornelius Popletal, když odmítl Harrymu a Brumbálovi věřit v pravdivost Voldemortova návratu. Během svého pobytu s Harrym v nemocničním křídle si všimla Skeetera na okenním parapetu, jak se pokouší odposlouchávat, a přitom ji zajala. Hermiona nešla proti Harryho verzi, když ji konečně uslyšela, a držela se svého nejlepšího přítele.

Cestou domů Bradavickým expresem Hermiona šťastně prozradila Harrymu a Ronovi, že odhalila status Skeeter jako neregistrovaného Animaguse a uvěznila ji ve sklenici. Ona jako neregistrovaný brouk Animagus, který používal její malou velikost k tomu, aby přišel na školní pozemky a poslouchal soukromé rozhovory. Nebyla vpuštěna na školní pozemky a Hermiona ji chytila na parapetu v nemocničním křídle. Hermiona si také všimla, že značky kolem Ritiných tykadel jsou přesně takové, jako ty odporné brýle, které nosila. Skeeter rok nepsala, protože jí vyhrožovala, že ji odhalí úřadům.

Sama zahnala Skeeter do chudoby a pomstila se za bolest, kterou způsobila Harrymu a jejím dalším přátelům. Nicméně s návratem lorda Voldemorta a vraždou Cedrika Diggoryho na konci školního roku čekaly Hermionu a její přátele mnohem vážnější výzvy.

Hermiona s ostatními v 12 Grimmauld Místo příprava na čištění

Po smrti Cedrica Diggoryho odmítlo ministerstvo kouzel přijmout tvrzení Harryho a Brumbála, že se lord Voldemort vrátil, a Denní věštec je označil buď za lháře, nebo za cvoky. Hermiona a Ron však Harrymu věřili a bránili ho proti kritice pochybných spolužáků. I když si na nich Harry občas ventiloval frustraci, oba zůstali při něm. Trojice se také chtěla stát členy znovu svolaného Fénixova řádu, ale nesměli, protože nebyli plnoletí. Hermiona pomohla vyhladit 12 Grimmauldových náměstí, které sloužilo jako ústředí řádu, a nesmírně se jí ulevilo, když byl Harry zproštěn obvinění, že použil magii nezletilých v přítomnosti mudly poté, co byl on a Dudley Dursley napadeni mozkomorem v Kvikálkově.

Než se vrátili do Bradavic, dozvěděli se s Ronem, že byli jmenováni prefekty nebelvírské koleje, a to k tajnému zděšení Harryho, který nemohl uvěřit, že Ron dostal přednost před ním. Brala svůj postoj velmi vážně. Jakmile začal školní rok, Hermiona se vrátila ke svému aktivismu ve prospěch domácích skřítků, i když se o S.P.E.W. nestarala tak intenzivně jako v předchozím roce.

Trio a Neville se poprvé setkají s Lunou Lovegoodovou

Naučila se plést ponožky a klobouky pro domácí skřítky a schovávala je v nebelvírské věži, maskovala je zmačkanými odpadky ve snaze oklamat domácí skřítky, aby se náhodou osvobodili. Elfům tento pokus připadal urážlivý a přestali Věž čistit vůbec. Dobby byl jediný, kdo si dárky užil, vzal všechno, co Hermiona vyrobila, a čistil Věž sám, což Hermiona nevěděla.

Hermiona se toho roku setkala s Lunou Lovegoodovou, jejíž víra v mnoho věcí bez logických důvodů Hermionu vyvedla z míry. Obě se však spřátelily poté, co se vzájemně smířily se svými neshodami.

Hermiona cvičí s Brumbálovou armádou v Potřebné místnosti

Netrvalo dlouho a Hermiona si uvědomila, že ministerstvo kouzel se rozhodlo zasáhnout v Bradavicích. Dolores Umbridgová, krutá, falešně milá zaměstnankyně ministerstva s osobností jako „otrávený med“, byla jmenována novou profesorkou obrany proti černé magii a Hermiona, stejně jako Harry a Ron, neměla Umbridgovou ráda z mnoha důvodů, jedním z nich bylo, že odmítala učit studenty praktické obrany a zaměřovala se pouze na teorii, přestože jejich NKÚ byly později toho roku.

Hermiona usoudila, že Bradavice potřebují schopného učitele, a společně s Harrym a Ronem založili Brumbálovu armádu, tajnou organizaci, v níž se studenti po vyučování scházeli a učili se praktická obranná kouzla. Navrhla, aby učitelem byl Harry; i když původně považoval tento nápad za směšný, souhlasil, že bude třídu učit. Jméno navrhla Ginny, která si vzpomněla na rozhovor, který vedli o Popletalově největší obavě, že Brumbál vytvoří armádu studentů, pokud ministerstvo v Bradavicích nezasáhne.

Hermiona čaruje svou vydru Patronus

Jedním z mnoha pokročilých kouzel, kterým se Hermiona naučila, bylo Patronovo kouzlo; to její na sebe vzalo hmotnou podobu vydry. Hermiona se stala jednou z mála odvážných lidí, kteří Voldemortovi říkali jeho skutečným jménem. Hermiona však udělala chybu, že první setkání uspořádala v Prasečí hlavě, na rozdíl od Tří košťat, o nichž Sirius, který se objevil v nebelvírské společenské místnosti u ohně, tvrdil, že by to bylo pro každého mnohem těžší zaslechnout. Willy Widdershins, který byl v Prasečí hlavě, šel za Umbridgovou, která zavedla Vzdělávací dekret číslo dvacet čtyři, který zakazoval, aby se pod jejím pozorným dohledem tvořily jakékoli studentské skupiny.

Vánoce na uzavřeném oddělení

Trio a Ginny v St Mungo’s po návštěvě Arthura Weasleyho

V polovině roku v Bradavicích měl Harry vizi, jak Voldemortův had Nagini kouše pana Weasleyho během jeho úkolu pro Fénixův řád. Pana Weasleyho odnesli do nemocnice svatého Munga, kde na něj paní Weasleyová křičela, že se mu snaží ránu zašít, místo aby ji zahojil kouzlem.

Hermiona ho jako jedna z mála navštívila a zůstala v čísle dvanáct na Grimmauldově náměstí pár týdnů, dokud se pan Weasley neuzdravil. Hermioně se podařilo přesvědčit rodiče tím, že jim řekla, že lyžování není její parketa a že lidé, kteří to se zkouškami myslí vážně, zůstávají v Bradavicích a studují.

Trojice v nebelvírské společenské místnosti diskutuje o nedávných událostech

Návladní přivedl Harryho do většího kontaktu s Cho Changovou. Po schůzce Harry Cho políbil, a když se vrátil do nebelvírské společenské místnosti, Hermiona to okamžitě uhodla a zeptala se, jestli ho Cho po schůzce zahnala do kouta. Když jim Harry řekl, že Cho plakala, vysvětlila Harrymu a Ronovi, že Cho prožívá těžké časy, protože Cedric Diggory, se kterým chodila, byl zabit lordem Voldemortem. Hermiona později dala Harrymu radu ohledně Cho a dívek obecně.

Ve snaze bojovat proti lžím, které se o Harrym říkaly, Hermiona zařídila, aby během návštěvy Prasinek s Ritou Holoubkovou vyšel rozhovor v Pokrouceném slovíčku, který by vyprávěl jeho verzi příběhu a vydíral Holoubkovou, aby ho napsala soucitným tónem. Přestože byl zakázán – nebo možná proto, že byl zakázán – stal se časopisem nejprodávanějším číslem všech dob.

Byla to Hermionina brilantní práce s kouzly, která zajistila bezpečnost Brumbálovy armády. Vytvořila mince začarované Proteanským kouzlem, pokročilým kouzlem, jako způsob komunikace, a zakřikla klubovou docházku, aby každému udavači způsobila na tváři strašlivou vyrážku, která by v bolestivých vředech hlásala „NEAK“. Přesně tohle se stalo Mariettě Edgecombové, neochotné člence prokurátora, kterou Cho přivedl na jednání. Krátce před Velikonocemi Marietta nakonec ustoupila pod tlakem své matky z ministerstva, která pracovala v Síti Floo a zradila prokurátora Umbridgové. Když se Harry dozvěděl, že nemohou najít protikletbu, která by vyléčila její obličej, dmul se pýchou nad Hermioninými zakřiknutelnými schopnostmi.

Hermionu a Nevilla Longbottomovy drží proti jejich vůli vyšetřovací komando

Domácí skřítek Dobby se o tomto zvratu událostí dozvěděl a spěchal do Potřebné místnosti varovat Harryho a státního zástupce. Ti se okamžitě rozprchli a většina členů utekla, ale Harryho chytila Umbridgová a několik studentů ze Zmijozelu, kteří byli členy inkvizičního komanda. Při prohlídce místnosti byl objeven pergamen, který každý člen státního zástupce podepsal a který vedl Brumbálovu armádu. Když měla Umbridgová konečně „důkaz“, že Brumbál buduje armádu, aby se postavila ministerstvu, okamžitě kontaktovala Kornelia Popletala. Brumbál utekl ze školy a Umbridgová se stala ředitelkou. Hermiona v té době nebyla odhalena, ale později ji do kanceláře Umbridgové přivedli někteří členové inkvizičního komanda.

Koncem podzimu téhož roku se Hagrid, který byl celý školní rok nezvěstný, vrátil do Bradavic. Hermiona, Harry a Ron se za ním vydali okamžitě, i když už bylo po večerce. Hermiona byla zděšená ze zranění, která Hagrid utrpěl, a velice zvědavá na jeho příběh. Hagrid trojici vyprávěl o své misi s madame Maxime, aby se pokusili obry naverbovat v boji proti Voldemortovi. Málem je chytili, když Umbridgová tu noc Hagrida navštívila, ale schovala se pod neviditelný plášť.

Hermiona důrazně říká Grawpovi, aby ji položil

O několik měsíců později se Hermiona s Harrym dozvěděli, proč je Hagrid neustále pohmožděný a pořezaný; přivedl svého obřího nevlastního bratra Grawpa zpátky do Bradavic, protože ho surově šikanovali, a snažil se ho naučit lidským způsobům. Když ji Grawp, který měl mentální věk lidského batolete, zvedl, Hermiona mu důrazně řekla, ať ho položí. Následně se do Hermiony zamiloval a říkal jí „Hermy“. Bylo to jedno z mála slov, která uměl vyslovit.

Těsně poté, co jejich třída absolvovala O.W.L., měl Harry vizi, jak Voldemort mučí jeho kmotra v Oddělení záhad. Hermiona se obávala, že je to past, a přesvědčila Harryho, aby se pokusil kontaktovat Siriuse, než udělá něco zbrklého. Za tím účelem doprovázela Harryho v projevu solidarity, když se s pomocí Rona, Ginny a Luny Lovegoodové vplížil do kanceláře Umbridgové, aby použil síť Floo, ale nakonec byli dopadeni. Když Umbridgová hrozila, že při výslechu použije na Harryho kletbu Cruciatus, Hermiona zakročila. Přišla se lží, že ona a její kolegové z prokuratury vyráběli zbraň pro Brumbála, čímž zastavili Umbridgové sadistický výslech a pokus o mučení Harryho.

Hermiona a Harry lákali Umbridgovou do Zapovězeného lesa

Hermiona úspěšně nalákala Umbridgovou do Zapovězeného lesa tím, že řekla, že tam byla ukryta zbraň, kam Umbridgovou odneslo stádo kentaurů. Předpověděla, že kentauři ji a Harryho pustí, protože kentaury neuráželi a byli dost mladí na to, aby byli považováni za „hříbata“. Nicméně kentauři už byli rozzuřeni Umbridgovou a byli rozzlobeni ještě víc, když Hermiona přiznala, že doufala, že Umbridgovou odeženou, protože byla uražena, že je napadlo, že budou plnit příkazy lidí. Kentauři se chystali odnést i oba studenty, ale Grop na scénu zakopl a mezi obrem a stádem vypukla rvačka. To umožnilo Hermioně a Harrymu utéct a setkat se s Ronem, Ginny, Lunou a Nevillem, kteří utekli z inkvizičního komanda.

Bitva o Oddělení záhad

Po krátké hádce mezi Harrym a Nevillem o tom, zda ostatní pojedou s Harrym do Londýna, došlo k porozumění. Šest studentů letělo na Thestralech (které většina, včetně Hermiony, ani neviděla) na ministerstvo kouzel, aby se pokusili zachránit Siriuse před Voldemortem a jeho Smrtijedy.

Šest členů D.A. bojuje s Smrtijedy o získání proroctví

Ukázalo se, že Hermionin strach byl oprávněný, protože Harryho vize byla lest, kterou mu do mozku nastražil Voldemort, aby ho nalákal na Ministerstvo, aby získal proroctví, které Voldemort hledal. Jakmile to Harry udělal, šest členů D.A. bylo obklopeno Smrtijedy a následovala bitva. Hermiona Notta omráčila, když popadl Harryho, čímž ho osvobodila a způsobila, že se Nott zranil o hroutící se police proroctví. Později omráčila dalšího Smrtijeda a umlčela Antonína Dolohova, než stačil upozornit ostatní Smrtijedy na místo, kde se skupina nachází. Byla kriticky zraněna kletbou, kterou ji Dolohov následně udeřil, ale plně se zotavila.

Hermiona poprvé navštívila Weasleyova čaroděje Wheezese

Hermiona dosáhla vysoké akademické prestiže, když získala deset O.W.L., v kouzlech, obraně proti černé magii, proměnách, péči o magické bytosti, aritmetice, historii magie, bylinářství, astronomii, lektvarech a starověkých runách. Na každé z nich dostala známku ‚Vynikající‘, kromě Obrany proti černé magii, ve které dostala známku ‚Nad očekávání‘. Celkem dosáhla deseti O.W.L.s. Rona pobavilo, že se zdálo, že ji to opravdu zklamalo.

Hermiona vaří doušek živé smrti v lektvarech na úrovni N.E.W.T.

Než dorazili do Bradavic, Hermioniny romantické city k Ronovi se staly zřejmými. Podle Harryho se zdálo, že ti dva jsou na cestě k romantickému vztahu. Vztah Hermiony a Rona značně utrpěl v šestém ročníku, kdy Ron začal Hermioně i Harrymu závidět, protože byli pozváni, aby se stali členy Slug Clubu, skupiny studentů oblíbené profesorem lektvarů Horacem Slughornem, zatímco on byl ignorován. Hermiona silně nesouhlasila s tím, že Harry použil učebnici „Prince dvojí krve“ k tomu, aby se v lektvarech prosadil nespravedlivě, ačkoliv ho neudala a nepřímo našla vodítko o majiteli knihy. Zvlášť ji znepokojila čím dál temnější povaha kouzla v knize, jako bylo kouzlo Sectumsempra.

Harry utěšuje rozčílenou Hermionu poté, co byla svědkem Ronova líbání s levandulí

Nicméně během hádky s jeho sestrou se Ginny vysmála Ronovi kvůli jeho nezkušenosti s opačným pohlavím a řekla mu, že Hermiona políbila Viktora Kruma během jejich dřívějšího románku. Ron následně začal s Hermionou zacházet chladně, k jejímu velkému úžasu. Byla rozčílená, když začal s Levandulí flirtovat. Když se dozvěděla o Ronově vztahu s Levandulí, vyčarovala hejno divokých ptáků, aby napadli Rona za jeho necitlivost ohledně jejích citů. Rozčílil se na ni ještě víc, když uvěřila, že Harry podstrčil Ronu Felixovi Felicisovi, aby mu pomáhal s jeho schopnostmi při hraní famfrpálu; přestože tomu zpočátku sám věřil, obvinil ji, že mu vůbec nevěří, když se zjistilo, že mu lektvar vůbec nepodstrčil.

Poté se Hermiona zúčastnila Slughornova vánočního večírku s Cormacem McLaggenem, aby se Ronovi pomstila, ale nedopadlo to dobře kvůli jeho nezdvořilosti. Poté se Ron (kterému se ulevilo, že Hermionino a McLaggenovo rande nedopadlo dobře) pokusil promluvit si s Hermionou, ale ta ho ignorovala, stále rozčilená a rozzlobená kvůli jeho předchozímu zacházení s ní. Toto chování se projevovalo docela dlouho.

Madam Pomfreyová kontroluje otráveného Rona, zatímco Hermiona, Harry a Ginny sedí u jeho postele

Oba se usmířili poté, co byl Ron hospitalizován kvůli konzumaci otrávené medoviny, což Hermionu šokovalo a vyděsilo. Po incidentu zůstala nezvykle tichá a zaražená. Zatímco Ron seděl u Ronovy postele, podvědomě zamumlal Hermionino jméno. Tou dobou už byl Ron viditelně rozčarovaný ze vztahu s Levandulí, která si ho přivlastnila a říkala mu otravnou přezdívkou „Won-Won“. Potěšilo ho také, když ho Hermiona navštívila v nemocničním křídle.

Začal se vyhýbat Levanduli, která brzy začala mít podezření na jeho vztah s Hermionou, což nakonec vedlo k hádce o ní. Poté, co Levandule viděla Rona a Hermionu, jak sami sestupují z chlapeckých ložnic (Harry byl také přítomen, ale pod neviditelným pláštěm), pohádala se s Ronem a rozešla se s ním. Když Ron řekl Harrymu a Hermioně o rozchodu s Levandulí, Harry by přísahal, že viděl, jak se Hermiona culí.

Hermiona a Ron diskutují o princi dvojí krve

Poté se Hermiona a Ron cítili spolu příjemněji a jejich vztah se výrazně zlepšil, i když romantický vztah zůstal mimo jejich dosah. Hermiona Rona utěšovala poté, co propadl v testu z přemisťování, protože rozpleskl půl obočí, zatímco on si z ní utahoval kvůli tomu, jak ji instruktor chválil za její bezchybný výkon. Ten rok Hermiona také rychle ovládla nonverbální magii, jako první ve třídě, která to dokázala.

Hermiona i Ron byli po celý rok skeptičtí k Harryho teorii, že Draco Malfoy byl označen Temným znamením a že má něco za lubem. Navíc si byla jistá, že Malfoy nemohl do Bradavic přinést žádné Temné předměty, aniž by o tom Filche neupozornil. Tato tvrzení slyšel i sám Draco, který využil těchto detailů a Hermionina předchozího komunikačního plánu ke splnění svého.

Bitva o astronomickou věž

Uplakaná Hermiona stojící u paty astronomické věže po Brumbálově smrti

Ke konci školního roku se Harryho podezření potvrdí. Malfoy vpustil Smrtijedy do školy pomocí dvojice mizejících skříněk. Jedna skříňka sídlila v Borginovi a Burkesovi a druhá v Místnosti skrytých věcí (jak se předpokládalo, rozbitá, ale Malfoyovi se ji podařilo opravit). Tato infiltrace Smrtijedů vyústila v bitvu o astronomickou věž. Hermiona v bitvě bojovala a díky jistému Felixu Felicisovi zůstala nezraněna. Byl to dárek od Harryho, který ho vyhrál v soutěži lektvarů a měl předem jasnou představu, co se stane. Řekl Hermioně, Ronovi a Ginny, aby ho vypili předem, kdyby se jeho obavy ukázaly jako pravdivé.

Pohřeb Albuse Brumbála

Během školního roku byli Hermiona a Ron informováni o obsahu Harryho soukromých lekcí s Brumbálem. Díky těmto lekcím se Harry a na oplátku i Hermiona a Ron dozvěděli o existenci Horcruxů lorda Voldemorta. Během pohřbu Albuse Brumbála, kterého Snape zabil v bitvě o astronomickou věž, Hermionu Ron utěšoval a plakala mu na rameni. Poté jim Harry vyprávěl o své touze odejít z Bradavic na lov Horcruxů, které byly klíčem k porážce lorda Voldemorta. Navzdory jeho protestům Hermiona a Ron slíbili, že se zřeknou sedmého ročníku školy, aby mohli pomáhat Harrymu. Před odchodem ze školy si Hermiona mohla přivolat knihy o Horcruxech, aby se naučila, jak předměty zničit. Našla je v Brumbálově kanceláři, kde je zesnulý ředitel uchovával poté, co byl předmět v Bradavicích zakázán.

Hermiona upravuje vzpomínky svých rodičů

Hermiona začala okamžitě plánovat cestu s Harrym a Ronem. V obavách o bezpečí své rodiny upravila vzpomínky svých rodičů tak, aby si mysleli, že jsou Wendell a Monica Wilkinsovi a poslala je schovat se do Austrálie, aniž by věděla o jejich původní identitě, o existenci jejich dcery nebo o čemkoli, co jim o Harrym řekla. Také vybrala všechny své úspory na účtu stavební spořitelny, kdyby potřebovala peníze od mudlů.

Bitva sedmi hrnčířů

Sedm Potterů a jejich ochránci těsně před bitvou o nebe

Hermiona se pak přidala k Fénixovu řádu při operaci, která měla Harryho před jeho sedmnáctými narozeninami odstranit ze Zobí cesty číslo 4, a tak se lektvarem Polyjuice stala jednou ze „sedmi Potterů“. Hermiona letěla na Thestralu s Kingsleym Řetězovým. Ti dva se ubránili nejméně pěti Smrtijedům, jednoho možná zabili, dva zranili a v jednu chvíli je pronásledoval sám lord Voldemort. Časem bezpečně dorazili do Doupěte, kde se Hermioně nesmírně ulevilo, když viděla Harryho živého, rozběhla se k němu a pevně ho objala, ale měla velké obavy, když se Ron neukázal včas. Když přistál, rozběhla se a s úlevou se k němu přitulila. Byla smutná ze zprávy o vraždách Alastora Moodyho a Hedviky a rozrušená Harryho vizí Garricka Ollivandera, jak je mučen.

Scrimgeour dává trojici předměty, které jim zanechal v závěti Albuse Brumbála

Později ministr kouzel Rufus Scrimgeour přerušil Harryho narozeninové oslavy, aby vykonal poslední vůli Albuse Brumbála a odkázal některé jeho věci třem přátelům. Hermiona obdržela Příběhy barda Beedlea, knihu dětských příběhů napsaných runami. Ještě než Hermiona pochopila neocenitelnou vlastnost daru, byla dojata k slzám Brumbálovým velkým aktem přátelství. Během čtení Brumbálovy poslední vůle také předvedla svou neuvěřitelnou zásobu všeobecných znalostí, když se zmínila, že „práskači mají tělesnou paměť“, což překvapilo Rona i Harryho, kteří oba věřili, že o famfrpálu ví jen málo.

Na svatbě Billa Weasleyho a Fleur Delacourové 1. srpna 1997 si Hermiona oblékla „splývavé šaty šeříkové barvy s vysokými podpatky“ a vlasy si udělala „uhlazené a lesklé“. Pobavily ji Fredovy a Georgeovy historky o zesnulém strýci Biliovi a k Ronově zklamání si přátelsky popovídala s Viktorem Krumem. Byla šťastně překvapená, když ji Ron rychle požádal o tanec, a když se Krum převlečeného Harryho zeptal, zda jsou ti dva spolu, Harry odpověděl „Ehm… tak nějak“.

Kingsleyho Patron varuje svatebčany před pádem ministerstva

Svatbu přerušil Patron Kingsleyho Shacklebolta, který hostům vyprávěl o pádu Ministerstva kouzel. Hermiona byla připravena k rychlému útěku a okamžitě se s Harrym a Ronem přemístila pryč od nebezpečí. Hermiona také projevila velkou předvídavost a magický talent, když odhalila malou kabelku s korálky, na kterou umístila nezjistitelné prodlužovací kouzlo. Do ní si zabalila mimo jiné oblečení, stan, léčivé prostředky, Harryho neviditelný plášť a několik užitečných knih. Dorazili na Muggle street, Tottenham Court Road, kde jim Hermiona navrhla, aby vešli do kavárny, aby se dostali z otevřeného prostoru.

Hermiona casting Petrificus Totalus na Antonína Dolohova

O pár minut později však Hermiona nevědomky spustila kletbu tabu, která byla uvalena na Voldemortovo jméno, a trojici tak vystopovali Antonin Dolohov a Thorfinn Rowle. Po krátké, ale prudké potyčce byli Smrtijedi přemoženi a Hermiona upravila jejich vzpomínky tak, aby je svedla ze stopy a zachovala Ronovu krycí historku, že je nemocný a doma upoutaný na lůžko. Na Harryho návrh se pak všichni tři bezpečně vydali na Grimmauldovo náměstí 12, protože se v kouzelnickém světě nemohli nikde schovat.

Infiltrace na ministerstvo kouzel

Poté, co se od Mundunguse Fletchera dozvěděla, že Dolores Umbridgová má ve svém držení medailon matky Toma Raddlea – jeden ze sedmi viteálů, vymyslela trojice plán, jak proniknout na ministerstvo a získat medailon zpět. Hermiona vypila Polyjuice Potion a proměnila se v Mafaldu Hopkirkovou, prominentní úřednici ministerstva. Byla nucena prosedět procesy s Aldertonovou a Mary Cattermoleovou, nevinnými mudlovskými rodačkami, hned po boku Umbridgové a Smrtijeda Yaxleyho. Hermiona oklamala Umbridgovou, aby jí řekla o medailonu, o kterém tvrdila, že je dědictvím rodiny Selwynů.

Harry casting jeho Patronus na mozkomory, zatímco v soudní síni, před zachycením medailon

Když Harry ve vzteku zaútočil na Umbridgovou, jejich krytí bylo prozrazeno, ale jí a Harrymu se podařilo vězně mudlovského původu osvobodit a povzbudit je k útěku ze země, dokud byl u moci Voldemort. Hermiona vzala od Umbridgové medailon a nahradila ho kopií pomocí kouzla Geminio. Znovu se setkali s Ronem a utekli z ministerstva, ale Yaxley chytil Hermionu za ruku, když se přemisťovali. To znamenalo, že byl nevědomky vnesen do kouzla, které udělalo Grimmauldovo náměstí neodhalitelným, a donutilo Hermionu použít znechucující zaklínadlo, aby se od něj osvobodila, a pak trojici z Grimmauldova náměstí odvedla.

Ronův odchod a Godrikova díra

Harry a Ron veslování před Ron opustil lov

Medailon způsobil mezi třemi přáteli velkou bolest kvůli negativní energii uvnitř. Začali se hádat kvůli malichernostem, jako je vaření, a byli stále náladovější. Negativní energie z medailonu způsobila, že Ron obvinil Harryho ze špatného vedení. Fyzicky se prali, i když je Hermiona zastavila dřív, než začali čarovat tím, že mezi sebe seslali Štítové kouzlo. Ron také obvinil Hermionu, že si místo něj vybrala Harryho, což způsobilo, že začal žárlit a cítil se odstrčený rostoucím přátelstvím svých dvou přátel. Prohlásil, že odchází, a vyrazil ze stanu.

Než se zbavila kouzla štítu, stačila Hermiona jen křičet, aby se vrátil, ale bez úspěchu. Hermiona pak plakala nad Ronem víc než týden po jeho odchodu, i když se to snažila před Harrym skrýt. Oba byli z odchodu přítele hluboce zarmouceni a raněni, i když Hermiona víc než Harry, protože nad Ronovým odchodem plakala celé týdny. Když byl Ron pryč, trávili Hermiona s Harrym večery většinou v tichu, zatímco přemýšleli o Ronově opuštění a o místech, kde by mohly být ukryty Voldemortovy zbývající viteály.

Hermiona v domku Bathildy Bagshotové, držící Život a lži Albuse Brumbála

Hermiona a Harry se brzy rozhodli, že se vydají do Godrikova Dolu, aby se podívali na hroby Harryho rodičů a promluvili si s historičkou Bathildou Bagshotovou. Věřili, že Bathilda by mohla držet meč Godrica Nebelvíra pro Harryho, protože si mysleli, že by ho Brumbál mohl nechat u ní jako starého rodinného přítele, protože věděli, že je to jediná metoda, kterou trojice zná, jak zničit viteál. Hermiona Harryho na hřbitově utěšovala, když našli hroby Potterových; přitiskla hlavu k ohbí mezi jeho hlavu a ramena a vyčarovala růže pro hroby. Cestou ze hřbitova narazili na něco, co vypadalo jako Bathilda.

Dvojice pak odešla do Bathildina domu; zatímco v domě byli odděleni. Harry byl svědkem obrovského hada, který se valil z krku Bathildina těla, a nahoře ho napadl Nagini. Nagini na ně čekal v přestrojení za starou ženu, jejíž mrtvolu oživil Voldemort jako Inferius. Hermiona přispěchala Harrymu na pomoc a začala mu zachraňovat život tím, že vrhala Odstřelovací lék, který se odrážel po místnosti. Oba jen tak tak unikli, když do chaty dorazil sám lord Voldemort ve snaze Harryho zajmout.

Harry a Hermiona mluví o Albusu Brumbálovi v Deanově lese

Hermiona se přemístila do Děkanského lesa, zatímco Harryho přemohla bolest a vidiny Voldemortova útoku na jeho rodiče a na něj v roce 1981. Použila odsekávací kouzlo, aby z Harryho vytáhla medailonek, a vyléčila kousnutí, které mu Nagini uštědřila. Harryho hůlka byla také zlomena při přepadu, nejspíše výbušnou kletbou, kterou Hermiona seslala na Naginiho. Hermionu velmi rozrušilo pomyšlení, že to byla její kletba, která zlomila Harryho hůlku. Harrymu to zlomilo srdce, ale nezlobil se na ni, protože věděl, že to byla nehoda a že mu Hermiona zachránila život, a proto jí to nemůže mít za zlé.

Ronův návrat a návštěva Domu lásky

Hermiona se na Rona zlobí i po jeho návratu

Ron se znovu sešel s Harrym a Hermionou v Děkanském lese poté, co je Ron slyšel mluvit prostřednictvím Deluminátora, kterého Brumbál opustil. Ron zničil medailon Horcrux s Mečem Godrica Nebelvíra, který nechal neznámý pomocník v jezírku v Lese, čímž Harrymu zachránil život a tím se mu od Harryho dostalo odpuštění za to, že odešel. Než ho však zničil, medailon odhalil některé z Ronových nejhlubších obav, včetně toho, že Hermiona dala Harrymu přednost před ním. Hermiona si toho však nebyla vědoma, protože byla ve stanu, když se to stalo.

Když Rona uviděla, křičela na něj, přestože se jí Harry snažil namluvit, že mu Ron právě zachránil život, a mlátila ho tak dlouho, až mezi ně Harry hodil Hermioninou hůlkou štítové kouzlo. Celé dny se na Rona zlobila, že ji opustil, ale postupně si na něj zase zvykla.

Trojice mluví s Xenophilius Lovegood ve svém domě, u obce Vydří St Catchpole

Trojice pak společně odcestovala do domu Xenophilia Lovegooda, aby se ho zeptala na podivný symbol z Povídek o bardovi Beedleovi, který měl Xenophilius na řetízku kolem krku na svatbě Billa a Fleur. Mysleli si, že je to znamení Temného čaroděje Gellerta Grindelwalda poté, co ho Krum poznal na svatbě (Grindelwald byl bývalý student Kruvalu), ale Xenophilius jim oznámil, že je to symbol Posvěcení smrti. Krátce po tomto objevu si Harry uvědomil, že Luna není doma, přestože jsou vánoční svátky, a že byla dlouho pryč. Xenophilius jim prozradil, že Lunu zajali Smrtijedi a že je plánuje zradit, aby ji získal zpět.

Smrtijedi přepadli trojici, když byli uvnitř Lovegoodu

Při pokusu o jejich dopadení však Xenophilius nechal vybuchnout Erumpentův roh ve svém obývacím pokoji (o kterém k Hermionině nelibosti tvrdil, že je to roh Snorkack) a dal tak trojici možnost schovat se právě ve chvíli, kdy dorazili Smrtijedi Selwyn a Travers. Vyhrožovali, že zabijí Lunu, pokud zjistí, že Xenophilius lhal o přítomnosti Harryho Pottera v jeho domě. V pozoruhodné ukázce duševní a magické obratnosti Hermiona vymyslela útěk trojice, zatímco chránila Ronovu předstíranou nemoc a umožnila Smrtijedům zahlédnout Harryho, aby nesplnili svou hrozbu zabít Lunu.

Na jaře roku 1998 Harry omylem spustil kletbu tabu a Hermionu, Harryho a Rona vypátrala a zajala skupina Chňapalů, mezi nimiž byl i vlkodlak Fenrir Greyback. Greyback, když nebyl ve vlkodlačí formě, začal mít kanibalistické sklony a toužil Hermionu kousnout. Po krátkém a násilném výslechu Chňapalů byli zajatci převezeni do Malfoyova sídla a předáni Bellatrix Lestrangeové. Bellatrix při pohledu na Meč Godrica Nebelvíra okamžitě zpanikařila a Chňapaly snadno zneškodnila, protože na ně byla příliš rychlá. Nařídila jim, aby se přesunuli na nádvoří, kde se s nimi později vypořádá.

Bellatrix Lestrangeová mučí Hermionu v Malfoy Manor

Bellatrix prozradila, že to, co považovala za meč a další viteál, bylo v její panice ukryto v trezoru u Gringottových. Začala Hermionu izolovat a pak ji opakovaně brutálně mučila kletbou Cruciatus spolu s tím, že vzala dýku a do paže jí jako výslechové metody vyřezala slovo mudlovská šmejdka. Ron (který se neúspěšně pokusil převzít její místo) se snížil k vzlykům, když uslyšel Hermionu křičet bolestí. Hermiona však přišla s falešnou historkou, že meč je jen kopií toho pravého; lež, kterou Harry přesvědčil uvězněného skřeta Griphooka, aby s ní souhlasil.

Hermionu brzy mučili, až upadla do bezvědomí. Hermionino sténání a bolestné výkřiky se rozléhaly celým sídlem a Harry s Ronem neviděli žádnou naději. Najednou Dobby přispěchal na pomoc vězňům v žaláři a slyšitelně práskl, jak se zjevoval. Harry s Ronem se ubránili Peteru Pettigrewovi, který byl vyslán, aby hluk prozkoumal. Harry na něj zavrčel, že mu Pettigrew dluží za to, že ho Harry ušetřil života s Lupinem a Siriusem, a že se Pettigrew na chvíli uvolnil, způsobilo, že ho jeho vlastní stříbrná ruka (vytvořená Voldemortem) udusila za to, že ukázal Harrymu milosrdenství.

Bellatrix drží svůj stříbrný nůž Hermioně u krku

Vyběhli nahoru a byli nuceni odhodit své hůlky, když Bellatrix držela Hermioně stříbrný nůž u krku. Bellatrix prořízla nějakou kůži a zanechala tenkou řeznou ránu na přední straně Hermionina krku. Právě když se Bellatrix chystala podříznout si krk, Dobby se vrátil a poslal lustr k zemi, srazil Bellatrix na zem a Harry mohl popadnout jejich hůlky od Draca a přemístit se s Hermionou, Ronem, Griphookem a Dobbym do Shell Cottage, kde se Bill a Fleur Weasleyovi po svatbě usídlili. Dobby byl bohužel při tomto útěku zabit nožem, který Bellatrix hodila.

Vloupání do Shell Cottage a Gringotts

Trojice mluví s Griphookem o tom, co se skrývá v trezoru Lestrangů

Hermiona, Harry a Ron zůstali nějaký čas v chatě Škeble, zatímco Fleur pomáhala Hermioně zotavit se z traumatu. Ron po celou tu dobu neopustil Hermionino lůžko. Trojice vymyslela plán, jak se s neochotnou pomocí Griphooka vloupat do Lestrangova trezoru u Gringottových, aby získali Pohár viteálu Helgy Mrzimoru. Skřet souhlasil s tím, že jim pomůže jen výměnou za Nebelvírův meč; i když se ho Hermiona snažila ztratit, byla rozhodně proti tomu, aby Griphooka oklamala nebo podrazila, protože ji překvapila starost, kterou s Harrym projevili o domácí skřítky, protože většina čarodějů nemá o nelidských bytostech valné mínění. Trojice neochotně souhlasila s Griphookovými podmínkami.

Ron a Hermiona, převlečení za Dragomira Desparda a Bellatrix Lestrangeovou

Hermiona ještě jednou použila Mnoholičný lektvar, obsahující vlasy Bellatrix. Byla také nucena použít hůlku Bellatrix, protože jí hůlku zabavili Chňapáci. To se jí velmi nelíbilo, protože zmíněná hůlka způsobila tolik utrpení, například přispěla k vraždě Siriuse. Uvedla, že hůlka se jí nezdála a Harry spekuloval, že to bylo proto, že Hermiona nezískala inteligenci hůlky.

Bylo rozhodnuto, že Hermiona je „příliš zdvořilá“ na to, aby se za Bellatrix opravdu vydávala, protože s lidmi kolem sebe nejednala jako se špínou. Navzdory tomu se skupině podařilo dostat do trezoru, hlavně díky tomu, že Harry použil kletbu Imperius. Po mnoha trýznivých výzvách a Griphookovi, který je zradil ve víře, že by nedodrželi dohodu, Hermiona, Ron a Harry unikli na hřbetě poloslepého draka, který střežil trezor, s dalším viteálem v držení.

Hermiona a Ron ničí pohár v Tajemné komnatě

Trojice se nakonec vrátila do Bradavic 2. května 1998 za asistence Aberfortha Brumbála poté, co měl Harry vizi, že zbývající viteál, který neidentifikovali (ale měli podezření, že patří Roweně Havraspárové), je ukrytý ve škole. Znovu se sešli se svými přáteli z reformované Brumbálovy armády, kteří vyhlásili své přání bojovat proti pronikající armádě Smrtijedů. Zatímco Harry a Luna odcházeli do Havraspárské věže, Hermiona a Ron vyzvedli z Tajemné komnaty baziliškovy tesáky, aby je použili ke zničení viteálů, a Hermiona zničila Mrzimorův pohár.

Brzy po shledání s Harrym vyjádřil Ron starost o domácí skřítky v bradavické kuchyni a přiměl Hermionu, aby ho poprvé políbila. Ron reagoval s velkým nadšením, ale rychle se rozešli, když jim Harry připomněl jejich cíl.

Hermiona a Ron utíkají před tyčícími se plameny Fiendfyre

Trojice pak vstoupila do Potřebné místnosti, kde hledala Diadém Roweny Havraspárové, ale byli přepadeni Dracem Malfoyem, Gregorym Goylem a Vincentem Crabbem. Hermiona se vyhnula smrtící kletbě a podařilo se jí Goyla omráčit a pak ho s Ronem vytáhli z místnosti na koštěti, které vzplálo kvůli Crabbeho prokletému Fiendfyrovi, který také zničil viteál. Harry zachránil Draca, ale Crabbe byl svým výtvorem zabit.

Harry, Hermiona a Ron pak byli svědky smrti Freda Weasleyho, která je všechny zdrtila. Navzdory svému zármutku trojice pokračovala ve snaze vystopovat Naginiho, poslední viteál (o kterém věděli). Cestou Hermiona zneškodnila dva Smrtijedy, kteří ji pronásledovali, Harryho a Rona, a odstřelila Fenrira Greybacka od zraněné Levandule Brownové. Levandule bohužel i poté tragicky zemřela na následky svých zranění.

Hermiona je svědkem Harryho konečné porážky lorda Voldemorta

Brzy se znovu rozhořela bitva o Bradavice a Hermiona bojovala s Bellatrix Lestrangeovou po boku Ginny a Luny, přestože jí v tom bránila Bellatrixina vlastní hůlka. Když Bellatrix Ginny málem zabila, převzala boj Molly Weasleyová a zabila Bellatrix. Hermiona byla svědkem Harryho konečné porážky lorda Voldemorta a s Ronem k němu dorazili jako první, radostí bez sebe. Hermiona přežila bitvu relativně nezraněná, utrpěla jen lehká zranění a popáleniny, které utrpěla při vstupu do Lestrangesova trezoru krátce před bitvou.

Po Bradavicích (1998–2018)

Hermiona s manželem a dvěma dětmi

Jednou našla Hermiona své rodiče v Austrálii a obnovila jim vzpomínky. V roce 1998 se Hermiona vrátila do Bradavic, aby dosáhla svých N.E.W.T. Byla jediná z trojice, která to dokázala, protože Harry a Ron se rozhodli připojit k bystrozorskému oddělení a pomoci shromáždit zbývající Smrtijedy. Návratem do Bradavic ukázala, jak je pro ni školní docházka důležitá.

Zaměstnanec Ministerstva kouzel

Hermiona dosáhla vysoké pozice na ministerstvu kouzel, nejprve prostřednictvím Oddělení pro regulaci a kontrolu magických tvorů. Tam pokračovala ve své práci pro S.P.E.W., kde pracovala pro práva neprivilegovaných nelidů, jako jsou domácí skřítci. Poté se stala zástupkyní vedoucího Oddělení pro prosazování magického práva a pomáhala ministru kouzel Kingsleymu Shackleboltovi vymýtit staré zákony zaujaté ve prospěch čistokrevných. Spolu s Harrym a Ronem pomáhala revoluci na ministerstvu a reformovat kouzelnický svět. V určitém okamžiku byli Hermiona, Harry a Ron všichni pro své úspěchy uvedeni v kartách Čokoládové žáby.

Hermiona také nakonec z originálu přeložila Příběhy barda Beedlea, které byly napsány runami a které jí Albus Brumbál odkázal ve své závěti v roce 1997. Její nový překlad vyšel v roce 2008 a obsahoval poznámky ke každému příběhu, který Brumbál napsal před svou smrtí; tyto poznámky Hermioně půjčila její bývalá profesorka, ředitelka Bradavic Minerva McGonagallová.

Hermiona i Ron se zúčastnili mistrovství světa ve famfrpálu v roce 2014 a seděli ve VIP lóži číslo dvě. Rita Holoubková si všimla, že Ron při vystoupení Bulharky Veely upadl do katatonie a Hermiona ho musela šťouchnout loktem do žeber.

Dne 1. září 2017 Hermiona a Ron přivezli své děti na nádraží King’s Cross, aby Rose vyprovodili na její první ročník v Bradavické škole čar a kouzel a setkali se tam s Harrym, Ginny a jejich třemi dětmi.

Ministr kouzel (2019-)

Někdy mezi lety 2019 a 2020 byla Hermiona zvolena ministryní kouzel. V létě 2020 musela Hermiona navštívit Harryho, aby ho požádala o vyřízení jeho papírování a dalších úkolů, které měl ještě vykonat. Mluvila o svých obavách z nedávné činnosti podobné té, která se stala, když byl Voldemort naživu. Harry jí připomněl, že právě našel Časoměnič a k ostatním úkolům se dostane ve svém volném čase. Dohodli se, že Časoměnič by měl být zničen a Hermiona ho schovala.

O několik měsíců později se Hermiona vracela do své kanceláře, když ji zastavil Ron, který byl ve skutečnosti Albus Potter proměněný tak, aby vypadal jako Ron. Albus se ji snažil zdržet, zatímco Scorpius Malfoy a Delphi ukradli Turner času. Hermioně připadal Ron otravný, i když ji zdržel dost dlouho na to, aby ostatní našli Turner času a odešli.

Hermiona se dozvěděla o Harryho nočních můrách a o tom, jak ho zase bolí jizva a svolala schůzku. Nikdo si však nemyslel, že je to hrozba.

Hermiona a Ron stojí ve své kanceláři na ministerstvu kouzel

Hermionin život změnili Albus a Scorpius, když se zapletli s časem. V jedné alternativní realitě si Rona nevzala a stala se učitelkou obrany proti černé magii v Bradavicích. V jiné alternativní realitě, kde Harry zemřel, se Hermiona skrývala jako členka toho, co zbylo z Brumbálovy armády s Ronem a Severusem Snapeovými. Když se Scorpius objevil s informacemi o původní časové ose, kde vyhráli, Hermiona souhlasila, že pomůže dát čas znovu do pořádku cestováním časem do okamžiku, kdy Scorpius změnil čas a použije Štítové kouzlo, aby ho zastavila. Hermiona byla ta, která použila kouzlo jako první, ale když se vrátili do současnosti, bylo to stále změněné. Byli napadeni mozkomory a Hermiona a Ron vyznávali svou vzájemnou lásku a obětovali své duše mozkomorům, aby dali Scorpiovi čas na útěk.

Hermiona Grangerová jako profesorka obrany proti černé magii v alternativní časové linii

Když nastal správný čas, Hermiona navštívila Bradavice, aby se zúčastnila setkání s profesorkou McGonagallovou. Hermiona spolu s Ronem, Harrym, Ginny a Dracem velmi odpouštěli to, co Albus a Scorpius udělali, ale McGonagallová jim připomněla velká nebezpečí, která se stala a ještě mohla stát, protože si zahrávali s časem.

Když byli Albus a Scorpius uneseni Delfou a nuceni znovu cestovat v čase do 31. října 1981, cestovala Hermiona opět v čase s Ronem, Harrym, Ginny a Dracem Malfoyem, aby je zachránila. Hermiona pomohla proměnit Harryho, aby vypadal jako Voldemort, aby oklamala Delfu, která doufá, že ho zachrání, a později pomohla Harrymu v souboji s Delfou. Ona a Draco ji pak zadrželi a vzali zpět do současnosti, kde byla poslána do Azkabanu.

Během Kalamity vystupovala Hermiona jako jedna ze zjevných vůdčích členek nově vytvořené pracovní skupiny pro statut utajení a představovala členy, kteří se osvědčili jako kvalifikovaní, do Profesí poté, co pochválila jejich působivou kombinaci odhodlání a schopností. Pomáhala také členům osobně, dávala instrukce těm, kteří se po návratu z pobytu v zámoří věnovali profesuře, o kouzelnickém kouzlu a zároveň dávala Aurorům retrospektivu týkající se jejích zkušeností z druhé čarodějnické války, aby jim pomohla v boji proti Smrtijedům.

Na jaře 2021 Neodpustitelné vyhrožovalo Harrymu Potterovi a Hermioně poté, co ti dva začali trhat kontrolu nad vlnami Kalamity pryč od kabaly. Ti dva se obávali, že se jejich děti stanou terčem útoku, ale Harry trval na tom, že bude pokračovat v boji proti Neodpustitelnému. Harry přesměroval vlnu Kalamity a ovládal ji pomocí vzpomínek na Maraudery. Když se Minerva McGonagallová nezvykle pozdě hlásila zásahové jednotce SOS, Constance Pickeringová, Harry Potter a Hermiona Grangerová se obávali, že byla napadena. V dubnu vyšlo najevo, že zatímco Minerva byla nezraněna, Ginny byla napadena a Ron byl unesen.

Po jejich útoku na Harryho ženu a Hermionina manžela rozpoutal Neodpustitelný vlnu Dračích nepřátel. I když to bylo katastrofální, Harry se díky tomu mohl napojit na něčí vzpomínky na to, jak byl nucen Rona unést. Krátce nato rozpoutal Neodpustitelný vlnu Nalezených souvisejících s Weasleyovými Čarodějnickými sípáními, kde Ron pracoval. Zatímco Neodpustitelnému se podařilo Harryho a Hermionu zastrašit, Harry dokonce požádal o pomoc MACUSA v naději, že najde svého nejlepšího přítele, tento útok Hermionu jen ještě více přiměl k tomu, aby kabalu předala spravedlnosti. Neodpustitelný začal kampaň obtěžování a manipulace, aby si zajistil své postavení před vyjednáváním o Ronových návratech, včetně implantování falešných vzpomínek Molly Weasleyové na Rona, jak pláče a prosí ji, aby řekla Harrymu a Hermioně, aby si poslechli Neodpustitelné, aby se mohl vrátit domů. Molly místo toho Hermioně nařídila, aby jim „dala Peklo“.

Do konce dubna jim Neodpustitelní doručili seznam požadavků prostřednictvím poznámek odeslaných v rámci Foundables. Výměnou za Ronův bezpečný návrat si přáli nejen plné velení nad Kalamitou, ale i to, aby jim byla doručena londýnská pětice obětí Kit Gerrard a přeběhlický informátor Flavius Flint. Hermiona se rozhodla, že by s Constance měly použít Polyjuice Potion, aby zaujaly místa Gerrarda a Flinta jako prostředek k infiltraci Neodpustitelného, a Harry je doručil výměnou za Rona. Zdálo se, že Neodpustitelní o tomto podvodu vědí, stejně jako o tom, kde je obrana ministerstva nejslabší.

Při souboji proti členům spolku byla Constance zasažena Odstřelovací kletbou, ale naštěstí z toho vyvázla jen s lehkými popáleninami. Zatímco se Ron zotavoval, i když byl v bezvědomí, skutečný Flavius a Kit byli zajati. Když se Constance vrátila z léčení svých zranění u svatého Munga, oznámila, že se Ron probudil a jeho vzpomínky byly zcela zapomenuty, a to do té míry, že svou ženu ani nepoznal. Hermionu napadlo, jestli všechno, včetně záchrany Rona, nebylo celou dobu součástí plánů spolku. Spolu s Harrym zvažovali možnost, že by mezi Neodpustitelnými mohl být krtek na ministerstvu nebo legionář.

V květnu 2021 Calamity vlny obklopující dětské magické tvory vytvořily dojem, že Neodpustitelní jsou zapleteni do ilegálního pytláctví a obchodování se vzácnými šelmami. Fragmenty zprávy zřejmě od Grima Fawleyho obsahovaly souřadnice místa v Kapském Městě, kam Harry Potter vedl tým bystrozorů, aby zastavil potenciální aukci a našel členy kabaly. Bohužel se žádná aukce neuskutečnila, což teorii o krtkovi na ministerstvu dodalo na váze. Návrat horského trolla a fragmentů akromantuly způsobil, že si Ron Weasley vzpomněl na události ze své minulosti, i když si stále nemohl vzpomenout na jména lidí, kteří mu byli blízcí. Po tom se Hermiona uchýlila k omámení různých členů ministerstva sérem pravdy a pak jim vymazala vzpomínky na to, že je vyslýchala ona. Tato metoda odhalila Garetha Greengrasse nejen jako krtka, ale jako vysoce postaveného člena Neodpustitelného.

Hermiona doufala, že zadržení Garetha Greengrasse zastaví výskyt Protivníků, nicméně místo toho byla pracovní skupina SOS zaplavena nebývalým nárůstem všech známých Obávaných Protivníků v průběhu jednoho týdne (14.-21. července 2021). Hermiona spekulovala, že Greengrass je možná schopen zmanipulovat Kalamitu bez hůlky, ačkoliv si Constance myslela, že za to Greengrass není zodpovědný. Hermiona také tvrdila, že „každý, kdo dokáže přivést na svět Temnotu jako je tato, musí být schopen mocné magie“.

Gareth Greengrass byl nakonec dopaden a vzat do vazby v oficiální funkci, ale zůstal zticha, dokud Harry nevznesl otázku Garethovy dcery. Zjistilo se, že Cereus Greengrass utrpěl krvavou kletbu. Gareth a Harry vytvořili Neporušitelný slib, zpečetěný Constance Pickeringovou, podle kterého měl Harry najít lék pro Garethovu dceru a na oplátku měl Gareth pomoci Harrymu odhalit totožnost Neodpustitelného. Harry navštívil kostel svatého Munga a věnoval velký dar, který zajistil zvláštní péči pro Cerea. Když se však vrátil, byl Gareth Greengrass mrtev. Během těchto událostí Hermiona uvažovala o pravděpodobnosti, že Gareth v jejich rozhovorech skrývá informace, a došla k závěru, že Penelope Fawleyová by mohla být uvězněna v podobném obrazu jako Kit Gerrardová. Šla zkontrolovat fotografii Grima a Penelopy, která byla na Garethově stole, ale zjistila, že zmizela. Byla do toho zapletena tajemná mužská postava, ale nebyla identifikována.

Hermiona v pátém ročníku

Hermiona měla světlou pleť, jasně hnědé oči, spoustu hustých hnědých vlasů (kdysi popisovaných jako „dlouhá hříva hnědých vlasů“) a – jako dítě – dost velké přední zuby. Měla „panovačný hlas“, který se stával lehce pronikavým, když se zlobila.

Hermiona obvykle nosila školní uniformu pod hábitem. Jinak se oblékala ledabyle. Vlasy si obvykle nechávala dlouhé a někdy je měla svázané do copu. Hermiona si svého zevnějšku nikdy moc nevšímala, obvykle skrývala svůj potenciál být považována za extrémně hezkou pod huňatým účesem a velkou hromadou knih, které měla zavěšené na zádech.

Hermiona v šatech Yule Ball během svého čtvrtého roku

V roce 1994, když byla Hermiona nešťastnou náhodou zasažena Densaugeovým kouzlem, si madam Pomfreyová magicky zmenšila přední zuby a řekla Hermioně, aby ji upozornila, až se její zuby vrátí do původní velikosti. Hermiona nechala kouzlo ještě o něco déle, aby je večerníčkem vyřadila a aby pro ni nebylo nutné dostávat rovnátka, která jí rodiče – oba zubaři – původně zamýšleli. Hermiona se později přiznala, že dříve uvažovala o tom, že si zuby spraví magií, ale z úcty k rodičům se tomu bránila.

Během vánočního plesu Hermiona prozradila, že když se do toho pořádně opře, může vypadat opravdu krásně – pomocí Lektvaru na vlasy si upravila vlasy, aby byly hladké a lesklé, a vzadu na hlavě je zkroutila do elegantního uzlu. Měla na sobě roucho z vláčného, brčálově modrého materiálu a chovala se jinak. Sám Harry ji zpočátku nepoznal a byl v šoku, když ji poznal, protože vůbec nevypadala jako její obvyklé já. Dokonce i Pansy Parkinsonová zírala na Hermionu s otevřenými ústy, když ji uviděla, a Draco zřejmě nedokázal najít žádnou urážku, kterou by ji urazil. Podobná proměna byla vidět během svatby Billa a Fleur – její vlasy byly opět „hladké a lesklé“ a na sobě měla plavé šaty šeříkové barvy s odpovídajícími vysokými podpatky.

Hermiona byla známá tím, že četla pro zábavu a rekreaci

Hermiona byla známá tím, že byla nesmírně intelektuální zvědavá a velmi pracovitá, ve většině předmětů se dostala na vrchol a neustále pomáhala Harrymu a Ronovi v jejich dobrodružstvích. Byla tak pilná, že jí ministerstvo ve třetím ročníku povolilo Time-Turner, zařízení, které přetáčí čas, aby mohla chodit na kurzy navíc. Kvůli své výkonnosti a soucitu měla Hermiona často čas na bokovky, například na přípravu obhajoby pro Klofana, aby ho zachránila před popravou, a na vytvoření S.P.E.W., organizace podporující svobodu domácích skřítků. Takové činy demonstrovaly její sociální cítění a houževnatost.

Hermionino nadšení ve třídě

Na rozdíl od většiny čarodějů, kteří byli závislí pouze na svých magických schopnostech, se Hermiona ochotně spoléhala na logiku, která jí často pomáhala chytře vydedukovat informace, které mnoha jiným unikly, například lykantropii Remuse Lupina. Nicméně její důraz na logiku v ní vzbuzoval skepsi, pokud jde o přijímání čehokoliv bez důkazu, na rozdíl od Harryho, který dospěl k intuitivním závěrům, například úplně zavrhl myšlenku posvátných relikvií smrti, odmítl v ně věřit bez fyzického důkazu. Hermionina logika měla své meze, stavěla svou víru před všechno ostatní zároveň tak, že ignorovala skutečnost, když byla v rozporu s tím, čemu věřila, bez ohledu na to, jak silný nebo zdrcující důkaz to byl. Příkladem toho byla realita domácích skřítků, trvala na tom, že chtějí být svobodní, mít plat a vypadali šťastně jen proto, že byli málo vzdělaní a měli vymyté mozky, když jí přátelé řekli, že mají rádi svůj životní úděl i poté, co jí sami skřítkové řekli, že jsou šťastní a nechtějí její pomoc, protože obvykle nepřemýšlejí tak jako lidé. I když Hermiona věděla hodně o kouzelnickém světě, nebyla dobře informována o dětské kultuře kouzelnického světa, dokud jí Albus Brumbál nedal svou kopii Příběhů barda Beedlea, protože vyrůstala v mudlovské domácnosti a až do puberty nevěděla, že je čarodějka.

Hermiona byla ve svých názorech dost neomalená, někdy až netaktní. Například její pokus utěšit Levanduli Brownovou ohledně smrti jejího králíka nevyšel a její upřímnost, když v roce 1996 jednala s kentaury, ji a Harryho málem přivedla do vážných potíží. Navzdory tomu byla Hermiona obecně citlivá na emoce ostatních a lhala, když musela, i když nebyla zkušená lhářka. Svým přátelům také dost často radila, například ve snaze přimět Harryho, aby pochopil Cho Changovo chování na jejich rande, a ve snaze pomoci Ginny vypořádat se se svou zamilovaností do Harryho. Tyto kroky kdysi přiměly Rona, aby jí poradil napsat knihu, která by přeložila všechny „šílenosti“, které dívky dělají, aby jim chlapci rozuměli.

Hermiona byla velmi zodpovědná, přísná perfekcionistka a dobře poskládaná, která se často pokoušela působit jako hlas rozumu mezi svými impulzivnějšími přáteli, s různou mírou úspěšnosti. Tyto rysy vedly k tomu, že se během pátého ročníku stala prefektkou. Během celé své školní kariéry Hermiona trvala na pořádku a vytrvale se věnovala pravidlům, často na úkor své popularity. Její smysl pro humor byl omezený, často vyjadřovala nesouhlas s Fredovými a Georgeovými kanadskými žertíky a vyhrožovala, že je nechá po škole za prodej žertovných předmětů ve společenské místnosti.

Hermiona se hádá s Harrym Potterem kvůli knížecí kopii Pokročilé výroby lektvarů

Hermiona byla velmi odhodlaná a soustředěná v tom, že se „vždycky soustředila na práci, kterou je třeba udělat“. Její odmítnutí zlomit se pod mučením ukazuje sílu její vůle. Nebála se postavit svým přátelům, když si myslela, že je to v jejich nejlepším zájmu, nebo když měla pocit, že se mýlí; riskovala, že rozzlobí Harryho tím, že mu zabaví Kulový blesk, protože se bála, že by to mohlo přinést smůlu, a hádala se s ním i s Ginny kvůli tomu, že použil pochybnou učebnici Prince dvojí krve.

Navzdory svým úzkoprsým dispozicím se nezdráhala používat nátlak a výhrůžky, aby dosáhla toho, co chtěla, dosáhla výsledků nebo ochránila sebe a ty, na kterých jí dlouhodobě záleželo. Důkazem toho je, že vydírala Ritu Holoubkovou, aby napsala dobrý článek o Harrym, a také fackovala Draca Malfoye, když urazil Hagrida a vytáhla na něj svou hůlku, použila na Cormaca McLaggena kouzlo Confundus za to, že urazil její přátele a umístila na seznam členů DA zaklínadlo, které by způsobilo, že by jim ve slově „SNEAK“ vyrašily vředy po celé tváři, pokud by zradili organizaci. Malfoy, Rita Holoubková a Marietta Edgecombeová sloužily jako příklady toho, co by mohlo vzniknout, kdyby zatlačily nejtalentovanější čarodějnici její generace o centimetr dál.

Hermiona naléhá na Harryho a Rona, aby brali učení vážně

Díky své umíněné, do všeho zasahující povaze měla Hermiona pověst panovačné všeználkyně. Její někdy drsný postoj maskoval hlubokou nejistotu a strach z neúspěchu, jak ji zosobňoval její Boggart. Cítila potřebu se osvědčit, možná částečně kvůli tomu, kolik lidí v kouzelnické společnosti shlíží na mudlovské rodáky svrchu. Nicméně nenechala nikoho, aby ji kvůli tomu šikanoval, a ignorovala bigoty, jako byl Draco Malfoy. Navzdory rostoucí důvěře ve své schopnosti nebyla Hermiona arogantní ani domýšlivá a pomáhala svým spolužákům se školní prací, kdykoli mohla. V pátém ročníku se také stala jednou z mála lidí, kteří Voldemortovi říkali jménem.

I když zpočátku projevovala tendenci k mírné panice v nenadálých situacích, časem dokázala tuto svou vlastnost překonat a mnohokrát prokázala svou statečnost a extrémní loajalitu svým přátelům, když čelila nebezpečí, často riskovala svůj život, aby jim pomohla, a stála při Harrym, i když to nikdo jiný neudělal. I když nebyla tak vznětlivá jako její přátelé, Hermiona několikrát projevila hrozivou zuřivost, například když uhodila Draca Malfoye při obraně Hagrida, sabotovala zkoušku Cormaka McLaggena na brankáře nebelvírského famfrpálového týmu poté, co urazil Rona a Ginny, vyčarovala hejno kanárků, aby napadli Rona v jejich šestém ročníku, a fyzicky ho napadla, když ji a Harryho krátce opustil během jejich honu na viteály. Také měla sklon k hádkám, což se nejvíce projevilo v její interakci s Ronem.

Kouzelné schopnosti a dovednosti

Hermionin tělesný Patronus (forma vydry)

Ukázalo se, že Hermiona je nesmírně mocná a talentovaná mladá čarodějka. Ještě než se začala vzdělávat v Bradavicích, praktikovala několik jednoduchých kouzel, která všechna fungovala. Remus Lupin tvrdil, že Hermiona je nejchytřejší čarodějka svého věku, jakou kdy potkal. Její magické schopnosti snadno překonaly téměř všechny studenty v jejím ročníku, jimž se postavila jen hrstka vyvolených.

Hermiona a Ron vrhají omračující kouzlo na Smrtijedy během bitvy na Oddělení záhad

Hermiona rozstřílela Fenrira Greybacka poté, co zabil Levanduli Brownovou během bitvy o Bradavice

Hermiona jako první ve třídě ovládla levitační kouzlo

Hermiona maže vzpomínky Antonína Dolohova

Hermiona vykouzlila věnec květin v Godrikově dolíku, Vánoce 1997

Hermiona zmrazila Neville Longbottom s kletbou Full Body-Bind v prvním roce

Hermiona navštěvuje lektvary ve svém šestém ročníku

Hermiona Grangerová manipuluje s mandragorou ve druhém ročníku Bylinkářství

Hermiona léčí Splinched Ron s esencí z Dittany v roce 1997

První hůlka Bellatrix Lestrangeové

Příběhy barda Beedlea

Bradavice: Dějiny (Hermionina oblíbená kniha)

Život a lži Albuse Brumbála

Hermiona ve svém županu

Hermioniny náušnice z Yule Ball

Manželé Grangerovi byli mudlovští zubaři, kteří se zdáli být na svou čarodějnickou dceru pyšní. Zdálo se, že se s kouzelnickým světem smiřují, protože s Hermionou chodili nakupovat do Příčné ulice a dovolili jí strávit několik svátků s Weasleyovou rodinou, ale neschvalovali, aby jejich dcera používala magii jako rychlou nápravu, jak naznačovalo to, že Hermioně nedovolili, aby si kouzelně spravila zuby. Po celý školní rok si s dcerou dopisují soví poštou, ale kromě jednoho svátku ve Francii s rodiči trávila Hermiona téměř všechen svůj čas v kouzelnickém světě. V roce 1995 s nimi plánovala jet o vánočních svátcích lyžovat, ale nakonec odjela na Grimmauldovo náměstí 12, aby se pokusila Harryho rozveselit. Hermiona řekla rodičům, že důvodem jejího zrušení bylo studium na zkoušky, což naznačovalo, že rodiče očekávali, že se jí ve škole bude dařit a pravděpodobně nevěděli o rozsahu zapojení jejich dcery do aktivit souvisejících s druhou čarodějnickou válkou.

Aby je ochránila během vrcholící války, upravila Hermiona v roce 1997 vzpomínky svých rodičů tak, aby věřili, že jsou to úplně jiní lidé, a odešli ze země. Po válce je našla v Austrálii a obnovila jejich vzpomínky.

Hermiona objímá Rose, než Rose odejde do školy

Po druhé čarodějnické válce měla Hermiona s Ronem Weasleym dvě děti: dceru Rose a syna Huga.

Rose nastoupila do prvního ročníku v Bradavicích v roce 2017 spolu se svým bratrancem Albusem. Ron uvedl, že Rose zdědila mozek po své matce. Hermiona si byla s Rose pravděpodobně velmi blízká, protože byla také popisována jako chytrá, ale ne úplná všeználka.

Hugo se narodil v roce 2006 nebo 2007. S největší pravděpodobností zdědil po svém otci famfrpálové dovednosti, protože byl známý tím, že hodně létal se svými bratranci Albusem Potterem a Jamesem Potterem. Také se zdálo, že má klidné vystupování.

Potterovy děti, některé Hermioniny neteře a synovci

Protože čtyři z pěti přeživších sourozenců Rona Weasleyho se do roku 2017 vzali, Hermiona měla díky svému manželovi poměrně dost neteří a synovců: Harry a Ginny měli tři děti (Jamese, Albuse a Lily), stejně jako Bill a Fleur (Victoire, Dominique a Louis), zatímco George a Angelina Johnsonovi měli syna a dceru (Freda a Roxanne) a Percy Weasley měl dvě dcery (Molly a Lucy) se svou ženou Audrey. Victoire Weasley, jedna z dcer Fleur a Billa, byla viděna, jak líbá Teddyho Lupina na nádraží King’s Cross, Jamesem Potterem, Hermioniným synovcem a kmotřencem. Hermiona je všechny mnohokrát navštívila. Lze předpokládat, že si byla nejblíže s Harryho dětmi.

Ostatní členové rodiny Weasleyových

Rodina Weasleyových, její budoucí příbuzní

Díky přátelství s Ronem a Ginny Weasleyovými se Hermiona spřátelila s celou Weasleyovou rodinou. Část letních prázdnin strávila u nich doma v Doupěti a zúčastnila se s nimi několika rodinných výletů, například nakupovala školní potřeby v Příčné ulici a zúčastnila se s nimi mistrovství světa ve famfrpálu v roce 1994. Arthur Weasley byl mudlovským světem fascinován a tím i Hermioniným zázemím, a dokonce pozval Hermioniny rodiče na skleničku, když se s nimi poprvé setkal. Molly Weasleyová měla Hermionu ráda, i když se k ní krátce chovala chladně poté, co Rita Holoubková otiskla lži o tom, že si Hermiona pohrává se srdíčky Harryho Pottera a Viktora Kruma, což Hermionu velmi udivilo. Poté, co Harry vysvětlil, že ty historky jsou falešné, paní Weasleyová se k Hermioně opět rozzářila. Také ona a Percy Weasley byli považováni za dobré vztahy až do jejich boje o práva skřítků.

Fred a George Weasleyovi, její přátelé a budoucí švagři

Fred a George Weasleyovi se na Hermionu a Harryho dívali skoro jako na ostatní mladší sourozence, škádlili je a zároveň je chránili. Když Draco Malfoy v roce 1992 Hermionu nazval „mudlovskou šmejdkou“, dvojčata se rozzuřila a pokusila se na něj zaútočit. I když Hermiona některé jejich šaškárny neschvalovala a snažila se využít svého postavení prefekta, aby je udržela na uzdě, pořád s nimi vycházela dobře. Hermiona se s nimi jednou hádala, že lektvar na stárnutí, který plánovali použít k oklamání věkové hranice chránící Ohnivý pohár, nebude fungovat, protože Brumbála by už dávno napadl nějaký hloupý lektvar na stárnutí. Neposlouchali a snažili se překročit hranici, což vedlo k tomu, že byli odhozeni a narostly jim dlouhé bílé vousy.Jediné, kdy se na ně výrazně zlobila, bylo, když testovali své Skiving Snackboxes na nic netušících studentech prvního ročníku; i když se dvojčata zpočátku vysmívala jejím obavám a její schopnosti je zastavit, ustoupila, když pohrozila, že to řekne jejich matce.

Hermiona však stále obdivovala chytrost a kreativitu jejich kouzelnické práce a jednou poznamenala, že dokážou „neobyčejnou magii“, což Fredovi lichotilo natolik, že Hermioně zdarma nabídl materiál z jejich obchodu s vtipy. Fred a George se také snažili Hermionu uklidnit a žertovali s ní o věcech, jako je záliba jejich zesnulého strýce Bilia dělat na svatbách neplechu. Hermiona byla zničená, když byl Fred zabit během bitvy o Bradavice. Hermiona si nebyla tak blízká s ostatními Weasleyovými sourozenci, i když byla v roce 1997 pozvána na Billovu svatbu s Fleur Delacourovou.

Po svatbě s Ronem se Hermiona sama stala součástí rodiny Weasleyových.

Fleur Delacourová, její budoucí švagrová

Když se Hermiona v roce 1994 poprvé setkala s Fleur Delacourovou, neuvěřitelně krásnou, francouzskou čarodějnicí, částečně Veelou, během turnaje tří kouzelnických škol. Hermiona Fleur nesnášela téměř okamžitě, protože v Bradavicích měla sklony rozčileně a hlasitě kritizovat skoro všechno, od počasí, přes výzdobu a jídlo. Fakt, že Ron byl do Fleur trochu zabouchnutý, mu sice nepomohl, ale nakonec se přes to přenesl.

Hermionu, stejně jako Ginny a paní Weasleyovou, rozzuřila Fleuřina arogance a neustálé stěžování si, když Bill Weasley poslal Fleur, svou tehdejší snoubenku, do Doupěte, aby se seznámila s jeho rodinou. Když však Fleur zareagovala na to, že Bill je trvale znetvořen Fenrirem Greybackem, rozhořčeným popíráním, že by Billův vzhled nějak ovlivnil jejich manželské plány, Hermiona své pocity s největší pravděpodobností odložila stranou.

Přestože se Fleur zdála být dost bezohledná a sebestředná, dokázala být svým způsobem odvážná a nakonec starostlivá, dokonce nesobecká. Vystavila svůj život nebezpečí tím, že se vydávala za jednu z Harryho vějiček v bitvě u Sedmi Potterů a po bitvě u Malfoy Manor, Hermiona, Harry a Ron, spolu s Lunou Lovegoodovou, Deanem Thomasem a zraněným Garrickem Ollivanderem a Griphookem, zůstali měsíc s Billem a Fleur v Shell Cottage, kde se o ně Fleur starala jako matka. Později se Fleur stala Hermioninou švagrovou díky sňatku s Billem Weasleym a sňatku Hermiony s Ronem Weasleym.

Ron Weasley, láska jejího života a otec jejích dětí

Ronald Weasley byl v podstatě láskou Hermionina života. Ačkoli jejich vztah měl mnoho vzestupů a pádů, Hermiona a Ron Weasleyovi byli po většinu let v Bradavicích dobří přátelé a samozřejmě se nejlépe přátelili s Harrym Potterem, který byl v jejich sporech obvykle prostředníkem. Měli tendenci se často hádat, i když se obvykle dostali přes své hádky, které byly spíše drobné nebo se týkaly banálních záležitostí, i když se občas zdálo, že jejich přátelství bude nenapravitelné. Jak stárnuli a dospívali, měli Ron a Hermiona tendenci se méně často hádat a více se sbližovat se svými city k sobě navzájem. Hermiona měla občas tendenci říkat Ronovi „Ronalde“. První větší hádku měli ve třetím ročníku, kdy Ron obvinil Hermionina ochočeného kocoura Křivonožku, že mu sežral krysu Prašivku.

Náznaky o jejích citech k Ronovi se objevily už v prvním roce, kdy ji emocionálně ranilo, když si z ní dělal legraci, že nemá přátele kvůli její knížecí a panovačné povaze. Podle Nevilla strávila celé odpoledne pláčem na záchodě, než došlo k incidentu s trollem. Ve třetím ročníku Ron uviděl Siriuse Blacka, jak nad ním stojí s nožem, Hermiona byla šokovaná a vyděšená nejvíc a dokonce plakala. Oba byli občas velmi rozpačití a rozpačití, protože si nebyli jisti svými vlastními city k sobě navzájem. Ron byl zvyklý být vždy v Harryho stínu a nechtěl, aby mu dívka, kterou miloval, byla také odebrána jeho nejlepším přítelem. Hermionu velmi urazilo, když ji Ron zpočátku nepozval na vánoční ples jako svou partnerku, dokud ho neodmítla Fleur Delacourová. Když se ukáže, že Viktor Krum byl Hermionin partner, žárlivý Ron se dostal do ostré hádky s Hermionou, kterou ukončila tím, že dala jasně najevo, že by šla v budoucnu jako Ronova partnerka, jen kdyby ji požádal jako svou první volbu. Vztah Rona a Hermiony znovu utrpěl, když Ron začal v roce 1996 chodit s Lavender Brownovou, i když se ti dva usmířili poté, co byl Ron omylem otráven, což Hermionu otřáslo. Ronův vztah s Lavender brzy poté skončil a on i Hermiona s tím byli spokojenější.

Hermiona a Ron si navzájem vyjadřují náklonnost

Náznaky romantických citů mezi nimi byly vidět už v jejich druhém ročníku, protože Ron zvláště chránil Hermionu a byl znechucen jejím zamilováním do Zlatoslava Lockharta. Také Během druhého ročníku, kdy Malfoy urazil Hermionu tím, že ji nazval blátivou krví, se ho rozzuřený Ron pokusil potrestat kletbou, ale protože měl zlomenou hůlku, kletba se mu vymstila a zranila ho. Během vánočního plesu v roce 1994 byla Hermiona uražena Ronovým neobratným pokusem požádat ji, aby šla s ním, a Ron žárlil na její přítomnost u Viktora Kruma; tato žárlivost přetrvávala roky. Na oplátku Hermiona žárlila na Ronovo zamilování do Fleur Delacourové, i když to vyjádřila jemnějším způsobem.

Ve čtvrtém ročníku, zatímco Harry a Ron nemluvili po tom, co Harryho jméno vzešlo z ohnivého poháru, Hermiona Rona před Harrym bránila a připomínala mu, že navzdory tomu, že to nechce, vždycky se mu dostane veškeré pozornosti, zatímco Ron musí žít v soutěžení se svými pěti staršími bratry a Ron se vždy cítí druhý za ním.

V pátém ročníku Hermiona políbila Rona na tvář před famfrpálovým turnajem, na což reagoval tím, že byl „zmatený“ a dotkl se místa, kde ho políbila. Během Nebelvírských famfrpálových zkoušek v šestém ročníku Hermiona také zmátla Cormaca McLaggena, aby zvýšila Ronovy šance na to, že se stane brankářem týmu. Také Hermiona začala žárlit (ale snažila se to skrýt), když Ron začal chodit s Lavender Brownovou a často ji líbal.

Ron a Hermiona spolu tráví čas během lovu na Hocruxe

V létě 1997 si byli blíž než kdy jindy a podle Harryho byli „svým způsobem“ spolu. Tančili spolu na Billově a Fleuřině svatbě a byli k sobě obecně laskavější. Během honu na viteály Ron Hermionu několikrát utěšoval tím, že ji objal kolem ramen, a Harry věřil, že možná usnuli, když se drželi za ruce. Když Harry krátce křičel na Hermionu, která se s ním hádala o jeho spadu s Remusem Lupinem, a Harry na ni křičel, Ron Hermionu před Harrym bránil tím, že rozzlobeně řekl: „’Nezačínej s ní!‘ Hermionu nesmírně rozčílilo, když ji Ron s Harrym dočasně opustil, často plakala, a když se vrátil, byla na něj absolutně rozzuřená. Díky vidění vyvolanému medailonem viteál se také ukázalo, že jednou z Ronových nejhlubších obav bylo, že Hermiona má před ním Harryho raději.

První polibek Rona a Hermiony během bitvy o Bradavice

Ti dva se nakonec usmířili a Hermiona iniciovala polibek během bitvy o Bradavice, kdy Ron navrhoval domácí skřítky zachránit a nenařizovat jim, aby bojovali za čaroděje. Hermiona, která byla propagátorkou práv domácích skřítků už od čtvrtého ročníku a dokonce založila vlastní společnost na pomoc domácím skřítkům (Společnost pro podporu blahobytu elfů), byla tak nadšená z Ronova nečekaného projevu citlivosti, že ho políbila na rty, což se setkalo s překvapením, dychtivostí a nadšením, ale dvojice se dostala do rozpaků poté, co je Harry požádal, aby to „drželi v sobě“.

Někteří lidé očekávali, že Ron a Hermiona se stanou více než přáteli mnohem dříve a Harry Potter si dokonce myslel, že spolu začnou chodit v šestém ročníku. V pátém ročníku, když se Hermína a Harry hádali o Harryho rozhodnutí promluvit si se Siriusem, Hermiona požádala Rona o radu způsobem, který „neodolatelně připomněl paní Weasleyové, jak apelovala na svého manžela během Harryho první večeře na Grimmauldově náměstí“. V roce 1997, když Trio zajali Chňapalové a přivedli do Malfoyova sídla, Fenrir Greyback omylem nazval přítele Rona Hermiony, když se ho snažila chránit. Ron také křičel a křičel a byl v hrozném rozrušení, když uslyšel, jak Hermionu mučí Bellatrix Lestrangeová v Malfoyově sídle. Dvojice se nakonec provdala a měla dvě děti, Rose a Huga Weasleyovy.

Když se brali, byli poměrně mladí a jejich vztah se postupem času vyvíjel. V době, kdy byla Hermiona zvolena ministryní kouzel, se Ron stal spíše otcem v domácnosti díky výhodnosti, kterou to kladlo na jejich kariéru, protože Ronovy podnikatelské výkony mohly být snadněji vedeny než Hermioniny kariéry v oblasti vymáhání práva a posléze v politice. Jejich bojovný vztah nakonec ustoupil k láskyplnějšímu, protože Ron byl viděn, jak Hermionu na veřejnosti mimořádně často líbá, jak poznamenal jejich synovec Albus Potter. Hermiona byla zpočátku ostražitá, když Ron mluvil o tom, jak brzy se vzali a byl žertem podezíravý, že chce od jejich manželství pauzu, ale hluboce ji dojalo, když jí Ron řekl, že chce obnovit jejich sliby a vzít si ji znovu po tom, co si přečetl o tom, jak mudlové občas něco takového dělají. Hermiona byla tak dojatá návrhem svého manžela, že se začali vášnivě líbat přes její horu papírování v její kanceláři. To ukazuje, jak Ron za ta léta dospěl v překvapivého romantika a jak to pomohlo zmírnit jejich zpočátku kamenný vztah, který začal před 31 lety.

Viktor Krum, její kamarád a rande na vánočním plese

Viktor Krum, renomovaný profesionální hráč famfrpálu a student Kruvalu, přijel do Bradavic v roce 1994 na turnaj tří kouzelnických škol, v němž se stal šampionem. Vydal se za Hermionou do knihovny, pozoroval ji a snažil se „sebrat odvahu“, aby si s ní promluvil. Nakonec ji požádal, aby s ním šla na vánoční ples, a Hermiona přijala. Jejich společný příjezd vyvolal jistý rozruch, vzhledem k Viktorově slávě a Hermionině výjimečné a dost nečekané kráse.

Hermiona byla Viktorovým „rukojmím“ během druhého úkolu turnaje. Poté, co ji vytáhl z jezera, řekl Viktor Hermioně, že nikdy k nikomu necítil to, co cítil k ní, a pozval ji, aby ho přes léto navštívila v Bulharsku. V určitém okamžiku Ginny Weasleyová během konfrontace se svým bratrem Ronem tvrdí, že se v tom období s Hermionou políbili. Zda se Ginny jen snažila dostat Ronovi pod kůži, nebo se to skutečně stalo, není známo. Je známo, že jejich vztah nikdy nebyl natolik vážný, aby ho navštívila v Bulharsku, během let spolu byli v kontaktu prostřednictvím dopisů. Znovu se potkali na svatbě Billa Weasleyho a Fleur Delacourové v roce 1997, kde Viktor Hermioně složil poklonu a byl zklamaný, když se dozvěděl, že si „tak nějak“ začala románek s Ronem Weasleym.

Harry Potter, její nejlepší přítel a budoucí švagr

Hermiona se s Harrym Potterem spřátelila poté, co spolu s Ronem Weasleym v prvním ročníku sejmuli jednoho horského trolla. Ze dne na den spolu vycházeli většinou velmi dobře, i když Harryho občas štvalo Hermionino rýpání, zatímco ji občas štval nedostatek disciplíny a přesvědčení ve školních úkolech. Jediná jejich významná hádka se týkala toho, že Hermioně ve třetím ročníku zabavili Kulový blesk, což podle ní mohla být past. Harry a Ron se s Hermionou usmířili poté, co jim Hagrid vynadal za to, jak se k ní chovali. Harry a Hermiona si byli ve svých zarputilých, zadumaných tendencích v těžkých chvílích dost podobní a často potřebovali Ronův humor a lehkovážnost, aby vyvážili jejich intenzivní osobnost.

Harry, Hermiona a Ron spolu během let v Bradavicích strávili skoro všechen čas a krátce nato Hermiona provedla Harryho cestováním v čase a společně zachránili Siriuse Blacka a Klofana; Hermiona tím, že porušila pravidla používání svého Turneru času, což, jak sama přiznala, bylo neuvěřitelně nebezpečné, prokázala sílu svého přátelství s Harrym. Následující rok byla Hermiona jediným studentem, který Harrymu věřil, když jí řekl, že své jméno do Ohnivého poháru nedal, a velkou část Turnaje tří kouzelnických škol strávila tím, že učila Harryho užitečná kouzla a snažila se ho s Ronem usmířit.

Zatímco Harry a Hermiona se obvykle hádali méně než Ron a Hermiona, měli mezi sebou ty největší filozofické a morální neshody. Ron se obvykle podřizoval Harryho názorům na důležitá rozhodnutí a má tendenci se držet zpátky, když se o nich Hermiona s Harrym střetne a nechá je, aby se o to poprali. Například Harry a Hermiona se hádali o to, jak nejlépe naložit s Dolores Umbridgovou, když pronikla do Bradavic, jestli se dá Siriusovu úsudku věřit, jestli se měl Harry pokusit využít Uzavírání, aby vytěsnil své mentální spojení s Voldemortem, jestli z něj Brumbálova minulost neudělala nehodného vůdce a jestli se měli věnovat Posvátným nebo Horcruxům. Hermiona vyjádřila Harrymu nesmírnou nelibost během šestého roku poté, co začal dosahovat lepších výsledků než ona na lektvarech pomocí „Knihy lektvarů prince dvojí krve“. Harry měl tendenci odmítat Hermioniny názory, a dokonce se mohl rozzlobit, když se pokusila argumentovat svým názorem, ale později si mnohokrát uvědomil, že má pravdu. Například Harry často odmítal Hermionino naléhání, že všichni domácí skřítkové si zaslouží úctu a laskavost, a kvůli své bigotnosti zanedbával Pištu, dokud si nakonec neuvědomil děsivou povahu svého zotročení.

Hermiona chrání Harryho, demonstruje svou ochotu stavět jeho nejlepší zájmy na první místo

Zatímco Harry se s Ronem spíše bavil, Hermiona byla neustále jeho útočištěm, když ho ostatní opustili, od Ronova žárlivého odstoupení během Turnaje tří kouzelnických škol až po Harryho odhalení Brumbálovy minulosti během války. Přes své neshody měli Harry a Hermiona tendenci podporovat se navzájem na úkor ostatních, když to bylo nutné. Hermiona se opakovaně rozhodla Harrymu pomáhat a podporovat ho v jeho boji proti Voldemortovi, bez ohledu na osobní náklady. Příkladem může být porušení zákonů týkajících se cestování časem, aby mu pomohla zachránit Siriuse, výuka obranné magie v přípravě na Turnaj tří kouzelnických škol, vydírání Rity Holoubkové, aby mu poskytla způsob, jak informovat veřejnost o Voldemortově návratu, ochrana před mučením ze strany Dolores Umbridgové a zapomenutí na své rodiče, aby s ním mohla jít na útěk. Výrazně se rozhodla ho podporovat, i když to Ron neudělal. Menší projevy přátelství zahrnovaly pomoc s domácími úkoly a povzbuzování ho na famfrpálových hrách.

Harry podobně chránil a podporoval Hermionu. Stejně jako Hermiona byl Harry pro Hermionu často útočištěm, když ji ostatní opouštěli. Harry Hermionu často utěšoval a dával jí najevo laskavost a péči, když byla rozrušená. Při příležitosti, kdy byl popraven Hippogriff Klofan, ji Harry utěšoval, když plakala.

Bránil Hermionu před Cho Changem, Dracem Malfoyem a dalšími, kteří ji uráželi kvůli jejímu vzhledu nebo původu, což při mnoha příležitostech ukazovalo jeho hrdost na její intelekt. Neustále vychvaloval její inteligenci a magické schopnosti před učiteli, žádal ji o pomoc v nebezpečných situacích a bránil ji proti tyranům. Při jedné příležitosti se dokonce rozhodl dát jí přednost před Ronem, když chodil s Levandulí. Vyjádřil však rozhořčení, když Hermiona šla na Slughornův večírek s Cormacem McLaggenem.

Harry také instinktivně Hermionu bránil fyzicky. To dokazovalo jeho ochotu stavět ji před sebe stejně jako bezpodmínečnou bratrskou lásku k ní. Například když se Lupin v roce 1994 proměnil ve vlkodlaka a napadl Hermionu a Harryho, Harry ji před nebezpečím ochránil.

Mnoho lidí, včetně Rona, Cho Changové, Viktora Kruma, paní Weasleyové, si občas spletlo vztah Harryho a Hermiony s romantickým vztahem, vzhledem k jejich blízkosti a projevům fyzické náklonnosti, jako jsou polibky na tvář, držení se u postele, když se zranili nebo zranili, objímání jeden druhého a držení se za ruce. Harry nakonec Ronovi vysvětlil, že on a Hermiona jsou jako bratr a sestra. Sdíleli podobnou výchovu jako jedináčci vychovaní v mudlovském světě a navzdory mnoha rozdílům a neshodám si navzájem projevovali bezpodmínečnou lásku. Během jejich osamoceného pobytu za války si Ron a Harry udržovali odstup, Hermiona většinou plakala pro Rona a Harry pozoroval Ginnyinu tečku u Marauderovy mapy. Vyměnili si útěšný okamžik během jejich krátkého objetí poté, co Harry navštívil hrob svých rodičů.

Je zajímavé si všimnout, že konečný plán Albuse Brumbála porazit lorda Voldemorta, ve kterém se Harry dozví příběh o posvátných relikviích smrti včas, aby je mohl použít proti Voldemortovi, se netočil jen kolem samotného Harryho, ale i kolem Hermiony. Brumbál věděl, že Harry je příliš vášnivý a rozzlobený, než aby se dokázal ubránit pokusu stát se Pánem smrti, a tak svěřil Povídky o bardovi Beedleovi Hermioně, aby se o symbolu posvátných dozvěděla jako první a mohla varovat a vést Harryho po cestě rozumu.

Ginny Weasley, její dobrá kamarádka a budoucí švagrová

Ginny Weasleyová byla Hermionina nejlepší kamarádka a Ginnyina důvěrnice. Obě se sblížily, když Hermiona během svých mnoha letních návštěv bydlela v Ginnyině pokoji v Doupěti. Ginny byla jediná, komu Hermiona vyprávěla o tom, že ji Viktor Krum pozval na vánoční ples, zatímco Hermiona jediná věděla, že se Ginny už léta tajně učí létat. Dávala také Ginny rady, jak se vypořádat se svými city k Harrymu – rady, které nakonec vedly k tomu, že spolu začali chodit a nakonec se vzali.

Hermiona utěšovala Ginny poté, co ji setkání s mozkomory v roce 1993 rozrušilo a po smrti jejího bratra Freda v roce 1998. Nicméně Hermiona by se nebála postavit se Ginny, když měla pocit, že se Ginny mýlí. Po válce si zůstaly velmi blízké a nakonec se staly švagrovými, když si Hermiona vzala Rona, čímž se stala tetou Ginnyiných tří dětí, Jamese, Albuse a Lily, a také byla vybrána jako kmotra Ginnyina nejstaršího syna Jamese a z Ginny Rose a Hugovy tety a téměř jistě Rose kmotrou.

Neville Longbottom, její přítel

Hermiona byla dobrá kamarádka Nevilla Longbottoma. Potkali se ve vlaku do Bradavic během prvního ročníku a ona mu pomáhala hledat jeho ropuchu Trevora. Hermiona Nevillovi mnohokrát pomáhala se školní prací, zejména s lektvary, protože profesor Snape si všiml, že mu často „syčí instrukce do ucha“. Ve čtvrtém ročníku si Hermiona všimla Nevillovy zděšené reakce na to, že byl svědkem kletby Cruciatus, kterou na pavoukovi prováděl profesor Alastor Moody (ve skutečnosti Barty Crouch mladší), a křičela, aby učitel přestal. V témže roce Neville požádal Hermionu, aby s ním šla na vánoční ples, protože na něj byla „vždycky moc milá“, i když už souhlasila, že bude doprovázet Viktora Kruma.

Hermiona často Nevilla zuřivě bránila, když ho ostatní uráželi, a její přátelství a podpora, stejně jako ostatních členů okresního prokurátora, pravděpodobně přispěly k tomu, že Neville postupně získával sebevědomí a odvahu. Neville měl Hermionu očividně velmi rád a oceňoval její laskavost a veškerou pomoc, kterou mu poskytla. Bylo naznačeno, že o ní často mluvil se svou babičkou Augustou Longbottomovou, která se zdála, že už toho o Hermioně hodně ví, když se v roce 1995 poprvé potkali u svatého Munga. Po válce byli v kontaktu.

Luna Lovegood, dobrá kamarádka

Následující rok Luna utěšovala Hermionu, když se rozčílila kvůli hádce s Ronem. Hermiona byla jedním z pěti portrétů, které Luna namalovala – spolu s Harrym, Ronem, Ginny a Nevillem – a které visely na stropě její ložnice a zlatým písmem je spojovalo slovo „přátelé“. Když se Xenophilius Lovegood pokusil předat Harryho, Rona a Hermionu Smrtijedům výměnou za bezpečí své dcery, Hermiona zorganizovala jejich útěk tak, aby Smrtijedi Harryho krátce viděli, čímž se ujistili, že Luně ani jejímu otci se nic nestane. Přestože se s Lunou sama v mnoha věcech neshodla, Hermiona ji bránila, když ji ostatní uráželi; například se pokusila kopnout Rona za to, že si Lunu dobíral kvůli Gurdyrootům na svatbě Billa Weasleyho a Fleur Delacourové, a vyštěkla na portrét Phinease Nigella Blacka za to, že Lunu nazval zvláštností. Obě dívky zůstaly v dospělosti blízkými přítelkyněmi a pravidelně se vídaly. Luna je možná jednou z nejlepších kamarádek Hermiony (spolu s Ginny), protože s těmito dívkami byla viděna jen během školní docházky v Bradavicích.

Hermiona se o Siriusi Blackovi poprvé dozvěděla v roce 1993, kdy uprchl z Azkabanu. Čarodějnický svět o něm věděl jako o čaroději, který jediným prokletím zavraždil dvanáct mudlů a jednoho čaroděje (Petra Pettigrewa). Jen málokdo věděl o jeho spojení s Potterovými a ti, kteří to věděli, také věřili, že Sirius zradil Jamese a Lily Potterovy Voldemortovi tím, že prozradil jejich polohu v Godrikově dolíku. Během událostí v Bradavicích v roce 1993 Hermiona spolu s Harrym, Ronem a Lupinem zjistili, že v rozporu s jejich předchozím přesvědčením Sirius Black nikdy nespáchal vraždy, za které byl uvězněn, ani nezradil své nejbližší přátele.

Trojici se podařilo zachránit Siriuse a Lupina před vystavením Dementorovu polibku z rukou Severuse Snapea tím, že na něj vypálili tři současně působící Odzbrojovací kouzla. Snape byl sestřelen a omráčen, což umožnilo Harrymu, Ronovi a Hermioně pokračovat ve výslechu Siriuse, který později odhalil, že se Pettigrew dvanáct let maskoval do své krysí podoby Animagus, aby unikl spravedlnosti a hněvu Voldemortových zbývajících Smrtijedů. Nicméně, když společně opustili tajnou chodbu Vrby mlátičky, Pettigrew chytře využil Lupinovu vlkodlačí proměnu jako rozptýlení a unikl. Sirius byl brzy zadržen a zamčen v kanceláři Filia Kratiknota, aby čekal na Dementorův polibek. Harry a Hermiona později použijí jeho Časomíra k záchraně Siriuse, který se stal oběma hluboce vděčný.

V roce 1994 Hermiona, Harry a Ron navštívili Siriuse v jeskyni u vesnice Prasinky, kde se ukrýval, a přinesli mu jídlo. Zde probírali mnohé záhady, které se během toho roku udály, a trojice se dozvěděla cenné informace týkající se uvěznění Bartyho Skrka mladšího Po událostech Třetího úkolu se Sirius (zatímco byl ve zvířecí podobě) připojil k Hermioně, Ronovi a Molly Weasleyovým u Harryho postele a každý z nich dával najevo své city k tomu druhému.

Hermiona a Sirius se měli znovu setkat až v létě 1995, v ústředí druhého Fénixova řádu. Sirius musel kvůli vlastní bezpečnosti zůstat na Grimmauldově náměstí 12 (jeho nevinu ještě ministerstvo neuznalo). Sirius byl dost zklamaný, když Harrymu dovolili vrátit se do Bradavic, Hermiona poukazovala na to, že si nejspíš tajně přál, aby byl Harry vyloučen ze školy, aby mohli oba zůstat na Grimmauldově náměstí a být „spolu vyvrženci“. Hermiona vyjádřila ještě hlubší pochopení pro Siriusovy emoce, když Harrymu sdělila svůj názor, že se Sirius pokouší prožít své šťastnější školní dny prostřednictvím svého kmotřence. Harry to ignoroval a lehce se rozčílil při pomyšlení, že by Sirius mohl být vinen tak hrubou, sobeckou mentalitou. Nicméně tvrdě nesouhlasila s jeho lhostejným a občas krutým zacházením s jeho domácí skřítkou Pištou, přestože se zdálo, že Pišta je jí zpočátku znechucen a oslovoval ji „mudlovská šmejdka“ (což Hermiona často připisovala Pištovi, že je senilní kvůli svému stáří).

Myslela si také, že se Sirius pokouší žít zprostředkovaně skrze ni, Harryho a Rona, když je povzbuzoval, aby vytvořili Brumbálovu armádu, ale oba chlapci se rozzlobili a utrhli se na ni, když vyjádřila své přesvědčení. Sirius byl nakonec zabit Bellatrix Lestrangeovou v bitvě u Oddělení záhad, k velkému zděšení jeho přátel a blízkých. Hermiona byla jeho smrtí zničena a často se snažila poskytnout Harrymu útěchu, kterou tragédie zasáhla ještě hlouběji. Na konci druhé čarodějnické války se Hermiona stala kmotrou Harryho nejstaršího syna Jamese Siriuse, jehož křestní a prostřední jméno bylo odvozeno od Jamese Pottera a Siriuse Blacka.

Křivonožka byl Hermionin velký, křivonohý, napůl Kneazle zrzavý mazlíček od roku 1993, kdy ho koupila v Kouzelném zvěřinci v Příčné ulici. Zdálo se, že si o něm myslí, že je nádherný, i když ho nikdo jiný nechtěl koupit, když ho ještě prodávali v Zvěřinci. Byla pyšná na jeho chytrost. To druhé se ukázalo být docela pravdivé během školního roku 1993-1994.

Křivonožka poznal, že ho Hermiona opustila v Doupěti před svatbou Billa a Fleur v roce 1997, s největší pravděpodobností byl ponechán v péči paní Weasleyové nebo Ginny, ale je možné, že se znovu shledali po druhé válce s ohledem na hlubokou péči a náklonnost, kterou k sobě měli.

Lavender Brown, její spolubydlící a romantická sokyně

Hermioniny spolubydlící v Bradavicích byly nebelvírské kolegyně Levandule Brownová a Parvati Patilová a také Fay Dunbarová a další dívka. Zatímco Levandule a Parvati se rychle staly nejlepšími kamarádkami, Hermiona si nebyla ani s jednou z nich příliš blízká. I když se dívky neměly rády, měly velmi odlišné zájmy a v důsledku toho se občas střetly.

Hermiona například pohrdala jasnovidectvím, Levandulí a oblíbeným tématem Parvati a nechtěně naštvala Levanduli svým neohrabaným pokusem utěšit ji nad smrtí jejího králíka. Hermiona se také zlobila na Levanduli, protože pochybovala o tvrzení Harryho Pottera, že se lord Voldemort vrátil v roce 1995 a utrhla se na ni kvůli tomu.

Parvati Patilová, její spolubydlící

Když Levandule začala chodit s Ronem Weasleym, byla velmi rozrušená a svěřila se Harrymu se svými pocity. Jakmile se však rozešli, Hermiona se rozhodla neprojevit otevřenou náklonnost k Ronovi, aby se Levandulčiny city nezranily. Také přišla Levanduli zachránit během bitvy o Bradavice a odstřelila od sebe Fenrira Greybacka. Bohužel, Levandule byla smrtelně zraněna Greybackem a byla již mrtvá, když se k ní Hermiona dostala. Lze předpokládat, že Hermiona byla přinejmenším zarmoucena Levandulčinou smrtí.

Hermiona měla s Parvati méně bouřlivý vztah, i když si nebyli blízcí. Během Hermionina prvního roku v Bradavicích objala Parvati poté, co Harry chytil Zlatonku při famfrpálovém zápase. Parvati se cítila provinile poté, co se smála Ronovu krutému škádlení Hermiony v Proměnění, a obě probíraly Hermioninu účast na vánočním večírku Slimákového klubu s Cormacem McLaggenem. Jelikož Parvati vypadala „naprosto nadšeně“ z toho, jak se jí Hermiona svěřuje, lze předpokládat, že Hermiona jen zřídka probírala osobní záležitosti se svými spolubydlícími.

Cormac McLaggen byl nebelvírský student o rok starší než Hermiona. Seznámili se v roce 1996 prostřednictvím Slug Clubu, jehož byli oba členy, i když Hermiona neměla o McLaggenovi valné mínění. Když ho slyšela, jak během zkoušek famfrpálu uráží Rona a Ginny, Hermiona ho udeřila kouzlem Confundus a podkopala jeho schopnosti brankáře.

Později v roce, když se Hermiona rozzlobila na Rona, že chodí s Levandulí Brownovou, rozhodla se, že se zúčastní vánočního večírku profesora Křiklana s McLaggenem, protože věděla, že Ron jím opovrhuje. McLaggen se o Hermionu zjevně zajímal, protože ji doprovázel na večírek a byl s ní velmi romanticky zadobře, když tam byl. To, stejně jako jeho sklon chlubit se sám sebou, Hermionu odradilo a ona ho brzy opustila do společnosti Harryho a Luny, než odešla z večírku úplně, aby se mu vyhnula. Dá se předpokládat, že večírek byl koncem jejich vzájemného vztahu.

Cho Chang ve svém pátém roce

Hermiona měla s Cho dvoustrannou minulost; zatímco Hermiona nabízela Harrymu radu, aby byl jeho vztah s Cho úspěšný, Cho si myslela, že Hermionino přátelství s Harrym je romantické a začala na ni čím dál víc žárlit, protože Harry s ní tráví tolik času. Hermiona však k Cho nechová žádnou zášť a nezlobila se na ni, když Harry řekl Hermioně, že ji Cho uráží, místo toho se na Harryho zlobila, že mu zkazil jeho vlastní vztah. Když Harry dorazí do Potřebné místnosti s Ronem a Hermionou, krátce po bitvě v Bradavicích se zdálo, že všechny těžké city byly zapomenuty nebo odpuštěny, když Cho přátelsky pozdravila Hermionu, pravděpodobně od té doby, co se Cho s Harrym dlouho rozešla. Zdálo se, že ti dva mají neutrální vztahy.

Hermiona se o lordu Voldemortovi, nejnebezpečnějším Temném čaroději všech dob, poprvé dozvěděla, když o něm četla někdy předtím, než začala navštěvovat školu čar a kouzel v Bradavicích. Během prvního roku spolu s Ronem Weasleym pomohli Harrymu Potterovi dostat se ke Kameni mudrců a ochránit ho před Voldemortem.

O rok později Hermioně, poté, co se plně zotavila ze svého neštěstí s Polyjuice, ukázal Harry Deník T. M. Raddlea. Hermiona, zprvu nadšená, že by kniha mohla mít „magickou moc“, přišla nejprve s teorií, že to byl Tom Raddle, kdo původně „chytil“ Zmijozelova dědice, když byla Tajemná komnata otevřena před padesáti lety. Správně také uhodla, že Deník obsahoval odpovědi na umístění Komnaty, jak ji otevřít a skutečnou identitu Zmijozelova monstra. Myslela si, že Deník je napsán neviditelným inkoustem, pokusila se použít na předmět kouzlo Aparecium a pak Odhalovač, ale bezvýsledně. Později, když Harry odešel do místnosti s trofejemi, aby se pokusil dozvědět více o Tomu Raddleovi, doprovázela ho „zaujatá“ Hermiona. Když Ron přirovnal Raddla k Percymu „znechuceně“ a zmínil se o tom prvním jako o „prefektovi, hlavounovi… pravděpodobně na vrcholu každé třídy“, Hermiona odpověděla „lehce uraženým“ hlasem: „Říkáš to, jako by to bylo něco špatného.“

V roce 1995 se dozvěděla, že se Temný pán vrátil a podpořil Harryho proti ministerstvu, které odmítalo a očerňovalo jeho kampaň. Bojovala také v bitvě u Oddělení záhad, aby zabránila Voldemortovi získat životně důležité proroctví, ale byla těžce zraněna a uvedena do bezvědomí. V roce 1997 opustila Bradavice, aby pomohla Harrymu a Ronovi najít a zničit Voldemortovy horcruxy. Osobně zničila Pohár Helgy Mrzimoru pomocí baziliškova tesáku. Později byla svědkem Harryho porážky Voldemorta v bitvě u Bradavic.

Hermiona však s Voldemortem navázala jen velmi málo přímého kontaktu a poprvé ho skutečně viděla během Bitvy o Oddělení záhad. Pravděpodobně nejužší spojení, které Hermiona s Voldemortem sdíleli, bylo přes prvně jmenovaného, který měl na sobě Locketu Salazara Zmijozela, když cestoval s Harrym Potterem a Ronem Weasleym v roce 1997. Medailon s viteálem nosili všichni tři po pravidelnou, i když omezenou dobu, a nechtěně tak té části duše uvnitř umožnili přístup k myšlenkám, emocím a nejhlubším obavám svého nositele. Horcrux se o Hermioně dozvěděl dost na to, aby její a Harryho podobizny použil při citovém mučení Rona, což odráželo Ronovy nejhlubší obavy z toho, že Hermiona dává přednost Harrymu před ním. Protože se viteál tak odpojil od kdysi celé duše Toma Raddlea, fyzicky obtěžkaný Voldemort si nebyl vědom žádné z těchto událostí, ani informací, které viteál získal, houpajících se kolem krků Harryho a jeho nejbližších přátel.

I když měli velmi malý přímý kontakt, Hermiona a Voldemort jsou si někdy podobní: oba jsou „vzorní studenti“, kteří dosáhli vynikajících známek v NOVINKÁCH. Oba byli prefekty, i když Voldemort byl vrchní chlapec, zatímco Hermiona vynechala školu během toho, co by byl její sedmý rok kvůli politické perzekuci, což by jí zabránilo stát se vrchní dívkou toho roku (je možné, že Hermiona se stala vrchní dívkou, když se vrátila, aby dokončila svůj sedmý rok po Voldemortově definitivním zničení). Oba pocházeli z mudlovského prostředí, ale Voldemort byl vychován v sirotčinci, zatímco Hermiona byla vychovávána v milující mudlovské rodině.

Bellatrix Lestrangeová, nenáviděný nepřítel

Bellatrix Lestrangeová byla jednou z Voldemortových nejfanatičtějších následovnic; Hermiona ji zpočátku znala jako jednu ze Smrtijedů, kteří se podíleli na mučení a trvalém zneškodnění Franka a Alice Longbottomových, ačkoliv byla také svědkem vraždy Siriuse Blacka Bellatrix v bitvě u Oddělení záhad v roce 1996.

Během šarvátky na Malfoyově sídle se Bellatrix rozhodla mučit Hermionu, která se jako mudlovská rodačka cítila být nejvíce postradatelná (i když jako „zrádce krve“ byl Ron Weasley těsně druhý), aby zjistila, kde a jak se trojici podařilo získat Meč Godrica Nebelvíra. Během výslechu Bellatrix svým nožem vyřezala Hermioně na paži slovo „bahenní krev“ a také ji sadisticky mučila kletbou Cruciatus. Hermiona později použila jeden z vlasů Bellatrix získaný při šarvátce k výrobě lektvaru Polyjuice a vloupání do Lestrangova trezoru v Gringottově čarodějnické bance. Vyjádřila znechucení nad tím, že musela použít Bellatrixinu hůlku, když věděla, jaké zločiny s ní Bellatrix spáchala. Hermiona, Ginny a Luna se během závěrečné bitvy utkaly proti Bellatrix, ale Molly Weasleyová je donutila ustoupit stranou a nakonec Bellatrix sama zabila.

Draco Malfoy, její školní tyran

Draco Malfoy, ze staré a bohaté čistokrevné rodiny s vazbami na Smrtijedy, byl vychován ve víře v méněcennost mudlovských rodáků, a tak se k Hermioně choval s opovržením. To bylo pravděpodobně ještě umocněno Hermioniným přátelstvím s Harrym a Ronem, kteří sdíleli s Dracem silné nepřátelství prakticky od chvíle, kdy se potkali, a tím, že Draca bila ve školních známkách, za což mu otec nadával. Draco často Hermionu nazýval pohrdavým výrazem „mudlovská šmejdka“, což obvykle rozčilovalo její přátele – a celý nebelvírský famfrpálový tým, když jí to poprvé řekl do očí v roce 1992 – ale Hermiona měla tendenci Draca ignorovat a naléhala na Harryho a Rona, aby udělali totéž.

Občas mu to oplatila a ve třetím ročníku mu dokonce dala facku, když se vysmíval Rubeusi Hagridovi, že je rozčilený kvůli blížící se popravě Klofana, za kterou byl Draco z velké části zodpovědný.

Navzdory svým předsudkům a nechuti k Hermioně se Draco zdráhal potvrdit její identitu, když ho o to v roce 1998 požádali jeho rodiče a teta Bellatrix, a vyhýbal se jí jen pohledem. Jako dospělý vystřízlivělý ze svých válečných zážitků byl Draco k Hermioně a jejím přátelům zdvořilý a přátelil se s jejím synovcem Albusem Potterem.Dokonce mu představa, že by od ní přijímal rozkazy během jejich přepadení Delphiniho v roce 1981, připadala temně humorná. Dracova zdvořilost k Hermioně během této doby byla pravděpodobně posílena díky tomu, že byla v té době ministryní kouzel v Británii a možná i díky jejím vztahům k Albusu Potterovi, nejlepšímu příteli jeho vlastního syna Scorpia.

Pansy Parkinsonová byla víceméně Hermionin pravý opak: tam, kde byla Hermiona soucitná (jak bylo vidět, když založila SPEW), nezávislá a neuvěřitelně nápomocná skoro každému, kdo ji potřeboval, byla Pansy malicherná a zlomyslná, která se vysmívala snad každému studentovi ze Zmijozelu, s nímž se setkala (stejně jako Hagrid), a byla jen o málo víc než jeden z podlézavějších lokajů Draca Malfoye. Pansy měla tendenci posmívat se Hermioně, Harrymu a Ronovi při každé příležitosti, i když Hermiona se málokdy zdála být jejími poznámkami víc než lehce podrážděná; hlavní výjimkou by byl Pansyin pokus vydat Harryho lordu Voldemortovi krátce před začátkem bitvy o Bradavice. Hermiona měla na Pansy sžíravý názor, věřila, že je „kráva“ a „tlustší než otřesený troll“.

Během reportáže o turnaji tří kouzelnických škol v Hermionině čtvrtém ročníku napsala novinářka Denního věštce Rita Holoubková o Harrym Potterovi a jeho přátelích řadu přehnaných a pomlouvačných historek, včetně té, která prozradila Rubeuse Hagrida jako polovičního obra. Harry a Hermiona se kvůli tomu Ritě zlostně postavili. Poté, co ji Hermiona urazila, zveřejnila Rita další článek, který Hermionu líčil jako manipulativní a ambiciózní a tvrdil, že si pohrává s emocemi Harryho Pottera i Viktora Kruma. To vedlo k tomu, že Hermiona dostala několik nenávistných dopisů, včetně několika Vřešťanů a nejméně jedné obálky plné bubotuberského hnisu.

Hermiona začala být posedlá tím, jak se Ritě pomstít a zjistit, jak získává všechny své informace. Nakonec, ke konci školního roku, si Hermiona uvědomila, že Rita Holoubková je neregistrovaný zvěromág. Nachytala Ritu v její broučí podobě, jak se pokouší odposlouchávat Harryho v nemocničním křídle po třetím úkolu. Hermiona ji zapečetila uvnitř malé lahvičky. Hermiona vydírala Ritu, aby se na jeden rok vzdala psaní, jinak by se její neregistrovaný status prozradil. Protože tresty jsou zřejmě dost přísné, neměla Rita jinou možnost, než jim vyhovět.

Když ministerstvo kouzel začalo používat Denního věštce ve své pomlouvačné kampani proti Harrymu, Hermiona byla opět schopna Ritu vydírat, tentokrát tak, aby napsala článek do Pokroucených slovíček, který by Harrymu umožnil vyprávět jeho verzi příběhu. Poté, co její roční trest skončil, se Rita vrátila k psaní se stejným nadšením a s tak malými skrupulemi jako předtím, i když není známo, jestli Hermionu ještě někdy podrazila. Vzhledem k tomu, že během mistrovství světa ve famfrpálu v Egyptě v roce 2014 neměla k Hermioně žádný komentář, je pravděpodobné, že se Rita i 19 let poté, co ji zázračná čarodějnice vydírala, měla před Hermioniným hněvem na pozoru.

Brumbálova armáda, její spojenci

Brumbálova Armáda byla v podstatě Hermioniným duchovním dítětem, i když ji spolu s Ronem a Harrym založila během školního roku 1995-1996. Poté, co Dolores Umbridgová informovala své studenty Obrany proti černé magii, že nebudou používat žádnou magii, a tvrdila, že stačí teoretické vzdělání, rozzuřená Hermiona (obávající se, že bude špatně vybavená na to, aby se vypořádala se znovuzrozeným lordem Voldemortem a nastávajícími O.W.L.s.) pojala tuto organizaci jako prostředek, jak umožnit každému studentovi, který by měl zájem skutečně praktikovat obrannou magii, aby tak učinil. I když tajné hodiny vyučoval Harry, Hermiona zařídila úvodní schůzku v Prasečí hlavě, vytvořila návladní metodu tajné komunikace a zakřikla jejich seznam členů, aby odhalila jakoukoliv zradu.

Všichni členové DA se během roku sblížili (s výjimkou Marietty Edgecombové, která zradila DA Umbridgové, a později Zachariase Smithe, který je opustil), o čemž svědčí jejich opětovné setkání v roce 1997 a jejich nadšení při podpoře Harryho a mobilizaci proti útočícím Smrtijedům během bitvy o Bradavice. Navíc DA skutečně upevnila Hermionina přátelství s Lunou Lovegoodovou a Nevillem Longbottomem, kteří byli jedinými členy, kromě Ginny Weasleyové, kteří bojovali po boku Hermiony, Harryho a Rona v bitvě o Oddělení záhad a bitvě o astronomickou věž.

Původní Fénixův řád, její spojenci

Hermiona se o Řádu Fénixe poprvé dozvěděla v roce 1995, kdy spolu s Harrym a Ronem strávili několik týdnů v sídle Řádu. Během svého pobytu na Grimmauldově náměstí se Hermiona seznámila s Alastorem Moodym, nejslavnějším bystrozorem moderní doby, známým tím, že po první čarodějnické válce pochytal několik smrtijedů a že trpěl stále větší paranoiou. Společně s Hermionou bojovali v bitvě o Oddělení záhad a později v bitvě o Sedm hrnčířů, kde byl Moody zabit Voldemortovou vlastní rukou. Hermiona byla stejně jako zbytek Řádu šokována a zděšena smrtí tak zkušeného bystrozora, „dokonalého přeživšího“, a znechucena dezercí Mundunguse Fletchera. Hermiona, která znala Fletchera jako drobného zločince, který krátce po smrti Siriuse Blacka ukradl číslo rodinného dědictví Blacků, se kromě toho, že byla členkou Řádu, zúčastnila výslechu Fletchera, když si ona, Harry a Ron uvědomili, že Locketa Salazara Zmijozela byla mezi věcmi ukradenými z Grimmauldova náměstí.

Nymphadora Tonksová, vtipná, proměněná čarodějnice, která se stala Hermioninou dobrou přítelkyní, zemřela spolu se svým manželem a kolegou z řádu Remusem Lupinem během bitvy o Bradavice. Protože jejich syn Ted Lupin byl Harryho kmotřenec a v roce 2017 také chodil s Hermioninou neteří Victoire, je pravděpodobné, že mu Hermiona zůstala docela blízko.

Profesoři a další zaměstnanci Bradavic

Albus Brumbál, její bývalý ředitel

Jako u většiny aspektů kouzelnického světa, Hermiona si o Albusu Brumbálovi přečetla krátce poté, co se dozvěděla, že je čarodějka. Hermiona na své úplně první cestě vlakem prozradila, že chce být v Nebelvíru, protože to byl dům, ke kterému Brumbál patřil. Poprvé se setkala s bradavickým ředitelem v prvním ročníku školy, v roce 1991, a rychle začala respektovat Brumbálovu nesmírnou moc a zdánlivě nekonečnou moudrost. Přestože si s ní Brumbál nebyl tak blízký jako s Harrym Potterem, velmi brzy ukázal velký vhled do její povahy. Byla jednou z pouhých tří studentek, kterým Brumbál odkázal osobní předmět, jak věřil, spolu s Ronem Weasleym, důvěryhodný pro doprovod Harryho na jeho misi zničit Voldemortovy viteály.

Respektoval její intelekt, bystrost a vyrovnanost a přiznal Harrymu, že počítal s tím, že Hermiona zachová nadhled, až trojice konečně zjistí existenci posvátných relikvií smrti. Hermiona byla zničená, když byl Brumbál zabit, a po bitvě v Bradavicích navštívila s Harrym a Ronem jeho portrét, aby určila osud posvátných relikvií.

Rubeus Hagrid, její přítel a profesor

Rubeus Hagrid byl hajným a profesorem péče o kouzelné tvory v Bradavicích a také členem Fénixova řádu během první a druhé čarodějnické války. Od té doby, co se Hagrid seznámil s Harrym Potterem ještě před začátkem Hermionina prvního roku v Bradavicích, se Hermiona s Harrym sblížila a nakonec ho pravidelně navštěvovala v jeho chýši s Harrym a Ronem Weasleyovými. Ve druhém ročníku Hagrid Hermionu utěšoval, když ji Draco Malfoy nazval „špinavou blátivou krví“.

Ačkoli nesouhlasila s Hagridovou zálibou ve sbírání nebezpečných domácích mazlíčků, měla tendenci ho aktivněji podporovat v jeho snaze o ně pečovat než Harry a Ron, jako když se Hagrid pokoušel odvolat proti popravě Klofana a vychovat svého nevlastního bratra Gropa. Na oplátku to byl Hagrid, kdo Rona a Harryho povzbuzoval, aby přehodnotili svůj přístup k Hermioně, když se ti tři krátce pohádali kvůli tomu, že Hermiona ve třetím ročníku zabavila Harrymu nový Kulový blesk. Když Dolores Umbridgová během školního roku 1995-1996 ohrožovala Hagridovo místo, Hermiona mu radila, aby učil pouze materiály týkající se jejich O.W.L., aby Umbridgová neměla záminku ho vyhodit, a neúnavně pracovala na tom, aby ho udržela na správné cestě.

Hagrid zůstal trojici nablízku po celou dobu jejich pobytu v Bradavicích a v průběhu druhé kouzelnické války vybojoval různé bitvy. V roce 2017 měli Harryho synové v plánu sejít se s Hagridem v jeho chatrči na čaj brzy po příchodu do školy a je velmi pravděpodobné, že by se k nim připojila Hermiona a Ronova dcera.

Remus Lupin, její profesor a přítel

Hermiona patřila mezi studenty, kteří byli velmi ohromeni učením Remuse Lupina v roce 1993, kdy byl jmenován profesorem obrany proti černé magii. Hermiona vydedukovala, že byl vlkodlakem během školního roku, ale rozhodla se to držet v tajnosti, aby respektovala jeho soukromí. Ke konci roku však Lupin přiznal, že byl vlkodlakem Harrymu, Ronovi a Hermioně, když byl ve Vřískající chatrči. Po událostech v této zchátralé budově byl Lupin plně připraven pomoci Siriusi Blackovi zabít Petera Pettigrewa, čaroděje, který zradil Jamese a Lily Potterovy Voldemortovi.

Nicméně díky Harryho zásahu se rozhodli vraždu nespáchat a nechtěně tak umožnili Pettigrewovi utéct. Lupin se o Hermioně zmiňoval jako o nejchytřejší čarodějce jejího věku, jakou kdy viděl. Hermiona se mezitím Lupinovou lykantropií nezabývala, soudila ho jen podle jeho dobré povahy a obsahu jeho charakteru.

Hermiona se s Lupinem znovu setkala v roce 1995 v sídle Řádu Fénixe. Ona i Lupin bojovali proti Smrtijedům během bitvy o Oddělení záhad v roce 1996 a přežili (přestože Hermionu Dolohovova kletba zasáhla do boku). Bojovali také v bitvě o astronomickou věž a bitvě o Sedm hrnčířů po boku, oba vyvázli živí a při dvou příležitostech relativně nezraněni. Hermionu potěšilo, když se dozvěděla, že se Lupin oženil s Nymfadorou Tonksovou ještě před začátkem bitvy o Sedm hrnčířů, a ještě více ji potěšila zpráva, že se narodil Lupinův syn Ted Lupin, který se připojil k oslavným slavnostem v Shell Cottage. Hermiona byla zničena Lupinovou a Tonksovou smrtí v roce 1998, později se spřátelila s jejich osiřelým synem Teddym Lupinem.

Minerva McGonagallová, její vedoucí domu a profesorka

Profesorka Minerva McGonagallová si Hermionu oblíbila hned z první třídy, kterou měla s sebou, a obdařila studentku prvního ročníku ve svém domě jedním ze svých „vzácných úsměvů“, když Hermiona hned na začátku lekce a dávno před ostatními studenty úspěšně proměnila zápalku v jehlu. Od Hermiony si hodně slibovala, a tak ji zklamalo, když Hermiona tvrdila, že se s trollem, který v roce 1991 vstoupil do školy, snažila bojovat sama, aby kryla Harryho a Rona. Kdykoli se Hermiona a její kamarádky dostaly do problémů, McGonagallová se na Hermionu téměř nevyhnutelně dívala jako na tu nejrozumnější.

McGonagallová se znatelně rozčílila, když Hermionu v roce 1993 zkameněli, a dokonce udělila Harrymu a Ronovi povolení vynechat hodinu, aby mohli Hermionu navštívit v nemocničním křídle. Následující školní rok pomáhala zařídit, aby Hermiona dostala čas-obraceč, aby mohla chodit na hodiny navíc. Když se profesor v roce 1996 zranil čtyřmi omračujícími kouzly, Hermiona byla velmi rozčílená a měla o ni strach. Hermiona zřejmě považovala svou hlavu domu za vzor, zatímco profesorka McGonagallová, navzdory své přísnosti, měla Hermionu očividně docela ráda a očekávala od ní velké věci.

Později, poté, co se McGonagallová stala ředitelkou Bradavic a Hermiona se stala členkou ministerstva kouzel, udělila McGonagallová své svolení používat poznámky zanechané v bradavickém archivu, napsané Albusem Brumbálem, v jejím novém překladu Příběhů barda Beedlea, což demonstrovalo důvěru McGonagallové v jejího bývalého žáka.

Severus Snape, její profesor

Severus Snape byl po většinu Hermionina pobytu v Bradavicích mistrem lektvarů. Byl také ředitelem Zmijozelské koleje a měl sklon otevřeně projevovat přednostní zacházení se studenty svého vlastního domu, zatímco nebelvírské studenty rychle kritizoval a odebíral jim body. Zvlášť nepříjemný byl vůči trojici a pravidelně Harryho a Rona trestal a slovně napadal za jejich ubohé až průměrné výkony v jeho třídě. Totéž nemohl udělat ani Hermioně, protože byla nejlepší studentkou roku a místo toho se jí vysmíval za věci, jako že je „nesnesitelný všeználek“, jednou dokonce uštěpačně urážel velikost Hermioniných zubů.

I přes jeho dřívější odpor k Nebelvíru, měl Snapeův přístup k Hermioně pravděpodobně více co do činění s jejím blízkým přátelstvím s Harrym. I přes to bylo vidět, že Hermiona Snapea stále občas obhajovala, když ho Harry a Ron vinili ze zlých skutků, které se staly v Bradavicích, jako je umístění trolla do žaláře a pokus ukrást Kámen mudrců v Harryho prvním ročníku. V pátém ročníku obhajovala Snapea, zatímco Ron k němu vyjadřoval nedůvěru a odvolával se na to, kolikrát se mýlili v tom, že jim Snape chtěl ublížit. Po Brumbálově smrti, stejně jako mnozí, věřila, že Snape byl zbabělec, který zabil muže, který mu věřil víc než kdokoli jiný. Není přesně známo, jak reagovala na to, když se dozvěděla o Snapeových skutečných motivech a věrnosti, ale vzhledem k její osobnosti je vysoce pravděpodobné, že svému bývalému profesorovi odpustila krutost a dokonce ho obdivovala za jeho statečnost.

Dolores Umbridgová, její bývalá profesorka a nepřítelkyně

Dolores Umbridgová byla v roce 1995 jmenována profesorkou obrany proti černé magii na ministerstvu kouzel. Byla to sadistická žena, která ráda trestala a mučila studenty pomocí Černého brka, především když nutila Harryho Pottera vyřezávat „Nesmím lhát“ do hřbetu jeho vlastní ruky. Umbridgová byla stejně posedlá stavem krve jako Smrtijedi a zvlášť nenáviděla to, co nazývala „míšenci“. Hermiona, stejně jako většina studentů a zaměstnanců v Bradavicích, Umbridgovou nenáviděla. Hermiona byla jedna z prvních, kdo se chytil skutečných motivů, které vedly Umbridgovou k přijetí do magické školy. Umbridgová zase neměla příliš v lásce Hermionu, která nejenže pocházela z mudlovského rodu, ale byla také pravděpodobně až příliš vnímavá na svůj vkus, stejně jako se otevřeně stavěla proti čistě teoretickému obrannému magickému vzdělání.

Když Umbridgová plánovala použít Veritasérum a pak kletbu Cruciatus na Harryho, Hermiona byla ta, která přišla se lží, která vedla k tomu, že se odvážili do Zapovězeného lesa a Umbridgová byla nakonec odvlečena stádem uražených kentaurů.

Hermiona se s Umbridgovou setkala podruhé na ministerstvu kouzel v roce 1997, kdy byla Hermiona maskována jako Mafalda Hopkirková pomocí lektvaru Polyjuice. Umbridgová v té době vyslýchala čarodějky a čaroděje „mudlovské šmejdy“, než je poslala do Azkabanu. Harry Umbridgovou omráčil a získal Locketu Salazara Zmijozela, jeden z Voldemortových pouzder, které Umbridgová vzala Mundungusovi Fletcherovi a pokoušela se je vydávat za rodinné dědictví a důkaz svého vztahu k rodině Selwynů. Hermiona medailon nahradila duplikováním pomocí kouzla Geminio, aby Umbridgová nevěděla, že jí byl odebrán. Trojice pokračovala v osvobozování všech mudlovských rodáků, kteří čekali na výslech.

Postačí, když řeknu, že Umbridgová zosobňovala vše, co Hermiona v čarodějnické společnosti nesnášela a nenáviděla, mimo jiné i rasové předsudky, sadismus, zlovolné zneužití moci, autoritářství a čistokrevnou nadřazenost.

Septima Vectorová, její profesorka aritmetiky

Hermiona měla také dobrý vztah se svou Aritmetickou profesorkou Septimou Vektorovou. Mnoho studentů Vektorovou nesnášelo kvůli její přísnosti. Nicméně Hermiona řekla, že Aritmetika je její oblíbený předmět v Bradavicích. Také si nikdy nestěžovala na Vektorovou přísnost. Během třetího ročníku se Hermiona přidala ke své třídě a použila časoměřič, aby se dostala na jednu z lekcí. Pak ve čtvrtém ročníku nedostala Hermiona a ostatní studenti od Septimy Vektorové žádný domácí úkol v první den pololetí a ona neústupně odmítala vynechat Aritmetiku.

Rowlingová převzala Hermionino jméno z knihy Williama Shakespeara Zimní pohádka s tím, že chce, aby to bylo neobvyklé, protože pokud by méně dívek sdílelo její jméno, méně dívek by se kvůli tomu pošťuchovalo. Rowlingová své znalosti a zájem o řeckou mytologii mohly také ovlivnit její volbu, pokud jde o Hermionino jméno. Rowlingová v roce 1988 napsala krátkou esej o svém čase studia klasiky s názvem „Jak se jmenovala ta Nymfa znovu? aneb Řecká a římská studia nazpívaná“; publikoval ji odborný časopis Pegasus na Exeterské univerzitě. Jméno „Hermiona“ je odvozeno od „Hermes“, což byl posel řeckých bohů, stejně jako bůh vtipu, výmluvnosti a rychlého myšlení.

„Hermiona“ je ženský derivát „Hermes“, bůh posel známý svým bystrým důvtipem a schopností přecházet mezi světy. Hermiona vcelku příhodně přecházela mezi mudlovským a čarodějnickým světem, předávala informace a sama byla docela bystrá.

Hermiona ve svém šestém roce

Hermiona je také jméno další postavy z řecké mytologie, která byla princeznou Sparty a jedinou dcerou Heleny Trojské a krále Menelaa. Jméno se objevuje také ve hře Jeana-Baptista Lullyho Cadmus et Hermiona, založené na příběhu bohyně harmonie Harmonie, která se provdala za zakladatele Théb.

Aby si fanoušci mohli správně vyslovit Hermionino jméno, vznikla scéna mezi Hermionou a Viktorem Krumem ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár, ve které probírají správnou výslovnost; nejblíže se však Krum dostal k „Herm-own-ninny“.

V závěti Albuse Brumbála bylo Hermionino prostřední jméno uvedeno jako „Jean“; nicméně v předchozích rozhovorech Rowlingová uvedla, že její prostřední jméno bylo „Jane“. Rowlingová to objasnila v pozdějším rozhovoru prohlášením, že se rozhodla, že nechce, aby Hermiona sdílela prostřední jméno s profesorkou Umbridgovou, a tak si ho změnila na Jean, což je ženská varianta jména John, což znamená „Bůh je milostivý“.

Granger je jiné slovo pro farmáře; konkrétně to byl titul zemědělského exekutora, který dohlížel na výběr nájmu a daní ze stodol feudálního pána. Je to příjmení anglického a francouzského původu, odvozené od anglo-normanského grainger a francouzského grangier, obojí pochází z latinského granica, což znamená „sýpka“. Připomíná Hermioniny mudlovské kořeny. Její původní příjmení bylo „Puckle“, ale Rowlingová později usoudila, že se to k její povaze nehodí.

Hermiona může být pojmenována po Siru Clivu Grangerovi, britském ekonomovi, nositeli Nobelovy ceny, který učil v Británii na univerzitě v Nottinghamu a popsal „Grangerovu kauzalitu“. Nebo možná po Grangerovi, jednom ze společnosti lidí, kteří si zapamatovali knihy ve Fahrenheitově 451.

Důvodem, proč si pro postavu vybrala tak neobvyklé jméno, jako je Hermiona, je podle Rowlingové fakt, že nesnesla posměch žádného dítěte kvůli tomu, že sdílela jméno s „nesnesitelným všeználkem“, jako je Hermiona.

Hermiona jako ona je zobrazen v Half-Blood Prince kapitola umění

Hermiona se objevuje v seriálu Pottermore

Hermiona na obrázku v županu na Pottermore

Hermiona se objevuje ve filmu Harry Potter: Wizards Unite

Fanynka famfrpálu Hermiona se objeví ve hře Harry Potter: Wizards Unite

Hermiona Grangerová v seriálu LEGO Harry Potter: Roky 1-4

Hermiona Grangerová (s knihami) ve filmu LEGO Harry Potter: Roky 1-4

Hermiona Grangerová ve filmu LEGO Harry Potter: Roky 5-7

Hermiona jako LEGO minifigurka

Hermiona (s Křivonožkou) jako LEGO minfigures

Hermiona Grangerová podle ilustrace Owena Daveyho na Pottermore

Hermiona Grangerová jako POP! Vinyl

Hermiona (ve svém bylinkářském overalu) jako POP! Vinyl

Hermiona (s Time Turner) jako POP! Vinyl

Hermiona Granger (třídí se Třídícím kloboukem) jako POP! Vinyl

Hermiona Grangerová ve filmu Harry Potter: Hádanky a kouzla

Hermiona ve filmu Harry Potter: Magic Awakened

Rowlingová uvedla, že Hermionu ve věku jedenácti let volně založila na sobě ve stejném věku, i když je to přehnaná verze:

Rowlingová dále uvedla, že Hermiona, Harry a Ron jsou „trochu jako různé části mé osobnosti“, stejně jako její oblíbené postavy, spolu s Rubeusem Hagridem, Albusem Brumbálem, Fredem a Georgem Weasleyovými a Lunou Lovegoodovou, a že Hermiona a Brumbál jsou nejužitečnější postavy pro expozici. Také Hermionu označila za „nejgeniálnější“ ze své skupiny přátel a potvrdila, že „Harry ji nutně potřebuje“. Rowlingová také řekla, že Hermionu považuje za „velmi silnou ženskou postavu“, stejně jako za „nejchytřejší postavu“.

Rowlingová také uvedla, že z feministického hlediska je na Hermionu velmi hrdá. Podle jejích slov Hermiona „nehraje hru“ v tom, že odmítá obětovat části sebe sama, když roste z dívky v ženu. Hermiona nikdy Ronovi neudělá „lepší pocit“ tím, že předstírá, že je méně než ona sama; vždy si zachová to, kým je, a čeká, až ji Ron dožene. Obecně ji Rowlingová považuje za hrdinku, ale není sexy ani úplně bezpohlavní, ale „opravdovou dívku“.

Rowlingová v rozhovoru, který vedla Emma Watsonová pro časopis Wonderland v únoru 2014, přiznala, že s odstupem času měla zpočátku pochybnosti o vhodnosti Rona jako partnera pro Hermionu a věří, že v některých ohledech by pro ni Harry mohl být lepším romantickým partnerem:

Dále prohlásila, že jí samotná přitažlivost připadá přijatelná, ale že její bojovná stránka by mohla způsobit problémy ve vztahu dospělých, protože je v něm příliš mnoho zásadní neslučitelnosti. Nicméně podle Rowlingové by mohli „být v pořádku“ s trochou manželské poradny, protože Ron potřeboval zapracovat na svých problémech se sebevědomím, zatímco Hermiona se potřebovala naučit být méně kritická. Na závěr prohlásila, že stejně jako ona má upjatá Hermiona skutečnou slabost pro vtipného muže. Rowlingová nakonec prohlásila, že nelituje toho, že je dala dohromady, a prohlásila, že se ti dva vyvažují a skutečně se milují.[80]

Poslední pád Sunchaseru!

DuckTales“Poslední krach Sunchaseru!“

Děti uvízly na nejistém vrcholu a tajně prohledávají letadlo, aby nalezly poslední stopu o Dellově záhadném zmizení. Po boji o poslední kousek Scrooge odhalí strašlivou tragédii, co se Dellovi stalo, když jeho vztah s rodinou a přáteli skončil.

Rodina míří na dovolenou do Monacrow, zatímco Kačer Donald zůstává doma, aby pokračoval v opravě hausbótu. Na cestě děti vyzvednou skartované kousky dokumentů z McDuckova archivu o Della Duckovi a „kopí Selene“ a snaží se dát dokumenty zpátky dohromady, než je Skrblík McDuck najde. Skrblík však během letu letadla narazí se Sun Chaserem do vrcholu a jeden z kousků při turbulenci vyklouzne. Letadlo nemůže vzlétnout, aniž by poškodilo motory, a nemůže s nimi odletět, takže skupina je zavěšena na vrcholu. Bentina Beakley pak Skrblíka peskuje za to, že děti vystavil nebezpečí.

Když si děti všimnou, že kus sklouzl do okna džípu, odvedou pozornost Scrooge a Beakleyho, zatímco Dewey sahá po kusu. Launchpad McQuack je přeslechne a rozjede džíp směrem k druhé straně Sun Chaseru, což způsobí, že se letoun nakloní směrem k boku a dveře letadla se otevřou s Launchpadem na jeho okraji. Beakley dostane děti na druhou stranu, zatímco Scrooge zachrání Launchpada, ale Scrooge přikáže dětem, aby zůstaly na svých sedadlech kvůli rovnováze. Launchpad zabaví děti páskou s tmavou kachnou přilepenou na motiv, dokud nepřijdou na řešení. Scrooge se sebevědomě pokouší opravit letadlo proti Beakleyho obavám o děti, dokud Beakley neprosí Scrooge, aby přiznal, že nemůže opravit všechno, a Scrooge uklouznout nic špatného se jí nestane, než se opraví.

V obavě, že ho to ohrozí, zběsile Scrooge spěchá, aby ho zachránil. Ostatní se snaží přesvědčit Deweyho, aby se vrátil, ale on se stal ještě tvrdohlavěji a zoufaleji. Zatímco se náš starý milionář snaží zachránit naše mladé káčátko, Dewey žádá svého prastrýce, aby mu dal průchod kopím Seléné.

Scrooge pak odhalí celý příběh: před deseti lety, on, Donald a Della byli ostřílení dobrodruzi, kteří navštívili snad všechna možná místa na zeměkouli. Před tím, než se trojčata vylíhla, Della se chtěla vydat na cestu k nové hranici – do vesmíru. Donald si myslel, že cesta by byla příliš riskantní s Dellinými syny, kteří se měli vylíhnout, a zatímco se o tom ti dva hádali, Scrooge postavil raketu přezdívanou kopí Selene, aby ji mohl odhalit, až se trojčata narodí. Della však vzala raketu na zkušební let předtím, než ji Scrooge mohl překvapit, fotografie této události na tom samém kusu, který Dewey vyzvedával. Della pak statečně vstoupila do kosmické bouře, ale navzdory své sebedůvěře, byla zasažena bleskem a uvízla ve vesmíru. Chlapci se zlomeným srdcem obviňují Scrooge, že Dellu do té bouře přivedl, k velkému Scroogeovu šoku a rozmrzelosti. Náhle Sunchaser začne ztrácet rovnováhu, nervózní, Launchpad se snaží upoutat jejich pozornost, ale nakonec je ignorován. Děti zuřivě kárat Scrooge za jeho nezodpovědnost, jako všichni naštvaní na něj. Nakonec, ztrácí svůj hněv a temperament, Scrooge, ve vzteku a vzteku, křičí na svou rodinu říká, že jsou nic jiného než potíže, hodně jejich zděšení. Nicméně to bylo příliš pozdě. Sunchaser padá, ale naštěstí havárie byla malá.

Scrooge hněv nad ztrátou Della, stejně jako pocit, že všichni jsou nevděční za jeho úsilí ji najít.

Na panství Donald přestavěl hausbót a vidí zahořklá trojčata, která ho informují, že se dozvěděli pravdu, a slavnostně se připravují k opuštění panství. Webby, Beakley a Duckworth si berou dovolenou od Scrooge, který je hubován Beakley před odchodem. Nyní opět sám, Scrooge, vzpomínající na své nesčetné úsilí a neúspěchy ve snaze najít Della, zatímco ostatní obvinění ozvěna v jeho mysli, chladně prohlašuje, že je šťastný tímto způsobem. Scrooge hněv způsobuje celou svou rodinu opustit ho působí jako cliffhanger pro další epizodu.

Choni Moreno

Zločinec

Celé jméno
Choni Moreno

Alias
Choni

Původ
The Cleveland Show

Zaměstnání
Majitel restaurace

Pravomoci / Dovednosti
Mistrovská manipulace

Hobby
Oslavuje své kultůryPořádání večírků

Cíle
Varies between episodes

Crimes
Brainwashing

Type of Villain
Hypocritical Racist

Choni Moreno je opakující se postava a příležitostný antagonista/antipadouch z The Cleveland Show. Je tetou Juniorovy přítelkyně Cecelie a sousedkou z ulice The Brown-Tubbs Family. Choni je ukázáno, že je velmi panovačná a nemilosrdná, a dokonce ve svém druhém vystoupení projevila rasistické názory na černochy, protože věřila, že všichni vypadají stejně. Jediný člověk, se kterým má opravdový spor, je Cleveland, který se přátelí se všemi svými sousedy a dokonce i rodinou, což jí umožňuje, aby je obrátila proti němu.

Hlas jí namluvila Rosie Perezová.

V „Y Tu Junior Tambien“ nejprve začala Clevelanda nenávidět, když se doslechla o tom, že nechal deportovat její rodinu a obvinila ho z rasismu (což se později ukázalo jako pokrytectví), ale díky tomu, že si Junior vzal CeCelii, dostala zelenou kartu, a tak byli znovu vpuštěni do Ameriky. Později se ukázalo, že to byl Lester, kdo nechal deportovat její rodinu. Choni stále Clevelanda nenáviděla a chtěla se od něj co nejvíce distancovat. To samozřejmě nebylo proveditelné, protože její neteř byla do jeho syna velmi zamilovaná a nakonec se museli znovu setkat.

V „There Goes El Neighborhood“ se znovu potkali dříve, než se čekalo, o pouhou jednu epizodu později, když se rodina Morenových nastěhovala do domu naproti domu Brown-Tubbsových. Choni si jednou v noci zapomněla klíče a snažila se dostat do svého nového domu oknem. Cleveland to viděl ve tmě noci a myslel si, že se tam někdo snaží vloupat. Zavolal na ni policii, ale když zjistil pravdu, Choni předpokládala, že to Cleveland udělal z rasismu, přestože Cleveland o její rase nic nevěděl, protože byla taková tma. Bez ohledu na to, jak moc to vysvětloval, Choni Clevelanda nenáviděla a dělala si z něj legraci a později proti němu dokonce poštvala své přátele, rodinu a sousedy, když u ní doma pořádala Superbowlovou párty, to bylo mnohem lepší než ta, kterou pořádal on u sebe. To přivedlo Clevelanda k tomu, aby ji nenáviděl, čímž začala hořká rivalita, které chtěla Donna učinit přítrž. Oba je přesvědčila, aby se pokusili stát přáteli, a Choni mu dala šanci. Věřila mu, že bude hlídat jejího syna, Marca pro něj, ale Cleveland se nakonec vrátil do jejího domu se špatným dítětem. Choni ho znovu obvinila z rasismu, protože to druhé dítě bylo také Mexičan. Oba byli nuceni spolupracovat, aby Marca znovu našli, a když se jim to podařilo, ukázalo se, že Marco byl také zodpovědný za tuto chybu, protože si náhodou spletl jiného černocha s Clevelandem, a dokonce odhalil, že Choni mu vnucovala stereotyp „všichni lidé vzadu vypadají stejně“. Oba dva si uvědomili, že jsou oba trochu rasově necitliví, ale to nebyl důvod, proč se neměli rádi. Bylo to prostě kvůli zlé vůli, kterou měli. Odložili své neshody stranou a stali se po tomhle přáteli.

V „Pěsti a zběsilí“ si Choni otevřela stánek s tacos na stejné ulici Junior a Rallo si otevřeli stánek se sendviči a ukradli jim všechny zákazníky. Rallo přísahala pomstu a do všech svých ingrediencí nastražila živé brouky, aniž by o tom věděla. Ty naservírovala svým zákazníkům a její stánek s jídlem hygiena zavřela. Junior přesvědčila Ralla, že to s tou pomstou přehnal a oni jí to vynahradili tím, že vymysleli způsob, jak brouky zmrazit a udělat je jedlými, aby se její stánek s tacos mohl znovu otevřít.

V „Wide World of Cleveland Show“, v mexické verzi show, kopla Choni Clevelanda do penisu. V německé verzi show byla zobrazena jako nacistka, pracující pro Adolfa Hitlera.

Choni Moreno je hispánská dospělá žena s tmavě brunetovými vlasy. Choni obvykle nosí bílé šaty s červeným páskem kolem pasu a červené vysoké podpatky. Nosí žluté náušnice s prsteny, žlutý náhrdelník se zeleným drahokamem a dva náramky. Jeden je žlutý a druhý zelený. Choni také nosí červenou rtěnku.

Choni Moreno je typická kořeněná Latinoameričanka s drsným a drzým vystupováním. Je velmi hrdá na svou mexickou kulturu a velmi těžce ji potlačuje, kdykoliv se jí naskytne příležitost. Choni je velmi úsečná a rychle se rozčílí, kdykoliv má pocit, že jí bylo ublíženo a nikdy se nebojí někoho obvinit z provinění, i když se naprosto mýlí. Nemá problém udělat obrovskou veřejnou scénu z drobných dilemat a necítí žádnou ostudu, když ze sebe dělá střed pozornosti, když útočí na někoho jiného. Ve skutečnosti na tom trvá, protože si užívá pozornost, když se snaží ukázat někomu jinému.

Jedna z věcí, ze které Choni obvykle obviňuje lidi, je rasismus proti jejímu dědictví. V „Y Tu Junior Tambien“ předpokládala, že Cleveland nechal deportovat její rodinu a veřejně ho přede všemi obvinila z rasismu, když ve skutečnosti to byl Lester, kdo je nechal deportovat a Cleveland s tím neměl nic společného. V „There Goes El Neighborhood“ znovu obvinila Clevelanda z rasismu, za to, že na ni zavolal policii, když ji viděl, jak se v noci vloupává do jejího vlastního domu, s tím, že jediný důvod, proč si myslí, že je zločinec, je to, že je Latinoameričanka. Choni neuznala skutečnost, že byla příliš velká tma na to, aby Cleveland vůbec řekl, jaká je její rasa. Později, ve stejné epizodě, byla Choni odhalena jako pokrytecký bigot, když její syn Marco nechal proklouznout, že Choni vždy říká, že černoši před ním vypadají všichni stejně, což nejen ukázalo Choni pro její pokrytectví a rasismus, ale také pro to, jak indoktrinuje své dítě s jejími pokřivenými názory na svět.

Choni je egoistická a chce být tak trochu „sousedskou celebritou“ z Grace Street. Mluví velmi hlasitě a cítí potřebu oznámit vše, co dělá. Jde do toho s pořádáním komplikovaných večírků u ní doma, jako je její masivní Superbowl party, kterou částečně uspořádala pro radost z plivání Clevelanda, protože věděla, že také pořádá Superbowl party u něj doma. V „Pěsti a zběsilí“ Choni řídila svůj náklaďák s jídlem až tam, kde věděla, že Junior a Rallo mají svůj náklaďák s jídlem připravený a kradou jim všechny zákazníky.

Reappearance of the Dark Mark

Reappearance of the Dark Mark

Opětovné objevení značky zla bylo jednou z nejpozoruhodnějších kontroverzí v historii mistrovství světa ve famfrpálu, k němuž došlo 25. srpna 1994 v anglickém Dartmooru.

Vypukla vzpoura, když velká skupina Smrtijedů vtrhla do tábora pana Robertse, zničila vše, co za sebou měli, mučila mudly i mudly-rodáky. S Smrtijedy bojovali pracovníci ministerstva kouzel. Skončilo to, když Bartemius Skrk mladší vypálil do nebe Temné znamení, což způsobilo, že se většina Smrtijedů ve strachu přemístila.

Poté byla domácí skřítka Winky Bartemia Skrka Snr vyhozena, když byla nalezena v držení hůlky, která dělala značku, a Rita Holoubková napsala sžíravou zprávu o razii kritizující bezpečnost ministerstva na Poháru.

Vzestup a pád Smrtijedů

Smrtijedi nosí své vlastní roucho mučení mudlů

V letech před první čarodějnickou válkou shromáždil lord Voldemort přívržence stejně smýšlejících Temných čarodějů a čarodějnic, kteří se chtěli podílet na jeho moci, hrdlořezů, kteří hledali východisko pro svou brutalitu, a zbabělců, kteří se chtěli vyhnout hněvu Temného pána. Tato skupina se spojila do organizace známé jako Smrtijedi. Sdíleli stejné přesvědčení o nadřazenosti čistokrevných a méněcennosti míšenců, mudlů a mudlů.

Protože stvořil pět viteálů, lord Voldemort té noci v Godrikově Dole nezemřel. Úlomek jeho duše, který zůstal v jeho živém těle, byl vyhnán, když se jeho Zabijácká kletba vymstila. Existovala dál ve spektrální podobě a on z místa činu utekl. V Albánii věděl o tichém úkrytu, kde před lety našel Diadém Roweny Havraspárové. Tam se šel schovat v naději, že si pro něj přijde někdo z jeho sluhů; nikdo z nich si pro něj nepřišel. Mnoho Smrtijedů, které se podařilo identifikovat, bystrozorové zatkli a odsoudili do Azkabanu. Někteří, jako Evan Rosier, se rozhodli bojovat na život a na smrt, než aby jim hrozilo vězení. Mnozí se však dokázali znovu začlenit do čarodějnické společnosti s tvrzením, že jednali pouze pod kletbou Imperius. Byli mezi nimi i někteří, mezi nimiž byl Lucius Malfoy, kteří si zachovali svou víru, ale otevřeně ji neuplatňovali a používali fasádu úctyhodnosti, aby se chránili před podezřením.

Pettigrew ve službách Temného pána

V roce 1991 lehce manipulovatelný bradavický profesor Quirinus Quirrell narazil na Voldemortův úkryt v Albánii. Temný pán použil svou velkou přesvědčovací sílu, aby přesvědčil Quirrella, aby jednal za něj, i když jim to překazil právě chlapec, kterého se Voldemort tu osudnou noc v roce 1981 pokusil zabít, Harry Potter. Po této porážce se lord Voldemort vrátil do Albánie, jeho morálka byla na bodu mrazu a myslel si, že si pro něj nikdo nepřijde. V létě 1994 se pak Peter Pettigrew, jinak známý jako Červíček, který předstíral svou smrt a hodil na Siriuse Blacka jeho zločiny, vrátil do Voldemortových služeb poté, co ho odhalili jeho bývalí přátelé, Sirius Black a Remus Lupin. S Pettigrewovou pomocí se Voldemort mohl vrátit do základního těla, které potřebovalo neustálou péči, ale umožňovalo mu provozovat magii. V této podobě se vrátil s Červíčkem do Británie.

Bartemius Skrk mladší byl synem významného úředníka ministerstva kouzel. Za svého působení v Bradavicích byl vynikajícím studentem a krátce po maturitě převzal Znamení zla. Bojoval v první čarodějnické válce se Smrtijedy. Po pádu lorda Voldemorta byl mezi skupinou Smrtijedů, kteří hledali místo, kde se jejich pán nachází. Věřili, že bystrozorové, Alice a Frank Longbottomovi, mají nějaké informace, a tak je navštívili. Jakmile tam byli, tito Smrtijedi, Bellatrix, Rabastan a Rodolphus Lestrange se Skrkovou pomocí Longbottomy několikrát podrobili kletbě Cruciatus.

Ve skutečnosti byli mučením dohnáni k šílenství a následně se stali trvalými obyvateli Nemocnice svatého Munga pro kouzelné neduhy a zranění Za tento zločin byli Lestrangovi a Skrk zatčeni a postaveni před soud. Tváří v tvář nepřekonatelným důkazům byli usvědčeni a odsouzeni k doživotnímu pobytu v Azkabanu. I když se Skrk snažil hájit nevinu, nevědomost a všechno ostatní, co ho mohlo uchránit před vězením, jeho prosby padly na hluché uši jeho otce, který procesu předsedal a chladně poslal svého syna k mozkomorům.

Brzy po jeho příjezdu do Azkabanu matka Skrka juniora smrtelně onemocněla. Požádala manžela o poslední laskavost; chtěla vyměnit svou umírající podobu za synovu v Azkabanu. Těsně před svou smrtí navštívila s manželem Bartyho juniora v jeho cele a cestou lektvaru Polyjuice si vyměnili místa. Jelikož byli mozkomorové slepí, probíhalo to bez povšimnutí. Jakmile se Skrka junior vrátil do svého domu, zůstalo o něm zachováno naprosté tajemství. Celé dny trávil pod neviditelným pláštěm a byl vždy pod kletbou Imperius. Nicméně v určitém okamžiku ho objevila Bertha Jorkinsová, čarodějka z otcova oddělení na ministerstvu.

Nakonec začal bojovat s kletbou Imperius a byly chvíle, kdy si náhle začal uvědomovat své okolí. Jeho opatrovník, domácí skřítek Winky, občas poprosil otce, aby mu daroval dobroty. Jednou z nich byla cesta na mistrovství světa ve famfrpálu v roce 1994.

Kemp na mistrovství světa ve famfrpálu 1994

V létě 1994 se ve Velké Británii konalo mistrovství světa ve famfrpálu. 25. srpna se konalo finále mezi Irskem a Bulharskem. Zúčastnily se ho čarodějnice a kouzelníci z celého světa včetně mnoha z Británie. Mezi těmito veselci byli Arthur Weasley a jeho děti Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron a Ginny spolu se svými přáteli Harrym Potterem a Hermionou Grangerovou.

Přítomno bylo také mnoho prominentních čarodějů z ministerstva kouzel, včetně ministra kouzel Cornelia Popletala a vedoucího Oddělení mezinárodní magické spolupráce Bartemia Skrka Snr. Protože prokázal službu organizátorovi akce Ludo Pytlounovi, měli Arthur Weasley a jeho rodina a přátelé na zápas přední místa v horní lóži. Tam potkali několik nepřátelských tváří. Lucius Malfoy, jeho syn Draco a jeho žena Narcissa byli v lóži jako osobní hosté ministra.

Zajímavé také bylo, že Barty Skrk poslal svého elfa Winkyho, aby mu podržel místo, ale ten se už neukázal. Všichni sledovali velmi vzrušující zápas. Irští střelci byli na Bulhary příliš. Opakovaně skórovali, a i když se hra dost zvrhla, Bulhaři nenašli odpověď. Byli ušetřeni trapné porážky, když jejich chytač Viktor Krum chytil Zlatonku a způsobil, že prohráli jen o deset bodů.

Po skončení zápasu bylo okolí v plamenech vzrušením. Irští fanoušci hlučně pařili a všichni si užívali oslavy. Harry a jeho přátelé zůstali dlouho do noci vzhůru a bavili se o zápase. Nakonec, po četných rekapitulacích a famfrpálových historkách, když Ginny usnula u stolu, pan Weasley všem nařídil, aby šli spát. Brzy poté je vzbudil rozruch venku. Původně si Fred myslel, že to slaví Irové, ale pak ho znepokojilo, když viděl, jak maskovaní muži pálí stany a způsobují mnoho nechtěného rozruchu. Obzvlášť je vyděsilo, když zjistili, že dav mučí mudlu Robertse a jeho rodinu.

Smrtijedi levitují rodinu Robertsových

Když pan Weasley viděl, že se výtržníci blíží, nařídil svým nezletilým dětem a jejich přátelům, aby utekli, zatímco on a starší Weasleyovi se pokoušeli pomoci ministerstvu. Když Harry, Hermiona a mladší Weasleyovi dorazili do lesa, Harry zjistil, že ztratil hůlku, a Harry, Ron a Hermiona se rychle oddělili od Freda, George a Ginny. Trojice se potácela hlouběji do lesa a narazila na Draca Malfoye, který s potěšením sledoval dění kolem.

Poté, co utrousil narážky, že jeho otec je mezi výtržníky, důrazně varoval Hermionu, aby utekla, a řekl jí, že dav jde po mudlech. To způsobilo, že Ron a Harry skočili Hermioně na obranu, ale poté, co Malfoy odešel, Ron ustaraně navrhl, aby šli hlouběji do lesa a dívali se na Hermionu.

Crouch Junior vrhá nad kempem Temné znamení

O pár minut později je přilákala mýtina, na níž zářilo stříbrné světlo. Tam objevili některé maskoty Veely z bulharského národního famfrpálového týmu, obklopené muži, které přitahovaly jejich půvaby a snažili se na ně zapůsobit, včetně průvodčího autobusu Knight Bus Stana Shunpikea. Shunpike tvrdil, že se jednoho dne stane ministrem kouzel. Dokonce i Ron, který ukázal slabost pro Veelovy půvaby, byl zasažen. Zašel tak daleko, že tvrdil, že vytvořil koště, které by mohlo cestovat k Jupiteru, což bylo velmi nemožné.

Když Harry s Hermionou odtáhli Rona z mýtiny, vydala se trojice hlouběji do lesa. Našli si klidné místo a rozhodli se tam počkat, až rozruch utichne, ale přerušil je hluboký hlas vyslovující zaklínadlo „Morsmordre“.

Temné znamení nad tábořištěm, jak je vidělo trio

Otočili se a uviděli, jak z lesa vystupuje zelená postava. Tvořila se do zelené lebky, z jejíchž úst vycházel had: Znamení zla. Brzy trojice uslyšela praskavé zvuky, jak se úředníci ministerstva přemisťují do lesa. Když si Harry uvědomil, co se má stát, stáhl své krajany k zemi, zatímco lidé z ministerstva vypálili dávku omračujících kouzel. Mezi úředníky ministerstva Arthur Weasley viděl, že jeho syn byl málem napaden, a odvolal je.

Bartemius Skrk Snr, nejvyšší přítomný úředník, vystoupil a začal Harryho, Rona a Hermionu agresivně vyslýchat. Když ukázali na místo, odkud slyšeli přicházet hlas, úředníci našli Winkyho, domácího skřítka Skrkovy rodiny. Když se ukázalo, že skřítek nemohl kouzlo seslat, otec Cedrika Diggoryho, Amos jim ukázal hůlku, kterou měl skřítek u sebe.

Když Harry hůlku uviděl, rychle ji označil za svou a od Amose Diggoryho si vysloužil obvinění. Diggory přišel k rozumu, když ho vyzval Arthur Weasley, a vrátil se k výslechu domácího skřítka. Tento výslech byl dost drsný a Diggory o Winky neustále mluvil jako o „skřítkovi“. Winky popřela, že by seslala Znamení zla, a Arthur Weasley ji podpořil s tím, že je velmi nepravděpodobné, že by skřítek zaklínadlo znal.

To způsobilo, že Diggory z náhlého popudu obvinil Skrka, ale to bylo s rozhořčením rychle smeteno ze stolu. Harry, Hermiona a Ron potvrdili Winkyino popření tvrzením, že kouzlo seslal hlubší, lidský hlas. Na to Skrk prohledal les, a když se vrátil, vyhodil Winky za to, že neuctila svou rodinu.

Ministerští úředníci dokázali Robertsovu rodinu zachránit, ale náhlé objevení Znamení zla jim znemožnilo zadržet výtržníky, kteří se lekli při pohledu na znak svého bývalého pána. Po fiasku v lese se Harry, Ron a Hermiona vrátili do stanu s panem Weasleym. Jakmile tam byli, pan Weasley a jeho nejstarší syn Bill vysvětlili mladším čarodějům význam Znamení zla, Smrtijedů a jejich spojení s lordem Voldemortem.

Crouch Junior objeven poté, co se rok vydával za „Mad-Eye“ Moodyho

Bartemius Skrk mladší měl dále hrát nedílnou roli v spiknutí za účelem oživení lorda Voldemorta poté, co Temný pán získal vědomosti o své pokračující loajalitě a relativní svobodě mučením Berty Jorkinsové. Smrtijedi, které vyplašil, byli všichni povoláni na hřbitov Malého Hangletonu, aby byli svědky jeho návratu a vzkříšení na hřbitově Malého Hangletonu, a Skrk později obdržel mozkomorův polibek.

Harry Potter, který byl použit jako nástroj při Voldemortově znovuzrození, bude mezi svědky a přežije i následný souboj, aby se vrátil a vyprávěl světu o Voldemortově znovuzrození. V reakci na kruté zacházení s domácími skřítky, jehož byla svědkem při mistrovství světa ve famfrpálu, Hermiona založila na podzim Společnost pro podporu blahobytu elfů neboli S.P.E.W.

Mezinárodní konfederace kouzelníků famfrpálový výbor tvrdě kritizoval ministerstvo kouzel za to, co považovali za nedostatečná bezpečnostní opatření vzhledem ke známé existenci násilné čistokrevné tendence v celém Spojeném království; Royston Idlewind, bývalý mezinárodní ředitel ICWQC, se krátce vynořil z důchodu, aby prohlásil, že předpisy pro kontrolu hůlek, které se snažil zavést v sedmdesátých letech, se nakonec nezdály tak špatné.

Ravanen Kimbolt

Pokud je vám 18 let nebo více nebo vám grafický materiál vyhovuje, můžete si tuto stránku zobrazit. V opačném případě byste měli tuto stránku zavřít a zobrazit jinou stránku.

Baron Ravanen Kimbolt je menším protivníkem ve filmu Zaklínač 2: Vrahové králů, který se objevuje ve třetí kapitole. Je Foltestův nejbližší bratranec a po jeho smrti se snaží stát jeho nástupcem. Najal si bandity, aby zabili děti jeho bratrance Anais a Bussyho, aby eliminovali konkurenci o Temerianský trůn. Nicméně hrabě Maravel jeho plán zničil.

Když se s ním Geralt setká, baron se netají tím, jak se mu čaroděj hnusí a vidí, že se neliší od Letha. Dává čarodějovi vodítko, že hrabě Maravel stojí za bandity útočícími na královské děti. Geralt může zjistit, že se baron pokusil děti zabít, ale Maravel také poslal muže, aby je unesli. Ačkoli byl Boussy zabit, Anais byla unesena. To dává Johnu Natalisovi možnost donutit Kimbolta, aby ho podpořil. Pokud Geralt neobjeví důkazy o Kimboltově zločinu, bude nepotrestán, pokud nebudou nalezeny důkazy o Maravelově zradě, pak bude Kimbolt zatčen.

Při výkonu svého povolání se čarodějové setkávají s jedinci vřelými i nepřátelskými, přesto jsou většinou lhostejní k typům, s nimiž musí jednat, protože se sami mohou stát tak nepříjemnými, že jim mohou konkurovat jen výběrčí daní a čarodějky. Ať je to jak chce, baron Kimbolt udělal na Geralta extrémně špatný dojem. Byl jedním z nejmocnějších jedinců v Temerii, přesto po Foltestově smrti jeho vliv ještě vzrostl. Bylo o něm známo, že se nemilosrdně vypořádává s každým, kdo mu stojí v cestě. Jediné, co by se dalo říci v jeho prospěch, je, že své lovecké psy údajně zbožňoval. Přesto je musel opustit, když cestoval na Loc Muinne, a možná proto byl ještě nezdvořilejší než obvykle. Proč si ho Geralt nechal líbit? No, Kimbolt měl zřejmě něco společného se zmizením Boussyho, Foltestova syna.

Řekl jsem snad „něco společného se zmizením Boussyho“? Odpusťte mi ten eufemismus. Geralt zjistil, že baron Kimbolt někoho pověřil vraždou Foltestova syna. Baron měl v úmyslu převzít Temerianský trůn a chlapec mu prostě stál v cestě. Kimbolt měl v plánu zbavit se obou Foltestových bastardů a stát se králem. Jeho nároky mohly být dokonce považovány za legitimní, protože byl s Foltestem nějakým spletitým způsobem spřízněn. Ty nuance mi unikají, i když jedna věc je jistá – byl to velmi vzdálený příbuzný.

Při líčení baronových hříchů je třeba dodat, že to byl také on, kdo nechal mučit Aryana La Valetteho. Chtěl, aby se mladík písemně přiznal, že Boussy a Anais se narodili z incestních vztahů mezi Aryanem a jeho matkou Louisou. V té době byly baronovy plány jiné – stát se králem pouze na základě jeho osobních zásluh.

Kimbolt také nechal mučit Louisu La Valette. Přál si, aby se přiznala, že spala se svým vlastním synem a že Boussy i Anais se narodili z incestu. Zřejmě na tom nebyla žádná pravda.

Pokud Geralt obviní Kimbolta:

Naštěstí díky Geraltově úsilí nechal John Natalis barona Kimbolta zatknout. Šlechtic se pak zodpovídal za svůj podíl na Boussyho zmizení.

Pokud Geralt obviní Maravela:

Kimbolt byl tím, kým byl, a udělal to, co udělal. Přesto Geralt usoudil, že jeho vyšetřování Boussyho zmizení nepřineslo dost důkazů, aby mohl barona obvinit. V očích Johna Natalise by šlechtic zůstal nevinný.

Pokud Geralt obviní Kimbolta i Maravela:

Díky Geraltově úsilí se baron Kimbolt i hrabě Maravel budou zodpovídat ze svých hanebných úmyslů a podílu na Boussyho zmizení. John Natalis však neměl v Loc Muinne dost lidí, aby se s oběma vypořádal. Kimboltova kůže tak byla prozatím zachráněna, zatímco síly, kterým velel, dychtivě pomáhaly při zatčení hraběte Maravela.

Buck Cluck

Stejně jako jeho syn Chicken Little má i Buck červený hřeben kohouta. Má však zlaté peří, tmavě hnědé huňaté obočí, kravatu, kostkovanou košili a velké hnědé kraťasy.

Poté, co Chicken Little způsobí, že město Oakey Oaks zpanikaří poté, co jim řekne o šestiúhelníkovém předmětu, který ho zasáhl, Buck vysvětlí městu, že jde jen o nedorozumění, ve kterém občané obviňují Littlea z toho, že je šílený. O rok později mu Buck vysvětlí, že veřejnost má od Littlea větší pozornost, když ho otec vysadí do školy.

Později, když je Little poslán do kanceláře ředitele Fetchita, kde mluví se svým otcem o nevhodných věcech, které dělal ve škole, Buck vysvětluje svému synovi, aby nemluvil o nevhodných věcech, které předtím dělal ve škole. Později v noci, když Chicken Little vysvětluje svému otci, že chce být v baseballovém týmu, ale jeho otec mu říká, aby si vybral jinou činnost, jako jsou šachy, zatímco utěšuje svou zesnulou ženu Chloe, když se se synem vrací domů.

Později je viděn během montáže, kde Chicken Little trénuje, kde čte noviny o tom, jak se Foxy Loxy stává neporazitelnou v každém zápase, který hraje. Když Chicken Little vyhraje baseballový zápas po tvrdém tréninku, Buck je velmi hrdý na to, že Little vyhrál svůj první zápas. Když je Little spokojený se svým prvním vítězstvím, jeho otec Buck s ním tráví čas o svém vítězství během baseballového zápasu a cítí se hrdý na vítězství svého syna.

Poté, co Chicken Little objeví šestiúhelníkový předmět, který ho zasáhl, on, Abby a Runt se snaží Buckovi vysvětlit, v čem najednou nemají co říct, když Chicken Little a jeho přátelé utíkají, aby varovali město Oakey Oaks před Littlovým objevem. Později, když Little zazvoní na zvonek v Oakey Oaks Middle School, je Buck viděn mezi ostatními občany vedenými Chicken Littlem, aby věděli, kde je UFO v sousedství Chicken Little, protože občané pak věří, že si Little příběh vymýšlí, ale Little jim vysvětluje pravdu, ve které občané nevidí mimozemšťany a jejich UFO (které neustále mizí).

Později po odchodu z kina Little vysvětluje svému otci, aby vzal Kirbyho k mimozemšťanovi, aby se Kirby mohl vrátit domů. Když se mimozemšťan podívá na Bucka, jak drží Kirbyho (myslí si, že na něj Littlův otec útočí), mimozemšťan ho plánuje unést, zatímco se s Littlem skrývají, aby se vyhnuli dopadení, zatímco Little plánuje přivézt Kirbyho zpět k rodičům. Chicken Little a jeho otec plánují odletět do UFO, kde by byli Kirbyho rodiče, i když mimozemské pozemní jednotky útočí s pomocí Runta, Abby a Fishe, aby pomohli Kirbymu se znovu setkat s jeho rodiči. Little nakonec dosáhne na vrchol školy, kde řekne mimozemšťanům, že je připraven přivézt Kirbyho k nim, aby zastavili útok. Po vyslovení „Mocní žaludci…,“ je on a Chicken Little uneseni v UFO, kde Kirbyho otec obviňuje oba z toho, že vzali jeho syna. Nakonec se Kirbyho otec připravuje oba dva zlikvidovat, když mu jeho žena vysvětluje, že Kirby mluví pravdu, zatímco mu jeho žena říká, aby odložil zbraně a také Chicken Littla a jeho otce označil za nedorozumění. Mimozemšťané pak přivedou Chicken Littla a jeho otce zpět do Oakey Oaks, zatímco mimozemšťané opouštějí Oakey Oaks, aby se dostali zpět do vesmíru.

Poté, co mimozemšťané odejdou, se Buck Cluck a jeho syn spolu s občany Oakey Oaks dívají na film o něm, kde se dívají na film, ve kterém hraje jeho budoucí verze.

Zrušené projekty: Chicken Little 2